បើ iPhone 7 និង Galaxy Note 5

បើ iPhone 7 និង Galaxy Note 5 រូបរាងបែបនេះ
2

យោងតាមរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដែលមានគេបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់គ្នា ទៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណែត ដែលរួមមានទូរស័ព្ទជំនាន់ ក្រោយ iPhone 7 និង Galaxy Note 5 ដោយឡែកគឺមានរូបភាព Concepts មួយចំនួនធំ ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង ពីអ្នកទស្សនាជុំវិញសកលលោក ថាវាស្អាត គួរអោយស្រលាញ់ និងកាន់តែចង់ប្រើប្រាស់វា។ សំបកខ្នង iPhone 7 កាត់ទៅរក iPhone 5 រីឯខាងមុខកាត់ទៅរក iPhone 6 ចុះ Mix ចូលគ្នា តើនឹងទៅជាយ៉ាងណា? ដោយឡែក Note 5 ក៏មិនអន់នោះដែរ។ កុំអោយពេលវេលាដ៏ល្អបែបនេះកន្លងទៅ សូមបន្តចូល រួមទស្សនារូបភាព Concepts ជាច្រើន សន្លឹកនៅខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា។ គេហទំព័រយើងខ្ញុំសន្យាថាសំរាប់អត្ថបទក្រោយ អ្នកទាំងអស់ គ្នានឹងបានប្លែកភ្នែកជាមួយទស្សនីយភាព រូបភាព Concepts នៃបណ្តុំស្មានហ្វូនល្បីៗជាច្រើនទៀត ដែលនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅ ក្នុងឆ្នាំ ក្រោយ។
iphone 7ផ្នែកខាងក្រោយរបស់ iPhone 7
iphone 7ប្រើប្រត្តិបត្តិការ OS 9
iphone 7