មេរៀនទី១៦: Excel-បញ្ចូល shortcut

មេរៀនទី១៦: Excel-បញ្ចូល shortcut

ផ្ដល់ shortcut រូបតំណាងក្នុង Excel 2013
aនេះជារបៀបដើម្បីប្រើលក្ខណៈពិសេស AutoCorrect ក្នុង Excel ដើម្បីបង្កើត ភាពងាយ ស្រួល មួយដើម្បី ចង ចាំរូបតំណាងផ្លូវកាត់។ ពេលអ្នកចុចចូល “Symbol” នៅក្នុង “Symbols” របស់ tab “Insert” អ្នកនឹងមើលឃើញថាមានសញ្ញាព្រួញ ចង្អុលចុះ ក្រោមដើម្បីមើលឃើញម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគ្មាន Word។
aគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវាមិនមានប៊ូតុង  “Shortcut Key” ក្នុងប្រអប់ “Symbol”
a
សូម្បីតែនៅពេលអ្នកចុចកណ្ដុរស្ដាំនៅលើផ្ទាំងមួយក្នុង Ribbon ជ្រើសរើស “Customize the Ribbon”, នៅក្នុងម៉ឺនុយដែលលេចឡើង …
aប៊ូតុង  “Customize” នៅក្រោមបញ្ជីពាក្យបញ្ជានៅលើជ្រុងខាងឆ្វេង នៃប្រអប់ “Options”:
a

ដើម្បី នៅក្នុងការកំណត់នេះ Excel និងការផ្ដល់តម្លៃផ្លូវកាត់ក្តារចុចសម្រាប់និមិត្តសញ្ញា មួយដែល ដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចនៅក្នុងកោសិកាមួយហើយប្រើប៊ូតុង “Symbol” ក្នុង “Symbols” របស់ tab Insert ដើម្បីជ្រើសរើសនិងបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញា ដូចជា និមិត្តសញ្ញាផោនអង់គ្លេស។
ចំណាំ: បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាមួយនៅក្នុង Excel មិនដូចនៅក្នុង Word. ជ្រើសរូបតំណាង និង ចុចកណ្ដុរស្ដាំនៅក្នុងប្រអប់ជ្រើស  “copy”។
a
ចុច tab FILE
a
ចុចចូល “Options” នៅក្នុងបញ្ជីនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់នេះ “Info”
a
នៅលើប្រអប់ “Excel Options“, ចុចចូល “Proofing” នៅលើផ្នែកខាងឆ្វេង។
aលើអេក្រង់ “Proofing”, ចុចលើ “AutoCorrect Options”.
a

Tab “AutoCorrect” ប្រអប់ “AutoCorrect” ត្រូវបានកំណត់ទៅលំនាំ ដើមបញ្ជី មួយនៃ កំហុស និង និមិត្តសញ្ញានឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកបានវាយនៅក្នុងការកែសម្រួល ឬពាក្យដែលប្រកបខុសឬសំណុំតួអក្សរដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញានោះ។

ឧទហរណ៍នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះបញ្ចូល  “BP” នៅក្នុងប្រអប់កែសម្រួលខាងក្រោម “Replace” បិទភ្ជាប់រូបតំណាងនៅក្នុងប្រអប់កែសម្រួលខាងក្រោម “With”,ចុច “Add” ដើម្បីបន្ថែមថតនេះទៅបញ្ជី។
aចុច “OK” ដើម្បីបិទប្រអប់នេះ “AutoCorrect” ចុច “OK” ជាថ្មីម្តងទៀត ដើម្បីបិទ ប្រអប់នេះ “Excel Options”.ឥឡូវនេះនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាផោនទៅក្នុងក្រឡាប្រភេទ “BP” និងកន្លែងមួយដែល ជានិមិត្តសញ្ញាផោននឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
aធ្វើម្ដងទៀតតាមជំហានដូចគ្នានេះដែរដើម្បីបញ្ចូល cutter ទៅអក្សរកាត់ផ្លូវកាត់ សម្រាប់និមិត្តសញ្ញា ផ្សេងទៀត។