មេរៀនទី៥: ការបង្កើត Form

មេរៀនទី៥: ការបង្កើត Form

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មានវិធីជាច្រើនដើម្បី បង្កើត form (ដូចលោកអ្នកបានឃើញរូបខាងក្រោម):
Access 2013ជម្រើស Options រួមទាំងការប្រើ Form Wizard, Design view និងការចាប់ផ្តើម blank form។  ប្រសិនបើ លោកអ្នកប្រើ Form Wizard លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ form ដោយប្រើ Design view។
1. ធ្វើអោយច្បាស់ថាតារាង Customers table ត្រូវបានជ្រើសរើស (នៅប៉ាណែលខាងឆ្វេង) ពី Ribbon, ជ្រើសរើស CREATE > Form
Access 20132. Access បានបង្កើត form ថ្មីក្នុង Layout view, មូលដ្ឋានលើ fields ក្នុងតារាង Customers table។ ចុចលើ View icon ជ្រើសរើស Form View:
Access 20133. នេះជារបៀប user នឹងមើលឃើញ form។ បញ្ចូល data ក្នុង FirstName និង LastName fields។ មើលអោយច្បាស់ពេល បញ្ចូលឈ្មោះ name បញ្ចូលបន្ថែមលើ record ផ្សេងទៀត។
Access 20134.ឥឡូវ អនុញ្ញាតអោយឆែក តារាង table របស់យើង ចុចលើ Customers នៅខាងឆ្វេងដៃ ហើយចុច Refresh All លើ Ribbon លោកអ្នក នឹងមើលឃើញ record បានបង្កើតនៅក្នុង តារាង table:
Access 2013លោកអ្នក ចាំថា DateCreated field ជាសញ្ញា symbols ######។ លោកអ្នកអាចចាប់ទាញ resize column ដើម្បីមើលទិន្នន័យ data ដោយចុច ពីរដងលើ column header។ ដំបូង ធ្វើចលនាលើ cursor ទៅគែម column header រហូតដល់អាចឃើញ tool អោយប្តូរ រួចហើយចុចពីរដងលើវា និងបង្ហាញ data:
Access 2013ប្តូរ form ហើយរក្សា save វា
1.
ចុចលើ tab ទី២ ដែលហៅថា Customers (ដែលដំបូង សម្រាប់តារាង Customers table), រួចហើយចុចរក្សា Save icon ខាងលើឆ្វេងដៃ (លើ Ribbon):
Access 20132. កែឈ្មោះ Rename form របស់អ្នក Customers Form កាលណាបង្ហាញ:
Access 2013