មេរៀនទី១៩: ប្រើ Wireless លើ Ubuntu

 

ដំឡើង Ubuntu លើ  laptop ប្រើ Wireless

aដំឡើង laptop រត់លើ Ubuntu ដើម្បីប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ Wireless

ជាអកុសលមាននៅតែមានដែនកំណត់មួយចំនួន។ ឧបករណ៍ជាច្រើនមិនគាំទ្រ Ad-កាលៈ ទសៈ បណ្តាញឥតខ្សែនិងអាចបានតែធ្វើឱ្យគូប៊ុនទូឥតខ្សែ hotspot ជាមួយ WEP ដែលមិនមែន WPA ។
ការបង្កើត
ដើម្បីចាប់ផ្តើម, សូមចុចលើរូបតំណាង Gear នៅលើបន្ទះហើយជ្រើស System Settings។
aជ្រើសរើស panel បញ្ជាលើ Network ក្នុងប្រព័ន្ធ System Setting របស់ Ubuntu។  អ្នកប្រើក៏អាច កំណត់ ឡើងមួយ hotspot ដោយចុចនៅលើបណ្តាញឥតខ្សែម៉ឺនុយនិងជ្រើស Edit Network Connections, ប៉ុន្ដែដំណើរការគឺមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត។
aប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចែករំលែកការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែមួយអ្នកប្រើត្រូវតែជាម្ចាស់ការតភ្ជាប់ខ្សែ។ មិនអាចត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្តាញ Wi-Fi ដោយសារតែនៅពេលដែលអ្នកបង្កើត hotspot Wi-Fi, ខ្ញុំនឹងត្រូវបានផ្ដាច់ពីបណ្តាញឥតខ្សែដែលមានស្រាប់។
aបង្កើត hotspot, ដោយជ្រើសរើស Wireless ហើយចុចលើ Use as Hotspot… លើប្រអប់ ចុងក្រោយ។
aតភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញដែលមានស្រាប់នេះនឹងត្រូវបានផ្តាច់។ អ្នកអាចបិទការ hotspot បន្ទាប់មកដោយ ចុចលើប៊ូតុង Stop Hotspot នៅក្នុងបង្អួចនេះឬជ្រើសជាបណ្តាញឥតខ្សែពីម៉ឺនុយខាងលើ panel Ubuntu។
aក្រោយមកចុចចូល Create Hotspot, ព័ត៌មានបានលេចឡើង បង្ហាញលើ laptop ឥឡូវនេះត្រូវ បានគេប្រើជាចំណុចចូលដំណើរការមួយ ad-hoc. ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតអាចតភ្ជាប់ ទៅកាន់បណ្តាញ នេះដោយប្រើឈ្មោះបណ្ដាញលំនាំដើមគឺ “ubuntu” កូនសោសុវត្ថិភាពនិងបង្ហាញនៅក្នុងបង្អួច Network. ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកក៏អាចចុចលើប៊ូតុង Options ដើម្បីប្ដូរតាមបំណង hotspot ឥតខ្សែ។
aពី Wireless, ដាក់ឈ្មោះប្រព័ន្ធ SSID. អាចផ្លាស់ប្តូរបាន  ជ្រើសរើស Connect automatically អនុញ្ញាតអោយប្រើ hotspot ប្រព័ន្ធឥតខ្សែ បន្ទាប់មក Restart ម៉ាស៊ីន Ubuntu នឹងបង្កើត hotspot ភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធឥតខ្សែ។
aពី Wireless Security, ប្តូរលេខសម្ងាត់  ជ្រើសរើស WPA ពេលនេះមិនជ្រើសរើស WEP។
aជ្រើសររើស “Shared other computers” លើ Ipv4 Settings អោយ Ubuntu ចែកចាយប្រព័ន្ធ Internet ជាមួយម៉ាស៊ីនផ្សេងភ្ជាមួយ hotspot។
aសូម្បីតែ ពេលដែលមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតគ្មានខ្សែការចែករំលែកអ្នកនៅតែអាចតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនង ចែករំលែកឯកសារ។

————————————————————————————————————

IT adsមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO

សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com