មេរៀនទី៧: ពីប៉ាណែល អេក្រង់ LCD

មេរៀនទី៧: ស្វែងយល់ពីប៉ាណែល អេក្រង់ LCD
LCD
ប៉ាណែលអេក្រង់ LCD រួមមាន Mechanical Frame សៀគ្វី Controller board, សរសៃខ្សែអាត់ Tape Carrier package (TCP) ខ្សែ Tape Automatic Bonding អំពូល Backlight។
LCDមេកានិច Frame សំរាប់ប្រើជាផ្ទះរបស់អេក្រង់ប៉ាណែល LCD ដើម្បីជួយក្នុងការផលិតអេឡិចត្រូវម៉ាញ៉េ ទិច EMI។

7.1   សៀគ្វី Controller board សៀគ្វី Controller board គឺដើម្បីបន្ថែមព័ត៌មានពី main board កាលណាត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ជួរឈរ និងជួរដេកដំណើរការ pixel នៅក្នុងប៉ាណែល LCD បានភ្លឺឡើងឬបិទ។ ត្រង់ស៊ីស្ទទ័ររបស់ LCD បានប្រត្តិបត្តិដោយសញ្ញាឌីគីតាល់បានត្រួតពិនិត្យដោយ Controller IC។
LCDបន្ទះសន្លឹកអេក្រង់ LCD ដែលបានគាស់ចេញក្រៅ
LCD7.2   ខ្សែអាត់ Tape Carrier Package ខ្សែអាត់ Tape Carrier Package (TCP) គឺជាបន្ទះមេកានិច ដែលសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត អគ្គិសនីទៅអោយអេក្រង់ LCD ដែលមាន IC Semiconductor រវាងប៉ាណែល LCD ហើយនិងបន្ទះសន្លឹកប៉ាណែលសំប៉ែត។
LCDLCD7.3   ខ្សែអាត់ Tape Automatic Bonding (TAB) ខ្សែអាត់ Tape Automated Bonding គឺជាបច្ចេកវិទ្យាសំរាប់ភ្ជាប់នៅខាងក្នុង រវាង អេក្រង់ LCD និង IC របស់ Tape Carrier Package (TCP) ដោយប្រើបំរុងទុកផ្គត់ ផ្គង់ជញ្ជួនតាមជាមួយខ្សែស៊ីម៉ាសំណ ទៅអោយបន្ទះ IC ទៅអេក្រង់ LCD។ បច្ចេកវិទ្យា នេះថ្មីងាយស្រួលដោតដំឡើងចូល។
LCDLCDអំពូល Backlight គឺជាប្រភេពពន្លឺ ដែលពន្លឺបានមកពីអំពូល Backlight ជាអ្នកផ្តល់ពន្លឺដល់អេក្រង់ LCD ប្រសិនបើអំពូលមានពណ៌ខ្មៅសងខាង នោះវាធ្វើអោយអេក្រង់ញ័រភ្លឺបភ្លែតឡើងចុះៗ ឬមិនអាចមើលឃើញ រូបភាពតែម្តង។

Polarizer គឺជាន្លឹកហ្វីលស្តើង ដែលអនុញ្ញាតអោយពន្លឺឆ្លងកាត់ រវាងហ្វីល Polarizer វាផ្ទុកតម្រង ពណ៌ Color filter កញ្ជាក់កម្រងពណ៌ និងគ្រីស្ទាល់ Liquid Crystal និងកញ្ជាក់ TFT។
LCDហ្វីល Diffuser Film: គឺប្រើដើម្បីផលិតប៉ាណែល LCD ដែលមានភាពរឹងដូចកញ្ជាក់ មិនងាយ បែកធន់និងកំដៅ។
LCDអំពូល Light Guide Plate (LGP) អំពូលនេះសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ពន្លឺពី អំពូល Backlight ដែលត្រូវបានដំឡើង បង្ហាញ ពីលើ ចុះក្រោម។

ហ្វីល Reflector ពន្លឺទទួលពីអំពូល Backlight បាញ់ត្រង់ចូលទៅក្នុង​ Light Guide Plate (LGP)