​អក្សរ​ផុស​ ​3D ​ជាមួយ​ Illustrator CS5

​វិធី​បង្កើត​អក្សរ​ផុស​ជា​លក្ខណៈ​ 3D ​នៅ​ក្នុង​ Illustrator ​មក​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា។ ​សូម​ធ្វើ​តាម​ដំណាក់​កាល​នីមួយៗ​ដូច​ខាងក្រោម​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​អក្សរ ​ផុស​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត៖
ដំណាក់កាលទី១៖
យើង​ត្រូវ​បង្កើត​នូវ​ផ្ទាំង​ការ​ងារ​មួយ​ដោយ​ចុចលើ ​File ​យក​ New ​រួច​កំណត់​ដូច​ខាងក្រោម​
– ត្រង់ Units យក Pixels
– ត្រង់ Width វាយ 960 px
– ត្រង់ Height វាយ 640 px
រួចចុច OK
1ដំណាក់កាលទី២៖
យើងត្រូវ​បង្កើត​នូវ​ rectangle ​មួយ​ដោយ​ប្រើ​នូវ​ Tool Rectangle (M) ​រួច​អូស​ពី​លើ​ក្រដាស​ដែល​យើង​ទើប​តែ​បាន​បង្កើត​ រួច​ប្តូរ​ពណ៌​វា​ដូច​ខាង​ក្រោម
11បន្ទាប់​មក​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​ Type Tool (T) ​ដើម្បី​វាយ​អក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​វាយ​ រួច​ជ្រើសរើស​ពណ៌​ស​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ពណ៌​របស់​អក្សរ
1ដំណាក់កាលទី៣៖
យើង​ត្រូវ ​Select ​នៅ​លើ​អក្សរ​នោះ​ រួច​ចូល​ទៅ​ក្នុង ​Effect -> 3D -> Extrude & Bevel
1ពេល​នោះ​វា​នឹង​ចេញ​នូវ​ផ្ទាំង​មួយ​ចេញ​មក ​យើង​ត្រូវ​កំណត់​នូវ ​Setting ​ឲ្យ​ដូច​ទៅ​នឹង​រូបខាង​ក្រោម បន្ទាប់​មក​ចុច​ OK
1ពេល​នោះ​យើង​នឹង​បាន​នូវ​អក្សរ​ដូច​រូប​ខាងក្រោម៖
1ដំណាក់កាល់ទី៤៖
យើងត្រូវ ​Duplicate 3D text ​ដែល​យើង​បាន​កំណត់​អំបាញ់មិញ​ឲ្យ​បាន​មួយ​ទៀត​ ហើយ​ Select ​លើ​វា ​រួច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Object ​យក​ Expand Appearance​ រួច​ចាប់​ផ្តើម​ Select ​មុខ​នៃ​ អក្សរ​ដូច​ខាងក្រោម៖​
1បន្ទាប់​មក​ចុច ​Ctrl+C​ ដើម្បី ​Copy ​មុខ​វា​ទុក​ រួច​លុប​អក្សរ​ដែល​យើង​បាន​ Duplicate ​អំបាញ់មិញ ​រួច​ចុច​ Ctrl+F ​ដើម្បី​ចំលង​វា​មក​វិញ ​យើង​នឹង​បាន​ដូច​រូប​ខាងក្រោម​
1ដំណាក់កាលទី៥៖
យើង​ត្រូវ​ប្តូរ​ពណ៌​មុខ​ដែល​យើង​បាន​កាត់​ចេញ​អំបាញ់មិញ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ពណ៌ខ្មៅ ​ រួច​ទាញ​វា​យក​មក​ដាក់​នៅ​លើ​អក្សរ​ ឲ្យ​វា​មើល​ទៅ​ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម៖
1បន្ទាប់​មក​យើង​ត្រូវ​បង្កើត​នូវ​ស្រមោល​ សម្រាប់​អក្សរ​ 3D ​នោះ ​រួច​បង្កើត​មុខ​ដោយ​ធ្វើ​ដូច​អំបាញ់​មិញ បន្ទាប់​មក​ដាក់​ពណ៌​វា​ឲ្យ​ដូច​ទៅ​នឹង​ស្រមោល​ដោយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Effect è Blur è Gaussian Blur រួច​កំណត់​​នូវ​ Option ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1បន្ទាប់​មក​ទាញ​វា​ទៅ​ដាក់​នូវ​ពី​ក្រោយ​អក្សរ​ 3D ​របស់​យើង​ឲ្យ​វា​ដូច​ទៅ​នឹង​ស្រមោល​
1បន្ទាប់​មក​យើង​អាច​យក​នូវ​ Background ​ណា​ដែល​សាក​សម​ទៅ​នឹង​អក្សរ​ 3D ​មក​ដាក់​បាន​ពី​ក្រោយ​អក្សរ​នេះ​បាន​ ដោយ​ចុង​បញ្ចប់​យើង​នឹង​បាន​លទ្ធផល​ដូច​ខាងក្រោម៖
1