មេរៀនទី១៤: ចែកថាសលើ Ubuntu

មេរៀនទី១៤: ចែកថាសលើ Ubuntu

ដើម្បីបង្កើតភាគថាសទាំងអស់ Ubuntu
a
ខណៈពេលដែលផ្ទះមួយត្រូវបានជ្រើសភាគថាសជាញឹកញាប់ក្នុងកំឡុងពេលការដំឡើងអ្នកក៏អាចផ្ទេរភាគថាស
ទាំងអស់បន្ទាប់ពីការដំឡើង Ubuntu។

ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការដំឡើង Ubuntu

បង្កើត (Home Folder) ក្នុងពេលដំឡើង Ubuntu ងាយស្រួលបំផុត ជ្រើសរើស “Something Else” ដើម្បីបង្កើតថាស ដាក់ mount point ជា “/” ដើម្បីផ្ទុក ប្រព័ន្ធ file ដើម mount point និងថាសផ្សេងទៀតជា /home។ ពេលដំឡើង Ubuntu នៅពេលក្រោយ អ្នកប្រើអាចដាក់ថាស /home ត្រឡប់មកវិញ សូមប្រាកដថាអ្នក អ្នកមិន ទ្រង់ទ្រាយ Format មិនបាត់ឯកសារទាំងមូលនឹងត្រូវបានលុប។
aក្រោយពេលដំឡើង Ubuntu

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង្កើតភាគថាសមួយខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនបម្រើបានដំឡើងអ៊ូប៊ុនទូ អ្នកប្រើនឹងមិនមានការដំឡើងឡើងវិញ ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅភាគថាសទាំងអស់បន្ទាប់ពីដំឡើងរួច យើងនឹងមាន បង្កើតភាគថាសថ្មីចម្លងឯកសារទាំងអស់ពីថតបច្ចុប្បន្ន ទៅភាគថាសនេះ និងធ្វើឱ្យភាគថាសថ្មីនៅក្នុងគូប៊ុនទូ / home វិញ។
ជំហានទី 1: បង្កើតថតថ្មី
ប្រសិនបើមានទំហំផ្ទុកបានគឺទទេបន្ទាប់មកជំហាននេះគឺមានភាពងាយស្រួល។ ប្រសិនបើ មិនដូច្នេះ ទេយើងនឹងមានដើម្បីប្ដូរទំហំភាគថាសប្រព័ន្ធនិងបង្កើតភាគថាសថ្មីនៅក្នុងចន្លោះផ្ទុកទទេ។
aជំហានទី 2: ចំលង file ដាក់ក្នុង Home Folder ទៅថ្មី

Ubuntu file ចូលក្នុងថតថ្មី យ៉ាងងាយ គ្រាន់តែចុចស្តាំដៃខងក្រោម  Devices ក្នុង file. ក្រោយមកចុចលើ Go ជ្រើសរើស Location ដើម្បីមើល mount point។
asudo cp –Rp/home/*/mount/location
aអ្នកប្រើគួរតែពិនិត្យមើលទាំងអស់ថតថ្មីដែលវាមានដើម្បីបញ្ជាក់ឯកសាររបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាមិនលុបថតផ្ទះចាស់។
aជំហានទី3: ទីតាំង UUID ផ្តល់អោយថតថ្មី

ប្រវែងខ្សែអក្សរតួអក្សរនៅលើការពិតដែលថាភាគថាសថ្មីរបស់ UUID ហើយយើងនឹងត្រូវការ ថាស បន្ថែម ទៀត វាចូលទៅក្នុង file fstab ជាមួយ Linux។ គេប្រើ បញ្ជ

sudo blkid
aជំហានទី 4:  កែ file fstab
មុនពេលកែ file fstab, យើងត្រូវតែបង្កើត មួយទៀតដើម្បីការពា ដើម្បីបំពេញ ប្រសិនបើមិនដំណើរការ

sudo cp /etc/fstab /fstab.backup

បន្ទាប់ទៀត បញ្ចូលបញ្ជា បើក file fstab ក្នុង gedit. ឬអាចប្រើសរសេរ

gksu gedit /etc/fstab
aជំហានទី5: ប្តូរទីតាំងហើយ ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
ពីប្រអប់បញ្ចូល បញ្ជាបញ្ចូលពាក្យបញ្ជាដូចខាងក្រោមដើម្បីបម្លែងថតដែលមាន ស្រាប់ទាំងអស់ទៅកាន់ទីតាំងមួយដែលអាចរកបាន និងបង្កើតថតទទេថ្មីមួយទៅភាគថាសថ្មី

cd / && sudo mv /home /home_old && sudo mkdir /home
aចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីរត់ពាក្យបញ្ជានេះ។ អាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយពាក្យបញ្ជា:

sudo shutdown -r now

បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចចូល បានធម្មតា។  Ubuntu ទូឥឡូវនេះប្រើភាគថាស ដាច់ដោយឡែក។បន្ទាប់ពីការធានាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាង ល្អហើយអ្នកគឺនៅតែឯកសារ ទាំងមូលនៅក្នុងថតផ្ទះ /home អ្នកអាចយកថត / home_old

sudo rm -rf /home_old
————————————————————————————————-
មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO

សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW