Samsung-ដូរ USB Board Galaxy S4

របៀបដូរ ដូរ USB Board Galaxy S4
របៀបទី១:
ធ្វើដូចការដោះ Samsung- ដោះអេក្រង់ Galaxy S4

របៀបទី២: ដោះ USB Board យកទុលវីសដោះចេញក្បាលកាប USB board cable connector ពីលើ motherboard។

Samsung Galaxy S4របៀបទី៣: បញ្ចូលទល់វីសឆ្កឹះរន្ធ USB port និងទម្រ USB port ចេញ។

Samsung Galaxy S4របៀបទី៤: ដោះទម្រ USB port ចេញពី USB port ដែលមានវីសពីរ។
Samsung Galaxy S4របៀបទី៥: ដកកាប soft button cable ពីកាប USB board cable រួចហើយដោះអង់តែន antenna cable connector ពី USB board។

Samsung Galaxy S4Samsung Galaxy S4របៀបទី៦: បន្ទះ USB board នៅជាប់លើអេក្រង់ ឆ្កឹះដកចេញពី USB board។

Samsung Galaxy S4របៀបទី៧: ដោះ USB board ពីសំណុំអេក្រង់។

Samsung Galaxy S4