មេរៀនទី២: ប្រព័ន្ធ Maintenance

មេរៀនទី ២: ប្រព័ន្ធ Maintenance

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

1.    ការសម្អាតប្រព័ន្ធ System

         ធូលីគឺជាសត្រូវចម្បងរបស់កុំព្យូទ័រ PC ធូលីកកស្ទះកង្ហាញដែល បណ្តាល អោយប្រព័ន្ធ system ដើម្បីរត់ ដំណើរមិនល្អ។ ធូលីធ្វើ សកម្មភាព បង្កបង្កើត អោយឡើង កំដៅ ដែលបណ្តាលអោយ សមាសភាពជា ច្រើន ឡើង ក្តៅខ្លាំងពេក។ ធូលី បណ្តាលអោយកង្ហារ មិនអាចរត់ដំណើរការបានលឿនដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធ system នៅ ត្រជាក់។ ធូលីក្តៅដែលមាននៅជាប់លើកាប connector ការ ដំឡើងរ៉េស៊ីស្តង់ចរន្តអគ្គីសនីបានកើតឡើង។
Computer repairរូបភាព  2.1. នៅខាងក្រោយ I/O panel នៃកុំព្យូទ័រ PC ដែលមិនបានសំអាត

Computer repairរូបភាព 2.2. នៅខាងមុខ Front panel របស់កុំព្យូទ័រ PC ដែលមិនបានសម្អាត

អស់រយ:ពេលជាច្រើនខែដែលមិនបានសម្អាត គេឃើញមានធូលីយ៉ាង កខ្វក់ជាច្រើនដែលនៅជាប់ system ទាំងមូល។ នៅលើ LPT port ពណ៌ស្វាយ នៅខាងលើស្តាំដៃ ដូចជាប្រភេទ USB port នៅខាង ឆ្វេង ដៃ។ នៅខាងមុខនៃ ប្រព័ន្ធ system មិនប្រសើរ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.3។ ធូលីនិងខ្យល់ចូលក្នុង ធុង case ធ្វើ អោយ សើម ក្នុងប្រព័ន្ធ system ដែលបណ្តាលអោយប្រព័ន្ធ system មិនអាចដំណើរការបាន។ នៅខាង ក្រោយ ប្រព័ន្ធ system មានដីធូលី ជាច្រើនដែលនៅ ជាប់ជា មួយ power supply។ ដែលបង្ហាញដូចក្នុងរូបភាព 2.2

នៅក្នុង រូបភាព 2.1 បង្ហាញ I/O panel ខាងក្រោយនៃកុំព្យូទ័រ PC ដែលរត់ ដំណើរការ 24 ម៉ោង។ យើងអាច ព្យាយាមយកច្រាស មក បោសចេញធូលីដែល មានជាប់នៅខាងក្រោយ Case របស់កុំព្យូទ័រ។
Computer repairរូបភាព 2.3. ធូលីជាប់លើបន្ទះច្រោះ

           ការសំអាតនៅផ្ទៃខាងក្រៅស្តង់ដាច្រាស់ standard vacuum ដែល អាចជូតដុសធូលីបានស្អាតល្អ ដូច្នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមសំអាត កន្លែង ណាដែលមាន រន្ធជ្រៅ ភ្ជាប់ទៅជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។ ចាប់ ផ្តើម ជាមួយការបង្ហាញនៃ ប្រព័ន្ធ system។ បង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.4 គឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រ PC vacuum ដែលជាច្រាស ដ៏ តូចមួយ ចាប់ផ្តើម ប្រើ ដើម្បីសំអាត I/O panel។
Computer repairរូបភាព 2.4. ការប្រើប្រាស់ vacuum ដែលបានរចនាសំអាត PC

  ប្រសិនបើ vacuum មិនអាចប្រើច្រាស់ដែលមានរោមវែងៗសំរាប់ សំអាត់ធូលីដែលជាប់នៅ លើកង្ហារ របស់ Power Supply ដើម្បី សំអាតអោយ ជ្រះអស់ចេញពីលើកង្ហារនោះត្រូវប្រើទុលវីស បង្្វិល ស្លាបរបស់ រួចហើយដុស សំអាតវាអោយអស់ដីធូលី។
Computer repairរូបភាព 3.5. សំអាតកង្ហារ power supply

កាលណាលោកអ្នកបញ្ចប់ការងារសំអាតរួចហើយត្រឡប់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ system ដោះចេញ remove panel នៅខាងក្នុងពីក្នុងធុង case។ ប្រើ vacuum សំរាប់សំអាតធូលីដែលនៅជាប់ទ្វារបស់ធុង case និងតំបន់ ផ្សេង ទៀត។ ប្រើច្រាសដើម្បីបោសចេញធូលីដែលនៅកកស្ទះ។ ចំពោះ ធុង Case ដែលមានទំហំតូចអាចដោះ ចេញទ្វានៅខាងមុខ បាន។ ប្រភេទធុង case ជា ច្រើនមានខ្សែលួសកង្ហារខ្វាត់ខ្វែង ជាច្រើន ដែលនៅខាងក្នុង។ ប្រសិនបើធុង case របស់លោកអ្នកមិនមាន ច្រោះ ខ្យល់ នៅពីក្រោយធុងវាអាចជួយកាត់បន្ថយ ធូលីជាច្រើនដែល ចូល ខាង ក្នុងប្រព័ន្ធ System បានមួយចំនួនផងដែរ។
Computer repairរូបភាព 2.6. ការប្រើ Vacuum នៅខាងមុខ panel
Computer repair
រូបភាព 2.7. សំអាតកង្ហារពីក្នុងធុង case

លោកអ្នកអាចដោះចេញគំរប់ power supply ចេញក្រៅរួចហើយ សំអាតនៅខាងក្នុង ដូចបង្ហាញក្នុង រូបភាព 2.8 សំអាតលើគ្រប់បរិវេណ ទាំងអស់ នៅក្នុងប្រអប់ Power Supply។
Computer repairរូបភាព 2.8. ការសំអាតខាងក្នុងរបស់ power supply

វាមានសារ:សំខាន់បំផុតដើម្បីសំអាតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីអោយ ប្រព័ន្ធដំណើរការរត់បានស្រួល។
Computer repairរូបភាព 2.9.  សំអាតលើតំបន់ hard drive

ចំណុចនេះលោកអ្នកត្រូវតែសំអាតប្រព័ន្ធ system នៅខាងក្រោមនិង ខាងលើ motherboard ដែលមាន ដីធូលី ជាច្រើនវា ជំហានបន្ទាប់ មកសំអាត កង្ហារនិងដែកត្រជាក់ CPU ការសំអាតលើឧបករណ៍ ទាំងពីរ នេះ មានសារ:សំខាន់ ណាស់ពីព្រោះវាជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទទ័រ។ នៅពេលសំអាតយើងអាចដោះ កង្ហារនិង ដែក ត្រជាក់ចេញក្រៅ ដើម្បីសំអាតបានដោយងាយស្រួល។
Computer repairរូ​បភាព 2.10.  ប្រើ Vacuum សំអាតកង្ហាររបស់ CPU

បន្ទាប់ពីសំអាតលើកដំបូងជាមួយ vacuum ឬច្រាសដែលបានសំអាត នៅបរិវេណខាងលើកង្ហារ ត្រជាក់ រួចមក លោកអ្នកអាចដោះ ចេញ មកខាងក្រៅ ដើម្បីសំអាតអោយអស់ចេញពីកង្ហា ដីបណ្តាល អោយ កក ស្ទះមិន អាចអោយ កង្ហារ វិលបានហើយវាអាចបណ្តាលអោយ ឡើងកំដៅកាន់តែក្តៅឡើងៗ ជាហេតុធ្វើ អោយប្រព័ន្ធ CPU ទាំងមូល ក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ។ លោកអ្នកគួរប្រយ័ត្ន ពីកង្ហារនៅលើ CPU ដែលមាន សារ: ប្រយោជន៍ បំផុត វាមានតួនាទីបក់ដើម្បីកាត់ បន្ថយ សីតុណ្ហភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ CPU របស់កុំព្យូទ័រ ប្រសិន បើ គ្មាន កង្ហារនោះ CPU នឹងត្រូវឆេះខូច។
Computer repairរូបភាព 2.11.  ធូលីស្ទះលើកង្ហាររបស់ CPU
Computer repair
បន្ទាប់ពីសំអាតលើកដំបូងជាមួយ vacuum ឬច្រាសដែលបានសំអាត នៅបរិវេណខាងលើកង្ហារ ត្រជាក់ រួចមក លោកអ្នកអាចដោះ ចេញ មកខាងក្រៅ ដើម្បីសំអាតអោយអស់ចេញពីកង្ហា ដីបណ្តាល អោយ កក ស្ទះមិន អាចអោយ កង្ហារ វិលបានហើយវាអាចបណ្តាល អោយ ឡើងកំដៅកាន់តែក្តៅឡើងៗ ជាហេតុធ្វើ អោយប្រព័ន្ធ CPU ទាំងមូល ក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ។ លោកអ្នកគួរប្រយ័ត្ន ពីកង្ហារនៅលើ CPU ដែលមាន សារ: ប្រយោជន៍ បំផុត វាមានតួនាទីបក់ដើម្បីកាត់ បន្ថយសីតុណ្ហភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ CPU របស់កុំព្យូទ័រ ប្រសិន បើគ្មាន កង្ហារនោះ CPU នឹងត្រូវឆេះខូច។
Computer repairរូបភាព 2.11.  ធូលីស្ទះលើកង្ហាររបស់ CPU
Computer repair
ជំហានងាយស្រួលបំផុតលោកអ្នកត្រូវដោះវាចេញពី CPU ដូចបង្ហាញ ក្នុង រូបភាព 2.13 អនុញ្ញាតអោយលោក អ្នកដកចេញកង្ហារ ដែលមាន មូល វីសបួន ជាប់លើតួ ដែកត្រជាក់ ដោះវីសរួចហើយផ្តាច់ចេញកាប ថមពលរបស់ កង្ហារ fan power ពីលើ motherboard។
Computer repair
រូបភាព 2.13. ដោះវីសចេញពីកង្ហារ CPU
Computer repairរូបភាព 2.14. ប្រើច្រាសសំអាតលើដែកត្រជាក់របស់ CPU

ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចដោះចេញដែកត្រជាក់មកក្រៅបាន អាច​ដុសលាងជា មួយទឹកអោយបាន ជ្រះស្អាតរួច ហើយយកវាទៅ ជួត ឬផ្លុំខ្យល់ឬ ហាលអោយស្ងួត អស់ ទឹក ប្រសិនបើមានជាតិសើម នឹង បណ្តាលអោយឆេះខូច CPU មិនអាច ដំណើរការបានត ទៀតបាន ឡើយ។
Computer repairរូបភាព 2.15. ដែកត្រជាក់បានសំអាតធូលី

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការងារបន្តទៀត ដោះចេញ expansion card ទាំងអស់ព្រមទាំង memory ដោះចេញពី slot។ បណ្តាកាត expansion cards និង memory ដែលនៅជាប់ជាមួយ Slot អាច បណ្តាល អោយមានច្រេះ ដែលជាប់ជាមួយជើងរបស់វា។ លោកអ្នក អាចប្រើក្រដាសឬក្រណាត់ស្អាតយក មកជួតលើជើង Slot របស់កាតឬ ជើង module memory ដើម្បីអោយអស់ជាតិ អុកស៊ីតនៅជាបើលើវា ដែលបណ្តាលអោយមិន អាចដំណើរការបាន។ លោកអ្នក អាចប្រើ សាំងឬអាល់កុលយកមកសំអាត់លើជើងកាតអោយជ្រះអស់រួចហើយ យកក្រដាសក្រណាត់ស្អាតស្ងួតយកមកជួតអោយជ្រះជាតិសើម។ មានអ្នកខ្លះ ប្រើឧបករណ៍ទន់ ឬជ័រកៅស៊ូសំរាប់ សំអាត់​ ប៉ុន្តែ រូបភាព បង្ហាញ ខាងក្រោមនេះ គឺប្រើលុយដុល្លារយកមកសំអាតវិញ។
Computer repairរូបភាព 2.16. ដុសជួតលើ expansion card ដោយប្រើលុយដុល្លារ

2. ការការពារ Maintenance

មធ្យោបាយប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបញ្ឈប់ហេតុការណ៍ ដែលកើតមានឡើង យើងត្រូវ មាន ការ ការពារ maintenance ចូល មកក្នុង។ កម្មវិធីការពារ maintenance ល្អគឺប្រើ backup ឬប្រើ hardware និងកម្មវិធី software ដើម្បីការពារ maintenance របស់ យើង។ នៅលើប្រព័ន្ធ System កុំព្យូទ័ររបស់លោក អ្នក ត្រូវតែដំឡើង កម្មវិធីការពារប្រព័ន្ធ Windows ដើម្បី ប្រឆាំងនឹងវីរ៉ុសដែល ចូលមក លុក លុយក្នុងប្រព័ន្ធ System Windows។ កាល ណាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នកភ្ជាប់បណ្តាញ Internet នោះដាច់ខាតត្រូវ មានកម្មវិធី ការពារ វីរ៉ុស ឬ Firewall ការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងមូល ប្រសិនបើ គ្មានកម្មវិធីការពារទេនោះ វីរ៉ុសពាសពេញ រាប់ ពាន់ប្រភេទ ដែលធ្វើ ចរាចរណ៍លើ Internet គ្មានកម្មវិធីការពារប្រៀបបានដូចផ្ទះគ្មានរបង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៍ មាន ពួកវាយប្រហារដែលគេហៅថាក្រុម Hacker អាចវាយឡុកលុយចូលបានតាម ចិត្តដូចជាឯកសារ និង Account កុំព្យូទ័រ។

2.1. ប្រើ Back up ប្រព័ន្ធ system

វិធីប្រើ backup គឺល្អប្រសើរការការពារ maintenance ពេលដែលខូច អាចប្រើប្រាស់បាន ជាមួយ hard drive ដែលមានតម្លៃថោក ដែលផ្គត់ ផ្គង់ ជាមួយ  motherboard មាន RAID 1 ដែលគេអាចប្រើសំរាប់ mirror នៅលើ RAID 1 ការពារទិន្នន័យរបស់គេ។ RAID 1 គ្រាន់តែ សំរាប់ការពារនឹង hard drive ខូច:

 • ការពារទិន្នន័យខូចដោយវីរ៉ុស viruse ឬបញ្ហា hardware។
 • គ្រោះថ្នាក់នៃការលុប delete  ឬសរសេរជាន់ពីលើ ឬផ្លាស់ប្តូរ file ដែលមានសារ:សំខាន់។
 • ការពារមហន្តរាយបាត់បង់ទិន្នន័យ data loss។

ដើម្បីការពារប្រឆាំងការគំរាមកំហែង ហើយវាអាចដោះស្រាយបញ្ហា ដើម្បីបង្កើយ backup copy នៃទិន្នន័យចូលទៅ removable media ដូចជា កាសែត tape និងឧបទិច optical discs ឬ hard drive។

តារាងសារ:សំខាន់លក្ខណ:ពិសេសសំរាប់ backup hardware
វិធី ទំហំចំណុះ ល្បឿន តម្លៃ
CD writer 0.65 ទៅ 1 GB មធ្យម $20 ទៅ $50
Internal DVD writer 4.4 ទៅ 8.5 GB ពីមធ្យមទៅលឿន $40 ទៅ $150
External DVD writer 4.4 ទៅ 8.5 GB ពីមធ្យមទៅលឿន $125 ទៅ $250
External hard drive 80 ទៅ 500 GB លឿនបំផុត N/A
Removable hard drive 80 ទៅ 500 GB លឿនបំផុត $75 ទៅ $150
Tape drive 10 ទៅ 100 GB ពីយឺតទៅមធ្យម $200 ទៅ $2,000

2.2. សុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ system

ជំហានមានសារ:សំខាន់លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសសុវត្ថិភាព system របស់លោកអ្នកប្រឆាំងដង្កូវ worm និងការលុកលុយ ឈ្លានពាន ចូល ទៅប្រព័ន្ធ ដែលមានការការពារនៅលើ hardware router និង firewall រវាង ប្រព័ន្ធ system និង Internet។ យើងអាចដំឡើង router និង firewall បិទការឈ្លាន ពានចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធ system របស់ លោកអ្នក វាអាចធ្វើអោយខូចខាតនៅលើ ប្រព័ន្ធ system លើប្រព័ន្ធ Internet សាធារណ:។ ការប្រើប្រាស់ប្រភេទ ឧបករណ៍ Hardware router ឬ firewall ដែលមានលក់តម្លៃប្រហែល $30 ទៅ $50 អាចប្រើវាដើម្បីទប់ស្កាត់បានប្រភេទវីរ៉ុសមួយចំនួនដែរ។ យើងអាចប្រើ ភ្ជាប់ជាមួយ cable/DSL router ដូចជា ប្រភេទ D-Link ប្រភេទ DI-604 (មានខ្សែតែមួយគត់) ឬ DI-624 (ប្រើខ្សែ ឬ wireless) ប៉ុន្តែវាប្រើ broadband router ដូចគ្នាដែលបានបង្កើតដោយ NETGEAR និង Linksys ដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើ លោក អ្នក ដំឡើង wireless router ហើយអាចមានលទ្ធភាព ភ្ជាប់ ជាមួយ wireless networking ហើយ ដំឡើង សុវត្ថិភាពលើវា។ ស្តង់ដាដែលប្រើដោយឧបករណ៍ 802.11 wireless ដែលហៅ ថា WEP (Wired Equivalent Privacy) គឺមិនអាចទុបស្កាត់សុវត្ថិភាពល្អ ប្រសើរឡើយ។ ការប្រើ WEP អាច crack បានពីនរណាម្នាក់ ដែលចង់ ប៉ុនប៉ង ចង់ចូល download។ នៅពេលថ្មីៗនេះមានចេញស្តង់ដា WPA (Wi-Fi Protected Access) កាលណាដំឡើងប្រឆាំងសុវត្ថិភាពដែលវាយប្រហារចូល ពីខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើប្រើ wireless adapter និង access point ផ្គត់ផ្គង់ នៅលើ WEP មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពបានល្អប្រសើរសំរាប់ប្រព័ន្ធ network។ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចរត់ដំណើរការលើប្រព័ន្ធ wireless network បានតែ មិនមានសុវត្ថិភាពសំរាប់ទុបស្កាត់ ការវាយប្រហារចូល ពី ខាងក្រៅ។
Computer repairរូបភាព 2.17. ការប្រើប្រាស់ Gibson Research Shields UP

មានកម្មវិធីសំលាប់វីរ៉ុស virus ថ្មីជាច្រើនសំរាប់ Scan វីរ៉ុស virus វាអាច updat បន្ថែមតាម Internet ដើម្បីអោយមានអនុភាពខ្លាំងខ្លា អាចមាន លទ្ធភាពចាប់សំលាប់បានប្រភេទវីរ៉ុសជាច្រើនប្រភេទ ដែល មាន ដូចជា កម្មវិធី Norton AntiVirus ដែលមានវិបសាយ (http://www.symantec.com) និង កម្មវិធី McAfee VirusScan ដែលមានវិបសាយ(http://www.mcafee.com) កម្មវិធីទាំងពីរ ខាង លើដែល គេនិយមប្រើ បំផុត សំរាប់ ប្រឆាំង antivirus ចាប់វីរ៉ុស យើង មិនអាចប្រើបានម្តងទាំងពីរបានឡើយ។ នាពេលថ្មីៗនេះមានការដំឡើង ប្រភេទកម្មវិធីសំលាប់ថ្មីមួយទៀតគឺ Grisoft AVG Anti-Virus ដែលមានវិបសាយ(http://www.grisoft.com) ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.18។ កម្មវិធី AVG សំលាប់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។
Computer repairរូបភាព 2.18. កម្មវិធីសំលាប់វីរ៉ុស Grisoft AVG Anti-Virus
Computer repair
រូបភាព 2.19. ការប្រើប្រាស់ SpyBot Search ដើម្បីចាប់ Spam

ដោយប្រើ default ក្នុងកម្មវិធី Windows រត់ដំណើរការជាមួយសេវាជា ច្រើន background service។ ដើម្បីដកចេញ Disable សេវាដែល មិន ត្រូវការ ប្រើវាពីក្នុងប្រព័ន្ធ system។ លោកអ្នកអាចដំឡើងសេវា startup របស់កម្មវិធី Windows XP ដែលប្រើសេវាជាច្រើន សំរាប់ អ្នករៀបចំ policy editor។ ដើម្បី ធ្វើដូច្នេះ ចុចលើ Start à Run រួចហើយវាយសរសេរ services.msc /s នៅ ក្នុងប្រអប់ run រួចហើយវាយសរសេរ Enter។ បណ្តាសេវា Service policy editor បានបង្ហាញដូចក្នុងរូបភាព 2។
Computer repairរូបភាព 2.20. ក្នុង Windows XP បណ្តាសេវា Service policy editor

ចុចពីរដងលើឈ្មោះសេវា service ផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញលក្ខណ: របស់វាសំរាប់សេវានោះ service ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.21។ ប្រើ ក្នុងបញ្ជី “Startup type” ដើម្បីបង្កើតប្រភេទ startup ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ Automatic, Manual ឬ Disabled។ ប្រសិនបើសេវាគឺ កំពុង តែរត់ដំណើរការ ចុចលើ ប៊ូតុង Stop ដើម្បីបញ្ឈប់ វា។ ប្រសិនបើបណ្តា សេវា ជាច្រើនដោយពឹងផ្អែកលើសេវា ហើយកំពុងប្រើប្រាស់វានោះ វាគាំងមិនអាច ដំណើរការ បាន បើចង់ដំឡើងឡើង វិញលោកអ្នកត្រូវ ដំឡើង សេវាឡើងវិញដើម្បីបង្កើត startup settings សំរាប់ បណ្តា សេវា ទាំងអស់ រួចហើយ restart ប្រព័ន្ធ system ឡើងវិញ។

ក្នុងការបន្ថែមសេវាក្នុង Microsoft រួមជាមួយកម្មវិធី Windows 7 ដែលមានប្រព័ន្ធ system ជាច្រើនរត់ ដំណើរ ការលើសវា service។ កំណត់ សេវាដែល Microsoft មិនប្រើនៅក្នុងសេវា Services policy editor។ ដើម្បី ដំឡើងប្រព័ន្ធ System ចូលក្នុងà Start à Run វាយ សរសេរ msconfig  ក្នុងប្រអប់ Run រួចហើយ វាយ Enter។ ចុចលើ Services ដើម្បីមើលបណ្តា សេវាដែលបានដំឡើងចុចលើប្រអប់សញ្ញា Mark the Hide All Microsoft Services ដើម្បីបង្ហាញសេវា Microsoft service ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.22។
Computer repairរូបភាព 2.22. ការដំឡើងប្រព័ន្ធ Windows 8 System
Computer repair
រូបភាព 2.23. ការដំឡើង Windows 7 System ដែលបង្ហាញក្នុង startup

ក្នុងករណីនេះ មានបួនប្រាំកម្មវិធី executable programs ដែលរត់ ដំណើរការលើ Windows ក្នុងពេល ចាប់ផ្តើម startup លើប្រព័ន្ធ system។ NvCpl គឺសំរាប់ត្រួតពិនិត្យលើ NVIDIA control panel ហើយ nwiz គឺសំរាប់ មើលលើ WhizFolders Organizer Pro ការរៀបចំកម្មវិធី file management យើងប្រើ. avgcc និង avgemc គឺជាពីកម្មវិធីអាចប្រត្តិបត្តិសំរាប់កម្មវិធី AVG Anti-Virus។

ដើម្បីចូល Registry Editor ដោយចុចលើ Start à Run វាយសរសេរ regedt32 (ឬ regedit) នៅក្នុងប្រអប់រួចហើយចុចលើ Enter។ លោកអ្នកអាច អាចពិនិត្យដោយឆ្លងកាត់រចនាសម្ព័ន្ធ registry ដូចខាងក្រោមនេះ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Computer repairComputer repairរូបភាព 2.24. មើលកម្មវិធី startup ក្នុង Registry Editor

ចុងបញ្ចប់ យើងអាចរត់ដំណើរការសំអាតក្នុង registry ដូចជាកម្មវិធី CleanMyPC (http://www.registry-cleaner.net) ឬ Registry Mechanic (http://www.pctools.com) ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.25។ ដែលរួមមាន registry maintenance ដូចជាធាតុនៃសុវត្ថិភាព នៃប្រព័ន្ធ system។​ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ system មិនដែលធ្លាប់បាន សំលាប់ ដោយប្រើកម្ម វិធី software គឺជាកម្មវិធី Registry Mechanic។
Computer repairរូបភាព 3.25. ប្រើកម្មវិធី Registry Mechanic សំរាប់ scan សំអាត registry

2.3.  ការរក្សាទុក Hard drive

ដូចដែលយើងចាប់ផ្តើមសរសេរក្នុងមេរៀននេះ យើងបានឆែកត្រួត ពិនិត្យមើលនៅក្នុងបណ្តា hard drive របស់យើង ដែលវាមាន 185,503 file ក្នុង 11,607 folder។ មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាច Scan system file។ យើងដឹងថាមានរាប់រយឯកសារ document និងរាប់ រយពាន់ audio file និង មានរូបភាព ជាច្រើនទៀត។ ដែល អាចមានផ្ទុករហូតដល់ 185,503 file អាចផ្ទុក ក្នុង Hard disk ហើយអាច backup file បានផងដែរ។

ការរៀបចំ  file បណ្ណោះអាសន្ន (TEMP)

លោកអ្នកអាចបង្កើតអថេរដែលកើតបណ្តាលមកពី TEMP file ត្រូវបាន ផ្ទុកស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដែលបង្កប់លាក់ក្នុង folder ក្រោម Documents and Settings របស់លោកអ្នក។ ដើម្បីបង្កើត folder C:\TEMP ដែល ធ្វើដូចជំហាន ខាងក្រោមនេះ:

 1. ចុចស្តាំដៃលើ My Computer –>Properties –>Advanced។
 2. ចុចលើប៊ូតុង Environment Variable រួចហើយ ប្តូរតម្លៃ TEMP និង TMP ទៅក្នុង C:\TEMP ដែលមានពណ៌ highlight លើវាដោយ ជ្រើស រើសប៊ូតុង Edit រួចហើយផ្លាស់ប្តូរដែលមានផ្លូវចូល C:\TEMP។
 3. ប្រើប៊ូតុង New ដើម្បីបន្ថែមតម្លៃផ្សេងដែលហៅថា TMPDIR រួចហើយ បង្កើតផ្លូវចូលទៅជា C:\TEMP។
 4. ធ្វើបញ្ហាដូចគ្នានេះក្នុងប្រព័ន្ធ System ក្នុងប្រអប់ខាង ក្រោមអថេរ User រួចហើយបន្ថែមអថេរដែលហៅថា TMPDIR រួចហើយបង្កើតតម្លៃរបស់វា C:\TEMP។

Computer repairរូបភាព 2.26. ចូលក្នុងអថេរ Environment Variables

លោកអ្នកអាចរកមើល file របស់លោកអ្នករាប់ពាន់ file ដែលពឹងផ្អែក លើទំហំនៃ browser cache របស់លោកអ្នក ហើយអាចទាញយក មកវិញបាន រាប់ gigabyte ឬលើសពីនេះនៅក្នុង disk space។ លោក អ្នក អាចចូលក្នុង command prompt បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:

            del *.bak /s
            del *.bk! /s
            del *.tmp /s

Computer repairរូបភាព 2.27. ប្រើ Windows 8 Disk Cleanup

ការបង្ហាញ favorite នៅក្នុង ShowSize ចូល Download ក្នុង វិបសាយ http://www.showsize.com ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.28 ដែលផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ tools ទាំងអស់លោកអ្នក ត្រូវការរក្សាទុកក្នុង hard drive របស់លោកអ្នក។
Computer repairរូបភាព 2.28. ការបង្ហាញ ShowSize disk cleanup

NTFS និងការតម្រៀប Fragmentation

កាលណាលោកអ្នកប្រើ NTFS វាមិនត្រូវការធ្វើ fragmentat នៅពេល ដែលដាច់ភ្លើងឬកំពុង តែប្រើ ស្រាប់តែចុចលើប៊ូតុង Restart ម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រឡើង វិញ ចំពោះការប្រើប្រាស់ FAT32 ពេលដាច់ ភ្លើងម្ តងៗកម្មវិធី Windows វាតែង តែទាមទារអោយលោកអ្នក Scan file ដែលគេហៅថា fragmentation។ ដូច បង្ហាញក្នុង រូបភាព 2.29។ លោកអ្នកអាចប្រើ Windows 8 Disk Defragmenter ដើម្បីមើល file ដោយប្រើជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:

 1. ចុចស្តាំលើ My Computer រួចហើយជ្រើសរើស Properties ដើម្បី មើលប្រអប់ System Properties។
 2. ចុចលើ Advanced។
 3. នៅក្នុង Performance ចុចលើប៊ូតុង Settings ដើម្បីបង្ហាញប្រអប់ Performance Options។
 4. ចុចលើ Advanced។

ក្នុង Virtual memory ចុចលើប៊ូតុង Change ដើម្បីបង្ហាញប្រអប់ Virtual Memory ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 2.29។

Computer repairរូបភាព 2.29. ប្រអប់ Windows 8 Virtual Memory

 1. សរសេរខាងក្រោមឬចាំទំព័រទំហំ file ដែលលោកអ្នកនឹងប្រើកាលណា លោកអ្នកផ្ទុកទំព័រ file។
 2. ជ្រើសរើសលើសញ្ញា “No paging file” រួចហើយចុចលើប៊ូតុង Set ដើម្បីប្តូរទំព័រ file system ទៅជាសូន្យវិញ។
 3. ចាប់ផ្តើម Restart កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកឡើងវិញ ឥឡូវនេះប្រត្តិបត្តិ ការដោយគ្មានទំព័រ file។
 4. រត់ដំណើរការ Windows 8 Disk Defragmenter ទៅក្នុង hard drive។
 5. កាលណាបានបញ្ចប់ ត្រូវធ្វើឡើងវិញជំហានទីមួយដល់ជំហានទីប្រាំ ដើម្បីបង្ហាញប្រអប់ Virtual Memory។
 6. បង្កើតទំហំ file size ទៅតម្លៃដើម។
 7. ចាប់ផ្តើម Restart ប្រព័ន្ធ system ឡើងវិញដែលនឹងប្រត្តិបត្តិក្នុងទំព័រ file នៃទំហំដើម។

កម្មវិធី Microsoft បានផ្គត់ផ្គង់សេវា Microsoft Update
Computer repairរូបភាព 2.30. ការដំឡើង Windows 8 Automatic Update

យើងអាចដំឡើងដូចក្នុង http://update.microsoft.com/microsoftupdate ដើម្បីដំឡើងដំណើរ ការដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលរក្សាទុកក្នុង Windows និងកម្ម វិធី Office។ ដើម្បីដំឡើង Microsoft Update ចូលទៅ download រួចហើយ ដំឡើងដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលបង្ហាញក្នុង Control Panel រួចហើយជ្រើសរើស Security Center។ នៅក្នុងខាងក្រោមនៃប្រអប់ Security Center នៅក្នុង “Manage security settings for:” រួចហើយចុចលើ Automatic Update ភ្ជាប់ទៅប្រអប់ Automatic Update បង្ហាញ ដូចរូបភាព 2.30 ខាងលើ។