មេរៀនទី៦: កំណត់ពេលបន្ថែម Outlook

a

មេរៀនទី៦: កំណត់ពេលបន្ថែម Outlook 2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កំណត់ពេលវេលាបន្ថែមទៀត Outlook Calendar
Outlook ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិទិនកិច្ចប្រជុំកាលវិភាគឬរក្សានូវតារាងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងលើស ពីនេះទៀត កម្មវិធីនេះ មានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអ្នកប្រើដើម្បីបង្ហាញ តំបន់ពេលវេលាច្រើននៅពេលវេលានៅលើប្រតិទិនមួយ។
aជំហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ពេលវេលារបស់ប្រតិទិន

វាមានពីរតំបន់ពេលវេលាបន្ថែមទៀត។ យើងនឹងពិចារណាគ្នាថាជាមធ្យោបាយមួយ សម្រាប់គ្នាដើម្បីមានគុណសម្បត្តិ ផ្សេងពីគ្នា។

ជំហានទី១ : ចូលក្នុង Tools > Options ដើម្បីបើកប្រអប់ Options. នៅល tab Preferences,ចុច Calendar Options ក្នុងផ្នែក Calendar.
aជំហានទី២: ប្រអប់ Calendar Options លេចចេញ  Advance Options ហើយចុច Time Zone.
aជំហានទី៣: អ្នកប្រើប្រាស់នឹងឃើញប្រអប់ Time Zone និងក៏អាចត្រូវបានកត់សម្គាល់ ថាតំបន់ពេលវេលាលំនាំដើមត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មរួចហើយ។ វាគឺអាចធ្វើទៅ បានដើម្បី បន្ថែមស្លាកមួយ (label) មុននឹងបន្ត។
aរើសយក Show an additional time zone, បន្ថែមស្លាកសម្រាប់ពេលតំបន់នេះតំបន់ពេលវេលាមួយហើយជ្រើសទំហំ OK.
ពេលបានបញ្ចប់អ្នកនឹងមើលឃើញជួរឈរសម្រាប់តំបន់ពេលវេលាផ្សេងគ្នានៅក្បែរប្រតិទិន។
aមានវិធីមួយដែលលឿនជាងមុនដើម្បីបើកដំណើរការប្រអប់គឺ Time Zone ដោយផ្ទាល់ពី ចំណុចប្រទាក់ប្រតិទិន។ គ្រាន់តែចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំនៅលើប្រព័ន្ធដែល បានជ្រើស ឥឡូវនេះនិង Change Time Zone
aទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកថ្មីដើម្បីលក្ខណៈពិសេសនេះជាលើកដំបូងវាជាការល្អប្រសើរជាងមុនដែលថាអ្នកទៅតាមលំដាប់ពី 1 ជំហានទៅកាន់ជំហានទី 3 ដូច្នេះវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដើម្បីរុករកឧបករណ៍ជា ច្រើននិងជម្រើស មួយដែល អ្នកអាចធ្វើបានប្រក្រតីទិនក្ដារពិភាក្សាបន្ថែមទៀត ការចាំបាច់។