Samsung-ដូរ Micro-USB Galaxy S5

របៀបដូរ Micro-USB Port Daughterboard Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5របៀបទី១: ធ្វើដូចការដូរ Samsung-ដូរអេក្រង់ Galaxy S5

របៀបទី២: ដោះសំណុំ Motherboard យកទុលវីសដោះក្បាល អង់តែន antenna cable connector។ ដោះក្បាល antenna connector ចេញពី socket លើ motherboard។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៣: ទាញ ប៉ុន្តែមិនដោះចេញកាមេរា camera នៅចុង motherboard ចេញពីស៊ុម midframe។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៤: ប្រើទុលវីសគាស់កូនសៀគ្វី board connector ដោះចេញ socket លើ motherboard។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៥: ដោះ Micro-USB Port សៀគ្វី Daughterboard។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៦: ផ្កាប់ស៊ុម midframe/motherboard ឡើងលើ។ ដោះវីស 2.5 mm Phillips #000 មូលជាប់លើ Micro-USB port daughterboard ទៅស៊ុម midframe។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៧: ប្រើទុលវីសចុងសំប៉ែត ដោះកាប daughterboard cable និងស៊ុម midframe។

Samsung Galaxy S5របៀបទី៨: បង្វិលស៊ុម midframe/motherboard និងបញ្ចូល ទុលវីសម្តងទៀត រវាង daughterboard និង midframe។

Samsung Galaxy S5Samsung Galaxy S5