iPhone 5s- ដូរ Home Button

ជំហានដោះ ប៊ូតុង  Home Button របស់ iPhone 5s
ជំហានទី១: ធ្វើដូចជំហានដោះ iPhone 5s- ដោះដូរ អេក្រង ដល់ជំហានទី១៥
ជំហានទី២: 
ដោះប៊ូតុង Home Button Assembly ដោះវីស មូលជាប់ home button cable។ ចាប់យកវីសកាប home button cable។

NOKIANOKIAជំហានទី៣: បត់កាប home button cable ចុះក្រោម ហើយទាញ ចេញពី home button bracket។

NOKIA

NOKIAជំហានទី៥:Remove the home button bracket from the display assembly.

NOKIAជំហានទី៦: ប្រើទុលវីសចុងស្រួចដើម្បីឆ្កឹះកាប home button cable ពី case។

NOKIANOKIAជំហានទី៧: លើប៉ាណែលខាងមុខ front panel។

NOKIAជំហានទី៨: បកប៊ូតុង home button ចេញពីអេក្រង់ display ដោយឆ្កឹះ ទុលវីស។

NOKIAជំហានទី៩: ដោះប៊ូតុង home button ចេញពីប៉ាណែលខាងមុខ front panel។

NOKIAជំហានទី១០: ដោះ Home Button Assembly​ លោកអ្នកអាចប្តូរ ប៊ូតុង home button ដូរចេញសំណុំ home button ទាំងមូល។ ប្រើទុលវីស បកទ្រនាប់ home button ចេញក្រៅ។

NOKIANOKIAជំហានទី១១: ដកកាប ribbon cable ដោះចេញពីលើ home button និងទ្រនាប់។

NOKIA