មេរៀន សេចក្តីផ្តើម AJAX

aAJAX = Asynchronous JavaScript និង XML មាន​។ AJAX គឺ​មិន​មែន​ជា​ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​មួយ​ថ្មី​ទេ​តែ​ជា​មធ្យោបាយ​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ប្រើ​ស្តង់ដារ​ដែល​មាន​ស្រាប់​។ AJAX គឺជា​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទិន្នន័យ​ជាមួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មួយ​និង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ផ្នែក​នៃ​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​មួយ – ដោយ​គ្មាន​ការ reloading ទំព័រ​ទាំងមូល​។
ការណែនាំពី AJAX
AJAX គឺ​អំពី​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​ផ្នែក​នៃ​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ការ reloading ទំព័រ​ទាំងមូល​។ ចំណេះដឹង មូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បី រៀន បន្តទៅ AJAX។ មុន​ពេល​អ្នក​បន្ត​ជា​មួយ​អ្នក​គួរ​តែ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
-យល់ពី HTML និង XHTML
-យល់ពីកូដ CSS
-និងចុងក្រោយយល់ច្បាស់ពី JavaScript

AJAX គឺ​ជា​អ្វី​?
AJAX = Asynchronous JavaScript and XML។
AJAX គឺ​ជា​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ទំព័រ​បណ្ដាញ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​និង​ថាមវន្ត​មួយ​។ AJAX អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ asynchronously ដោយ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​បរិមាណ​តិចតួច​នៃ​ទិន្នន័យ​ជាមួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​វា​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ផ្នែក​នៃ​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ការ reloading ទំព័រ​ទាំងមូល​។ ទំព័រ​បណ្ដាញពីមុន​, (​មិន​បានប្រើ AJAX​) ត្រូវ​តែ​ផ្ទុក​ឡើងវិញ​ទំព័រ​ទាំងមូល​ប្រសិន​បើ​មាតិកា​គួរ​តែ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​។ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​នៃ​កម្មវិធី​ប្រើ​ប្រាស់ AJAX​: ផែនទី​របស់ Google, Gmail​, YouTube​, និង​ Facebook ដែលត្រូវបានសរសេរកូដ AJAX ជួយបង្កើនល្បឿននៃការរុករកបានឆាប់រហ័ស។

តើ​ AJAX ដំណើការយ៉ាងដូចម្តេច?
aAJAX គឺ​ផ្អែក​លើ​ស្តង់ដារ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​និង​ប្រើ​ការ​បន្សំ​នៃ​:

-XMLHttpRequest វត្ថុ (ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទិន្នន័យ asynchronously ជាមួយ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​)
-JavaScript /DOM (ដើម្បី​បង្ហាញ / ធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​ព​ត៌​មាន​)
– CSS (ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទិន្នន័យ​)
-XML មាន (ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ញឹកញាប់​ដូច​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​)
AJAX ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពេញ​និយម​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 2005។ AJAX ត្រូវ​បាន​ផ្អែក​លើ​ស្តង់​ដា​រ​ដែល​មាន​ស្រាប់​។ ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏ នៃការប្រើកូដ AJAX
កម្មវិធី AJAX ខាង​លើ div ដែល​មាន​ផ្នែក​មួយ​និង​ប៊ូតុង​តែ​មួយ​។ div ដែល​ផ្នែក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ត្រឡប់​មក​ពី​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​។ ប៊ូតុង​អំពាវនាវ​មុខងារ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា loadXMLDoc () មួយ​ប្រសិន​បើ​វា​ត្រូវ​បាន​ចុច​:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id=”myDiv”><h2>Let AJAX change this text</h2></div>
<button type=”button” onclick=”loadXMLDoc()”>Change Content</button>

</body>
</html>

បន្ទាប់​បន្ថែម​ស្លាក <script> មួយ​ទៅ​ផ្នែក​ក្បាល​ទំព័រ​នេះ​។ ផ្នែក​ស្គ្រីប​មាន​មុខងារ loadXMLDoc នេះ ()​:
<head>
<script>
function loadXMLDoc()
{
…. AJAX script goes here …
}
</script>
</head>