មេរៀនទី៣: Design View

មេរៀនទី៣: Design View

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

តើ Design View ជាអ្វី? Design view អាចអោយលោកអ្នក រចនា ហើយបង្កើតទិន្នន័យ database របស់អ្នក (ប្រភេទ  database របស់អ្នក) នេះជាកន្លែងបង្កើត និងដំឡើងតារា tables, forms, reports ។ល។ ដូចនេះ លោកអ្នកអាចបន្តការងារជាមួម MS Access នឹងប្តូរ Design view និង Datasheet view (ឬ ក្នុងករណី forms, Layout view)។

ប្តូរ Switch ចូល Design View បណ្តាជំហានខាងក្រោមនេះដំណោះស្រាយ ដើម្បីប្តូរ Design view។
1.ចុចលើ View icon ខាងឆ្វេងដៃ (ក្រោម File menu) ឃើញ View icon ដូចនេះ:
Access 2013
2. ចំណុចនេះ Access នឹងសួរឈ្មោះ name ហើយ save តារាង table លោកអ្នកទើបបង្កើត វាយ Customers ហើយចុចលើ OK:
Access 20133. លោកអ្នក មើលឃើញលើ តារាង Customers table ក្នុង Design view។ ចុចលើ DateCreated field, ហើយនៅក្នុង bottom pane, enter =Now() ក្នុង Default Value
field ។ ចុចលើ Format field ហើយជ្រើសរើស General Date ពី menu:
Access 2013យើងទើបតែបង្កើតតម្លៃ default value សម្រាប់ DateCreated field។ មានន័យថា record ត្រូវបាន បញ្ចូល field នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយ date and time កំពុងប្រើ។

Expression Builder លោកអ្នកអាច ចុចលើ ចំណងជើង little button ដែលបង្ហាញ កាលណាលោកអ្នកចុចក្នុង Default Value field (និង fields ផ្សេងទៀតផងដែរ)។ ចុចលើប៊ូតុងនេះ បើកលើ Expression Builder, ដែលលោកអ្នកអាចបើកមើល អនុគមន៍, អថេរ constant, ឬប្រមាណវិធី ដែលដំឡើងលើកន្សោមនេះ សម្រាប់ field។

យើងនឹងប្រើក្សន្សោម Expression Builder ដើម្បីដំឡើង =Now() expression:
Access 2013ប្តូរ Datasheet View ឥឡូវ លោកអ្នកនៅក្នុង Design view លោកអ្នកអាចចាំថា View icon មើលភាពខុសគ្នា វាបានប្តូរពី Design view icon ទៅជា Datasheet view icon ដែលវាមើលឃើញដូចនេះ:
Access 2013
ចុច View icon ដើម្បីត្រឡប់ចូល Datasheet view។