មេរៀនទី៩: កែប្រែ Query

មេរៀនទី៩: កែប្រែ Query

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ឈ្មោះផលិតផល Product Name ផ្នែក marketing ចង់មើល អ្នកណាបាន ordered តម្លៃរបស់វា អនុញ្ញាតបង្ហាញ list នៃអតិថិជន customers ទាំងអស់ដែលបានទិញ។

1. ពី Design view, ប៉ាណែលខាងក្រោម បញ្ចូល enter “Venus Carrera ET” នៅក្នុង Criteria field របស់ ProductName field:
Access 20132. ចុចប៊ូតុង Run button ក្នុង Ribbon ដើម្បីមើលលទ្ធផលរបស់ query លោកអ្នកអាចចុច Datasheet View icon បង្ហាញខាងក្រោម:
Access 2013តម្លៃ លោកអ្នក អាចកែប្រែ query របស់អ្នក ដែលវាត្រឡប់អតិថិជន customers ដែលបានទិញទំនិញ ផលិតផល product លោកតម្លៃពិត។ ដូច្នេះ អនុញ្ញាតសង់បង្កើត query ដែលត្រឡប់ជា customers ទាំងអស់ដែលបាន ទិញ product មួយចំនួនជាមួយតម្លៃ $80,000។

1. ពី Design view, ក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម បន្ថែម add (>80000) ក្នុង Criteria field នៃ Price field:
Access 20132. ចុចលើប៊ូតុង Run button ក្នុង Ribbon ដើម្បីមើលលទ្ធផលនៃ query។ លោកអ្នកចុច Datasheet View icon មើលឃើញ:
Access 2013តម្លៃប្រើសរុប Query ពីមុនទាំងអស់ដំណើរការ បានល្អ ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយ។ ពេល អនុញ្ញាតអោយ យើងមើល អតិថិជន customer ទាំងអស់ទិញ ផលិតផល product លើស $80,000។ វាមិនបង្ហាញ អតិថិជន customers ទាំងនោះ ដែលបានទិញ product ច្រើនជាង និមួយៗ គឺតិចជាង $80,000 ប៉ុន្តែចំនួនសរុបគឺច្រើនជាង $80,000។

1. ពី Design view, ចុចលើប៊ូតុង Totals button ក្នុង Ribbon:
Access 20132. លោកអ្នកនឹងឃើញ Total row នៅក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម។ ដែល field និមួយៗនិងមាន ក្រុមGroup By នៅក្នុងតម្លៃ Price field ចុច Group By ហើយជ្រើសរើស Sum។

3. ចុចក្នុងបន្ត row ក្រោម (Sort field) ហើយជ្រើសរើស Descending។ រក្សា >80000 criteria ក្នុងតម្លៃ Price field។

4. លោកអ្នកនឹងត្រូវការ ដើម្បីលប់ delete ProductName column ដោយជ្រើសរើសវា ហើយ ចុចលប់ Delete Columns (បន្ទាប់មកប៊ូតុង Totals លើ Ribbon)។ វានឹងមើលឃើញដូចនេះ:
Access 20135. រត់ query:
Access 2013លោកអ្នកចំណាយពេល ច្រើន សម្រាប់ query មួយឧទាហរណ៍:

  • លោកអ្នកនឹងប្តូរ replace >80000 ជាមួយ >=80000
  • ដោះ remove >80000 ទាំងអស់
  • លោកអ្នកនឹង sort ដោយ CustomerId ជំនួស
  • លោកអ្នកនឹងប្រើ >50000 និង <80000
  • និងមានច្រើនទៀត…

ម្យ៉ាងទៀត លោកអ្នកអាច រក្សា save query ថ្មីឬរក្សា query ដើម។ ដូចដែលលោកអ្នក បានឃើញ       បណ្តា queries អាចមានអនុភាពខ្លាំង។