វាស់​​បេះដូង​​Instant Heart Rate

Instant Heart Rate គឺជា​កម្មវិធី​ដែល​ដំណើរ​ការ​នៅលើ​IOS ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Azumio ព្រមទាំង​ទទួលបានពានរង្វាន់ best Health & Fitness app on Mobile Premier Awards 2011 ទៀតផង ។

1លោកអ្នក​អាចទិញ​កម្មវិធី​នេះពីាApp Store បាន​ក្នុង​តម្លៃ ១.៩៩ ដុល្លារ
https://itunes.apple.com/kh/app/id395042892?mt=8

​កម្មវិធី Instant Heart Rate អាចវាស់ ​ចង្វាក់​បេះដូង របស់​លោកអ្នក ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ សិនស័រអ្វីនោះទេ គឺវា អាចអាន ចង្វាក់​បេះដូង តាមរយៈ ការថត លំហូរឈាម ដែល​ហូរតាម ម្រាមដៃចង្អុល របស់​លោកអ្នក ដោយ​ប្រើ កាម៉េរា ខាងក្រោយរបស់ iPhone ។
1របៀប​ប្រើ ៖ ជាដំបូង​សូម បើក​កម្មវិធី Instant Heart Rate នេះ រួចហើយ យកម្រាមចង្អុល គ្របលើ គំរប កាម៉េរាថតរូបខាងក្រោយ ដោយដាក់វា ស្រាលៗ កុំសង្កត់ នោះ​កម្មវិធី​នេះ នឹងចាប់ផ្តើម អាន​ចង្វាក់​បេះដូង របស់​លោកអ្នក មិនខាន ។