មេរៀនទី៧: ការបញ្ចូល Clip Art

មេរៀនទី៧: ការបញ្ចូល Clip Art និងរូបភាព

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី  Word អាចបញ្ចូលរូបភាពជាច្រើន មានបង្កើតរូបភាពក្នុង Clip Art ដែលអាច បញ្ចូលក្នុងឯកសារ របស់លោកអ្នក ដូច្នេះលោកអ្នក អាច រករូបភាព Clip Art បានល្អសម្រាប់ ឯកសាររបស់លោកអ្នក។ ប្រសិន បើរូបភាពមានលក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកអាចបញ្ចូល រូបភាព ពី file។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពី របៀបស្រាវជ្រាវនិងបញ្ចូលរូបភាព Clip Art របៀបបញ្ចូលរូបភាពមួយពី file មួយហើយនឹងរបៀបដើម្បី ផ្លាស់ប្តូររូបភាព របស់លោកអ្នក។
ដើម្បីរកឃើញរូបភាព Clip Art:
•ជ្រើសរើស Insert
•ចុចបញ្ជាលើ Clip Art ក្នុងក្រុម Clip Art
a•ជ្រើសរើស Clip Art បង្ហាញក្នុងសន្លឹកកិច្ចការខាងស្តាំនៃឯកសារ
•បញ្ចូលពាក្សក្នុងប្រអប់ស្រាវជ្រាវ Search for: ពាក្សទាក់ទងរូបភាពដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូល។
•ចុចសញ្ញាព្រួញក្នុងប្រអប់ Results should be: ចុចលើសញ្ញាត្រីកោណ
•ដោះការជ្រើសរើសដូចជាប្រភេទវីដេអូ មិនចង់បាន ជ្រើសរើសលើ Illustration និង Photographs។
a•លើប្រអប់ search for សរសេរ tiger កន្លែងដែលលោកអ្នកចង់ស្រាវជ្រាវ វានឹងស្វែងរកលើ កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក រួចហើយចុចលើ Go។
aដើម្បីបញ្ចូល Clip Art:
•មើលលទ្ធផលឡើងវិញក្នុង clip art ដែលបានស្រាវជ្រាវ។
•កន្លែងបញ្ចូលចំនុចនៅក្នុងឯកសារ កន្លែងលោកអ្នកចង់បានបញ្ចូល clip art។
•ចុចលើរូបភាពសន្លឹក Clip Art វានឹងបង្ហាញក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។
aលោកអ្នកអាចចុចលើសញ្ញាព្រួញ បន្ទាប់មករករូបភាពនៅក្នុង Clip Art ដើម្បីមើលជំរើស ជាច្រើន
ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពពី File មួយ:
•រកមើលកន្លែងចង់បញ្ចូលរូបភាពដើម្បីបង្ហាញ។
•ជ្រើសរើសលើ Insert–> ចុចបញ្ជាលើ Picture ក្នុងក្រុម Illustrations ប្រអប់បញ្ចូលរូបភាព Picture បង្ហាញ។
a•ជ្រើសរើស file រូបភាពដែលចង់បានរួចហើយចុចលើ Insert ដើម្បីបន្ថែមវាទៅ លើឯកសារ របស់ លោកអ្នក។
aដើម្បីកែទំហំរូបភាពឡើងវិញ ចុចរួចហើយទាញជ្រុងទំហំ រូបភាពនឹងប្តូរទំហំតាម សមាមាត្រ ។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់បានលាតសន្លឹង បញ្ឈរ ឬផ្តេក។
ការផ្លាស់ប្តូរអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញ
កាលណាលោកអ្នកបញ្ចូល Clip Art ឬរូបភាពពី file មួយលោកអ្នកអាចកំណត់ចំណាំថាវាមានភាពលំបាក ដើម្បីធ្វើចលនាវាអោយបានច្បាស់លាស កាលណាលោកអ្នកចង់បាន។ ពីព្រោះថាអត្ថបទនៅជុំវិញ រូបភាព លោកអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្ថបទសន្ធឹង ប្រសិនបើធ្វើចលនារូបភាពដោយសេរី ឬប្រសិនបើចង់បាន អត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព។
ដើម្បីធ្វើអោយអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព:
•ជ្រើសរើសរូបភាព image លើ Format –>ចុចលើ Wrap Text
•ជ្រើសរើសលើម៉ឺនុយ menu អត្ថបទកែតម្រូវតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។
a•ចលនារូបភាពជុំវិញដើម្បីមើលពីរបៀបដាក់អត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព។
ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនអាចទទួលអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញតាមលោកអ្នកចង់បាន ចុចលើ Wrap Text រួចហើយ ជ្រើសរើស More Layout Options ពីក្នុងម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចបង្កើតប្តូរក្នុងប្រអប់ Advanced Layout
ដើម្បីប្រើអត្ថបទឈមព័ទ្ធជុំវិញ:
•ចុចលើ Position ខាងឆ្វេងនៃ Wrap Text ម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញចេញ
•ពីក្នុងម៉ឺនុយ ជ្រើសរើសរូបភាពឈម
aរូបភាពធ្វើចលនាឈម ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស រួចហើយវានឹងព័ទ្ធជុំវិញវា។

លំហាត់គំរូ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សានា ព្រមហាក្សត្រ
   ***

ពាក្យបណ្តឹង

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ្មោះ………………..ជាតិ…….សញ្ជាតិ……….អាយុ…….ឆ្នាំ………………….
របររកស៊ី………………ទីលំនៅពិតប្រាកដ………………………………………………………..
មានប្រព័ន្ធ-ប្តីឈ្មោះ………………………មានកូន………………………………………………..
សូមគោរូពជូន
កម្មវត្ថុ:……………………………………………………………………………………………………
យោងតាម:…………………………………………………………………..(សាវតាជាតិ)។
ត្បិតខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំមានទំនាសជាមួយឈ្មោះ………………………..ភេទ……………………..
ទីលំនៅ………………………………………………………………………..(សាវតាជាតិ)។
ជារឿងដឺធ្លីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំ/សង្កាត់………………………ស្រុក/ខ័ណ្ឌ…………………….
ដោយសំអាងហេតុថាដីទំនាស់នេះខ្ញុំបានធ្លាប់កាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ……………….មកម្លេះ
ដូចមានសាក្សី  ១ ឈ្មោះ…………………………២ ឈ្មោះ……………………….ទីលំនៅ
នៅក្នុងឃុំជាមួយគ្នាបានដឹងលឺ និងបានឃើញផង។ល។…………………………………..។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកប្រធានតុលាការ មេតាអនុញ្ញាតិអោយខ្ញុំបាទកាន់កាប់ដី  ទំនាស់ នេះជាបណ្តោះអាសន្នទំរាំរឿងអង្គសេចក្តីសំរេចដាច់ខាត (ជាស្តាពរ) សូមលោកប្រធានមេត្តាទទួល នូលការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……..ខែ………ឆ្នាំ………….
ស្នាមមេដៃនិងឈ្មោះ