បង្កើត Web ជាមួយ Google Forms

បង្កើត Web-Based ជាមួយ Google Forms
2Windows 8.1Windows 8.1Windows 8.1លោកអ្នកអាចផ្ញើ survey តាម link ទំព័រនេះ ទៅតាមសំណួរ ដែល ដាក់ និងចម្លើយ។ លោកអ្នកអាច randomize រៀបសំណួរ។  Google Apps users អាចប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិន email address លើ domain។  លោកអ្នកអាច customize បញ្ចាក់លើទំព័រ ហើយជ្រើស រើសបង្ហាញអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរ។
Windows 8.1មើលលើ Survey របស់អ្នក
ដើម្បីមើល survey របស់អ្នក ចុច “View live form” ប៊ូតុងខាងលើនៃ document។ form ត្រូវបានបង្ហោះ hosted លើវ៉ិបសាយរបស់ Google , គ្រាន់តែចែកចាយ Googel Docs files។ លោកអ្នកមិនអាច លាក់ ឬដាក់លេខសំងាត់ “Never submit passwords through Google Forms” ។
Windows 8.1ប្រសិនបើ គិតថាពណ៌ default ពណ៌ស អាចចុចប្តូរ Change theme button រួចហើយជ្រើសរើស theme ណាមួយ។ ចុច View live form button ។
Windows 8.1ចែកចាយ Survey របស់អ្នក យើងត្រូវការផ្តល់ link ទៅអោយ អតិថិជន ជាច្រើន ដើម្បីបំពេញ ទើបចុច Send Form button នៅជ្រុង ខាងលើស្តាំដៃនៃទំព័រ នឹងទទួលបាន URL ដែល URL គឺជា public address។
Windows 8.1