ធ្វើ​ CD-R អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដូច​ Flash

របៀប​ធ្វើ​អោយ​ CD-R អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដូច​ Flash

នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីចុង​ក្រោយរបស់​ Microsoft គឺ Windows 7 អាច​អោយ​យើង​ប្រើ​ CD-R ទទេរ​ធម្មតា​អោយ​ដូច​ជា Flash Drive ដែល​អាច​អោយ​យើង Copy, Delete, Erase , Format លើ​ CD-R នោះ​បាន​យ៉ាង​ងាយ ។ ពីមុន​យើង​អាច​ធ្វើ​បែប​នេះបាន​លុះ ត្រា​តែ​យើង​ប្រើ​ប្រភេទ CD RW (Re-Write) ទើប​យើង​អាច​លុប​ចុះលុប​ឡើង​បាន​​ ។

រៀប​ធ្វើ​គឺ​ងាយ​ស្រួល​បំផុត ដោយ​គ្រាន់​តែ​ដាក់​ CD-R Blank ចូល​ក្នុង CDRW/DVDRW  Drive វា​នឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​មួយ​សួរ​យើង​ថា​ : តើ​ចង់​ប្រើ​ CDBlank ណ្នឹងដូច​ជា Flash Drive ឬ ក៏​ Burn ឯកសារ​ចូល​ក្នុង​ CDBlank ធម្មតា។
1
ក្រោយ​ពេល​ចេញផ្ទាំងនោះ​ហើយ​ សូម​រើស​យក​ខាង​លើ​គេ (Like a usb flash drive) បន្ទាប់​មក​រង់​ចាំបន្តិច​ដើម្បី​អោយ​វា Format CD របស់​យើង​ជា​មុន​សិន ។
1
ចាប់ ទាញ ឯកសារ ចូល ក្នុង CD Drive
1យើង អាច លុប ឯកសារ នោះ ចេញ ពី CD R របស់ យើង បាន
1