មេរៀនទី១៣: បើក file ដែល បានបិទ

មេរៀនទី១៣: បើក file ដែល បានបិទ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

របៀបបើក file ដែលបានបិទក្នុង Office 2013
ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើ Office 2013 ឬ Office 365 លោកអ្នក អាច ជួបបញ្ហាពេលបើក file ដែលអ្នកផ្សេងបាន ផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល email ទៅអោយអ្នក។ មូលហេតុបណ្តាល មក ពីបណ្តា File មិនអាចបើកបាន គឺមកពីម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រ ផ្សេង ឬលោកអ្នក ដោនឡូត តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។
aOffice 2013 អនុវត្តបច្ចេកទេស ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី រុក រក អ៊ិនធឺណិដើម្បីកំណត់ ប្រភពនៃឯកសារ អាចនាំឱ្យមាន បញ្ហាសុវត្ថិភាព

បើកឯកសារ file នីមួយៗ ត្រូវបានបិទ
ប្រសិនបើអ្នកមិនជួបប្រទះបញ្ហានេះជាញឹកញាប់អ្នកអាច ធ្វើវាជាវិធីមួយដើម្បីបើកឯកសារដែលបានចាក់សោនេះ។ ចុចលើ mouse ខាងស្តាំលើ file ដែលត្រូវបានបិទ ហើយជ្រើសរើស Properties ពី menu ។ នៅលើ General ចុចលើ Unblock នៅខាងក្រោមប្រអប់ ក្រោយមកចុចពីរដងលើ file វានឹងបើកចេញ។
aបើក file ទាំងអស់ ប្រសិនបើលោកអ្នក ឃើញរាល់ លើកជាមួយ កុំហុសពេលបើក file ប្រសិនរក្សា file ទាំងអស់ របស់លោកអ្នក នៅក្នុង file zip ក្នុងថត drive មួយ លោកអ្នក នឹងឃើញ file ណាមួយដែលរក្សា ទុកបើអ្នកចង់បើវានឹង (block) ស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅក្នុង កម្មវិធី Word 2013 ឬក្នុងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ Office ណាមួយ ដែលជួបប្រទេះ បញ្ហា នេះចូរចុចលើ File ជ្រើសរើស Options ចុច Click លើ link Trust Center ខាងឆ្វេងដៃ។
aទីនេះលោកអ្នកនឹង កំណត់បណ្តា folderណាដែលអ្នកអាច ជឿជាក់ បណ្តាល file ដែលរក្សាទុកនោះតែងតែ បើកបាន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកព្យាយាមបើក file ដែលរក្សាលើ ប្រព័ន្ធណែតវឺកផ្សេង ចុចលើ “Add new location”
a
ចុចលើ Browse ហើយក្រោយមករក folder ឬថតចង់ unblock។ លោកអ្នកជ្រើសរើសណាមួយចុចចូល “Subfolders of this location are also trusted” ដើម្បីធានាថាបណ្តា file ទាំងអស់នៅក្នុងថតនេះ សុទ្ធតែអាច បើកបាន។
aគ្មានមុខងារ សុវត្ថិភាព
ក្នុង Trust Center ចូលក្នុងផ្នែក Protected View ក្រោយ មក ដោះចេញ “Enable Protected View for files originating from the Internet” និង “Enable Protected View for files located in potential unsafe locations”, ហើយនឹងចុចលើ OK។
a
ជាការពិតណាស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តនេះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត – ដូចជា Antivirus ផ្នែកទន់, ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ malware នោះ …

 មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
IT ads