មេរៀនទី១១: បង្កើត Macro

មេរៀនទី១១: បង្កើត Macro

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កម្មវិធី Microsoft Access ផ្តល់លទ្ធភាពសម្រាប់លោកអ្នក ដើម្បីបង្កើត macros។ macro តាមការបង្កើតសម្មភាព ដែលអាចរត់ដំណើរការ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។  Macros តាមធម្មតា បានដំឡើង ដើម្បី រត់ដំណើរការ ព្រឹត្តិការណ៍ ពិសេសកើតឡើង។ លោកអ្នកអាចបង្ហាញ លក្ខណ:ពិសេស កាលណាបង្កើត macro។ លោកអ្នកនឹងបង្កើត macro មួយដើម្បីរត់ ដំណើរការ កាលណា user ចុចលើ key ណាមួយ ឬលោកអ្នកបង្កើត macro រត់គ្រប់ពេលលើ database ត្រូវបានបើក។

ឧទាហរណ៍ Macro ប្រសិនបើ និយាយថា 90% នៃទិន្នន័យ database របស់លោកអ្នក ប្រើ កំពុងបញ្ចូលអតិថិជនថ្មី ក្នុង Customers form លោកអ្នកនឹងបង្កើត macro ដែលបើកដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ form គ្រប់ពេល ហើយ database ត្រូវបានបើក។

លោកអ្នកអាចូលបង្កើត macro:
1.
កំណត់ច្បាស់ថា CREATE tab ត្រូវបានជ្រើសរើស ពី Ribbon, ចុចលើ Macro:
Access 2013ប្រើ dropdown menu ដើម្បីជ្រើសរើសសកម្មភាពដំបូង  -ជ្រើសរើស OpenForm:
Access 20133. ក្នុង ប៉ាណែលខាងក្រោម ជ្រើសរើសឈ្មោះ form name  លោកអ្នកចង់បើក  ជ្រើសរើស Customers Form :
Access 20134. ប្រើ dropdown menu ដើម្បីជ្រើសរើសសម្មភាពទី២ ជ្រើសរើស GoToRecord. ក្នុង Record field, ជ្រើសរើស record លោកអ្នកចង់បាន ជ្រើសរើស New។
Access 20135. ឥឡូវលោកអ្នករក្សា save បានជា macro របស់អ្នក ចុចលើ Save icon ហើយបញ្ចូល ឈ្មោះ name សម្រាប់ macro របស់អ្នក។ បង្កើតឈ្មោះ macro AutoExec។  ឈ្មោះវា Autoexec, យើងកំពង់ដំឡើង Access ដើម្បីរត់ដំណើរការ macro នេះគ្រប់ពេល យើងបើ database។
Access 2013សាក់ល្បង Macro របស់អ្នក ឥឡូវយើងបានបង្កើត macro របស់ អនុញ្ញាតសាកល្បង ធ្វើដូចនេះ យើងត្រូវ បិទ database សិនហើយ បើកវាម្តងទៀត។ កាលណាបើកវា Customers form បើកដោយស្វ៍យប្រវត្តិ ហើយមាន record បានបញ្ចូល។ ដើម្បីបិទ database, ចុចលើ File tab ពី Ribbon, ហើយចុច Close។

Triggering Macros ឧទាហរណ៍ ខាងលើ ខុសគ្នាបន្តិច រវាង macros នៅក្នុង name គឺ កំនត់កាលណាវារត់ (វានឹងរត់ដំណើរការភ្លាម ដូច database ត្រូវបានបើក)។ សម្រាប់ macros ផ្សេងទៀត លោកអ្នកនឹងត្រូវកំណត់លក្ខណ: ពិសេស កាលណា macro នឹងរត់។

  1. បង្កើត macro
  2. បន្ថែមប៊ូតុង form និងចំណុចវាទៅ macro

Macro ផ្សេងទៀត អនុញ្ញាតអោយប្រើ ប៊ូតុងបន្ថេម ទៅ form របស់យើង ដូច្នេះ users អាចរត់ Customer Orders query។ កាលណា ត្រូវបានចុច នឹងរត់ macro។

បង្កើត Macro ដំបូងយើងនឹងបង្កើត macro.

1.បង្កើត macro ផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែ ពេលនេះជ្រើសរើសសកម្មភាព OpenQuery
2. ជ្រើសរើស Customer Orders query ពី Query Name ទាញចុះក្រោម menu មើលអោយច្បាស់ Datasheet ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្រោម View option
3. macro នឹងមើលឃើញដូចនេះ:
Access 2013កែប្រែ Form យើងបន្ថែម ប៊ូតុងទៅលើ form.
1.បើក Customers Form ក្នុង Design view, កំនត់ ច្បាស់ថា DESIGN tab គឺបើក
2. ចុចលើ Button icon ក្នុង Ribbon:
Access 20133. ក្នុងតំបន់ Form Detail area, ចុចទាញ cursor ដើម្បីអោយ forms ចេញជ្រុងការេ ឬចតុកោណកែង (shape ជា button)។ ពេលCommand Button Wizard នឹងលោតឡើង ជ្រើសរើស Select Miscellaneous > Run Macro ហើយចុចលើ Next:
Access 20134. ជ្រើសរើស Open Customer Orders ( macro យើងចង់ដំណើរការ) រួចហើយចុចលើ Next។
5. កាលណាបានបើក បញ្ចូលអត្ថបទ ឬរូបភាពលើប៊ូតុង របស់អ្ន ជ្រើសរើស Text, ហៅ Open Customer Orders រួចហើយចុចលើ Next
6. ផ្តល់អោយឈ្មោះ ប៊ូតុងមួយ  អនុញ្ញាតហៅ CustomeOrdersButton
7. ចុច Finish
ចំណុចនេះ form នឹងបង្ហាញដូចនេះ:
Access 2013ពណ៌ប៊ូតុង button color មិនទាន់លោតចេញ form ប៉ុន្តែវាងាយ បើក Property Sheet ហើយកែប្រែ ដោយចុចលើ Format tab