សម្ល-ខជើងជ្រូក

1

គ្រឿងផ្សំ

ជើងជ្រូក ខ្ទឹមស ស្ករស ទឹកត្រី ម្រេច អំបិល

របៀបធ្វើ

  • កូរស្ករសអោយឡើងពណ៌កន្លាត
  • ដាក់ជើងជ្រូកចូល លាយជាមួយខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ ដាក់ទឹកត្រី ម្រេច អំបិល តាមរសជាត់ដែលចូលចិត្ត
  • រំងាស់ទាល់តែជើងជ្រូកផុយ ទុកជាការស្រេច