មេរៀនទី១: បង្កើតទិន្នន័យ

មេរៀនទី១: បង្កើតទិន្នន័យ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

អំពីកម្មវិធី Microsoft Access 2013 កម្មវិធី Microsoft Access គឺជាទំនាក់ទំនង ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Relational Database Management System (RDBMS) ដែលបានរចនាសម្រាប់ home ឬប្រើសម្រាប់ជំនួញខ្នាតតូច។

Access ប្រើដូចជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យ desktop database system ពីព្រោះវារត់ដំណើរការ ដោយកុំព្យូទ័រ ទោល ( ដូចជា កម្មវិធីប្រើប្រាស់ server database application ដែល កម្មវិធីត្រូវបានដំឡើងលើម៉ាស៊ីន server មួយកាលណាបានអនុញ្ញាត ចូលពីចំងាយ ពីម៉ាស៊ីនកូនជាច្រើន client machines)។

កម្មវិធី Microsoft Access ដែលបានរួមបញ្ចូលទាំង web solution ចាប់ទាំងពីរ 2010 វារួមបញ្ចូល ជាមួយ SharePoint តាំងពី 2013 ជាមួយ SQL Server។

បង្កើតទិន្នន័យ Database

ជំហានដំបូង ដើម្បីបង្កើត database មួយយើងនឹងបង្កើត blank database ជាដំបូង។ ការបង្កើត database មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access វាដូចជាងាយ ក្នុងការបង្កើត ដែលក្នុងមេរៀននេះ ជាដំណោះ ស្រាយរបៀបបង្កើត database មួយនៅក្នុង MS Access។

1. លោកអ្នកអាចកត់ចំណាំថា កាលណា ចាប់ផ្តើមដំបូង ក្នុង Microsoft Access 2013 លោកអ្នកនឹង ឃើញលើអេក្រង់ ក្នុងករណីនេះ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Blank desktop database (ពេល skip ជំហានទី៣)។

Access 20132.  ប្រសិនបើ លោកអ្នកមាន បានបើក Access រួចស្រេច លោកអ្នកអាចចូល File menu:
Access 20133. ជ្រើសរើស Blank desktop database​ (ដោយ Skip ជំហាននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ស្រេច ដោយជ្រើសរើស Blank desktop database នៅជំហានទី១ ) លោកអ្នកមានជម្រើស option ផ្សេងទៀត  ដោយគ្រាន់តេប្រ blank database:
Access 20134. ជ្រើសរើសឈ្មោះ រួចចុចលើ Create។ លោកអ្នកអាចប្រើតាំង default location ឬចុច លើ folder icon ដើម្បីប្តូរទីតាំង:
Access 2013ទិន្នន័យថ្មី Database របស់លោកអ្នក ដូច្នេះ នៅពេលបញ្ចប់ បណ្តាជំហានខាងលើ លោកអ្នកនឹងឃើញ blank database ដូចនេះ:
Access 2013យើងដឹងថាទិន្នន័យ database គឺជា blank ពីព្រោះវាគ្រាន់តែផ្ទុកតារាង table មួយ (ហៅថា Table1) ហើយតារាងនោះ table គ្រាន់តែមានមួយ column (ហៅថា ID)។ ដូច្នេះ យើងត្រូវ ការបន្ថែមច្រើន column ទៅលើតារាង table ហើយផ្តល់ឈ្មោះតារាងមួយ table។ យើងអាចធ្វើ ជំហានបន្ទាប់។