បញ្ហា Wifi លើ iOS 8 ដើរយឺតពេក

​អំពី​បញ្ហា Wifi ក៏​ដូច​ជា Comment ប្រាប់​អំពី​បញ្ហា ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នៅ​លើ iOS 8, 8.1 និង 8.1.1 នោះ ពួក​យើង​យល់​ឃើញ​ថា ប្រហែល​ជា​មាន​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ពុំ​ទាន់​បាន​អាន​ពត៌មាន​ដោះ​ស្រាយ​ បញ្ហា Wifi ។ អញ្ចឹង​សា​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​កំពុង​មាន​បញ្ហា Wifi ដំណើរ​ការ​យឺត​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ iOS 8 គ្រប់​ជំនាន់​សូម​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម:
MacBookដំណោះស្រាយ
មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន បានជួបបញ្ហា Wi-Fi ដំណើរការយឺត ដោយចូលក្នុង Settings –> Privacy –> Location Services –> System Services។

  • ចូលទៅកាន់ Settings របស់ iPhone ឬ iPad របស់អ្នក
  • ចុចប៊ូតុងមុខងារ Wi-Fi ហើយ បើកអោយវាដំណើរការ
  • សូមជ្រើសរើសយក Router ឬ ឈ្មោះ Wifi ដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់ (Connect)
  • បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា “i” ដូចរូបភាពខាងក្រោម
  • ចុងក្រោយ សូមចូលទៅកាន់ Bar ឈ្មោះ DNS បន្ទាប់មក​វាយ​លេខ 8.8.8.8, 8.8.4.4 ហើយ​ចុច​ត្រឡប់​មក​វិញ​បន្ទាប់​មក​ភ្ជាប់​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់ Wifi ជា​ការស្រេច។

MacBookចុចបើកលើ Information ព័ត៌មាន
MacBookចូលក្នុង DHCP ហើយ –> DNS      8.8.8.8, 8.8.4.4
MacBookWifi មាន​ល្បឿន​យឺត​អាច​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​បានគ្រាន់បើជាងមុន