មេរៀនទី៩: ឧបករណ៍ដោះ និង វាស់

មេរៀនទី​៩: ឧបករណ៍សំរាប់ដោះ និងឧបករណ៍សំរាប់វាស់

ឧបករណ៍សំរាប់ប្រើដោះអេក្រង់ ដើម្បីជួសជុលអេក្រង់ LCD បានជោគជ័យ លោកអ្នកត្រូវបានឧបករណ៍ សំរាប់ដោះ ជា ច្រើនប្រភេទ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជួសជុលបានឆាប់រហ័សទាន់ចិត្ត។ ខាងក្រោម នេះមាន បង្ហាញពីឧបករណ៍សំខាន់ៗដើម្បីជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការដោះអេក្រង់ LCD។
LCDឧបករណ៍ចន្ទៀស Tweezers ប្រើសំរាប់ដោះសមាធាតុ ដែលមានភាពងាយស្រួល សំរាប់ចាប់របស់តូចៗ។
LCDវាមានរាងសំប៉ែត លោហ:រឹងមាំ ប្រើងាយស្រួលបើកក្របឡើងអេក្រង់ LCD។ សូម លោកអ្នកចងចាំកុំប្រើទុល វីសធម្មតាសង្កត់បើកគំរប LCD វាធ្វើអោយសន្លឹកប្លាស់ស្ទិក ដាច់រីកខូច។ ការប្រើ ចន្ទៀសចុងសម្ព៉ែតល្អ ប្រសើរបំផុត ហើយដោះចេញបានយ៉ាង លឿនទាន់ចិត្ត។
LCDលោកអ្នកអាចប្រើកញ្ជក់ពង្រីក ប្រភេទកញ្ជក់ពង្រីកមួយគុណនិង ១០ អាចឆ្លុះផ្សារ មើលឧបករណ៍តូចៗបើគ្មាន កញ្ជក់ពង្រីកពិបាននៅពេលផ្សារដោះ និងចូល។
LCDឧបករណ៍មីក្រូស្គុប Microscope ប្រសិនបើលោកអ្នកមានថាវិការច្រើនអាចទិញ សំភារ:ដូចជាកែវពង្រីក ឧបករណ៍ មីក្រូស្គុប Microscope ដែលអាចឆ្លុះមើលឃើញបានច្បាស់ធំ គេអាចប្រើមើលមេរោគ
LCDអំពូលក្រមោល លោកអ្នកត្រូវការវាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតែ អនុភាព LCD Power Supply លោកអ្នកអាចភ្ជាប់
តែជាមួយ Adapter ប្រសិនបើអំពូលភ្លឺមិនខូច Power។ រកប្រភេទ 12វ៉ុល ឬ 24វ៉ុល។
LCDលោកអ្នកអាចទិញទុលវីសប្រអប់តូច គ្រប់អេក្រង់ LCD ទាំងអស់ប្រើជាមួយនិងទុល វីសតូចសំរាប់ដោះគម្របលើ board។ លោកអ្នកត្រូវតែចាំបាច់មានមួយប្រអប់នេះ លោកអ្នកអាចដោះអេក្រង់ LCD និង main board ឬក្នុង Power Supply ឬអាច ប្រើសំរាប់ដោះទូរស័ព្ទ វាមានចុងផ្កាយ និងមុខបួន។ ប្រអប់រក្សាទុកសំភារ:ទាំងអស់ ជាប្រអប់ដែលមានថតច្រើនធ្វើពីជ័រប្លាស់ស្ទីក អាចដាក់ បានទុលវីស គ្រាប់វីស រ៉េស៊ីស្តង់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ឬគ្រាប់ IC។
LCDឧបករណ៍ទាំងអស់សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអេក្រង់ LCD លោកអ្នកអាចផ្សារដោះចេញ ដោយប្រើឧបករណ៍ ផ្សារ Solder iron ប្រើអគ្គិនីវាចំណាយអស់ច្រើនគីឡូវ៉ុលក្នុងរយ: ពេលពី 3-4ម៉ោង ប៉ុន្តែប្រភេទនេះងាយស្រួល ប្រើជាង ប្រភេទដែលដុតប្រើធ្យុងដុត អោយក្តៅក្រហម។ ប្រភេទ Solder Iron មានរាងដូចកាំភ្លើងខ្លី ដែល មានកៃសំរាប់ចុច លើវានៅពេលដែលចង់ផ្សារសំណ។ ឧបករណ៍ខាងក្រោមមានចុងបីយ៉ាងគឺប្រភេទចុង ស្រួចតូច ប្រភេទធម្មតា និងប្រភេទប្រើខ្សល់ក្តៅសំរាប់ផ្សារជាមួយសមាធាតុតូចៗដូច ជា main board កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃ។
LCDឧបករណ៍ ផ្សារ Solder iron​ អាចផ្សារបានបីយ៉ាង