គន្លឹះធ្វើ​ឲ្យ Page អ្នក​មាន Like ច្រើន

គន្លឹះ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ Facebook Page របស់អ្នក​មានចំនួន Like កើនឡើង
2
គន្លឹះ​ Face​book ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​គន្លឹះ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ចំនួន​អ្នក Like Page របស់ ​លោកអ្នក​កើន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់ ។ សូម​អញ្ជើញ​មើល​ការ​បង្ហាញ ខាង​ក្រោម​នេះ ដែល​មាន​វិធី​សាស្ត្រ​ប្រាំ​យ៉ាង​ទៅ​តាម​ដំណាក់​កាល​នីមួយៗ ៖
iphone 71. Invite មិត្ត​នៅ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នក ៖
នេះ​ជា​ការ​ស្នើរ​សុំ ដើម្បី​ឲ្យ​មិត្ត​របស់​អ្នក​គេ Like ។ វិធី​សាស្ត្រ​នេះ​សង្ឈឹម​សឹង​តែ 90% ហើយ ព្រោះ​ថា​បើ​យើង​ស្នើ​សុំ​គេ​ហើយ​គេ​មិន Like វា​ហាក់​ដូច​ជា​ដាច់​ធម៌​មេត្តា​ពេក​ហើយ ។

2. ការ​ដាក់​ប្រកាស ឬ Share Link ជា​ប្រចាំ ៖
នៅ ​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ​គ្មាន​អី​ប្លែក​ទេ គឺ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​សកម្ម​ជា​មួយ​វា ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ទទួល​បាន​ពត៌​មាន​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍ និង​ថ្មីៗ​ជា​ប្រចាំ ។ ព្រោះ​ថា​បើ​គេ Like Page យើង​ហើយ​គឺ​គេ​មាន​ចំណង​ចង់​ដឹង​ពត៌​មាន​ថ្មីៗ ពិសេស​ៗ ។
3. Share Page របស់​អ្នក ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​បាន​ស្គាល់ ៖
ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ដឹង និង​ស្គាល់​ឈ្មោះ Page របស់​យើង ។

4. ដាក់​ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​ប្លក ៖
នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​ប្លក ឬ Website ហើយ​នោះ​លោក​អ្នក​អាច​មាន​ឱកាស​មួយ​ដែរ ដោយ​ដាក់​ជា Face​Book Like Box ជា​ដើម ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ចំណាប់អា​រម្មណ៍​គេ Like ។
5. ដាក់ Link ទៅ​ក្នុង Twitter ៖
លោក​អ្នក​អាច​ដាក់ Link អត្ថបទ ឬ Link Page របស់​អ្នក​ប្រាប់​ដល់​ប្រិយ៍​មិត្ត Twitter ។
6. បង្កើត Group រកសមាជិកដាក់ចូលក្នុង Group ហើយ post link page ចូលក្នុង