ប្តូរ PDF មក​ជា PowerPoint ​ក្នុង OS X

លោកអ្នក​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ Slide PowerPoint ដើម្បី​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ click តាម PDF ​មួយ​ដែល​មាន​ច្រើន​ទំព័រនោះ អត្ថបទ​នេះ​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​យ៉ាង​ងាយ។
2Microsoft PowerPoint មិន​ដំណើរការ​ប្រសើរប៉ុន្មាន​ទេ​ចំពោះឯកសារ PDFs នៅក្នុង OS X យ៉ាងណាម៉ិញ លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Automator ដែល​មាន​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ​សម្រាប់​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បម្លែង​ពីឯកសារ PDF មក​ជារូបភាព​ដោយឡែកៗពី​គ្នា និង​បន្ទាប់​មក​បង្កើត​ជា PowerPoint slide។
Web IT CAMBO-20-2-2014 copyដំណើរ​ការ​កម្មវិធី Automator ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង Lauchpad
2សូម​ជ្រើសរើស​យក Workflow និង​ចុច Choose
2 ធ្វើ Actions ចំនួន ៤ មក​ដាក់​ក្នុង Automator workflow ដែល​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន៖

  1. Ask for Finder Items.
  2. Render PDF Pages as Images.
  3. Create PowerPoint Picture SlideShows.
  4. Insert New PowerPoint Slides.2

2បន្ទាប់ពី​បាន​បញ្ចូល actions ទាំង​អស់​រូចមក​ សូម​ចុច ប៊ូតុង Run ដែល​ស្ថិត​នៅ​ខាង​លើ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ (ឫ Command + R) ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ។ ពេលនោះ​ កម្មវិធី Finder ​នឹងបង្ហាញ​ឡើង ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើ​ការ select យកឯកសារ PDF