មេរៀនទី៨: បង្កើត Query

មេរៀនទី៨: បង្កើត Query

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

query សំដៅទៅសកម្មភាព នៃការដំឡើង database ដើម្បីត្រឡប់មួយចំនួន នៃ data ក្នុង database របស់អ្នក ក្នុងពាក្សផ្សែងទៀត “querying” database សម្រាប់ទិន្នន័យ data មួយចំនួន។ ហើយ queries គឺរត់នៅលើ តារាង មួយ ឬច្រើន ដើម្បីត្រឡប់ data តែមួយគត់ដែល លោកអ្នកកំពុង ចាប់អារមណ៍។

គំរូទិន្នន័យ Data មុនពេល យើងចាប់ផ្តើម querying database យើងនឹអាចបង្កើត ទិន្នន័យក្នុង បញ្ជី ។ ចាំថា ID columns និង DateCreated columns ត្រូវបាន បង្កើត ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ ដូច្នេះត្រូវការបញ្ចូល លោកអ្នក​មើលឃើញ ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន៍យ enter data ទៅក្នុង columns ក្នុងតារានិមួយ table។

Customers Table ដើម្បីបង្កើត data ដោយខ្លួនឯង។
Access 2013តារាង​ Products Table
Access 2013
តារាង Orders Table

លោកអ្នកត្រូវការ កំណត់អោយបានច្បាស់ តម្លៃ ក្នុង  CustomerId និង ProductId fields តាម ID ពិតប្រាកដ័ តាមតារាង  tables។
Access 2013Referential Integrity កាលណា លោកអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនង relationship មួយ លោកអ្នកក៍មានជម្រើស option ជា Enforce Referential Integrity (ដែលយើងបាន ជ្រើសរើស និងបានបង្កើត relationship របស់យើង)។ ការប្រើប្រាស់តារាង ឧទាហរណ៍ យើងមាន 10 records ក្នុងតារាង Customers table (ជាមួយ CustomerId of 1 ដល់ 10), ប៉ុន្តែតារាង Orders table ផ្ទុក record មួយ ដោយប្រើ CustomerId របស់ 11 ក្នុងករណីនេះ referential integrity មិនបានរក្សាទុក។

ក្នុងករណីនេះ ខ្ញុំព្យាយាម ដើម្បីបញ្ចូល CustomerId នៃ 50 និង ProductId នៃ 50, ប៉ុន្តែតារាង Customers និង Products tables របស់ខ្ញុំមិនមាន CustomerId នៃ50 ឬ ProductId នៃ 50:
Access 2013ចាំថា លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារ នេះ ប្រសិនបើអាច Enforce Referential Integrity។ ហើយប្រសិនជាមិនមាន  enforced referenctial integrity កម្មវិធ Access នឹងអនុញ្ញាត អោយបញ្ចូល តម្លៃ និង referential integrity របស់ database របស់អ្នក។

បង្កើត Query ឥឡូវនេះ អនុញ្ញាត អោយបង្កើត query ដែលត្រឡប់ទៅបណ្តាឈ្មោះ names របស់អតិថិជនទាំងអស់ customers ដែលបាន ordered ផលិតផល product មួយ។

1. កំណត់ច្បាស់ លោកអ្នកមាន CREATE tab បើកលើ Ribbon ចុច Query Design
Access 20132. បង្ហាញប្រអប់តារាង Table dialog box នឹងបង្ហាញជាមួយ តារាង table របស់អ្នកបាន listed ចេញ ជ្រើសរើស តារាងទាំងបី រួចហើយចុចលើ Add, ហើយចុច Close:
Access 20133. តារាង tables បីឥឡូវបាន បង្ហាគខាងលើប៉ាណែល (Ribbon)។ ជ្រើសរើស fields លោកអ្នកនឹងបានបង្ហាញ ក្នុងនៃ query។ អាចចុចពីរដងលើឈ្មោះ field name ឬចាប់ទាញចុះក្រោម ទៅ column ក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម ជ្រើសរើសបណ្តា fields ដូចខាងក្រោម:
Access 20134. ចុចលើប៊ូតុង Run button នៅផ្នែកខាងលើស្តាំដៃនៃ Ribbon:
Access 2013

 

 

លោកអ្នកនឹងមើលឃើញលទ្ធផលនៃ query:
Access 20136. រក្សា Save query ដោយចុចស្តាំលើ Query1 tab ហើយផ្តល់ឈ្មោះវា ហៅវា Customer Orders:
Access 2013Query របស់យើងបានជោគជ័យ ត្រឡប់ចូល customer ទាំងអស់ដែលបាន ordered យ៉ាងហោចណាស់ ផលិតផល product មួយហើយវា រួមទាំងផលិតផល product និងតម្លៃបន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់វា។ លោកអ្នក អាចឃើញ អតិថិជន customers មួយចំនួនបាន ordered ច្រើនជាងផលិតផល product មួយ។ query បានចូលរួម តារាងបី ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយប្រើទំនាក់ទំនង relationship ដែលយើងបានបង្កើត។