មេរៀនទី១៥: Excel-បញ្ចូលរូបសញ្ញា

មេរៀនទី១៥: Excel- បញ្ចូលអត្ថបទលេចរូបសញ្ញាក្នុង Excel 2013

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ចូលអត្ថបទលិចរូបសញ្ញាក្នុង Microsoft Excel 2013

ឥឡូវនេះ បានបង្ហាញ ​ណែនាំ​អំពី​របៀប​ដើម្បី​បញ្ចូល​អត្ថបទ​លិច​រូបសញ្ញា logo លិចលើ (watermark)។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូល watermark ទៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីមួយ Excel 2013។

របៀបណាធ្វើដូចខាងក្រោម:
ជំហានទី 1: បើកសៀវភៅបញ្ជីនៅក្នុង Excel ហើយចុចលើ tab “Insert” ក្នុង Ribbon.
aជំហានទី 2: នៅក្នុង Text, ចុចចូលក្នុង “Header & Footer”.
a
ចំណាំ: ប្រសិនបើក្នុង Excel មានទំហំ​តូច, Textអាច​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ប៊ូតុង​បង្អួច​មួយ។ ក្នុងករណីដែលចុចប៊ូតុងនេះ “Text” ហើយជ្រើសរើស “Header & Footer” ពីក្នុង Text ប្រអប់ខាងក្រោម
aជំហានទី 3: លេច tab “Header & Footer Tools Design”. ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពជា watermark, ចុចចូល “Picture” ក្នុង “Header & Footer Elements”.
a
ជំហានទី 4: ប្រអប់ “Header & Footer Elements” លេចឡើង ជ្រើសរើសទីតាំងរបស់ file រូបដែលចង់ដាក់។ ដូចក្នុងឧទាហរណ៍ គឺជាជ្រើសរើសរូបភាពក្នុង “Browse” នៅក្នុង “From a file”.
a
ជំហានទី 5: រកទីតាំង file រូបភាព ជ្រើសរើសរូបហើយចុច “Insert”.
a
ជំហានទី 6: ខណៈពេលដែលបឋមកថានេះគឺនៅតែបើកចំហររូបភាពដែលត្រូវបាន តំណាង ជាអ្នក “&[Picture]”. ដោយអាស្រ័យលើទំហំនៃរូបភាពដែលអ្នកអាច បញ្ចូល បន្ទាត់ទទេមុន ពេល “&[Picture]” ដើម្បីយករូបថតក្នុងការកណ្តាលនៃសន្លឹកនេះ។
a

ជំហានទី 7: ដើម្បីបង្ហាញមាតិកានៃរូបភាពខាងក្រោម file, សូមចុចនៅលើ ប្រអប់នៅ ខាងក្រៅ ណាមួយ Header. អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថារូបភាពត្រូវបានបង្ហាញ ជាអត្ថបទ និងក្រាហ្វិក នៅក្នុង file, ប៉ុន្តែជាមួយពណ៌ពេញលេញអាចត្រូវបានភាពរឹង មាំយ៉ាង ខ្លាំងនៅក្នុង។
aជំហានទី 8: អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលអាចធ្វើឱ្យរូបភាពព្រិលបន្ដិចដោយបើក Header ដើម្បីលេចឡើង tab “Header & Footer Tools Design”. ចុចចូលក្នុង “Format Picture” ក្នុង “Header & Footer Elements”
a
ជំហានទី 9: ចុចចូល tab “Picture” លើប្រអប់ “Format Picture” ហើយជ្រើសរើស “Washout” ចេញពីបញ្ជី ក្នុង “Color” ចុច “OK”.
aរូបភាពដោយបើកចំហនឹងទៅនៅខាងក្រោមអត្ថបទនិងដ្យាក្រាម។
a
អ្នកក៏អាចប្រើដូចជាអត្ថបទ watermark ដោយវាយអត្ថបទទៅក្នុងបឋមកថា​ Header(ផ្នែកខាងមុខនៃចន្លោះបន្ទាត់ដើម្បីដាក់អត្ថបទនៅក្នុងកណ្តាលនៃតារាង) បានជ្រើសអត្ថបទហើយជ្រើសយកពណ៌ប្រផេះស្លេក។
a
ដើម្បីលប់ watermark, អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការដើម្បីបើក Header ជាថ្មីម្ដងទៀតជ្រើស ជ្រើសរើស “&[Picture]” លុបបន្ទាប់មកចុចនៅលើប្រអប់នៅខាងក្រៅណាមួយ Header ដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។