ណែនាំអនុវត្ត GNS3

ណែនាំកម្មវិធី GNS3 សំរាប់អនុវត្តដំឡើង NETWORK លើ Cisco IOS
1
​ផ្នែក​ Computer Network ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​ដែល​កំពង់​តែ​រៀន​ IT ទាំង​អស់ ដោយ​សារ​តែ​យើង​ជា​សិស្ស​និស្សិត​នូវ​មាន​កង្វះខាត​ជា​ខ្លាំង​លើង​ការ​ទិញ​ ឧបករណ៍​បណ្ដាញ​ពិតៗ​មក​អនុវត្ត​នោះ ថ្ងៃ​នេះ ITKHMER សូមធ្វើ​ការ​ណែ​នាំ​ដល់​អ្នក​អំពី​ឧបករណ៍សំរាប់អនុវត្ត​រាល់​ការ​ កំណត់សណ្ឋាន​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ដោយ​ប្រើ IOS ពិត​របស់​ Cisco តែ​ម្ដង់​នោះ​គឺ GNS3។

GNS3 ជា​កម្មវិធី​សំរាប់​អនុវត្ត​បណ្ដាញ​មានផ្ទែ​ប្រសព្វ​ក្រាភិច ប្រើ​បាន​គ្រប់​ប្រភេទ router របស់ Cisco លើ​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS (ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​របស់ router)  ពិត លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​នោះ​វា​អាច​អនុវត្ត​ទៅ​លើ​បណ្ដាញ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា ATM, Frame Relay, Ethernet Switch ,Pix Firewall… ហើយ​អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​នោះ​គែ​វា​អាច​តភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ​ ពិតនិង​ប្រើ​ដូច​ជាឧបករណ៍ពិត​អញ្ចឹង​ដែរ។
1GNS3 ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​ផ្អែក​លើ Dynamips និង Dynagen ដើម្បី​អនុវត្ត​លើប្រភេទ router 1700,2600,3600,3700,7200។ យើង​អាច​យក​វា​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​អនុវត្ត​លើ​បណ្ដា lab របស់់ CCNA,CCNP,CCIE តែ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​មិន​ទាន់​អាច​អនុវត្ត​លើ Catalyst Switch ទេ។

លោក​អ្នក​អាច​ download សម័យ​ថ្មី​បំផុត​របស់ GNS3 បាន​តាម​រយៈ​អាស័យដ្ឋាន​ខាង​ក្រោម​នេះhttp://www.gns3.net/download  អ្នក​អាច download IOS router Cisco ពី​ទី​នេះ
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឈុត​វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ដំឡើង GNS3 និង​ Config IOS ជាមួយ IDLE PC។