មេរៀនទី១១: ដាក់លេខ សម្ងាត់ការពារ

មេរៀនទី១១: ដាក់លេខ សម្ងាត់ដើម្បីការពារ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647


ដំបូង ចុចចូលក្នុង File

aក្នុងផ្នែក Info, ចុចលើ Protect Document

aមានជម្រើសមួយចំនួនតូចនៅទីនេះបង្ហាញឡើងដើម្បីជួយការពារឯកសារគឺមាន។ សូមចុចលើជម្រើស Encrypt with Password.
a

បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់នៅក្នុងបង្អួចដែលលេចឡើងមួយបន្ទាប់មកចុច OK

aWord2013 នឹងត្រូវបានសួរដើម្បីបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់និងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទំព័រពត៌មាន នឹងបង្ហាញសារមួយដែលថាឯកសារត្រូវបានការពារនិងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីបើក។
aប្រសិនបើអ្នកចង់រំលងពាក្យសម្ងាត់និងការឌិគ្រីបឯកសារនោះគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងវិញជំហានខាងលើបន្ទាប់មកយកពាក្យសម្ងាត់នៅពេលដែលបានស្នើ។