មេរៀនទី៨: កំណត់ទីតាំង File រហ័ស

 

aមេរៀនទី៨: ការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ទីតាំង File ​រហ័ស ក្នុង Word 2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ក្នុងការសរសេរឯកសារ Microsoft Word លោកអ្នកអាចភ្លេចរក្សាឯកសារក្នុងទីតាំងណាមួយ ក្នុងកុំព្យូទ័រ ក្រៅពី ប្រើ “Save As” លោកអ្នកអាចមើលបានរហ័សទីតាំង file នៅលើ Quick Access Toolbar។
aរបៀបធ្វើដូចខាងក្រោម
បើកឯកសារណាមួយឬបើកបង្អួចកម្មវិធីជាមួយ Microsoft Word ថ្មីចុចចូលក្នុង tab  “FILE”
a
ចុចចូលក្នុង “Options” ចុងក្រោយនៅក្នុងបញ្ជីនៃជម្រើសនៅលើជ្រុងខាងឆ្វេង
aក្នុងប្រអប់ “Word Options”ចុចចូល “Quick Access Toolbar” នៅក្នុងបញ្ជីនៃជម្រើសទៅឆ្វេង
a
ដើម្បីកាត់បន្ថយជម្រើសដែលបង្ហាញឱ្យបានយ៉ាងងាយស្រួលរកឃើញជម្រើសដែលចង់បានជ្រើសCommands Not in the Ribbon” ចេញពីបញ្ជី ក្នុង Choose commands from”.
a
ចុះក្រោមក្នុងបញ្ជីរហូតទាល់តែអ្នករកឃើញពាក្យបញ្ជា “Document Location”, ចុចលើវា  ហើយចុច “Add” ដើម្បីបន្ថែមទៅរបារឧបករណ៍ Quick Access Toolbar។
a
លោកអ្នកអាចប្រើ Document Location ទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុង Quick Access Toolbar ដោយប្រើប៊ូតុងព្រួញ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងកំណត់ប៊ូតុង Document Location របារឧបករណ៍នៅខាងក្រោមបាន ទេពីព្រោះប៊ូតុង Document Location ទំហំធំជាងប៊ូតុងដទៃទៀត
a

ចុចលើ “OK” ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរនិងបិទប្រអប់ “Word Options”.លោកអ្នកនឹងឃើញ ប្រអប់ “Document Location” បញ្ជី លេចឡើងនៅលើ Quick Access Toolbar និងបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ឯកសារដែលត្រូវបានបើក
aប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញផ្លូវទាំងមូលនៅក្នុងប្រអប់ Document Location