មេរៀន អថេរ VBScript Variable

aកម្មវិធី VBScript គឺ​ជា​ភាសា​ស្គ្រីប​របស់ Microsoft  កម្មវិធី VBScript គឺ​ជា​ភាសា​ស្គ្រីប​លំនាំ​ដើម​នៅ​ក្នុង ASP អ្នក​អាច​ដើម្បីសរសេរលើ VBScript នៅ​ក្នុង​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​រុក​រក​រ៉ែ​។
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍ កូដលំនាំនៃ VBScript
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“This is my first VBScript!”)
</script>
</body>
</html>
 ​របៀប​​ដើម្បីសរសេរ VBScript
ស្លាក HTML ដែល <script> នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល VBScript ក្នុង HTML ។
សរសេរកូដ VBScript នៅក្នុង HTML
VBScript ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង HTML គឺ​រវាង <script> ស្ដ​ង់​ដា​រ​និង </ ស្គ្រីប​> ស្លាក​។
ប្រើ​គុណលក្ខណៈ​ប្រភេទ​នៅ​ក្នុង​ស្លាក <script> ដើម្បី​កំណត់​ភាសា​ស្គ្រីប “អត្ថបទ / vbscript​”​:
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>

</script>
</body>
</html>
VBScript Output ពេល ​ដែល VBScript ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​មួយ​ទំព័រ ASP​, សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ statement response.write() produces លទ្ធផល​។ នៅ​ពេល​ដែល​យើង ​ត្រូវ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង VBScript យើង​ប្រើ​ប្រាស់ document.write () ដើម្បី​ផលិត​ទិន្នផល​:
ឧទាហរណ៍
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“Hello World!”)
</script>
</body>
</html>

អថេរ VBScript Variables
រំលឹកពិ​ជ​គណិត​​?
រំលឹកមេរៀនពិ​ជ​គណិត​? X = 5​, Y = 6 = Z X + Y
តើ ​អ្នក​ចងចាំ​ថា​លិខិត (ដូចជា X​) មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ​មួយ (ដូច​ជា 5​) និង​អ្នក​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ព​ត៌​មាន​ខាង​លើ​ដើម្បី​គណនា​តម្លៃ​របស់ Z ដែល​ត្រូវ​បាន 11​?
អក្សរ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា អថេរ និង​អថេរ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ (X = 5​) ឬ​កន្សោម (Z = X + Y​) ។
អថេរ VBScript ជាមួយ​នឹង​ពិ​ជ​គណិត​, អថេរ VBScript ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ​ឬ​កន្សោម​។
អថេរ​មួយ​អាច​មាន​ឈ្មោះ​ខ្លី​ដូចជា X ឬ​ឈ្មោះ​ពិពណ៌នា​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា carname ។
ក្បួន​សម្រាប់​ឈ្មោះ​អថេរ VBScript​:
-ត្រូវ​តែ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​លិខិត​មួយ
-មិន​អាច​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ (។ )
-មិន​អាច​លើស​ពី 255 តួ​អក្សរ
នៅ​ក្នុង VBScript​, អថេរ​ទាំងអស់​នៃ​ប្រភេទ វ៉ា​រ្យ៉​ង់ , ដែល​អាច​រក្សា​ទុក​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​ទិន្នន័យ​។
ប្រកាស អថេរ VBScript ការ​បង្កើត​អថេរ​នៅ​ក្នុង VBScript ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ជា​ញឹកញាប់​បំផុត​​ជា “ប្រកាស​” អថេរ​។
អ្នក​អាច​ប្រកាស​អថេរ VBScript ជា​សាធារណៈ dim ឬ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ឯកជន​។ ដូច​​​នេះ​:

Dim x
Dim carname

ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​បាន​បង្កើត​អថេរ​ពីរ​។ ឈ្មោះ​នៃ​អថេរ​គឺ​: “x​” និង “carname​” ។
អ្នក​ក៏​អាច​ប្រកាស​អថេរ​ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​របស់​វា​ក្នុង​ស្គ្រីប​។ ដូច​​​នេះ​:
carname=”Volvo”

ដាក់​​​ជម្រើស​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជាក់​លាក់​នៅ​លើ​កំពូល​នៃ​ស្គ្រីប​របស់​អ្នក​។ ដូច​​​នេះ​:

Option Explicit
Dim carname
carname=some value

តម្លៃ​របស់​អថេរ​ទៅ

អ្នក​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅ​ឱ្យ​អថេរ​ដូច​នេះ​មួយ​:
carname=”Volvo”
x=10

VBScript អថេរ​ array

អថេរ​អា​រេ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​តម្លៃ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​អថេរ​តែ​មួយ​។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​នេះ​អា​រេ​ដែល​មាន 3 ធាតុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​:
Dim names(2)

ចំនួន ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​វង់ក្រចក​គឺ 2 ។ យើង​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​សូន្យ​ដូច្នេះ​អា​រេ​នេះ​មាន 3 ធាតុ​។ នេះ​គឺ​ជា​អា​រេ​ថេរ​-ទំហំ​។ អ្នក​ផ្ដល់​ទិន្នន័យ​ទៅ​កាន់​គ្នា​នៃ​ធាតុ​នៃ​អា​រេ​ដូច​នេះ​:
names(0)=”Tove”
names(1)=”Jani”
names(2)=”Stale”

ដូច ​​​គ្នា​នេះ​ដែរ​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​ធាតុ​ដោយ​ប្រើ​លិបិក្រម​ នៃ​ធាតុ​អា​រេ​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​។ ដូច​​​នេះ​:
mother=names(0)

Asign ទិន្នន័យ​ទៅ​អា​រេ​ពីរ​វិមាត្រ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Dim x(2,2)
x(0,0)=”Volvo”
x(0,1)=”BMW”
x(0,2)=”Ford”
x(1,0)=”Apple”
x(1,1)=”Orange”
x(1,2)=”Banana”
x(2,0)=”Coke”
x(2,1)=”Pepsi”
x(2,2)=”Sprite”
for i=0 to 2
document.write(“<p>”)
for j=0 to 2
document.write(x(i,j) & “<br />”)
next
document.write(“</p>”)
next
</script>

</body>
</html>