មេរៀនទី៨: ការដំឡើងលើ URLfilter

មេរៀនទី៨: ការដំឡើងលើ URL filter

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

នៅលើទំព័រនេះមាន Block categories ដែលលោកអ្នកអាចបិទមិនអោយអ្នកប្រើ ប្រាស់នៅខាងក្នុងដែលភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត ដែលក្រុមហ៊ុន ឬសាលាហាម។
នៅលើ URL filter settings មានច្រើន Block categories
networkនៅពេលដែលយើង Update បន្ថែមលើ URL filter ដែលចុចលើ Update Now
networkពេលនោះវាបានលេចចេញ Block categories ជាច្រើនដែលយើងចង់បិទ បង្ហាញខាងក្រោម
networkនិងមានបន្តទៀត
networkលោកអ្្នកអាច Block Game, Hacker, audio-video, porn
networkអាចអនុញ្ញាតអោយ Allowed domains ដោយវាយសរសេរឈ្មោះដែលចង់ អនុញ្ញាត។
networkលោកអ្នកអាចបិទដោយប្រើពាក្សក្នុង Blocked expressions​​ តាមពាក្សដែលត្រូវ ការចង់បាន។
networkលោកអ្នកអាចបិទ file .exe និង Compressed ដោយជ្រើសរើស ធីច
networkនិងបិទមិនអោយ Block Block audio/video files មិនអនុញ្ញាតអោយ Download Audio និង Video។
networkលោកអ្នកអាចចូល Block URL, IP..
networkលោកអ្នកអាចបង្កើតម៉ោងពេល ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រព័ន្ធ
Network។ កំណត់ម៉ោងថ្ងៃណា ដើម្បីអោយ Host អាច Download file video ហើយអាចកំណត់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចង់បាន​ ចុចលើ Set time constraints
ពេលនោះអាចបិទប្រព័ន្ធខាងក្នុង With ហាមមិនអោយ ប្រើប្រាស់
networkខាងលើលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស​ថ្ងៃណាម៉ោងណាបិទមិនអោយប្រើ Download ឬមើល Video នៅលើអ៊ីនធឺណែតដែលរំខានល្បឿនយឺត។
networkលោកអ្នកជ្រើសរើស Outside មិនអោយចូលពីខាងក្រៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត

ខាងក្រោមបង្ហាញបិទមិនអោយអ្នកប្រើក្នុងចូលមើល aggressive|audio-video|drugs|gambling|hacking|porn|violence|custom-blocked|custom-expressions
networkភ្លើងព៌ណបៃតងបិយអោយប្រើ និងភ្លើព៌ណក្រហមហាមមិនអោយប្រើ
networkលោកអ្នកអាចកំណត់ User Quota ដោយចុចលើ  បង្ហាញក្រោម ឈ្មោះអ្នកណាមួយដែលលោកអ្នកចង់កំណត់ ឧទាហរណ៍ ces-director
networkលោកអ្នកអាចបិទតាមទំព័រ Block page settings យើងអាចប្រើនៅលើ Advanced settings បិទតាម Enable expression lists បិទ Block sites accessed by it’s IP address និងបិទមិនអោយប្រើ Block all URLs not explicitly allowed ។
networkអាចបើកផ្ទាល់ http://www.uc.edu.kh និង បិទ www.youtube.com
networkនៅត្រង់នេះលោកអ្នកអាចសរសេរ ជាអក្សរអង់គ្លេស This Website is blocked! និង អាចសរសេរជាអក្សរខ្មែរយូនីកូដបាន “វេបសាយនេះត្រូវបានហាមមិនអោយបើក” កម្ម វិធី IPCOP គឺជាប្រភេទ Linux ដែលផ្គត់ផ្គង់បានយ៉ាងប្រសើរជាមួយ អក្សរខ្មែរយូនីកូដ

លើបន្ទាត់ទីពីរ យើងសរសេរថា “Please Browse another website or contact IT email: chhunnan@uc.edu.kh សូមលោកអ្នកទំនាង់ទំនងជាមួយបុគ្គិលិក IT”