មេរៀនទី៩: បន្ថែមកែប្រែពាក្សកាត់

a

មេរៀនទី៩: បន្ថែមកែប្រែពាក្សកាត់

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមកែប្រែពាក្សកាត់ក្នុង Word 2013

នេះ ​ជា​របៀប​ដើម្បី​មើល​ផ្លូពាក្សការលើ ​ក្ដារ​ចច​ដែល​មក​ជាមួយ​នៅ​ក្នុង Word 201​​3 បន្ថែម ពាក្សកាត់​ថ្មី​ឬ​ ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ផ្លូវកាត់​ដែល​មាន​ស្រាប់​។ មានរបៀបដើម្បីចូលក្នុង Options នៅលើ Ribbon កន្លែងដែលមានប្រអប់អាចកែ Shorcut key បាន របៀបដំបូងគឺចូលក្នុង Tab –>  File
aបន្ទាប់មកចូលក្នុង “Options” ពីលើ menu នៅខាងឆ្វេង
aលើប្រអប់ “Word Options” ចូលក្នុង “Customize Ribbon” នៅលើ menu ខាងឆ្វេង

aរបៀបទីពីរ លឿនជាងដើម្បីចូលដំណើរការអេក្រង់ Customize Ribbon គឺចុចលើ mouse ស្តាំលើ directory ក្នុង tab ពីក្នុង Ribbon. ជ្រើសរើស “Customize the Ribbon” វាលេចចេញ
aនៅខាងឆ្វេងដៃនៃអេក្រង់ “Customize Ribbon” ចុចចូលក្នុង “Customize” នៅខាងក្រោម “Keyboard shortcuts”
a
ប្រអប់ “Customize Keyboard” លេចចេញ។ ដើម្បីរាយពាក្យបញ្ជាទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជី “Commands” នៅខាងស្តាំ ជ្រើសរើស “All Commands” នៅក្នុងបញ្ជី “Categories”. ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជា shortcut ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង ថតណាមួយដែលអ្នកអាចជ្រើសធាតុណាមួយដែលតូចចង្អៀតទៅកាន់បញ្ជីពាក្យបញ្ជានៅលើផ្នែកខាងស្តាំ។

ដើម្បីផ្ដល់តម្លៃផ្លូវកាត់ក្តារចុចសម្រាប់ពាក្យបញ្ជាដែលបានដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចនៅក្នុងប្រអប់កែសម្រួល “Press new shortcut key” ចុចលើ shortcut ដែលចង់ប្រើ

ប្រសិនបើ shortcut នោះ ផ្ទុកបានប្រើដោយបញ្ជាណាមួយក្នុង Word, ពីក្នុង “Currently assigned to” នៅខាងក្រោម “Current keys” នឹងលេចចេញ “[unassigned]”. ចុចលើ “Assign” ដើម្បីផ្ដល់គ្រាប់ចុច shortcut ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពាក្យ បញ្ជាដែល បានជ្រើស។
a
ចំណាំ:ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលផ្លូវកាត់ក្តារចុចត្រូវបានផ្ដល់ទៅកាន់ពាក្យបញ្ជាផ្សេងទៀត Word នឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឱ្យសារពាក្យបញ្ជា shortcut នោះ។  គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង shortcut រហូតដល់អក្សរផ្សេងទៀតដែលលេចឡើង “[unassigned]”ដូចនៅក្នុងរូបភាពខាងលើ។
a
នៅពេលដែលអ្នកចុចលើ “Assign”, លើ shortcut នឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅបញ្ជី “Current keys”.
ចំណាំ:អ្នកអាចកំណត់ផ្លូវកាត់គ្រាប់ចុចច្រើនជាងមួយទៅកាន់ពាក្យបញ្ជាមួយ។ ចុចលើ “Close” ដើម្បីបិទប្រអប់ “Customize Keyboard”.
a
ដើម្បីលប់ shortcut បានផ្ដល់ទៅកាន់ពាក្យបញ្ជាមួយជ្រើស shortcut នៅក្នុងបញ្ជី “Current keys” ចុចលើ “Remove”.

ចុច “OK” ពីក្នុងប្រអប់ “Word Options” ដើម្បីបិទ។
aអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូរផ្លូវកាត់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅកាន់ពាក្យបញ្ជាមួយដោយលុប shortcut នោះចេញ និងបានផ្ដល់ទៅកាន់ពាក្យបញ្ជា shortcut ថ្មី។