មេរៀនទី១០: ប្រើនិមិត្តសញ្ញា

មេរៀនទី១០:  ការប្រើនិមិត្តសញ្ញានៅក្នុង Word2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Wordបានផ្តល់នូវមនុស្សរាប់រយនាក់នៃរូបតំណាងនៅលើក្តារចុច របស់ អ្នកដើម្បី បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារ។ឧទាហរណ៍អ្នក អាច បញ្ចូលប្រភាគ (½) ដែលជានិមិត្តសញ្ញា (°) នេះ PI (π) ឬនិមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណដូចជាផោនអង់គ្លេស (ផោន) ។ មាននិមិត្តសញ្ញាជា ច្រើននិង តួអក្សរ សម្រាប់ពុម្ពអក្សរ នីមួយមាន។បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធី Word 2013 ឯកសារមួយដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចនៅលើទីតាំងដែលអ្នកចង់បញ្ចូលហើយចុច
លើរូបតំណាងផ្ទាំង ចុចលើ Tab “Insert” លើ thanh Ribbon។
aចុចលើ “Symbol” ក្នុង “Symbols” របស់ tab “Insert”  ហើយជ្រើសរើស “More Symbols”
a
ក្នុងប្រអប់ “Symbol”, ជ្រើសរើស font ដែលមាននិម្មត្តិ សញ្ញា ដែលចង់បាន “Font” ទាញចុះក្រោម
aអ្នកអាចបើកជាក្រុមរូបតំណាងដោយជ្រើសជម្រើសមួយពីបញ្ជី “Subset” ទាញចុះក្រោម
aជ្រើសរូបតំណាងដែលត្រូវប្រើដោយចុចនៅលើវាហើយចុច  “Insert”.
a
ចំណាំ ប្រអប់ “Symbol” មិនបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាមួយ។ នេះអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកបញ្ចូលរូបតំណាងជាច្រើននៅពេលតែមួយ។ ប្រសិន បើ អ្នកបានបញ្ចប់ញចលូចុចប៊ូតុង“Close”.
a
និមិត្តសញ្ញាដែលអ្នកបានបញ្ចូលគឺគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងឯកសារ ពាក្យនេះត្រូវបានរាយនៅក្នុងផ្នែក “Recently used symbols”, នេះជាការងារស្រួលទេជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកចង់បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាមួយដងជាច្រើន។
ក្រុមហ៊ុន Microsoft Word, ផ្ដល់នីមួយរូបតំណាងផ្លូវកាត់មួយ (ផ្លូវកាត់) មក។ ទោះជាយ៉ាងណាមិនមែន ជាការងាយ ស្រួលក្នុងការចងចាំផ្លូវកាត់ទាំងអស់ទេ។ អ្នកអាចកំណត់រូបតំណាងដែលអ្នកប្រើញឹកញាប់ផ្លូវកាត់ក្នុងការចងចាំ
a

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់តម្លៃផ្លូវកាត់សម្រាប់និមិត្តសញ្ញាគឺ:

វិធីសាស្រ្តទី 1: សូមចុច Mouse ស្ដាំនៅលើធាតុនៅលើផ្ទាំង របារចំណងជើងណាមួយដែលនៅ Ribbon ហើយជ្រើស រើស “Customize the Ribbon” ពី menu លេចចេញ
a
លើអេក្រង់ “Customize Ribbon” ប្រអប់ “Word Options”, ចុចចូល “Customize” នៅជិត “Keyboard shortcuts” នៅក្រោមបញ្ជីពាក្យបញ្ជា នៅលើចំហៀង ខាងឆ្វេង។
a
លើប្រអប់ “Customize Keyboard”, នៅខាងក្រោម “Categories” ជ្រើសរើស “Common Symbols” បន្ទាប់មក ជ្រើស រូបតំណាងដែលអ្នកចង់ផ្ដល់តម្លៃផ្លូវកាត់នៅក្នុងបញ្ជី “Common Symbols” ចុចលើប្រអប់កែសម្រួល  “Press new shortcut key” ហើយបញ្ចូលផ្លូវកាត់ដែលអ្នក ចង់ផ្ដល់ តម្លៃនោះ  ចុច “Assign”, ដូច្នេះ  shortcut ត្រូវបានបន្ថែម ចូលក្នុងប្រអប់ “Current keys”. ចុចលើ “Close”
a
ចុចលើ “OK” លើប្រអប់ Word Options ដើម្បីបិទ ឡើងវិញ
aវិធីសាស្រ្តទី 2: អ្នកក៏អាចកំណត់រូបតំណាងផ្លូវកាត់មួយពីប្រអប់  “Symbol” ដោយចុចលើ “Shortcut Key”
a
នេះអាចជួយអ្នកបានចូលដំណើរការដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់ “Customize Keyboard”, នៅទីនេះអ្នកអាចទាញ shortcut សម្រាប់រូបតំណាងដែលបាន ជ្រើសខាងលើ ប្រកបដោយ។ ក្នុងវិធីនេះរូបតំណាងតែមួយគត់ នៅក្នុង ប្រអប់“Customize Keyboard” រូបតំណាង ត្រូវបាន ជ្រើសក្នុងប្រអប់ “Symbol”។
a

នៅពេលដែលអ្នកកំណត់ផ្លូវកាត់សម្រាប់និមិត្តសញ្ញាសូមចុច“Close”.
a
ប្រអប់ “Symbol” ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ចូលបណ្តាតួអក្សរនិងនិមិត្តសញ្ញាជាច្រើនផ្សេង ទៀតដោយប្រើ tab “Special Characters”, ដែលជា ប្រភេទ នៃសញ្ញានេះ។ដើម្បីបញ្ចូលតួអក្សរ ពិសេស ជ្រើស តួអក្សរដើម្បីបញ្ចូលហើយចុច “Insert”.អ្នកក៏អាចកំណត់ឬផ្លាស់ប្តូរផ្លូវកាត់មកតួអក្សរពិសេសដោយ ប្រើប៊ូតុងនេះ “Shortcut Key”.
a
ក្នុង shortcut ប្រអប់ “Customize Keyboard” តាមរបៀបដូចនិយាយខាងលើ
a