កម្មវិធីសម្អាតសំរាមក្នុង Windows 8

កម្មវិធីសម្អាត Windows 8 អោយ​ដំណើរការ​​បានលឿន
សម្អាត Windows 8 គឺ​ សំអាត File មិនបានការ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​នៅក្នុង Hard Disk Drive ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន ឬ​នៅពេល​អ្នក​ធ្វើការ​កំណត់​ទៅលើ Setting អ្វី​មួយដែល​ធ្វើការ​ឱ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​យឺត​ជាង​មុន​ដោយ​មិនដឹងពី​ មូលហេតុ​ច្បាស់​លាស់។
iPhone 5sWindows Disk Cleanupជា​កម្មវិធី​មាន​ស្រាប់​នៅក្នុង Windows (Built-in Disk Cleanup Tool) ដែល​អ្នក​អាច​ចូលទៅប្រើប្រាស់​វា​តាម​ច្រើន​របៀប៖

  • អ្នក​អាច​ចូលទៅ File Explorer ឬ Windows Explorer > ចុច Mouse ស្តាំទៅលើ Drive ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់សំអាត > Properties >ចុច​លើ Disk Cleanup​ ។
  •  ឬ មួយរបៀប​ទៀត​អ្នក​អាច​ចូលទៅប្រអប់ Search ហើយវាយពាក្យ Disk Cleanup ទៅក្នុង​ប្រអប់​ Search > ហើយ​ចុច​លើពាក្យ “Free up disk space by deleting unnecessary files” ។
  • តាមវិធី​មួយទៀត​នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​ចូលទៅ Folder Administrative Tool ដែល​នៅក្នុង Control Panel ក៏បានដែរ ។

iPhone 5sជាទូទៅ Tool នេះ​នឹង​ធ្វើការសំអាត File នៅលើតែ​ User Account តែ​មួយ​គត់​។ ចុច​ទៅលើប៊ូតុង Clean Up System Files ដើម្បី​សំអាត​រាល់​ File Temp នឹង​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​នៅលើ System នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ទំហំ​រក្សា​ទិន្នន័យ​បន្ថែម​។ Tool នេះ​នឹង​ធ្វើការ​ Scan រក​មើល File Temp, File សំណល់​ពី Browse Internet ហើយ​នឹង ​File មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​បន្សល់​ពី​ការ Update Windows ឬ​File នៅសល់​ពី​ការ Uninstall កម្ម​វិធីអ្វី​មួយ​ ។
iPhone 5sប្រើកម្មវិធី CCleaner សម្អាត ​កម្មវិធី CCleaner អាច​ជួយលោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​លុប​ចោល​នូវ​ Temp File មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ពពួកកម្មវិធី Third Party ដូច​ជា Google Chrome និង Mozilla Firefox ជាដើម ។ CCleaner ក៏​អាច​លុប​សម្អាត​នូវ​ពពួក History របស់​រាល់​ការ​បើក​Files នានា និង ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗទៀត​ដែ​ល​មិនមាន​ប្រយោជន៍​ដល់​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ផងដែរ។ពេលខ្លះ​អ្នកមិនចង់​លុប​នូវ​ទិន្នន័យ​មួយ​ចំនួន ​ដូច​ជា Cookie របស់​ Web Browser ដើម្បី​រក្សារពត៌មាន​ Log In ចូលទៅ Website ណា​មួយដូច​នេះ​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​កំណត់​ទៅលើ CCleaner ថាតើ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ណា​ដែល​អ្នកគួរ​សម្អាត​និងប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ណា​ដែល​ អ្នកគួរ​ទុក។ CCleaner ក៏​មាន​ការសម្អាត Registry ផងដែរ ប៉ុន្តែ​សំបុកអាយធី​សូម​ផ្តល់​យោបល់​គួរ​កុំប្រើវាអី​ពីព្រោះ​វា​ មិនបានជួយអ្វី​ច្រើនទេ​។ ហើយ​វា​ថែម​ទាំង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ជួបបញ្ហា​នៅក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ នៅពេលក្រោយដោយ​មិនដឹង​ពីមូលហេតុ​។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សម្អាត​Registry របស់​អ្នក​ដោយ​ខាន​មិនបាន​សូមប្រើប្រាស់​ជាមួយ CCleaner ជាជាង​ធ្វើការ​សម្អាត​ដោយ Manual ។
iPhone 5sកម្មវិធី The PC Decrapifier កម្មវិធី The PC Decrapifier នឹង​ធ្វើការ Scan កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​រកមើលនៅពពួកកម្មវិធី​ Bloatware ដែល​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ធ្វើការ Uninstall បានរហ័ស ។ ​ប្រសិនបើ​នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​មិនដែល​បាន​សម្អាត Junk Sofware នោះទេ​អ្នក​គួរ​ប្រើប្រាស់​នូវ​កម្មវិធី​នេះ​។ ឬ​អ្នក​អាច​ចូលទៅ Control Panel ហើយ​ Uninstall នូវ​កម្មវិធី​មិនបានការ​ចោល​ដោយដៃ​ក៏បានដែរ។
iPhone 5s