មេរៀន Windows Server 2008 បង្កើតម៉ាស៊ីន Hyper-V

aបង្កើតម៉ាស៊ីន Hyper-V លើ Windows Server 2008
ចាប់ផ្តើមលោកអ្នកចូលបើក Hyper-V Manager តាម Start Menu:
a
នៅក្នុងស្លាបព្រិលខាងស្ដាំដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមហើយចុចប៊ូតុង New > Virtual Machine:
a

ចុចNext ពីBefore You Begin,
a
ដាក់ទំហំ RAM ចាំបាច់ប្រើ:
aជ្រើសរើសបណ្តាញនិម្មិតទៅ Virtual Machine ការចូលដំណើរការនិងការប្រើ:
aនៅទីនេះយើងមានជម្រើសពីរដើម្បីបង្កើតថាសនិម្មិតថ្មីឯកសាររឹង
aបន្ទាប់មកទៀតអ្នកជ្រើសប្រភពម៉ាស៊ីននិម្មិតដើម្បីដំឡើងអាចជាពី file ISO បានដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើម៉ាស៊ីនឬនៅលើបណ្តាញ local:
aហើយចុងក្រោយសូមចុច Finish:
aប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមនិងប្រើប្រាស់ Virtual Machine, យើងគ្រាន់តែត្រូវការចុចស្ដាំ ម៉ាស៊ីននិម្មិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការគ្រប់គ្រង Hyper-V, ជ្រើសរើស Start ដូចដែល បានបង្ហាញខាងក្រោម:
aដូចគ្នានឹងសាមញ្ញនិងងាយស្រួល, មានបំណងចង់ឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យ!

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
IT ads