ការពារ​ កុំអោយគេលួចប្រើ WiFi

1លោកអ្នកមិនអាចបិទបាំង ការសាយភាយ WiFi Signal ពេលលោកអ្នកកំពុងប្រើបានទេ ដរាបណាលោកអ្នកបិទ WiFi តែដើម្បីការពារ​ការលួចប្រើ WiFi របស់លោកអ្នក មានដំណោះស្រាយ​មួយចំនួន ដែលលោកអ្នក​អាចសាកល្បងក្នុងការ​អនុវត្តន៍ដូចជា៖

  • បិទប៊ូតុង ​WPS (WiFi Protected Setup)
  • កំណត់លេខសម្ងាត់ឲ្យបានខ្លាំងលើ Router WiFi
  • ការប្តូរឈ្មោះ SSID
  • កាត់បន្ថយ​ចំងាយក្នុងការចែករំលែក Signal WiFi
  • លុប ឬ Block Mac Address ឧបករណ៍ដែលព្យាយាមតភ្ជាប់

បិទការចែករំលែកប៊ូតុង WPS – Disable
មុខងារ WPS ភាគច្រើនមាននៅលើ Router WiFi សឹងតែទាំងអស់ ដែលលោកអ្នកអាចបិទ ឬបើកប្រើ បានតាមតម្រូវការ ។ បើលោកអ្នកគ្មានតម្រូវការក្នុងការចែករំលែក WiFi បន្តទេ សូមបិទមុខងារ WPS នេះ ដោយអាចចុចលើ Router ឬបញ្ជាតាម Web Interface ។ ដើម្បីអាចបិទបាន សូមចូលទៅកាន់ Browser ហើយវាយ 192.168.1.1 ឬ 192.168.0.1 ហើយវាយ Username: admin និង Password: admin បើលោកអ្នកមិនធ្លាប់ដូរនោះទេ ។
3បន្ទាប់មក សូមពិនិត្យមើលថាតើ​លោកអ្នកបានបិទហើយ ឬនៅ?
4WPS Status នឹងបង្ហាញថា Enabled (បានបើក) សូមចុចលើ Disable WPS ដើម្បីបិទការចែករំលែក ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់ចែករំលែក WPS ដើម្បីបង្កើនដែនសេវា WiFi ឲ្យបានខ្លាំង សូមអនុវត្តន៍ទៅជំហានបន្ទាប់ កំណត់លេខសម្ងាត់​ឲ្យបានខ្លាំង

មិនថាតែ WiFi Router ទេដែលត្រូវការលេខសម្ងាត់ខ្លាំង សូម្បីតែគណនី Facebook ឬ Email របស់លោកអ្នក​ក៏ត្រូវការការកំណត់ច្បាស់លាស់​ផងដែរ ។ការប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ដូចជា 12345678, iLoveyou, Sok88888, ជាដើម ។ល។ មិនគួរយកទៅប្រើប្រាស់​គ្រប់គណនី ឬអ្វីក៏ដោយ ព្រោះលេខសម្ងាត់ ជាលេខដែល មិនងាយក្នងការទាយ ឬស្មានដឹងបាន ។ ដើម្បីប្តូរលេខសម្ងាត់ សូមចូលទៅកាន់ Web Browser ហើយវាយ 192.168.1.1 ឬ 192.168.0.1 (ដូចចំណុចខាងលើដែរ) និងកំណត់លេខសម្ងាត់ ដែលលោកអ្នកអាច Generate បានដោយចុច ទីនេះ

1សូមកុំភ្លេចជ្រើសយក Encryption ដែលអាចជារនាំងបាំង មួយបន្ថែមទៀត លើការស្មានលេខសម្ងាត់ ។
3លោកអ្នកអាចកំណត់លេខសម្ងាត់ណាក៏បាន តាមដែលលោកអ្នកអាចចំណាំក៏បាន តែត្រូវមានសញ្ញា (! ឬ ?) និងលេខ រួមទាំងអក្សរធំតូច ដែលចោរលួច WiFi អាចចំណាយពេលប្រហែលជាង ២០ឆ្នាំក្នុងការទាយលេខសម្ងាត់នោះ។
ប្តូរឈ្មោះ SSID ឬ​ឈ្មោះ Network Wireless
នៅពេលភ្ជាប់ដំបូងៗ លោកអ្នកនឹងទទួលបានឈ្មោះដើមមួយ ដែលអាចជាឈ្មោះឧបករណ៍ ដូចជា TP-Link_841, Linksys ជាដើម តែលោកអ្នកអាចប្តូរឈ្មោះបានដោយអាចដាក់ថា c:\virus.exe, virus.bat ដើម្បីអាចបន្លាចចោរលួច កុំឲ្យហ៊ានក្នុងការលួចប្រើប្រយ័ត្នឆ្លងរោគ ។
4
កាត់បន្ថយ​ចំងាយក្នុងការចែករំលែក Signal WiFi
ការចែករំលែក WiFi ឲ្យទៅដល់គោលដៅ ដែលលោកអ្នក​ចង់ប្រើប្រាស់ជាតម្រូវចាំបាច់ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិតប្រចាំថៃ្ង សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការចែករំលែក WiFi Signal ឲ្យបានឆ្ងាយដូចជា ទៅដល់ជាន់ទី២ ឬចូលក្នុងបន្ទប់គេង សំបុកអាយធី សូមណែនាំឧបករណ៍ Range Extender ដែលអាចចែករំលែក​ WiFi ដល់ទីតាំងដែលលោកអ្នក​ត្រូវការ ។  បើគ្រាន់តែការពារអ្នកលួចប្រើ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីផ្សេងបាន ។
1
លុប ឬរារាំង MAC Address ឧបករណ៍ដែលមិនចង់ឲ្យតភ្ជាប់

រាល់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ដូចជាកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទដៃ ឬ Tablet នានាសុទ្ធតែមាន MAC Address ដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍នីមួយៗ ។ លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលតែឧបករណ៍ដែល​លោកអ្នកអាចតភ្ជាប់ប្រើបានចូលទៅបានហើយ ក្រៅពី MAC Address ដែលបានបញ្ចូល ចោរលួច​ WiFi គ្មានសិទ្ធិអាចចូលប្រើបានទេ ។ នៅមានតិចនិច ដែល Hacker អាចលួចចូលបានទោះគេគ្មាន MAC Address ក៏ចូលបានដែរ តែដរាបណាគេបានដឹង MAC Address ណាមួយរបស់អ្នក ។ ដើម្បីអាចបញ្ចូល MAC Address ចូលក្នុង Router WiFi លោកអ្នក សូមចូលទៅកាន់ Web Browser ហើយវាយ IP ដូចខាងលើ ។

សូមចូលទៅកាន់ Wireless –>Wireless MAC Filtering ហើយចុច Enable ដើម្បីឲ្យ Router លោកអ្នកអាចច្រោះ Mac Address ដែលអាចឲ្យចូលភ្ជាប់បាន ឬមិនបាន ។

4សូមបញ្ចូល Mac Address ដែលលោកអ្នកអនុញ្ញាត ដោយចុចលើ Add New ហើយជ្រើសរើសយក Status: Enabled ហើយចុច Save ដើម្បីរក្សាការកំណត់ ។
3ក្នុងករណីលោកអ្នកអាចរកឃើញ MAC Address ចោរដែលលួចប្រើ សូមបញ្ចូលហើយកំណត់ Status: Disabled នោះឧបករណ៍ដែលគេប្រើនោះ នឹងមិនអាចប្រើបានរហូត ។ក្នុងករណីលោកអ្នកអាចរកឃើញ MAC Address ចោរដែលលួចប្រើ សូមបញ្ចូលហើយកំណត់ Status: Disabled នោះឧបករណ៍ដែលគេប្រើនោះ នឹងមិនអាចប្រើបានរហូត ។
ចង់រកមុខអ្នកលួចប្រើទេ?

មិនពិបាកទេ នៅពេលគេបានភ្ជាប់មកកាន់ Network របស់លោកអ្នកហើយ លោកអ្នកអាចរកមើលតាម Router Settings ដោយចូលទៅ IP ខាងលើ ហើយចូលទៅកាន់ IP & Mac Binding => ARP List ដូចរូបខាងក្រោម ។
1លោកអ្នកនឹងឃើញ MAC Address ដែលបានភ្ជាប់មកកាន់ Network របស់លោកអ្នក ។ ដល់ចំណុចនេះ ដល់ ពេល គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកលួចប្រើវិញម្តង  ព្រោះនៅពេលនរណាម្នាក់ដឹង MAC Address លោកអ្នកនោះគេ នឹងអាចបញ្ជាកុំព្យូទ័រអ្នក ឬលួចឯកសារ ។

Continue reading