អាំង-ឆ្អឹងជំនីរជ្រូកអាំង

1

គ្រឿងផ្សំ៖

  • ឆ្អឹងជំនីរជ្រូកជាប់សាច់
  • ខ្ទឹមស
  • ស្ករស អំបិល ទឹកត្រី ម្រេច ប្រេងខ្យង

របៀបធ្វើ៖

  • កាប់ឆ្អឹងជំនីរជ្រូកជាបន្ទះៗដូចក្នុងរូបខាងលើ
  • ចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដាក់ឆ្អឹងជំនីរជ្រូកដែលកាប់រួច ​ ដាក់ស្ករស អំបិល ទឹកត្រី ម្រេច ប្រេងខ្យង អោយមានរសជាតិមុតបន្តិច។ច្របស់ចូលគ្នារួចទុករយៈពេលពី៣០នាទី​យ៉ាងតិច (អោយចូលជាតិល្អ)។
  • រួចដាក់អាំង ទុកជាការស្រេច។