រចនាព្រះអាទិត្យ​ក្នុង​ Illustrator

កម្មវិធី Adobe Illustrator ត្រូវ​បាន​គេ​និយម​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​រចនា​រូបភាព ឬឡូ​ហ្គូ​ក្នុង​កម្រិត​ច្បាស់ ។ លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​​រូបភាព ជា​ប្រភេទ Vector សម្រាប់​ដាក់​ផ្សាយ​លើ​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ធំៗ ដោយ​មិន​បារម្ភ​ពី​ការ​បែក​ក្រឡា​រូបភាព​ ដូច​ប្រើ​ Photoshop ដែល​ជា​ប្រភេទ​ Pixel ឡើយ ។ ថ្ងៃនេះ​សំបុកអាយធី នឹង​​លើក​យក​គន្លឹះ​​​ក្នុងការ​រចនា​ព្រះ​អាទិត្យ​សើច ដែល​មាន​រូប​ស្រដៀង​នឹង​ផ្ទៃ​មុខ​មនុស្ស មក​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ជូន និង​អនុវត្តន៍​ដូច​ខាងក្រោម៖

1ជំហានទី១៖ គូសរង្វង់​ផ្ទៃ​មុខ

បើកកម្មវិធី Illustrator ហើយបង្កើត Project ថ្មីមួយ បន្ទាប់មកប្រើ Ellipse Tool ដើម្បីគូស ។
1ជំហានទី២៖ ចាក់បំពេញពណ៌ដោយប្រើ Gradient Panel

11111ជំហានទី៣៖ បង្កើត ellipse ថ្មីមួយទៀត (សំរាប់ក្នុងគ្រាប់ភ្នែក)

សូមប្រើ Gradient Panel ដដែលសំរាប់ចាក់ពណ៌ ។
111ជំហានទី៤៖ ដាក់គ្រាប់ភ្នែកខាងក្នុង

111ជំហានទី៥៖ ដាក់គ្រាប់ភ្នែកខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ និងពន្លឺ សឲ្យមើលមកឃើញចាំង រលោងៗ
1ជំហានទី៦៖ Select លើគ្រាប់ផ្នែកខាងក្នុង (ជំហានទី៣)

សូម​ចំលង(Ctrl + C) ហើយ Paste (Ctrl+B = Paste in Back) ។ សូមធ្វើការផ្លាស់ទីឡើងលើ ហើយដាក់ពណ៌ទឺកក្រូចចាស់ និង Paste ម្តងទៀត ដោយផ្លាស់ទីចុះក្រោមវិញម្តង រួចចាក់ពណ៌ស
1ជំហានទី៧៖ Select លើគ្រាប់ភ្នែកទាំងមូល  សូមចំលង (Ctrl + F = Paste in Front) និង Paste ទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀត នោះយើងនឹងទទួលបានផ្នែកទាំងគូរ។
1ជំហានទី៨៖ ធ្វើចិញ្ចើម ដោយប្រើ Rectangle Tool (M)

1ជំហានទី៩៖ ធ្វើឲ្យចិញ្ខើម រាងមូល

សូមចូលទៅកាន់  Effects > Stylize > Round Corners ត្រង់ Radius Corner Dialog សូមដាក់ ១០ px ឬចំនួនផ្សេងពីនេះ យោងតាមទំហំ Project របស់អ្នក ។
1ជំហានទី១១៖ ចាក់ពណ៌ឈាមជ្រូក ចូលចិញ្ចើម និងប្រើ Gradient Tool (G)

11ជំហានទី១២៖ ចម្លង​ចិញ្ចើម​ម្ខាង​ទៀត

Select ចិញ្ចើមទាំងមូល រួចចំលង និង Paste in Front និងចូលទៅកាន់ Object > Transform > Reflect ដើម្បីត្រឡប់រូប ។
11ជំហានទី១៤៖ បង្កើតច្រមុះ

1ជំហានទី១៥៖ ចាក់ពណ៌លើ​ច្រ​មុះ
111ជំហានទី១៦៖ ចំលង និង Paste in Back រួចប្រើ Direction Tool (A)
11ជំហានទី១៧៖ បង្កើតមាត់ ដោយប្រើ Ellipse Tool និង Rectangle Tool
11ជំហានទី១៨៖ ចាក់ពណ៌
1ជំហានទី១៩៖ ចំលង និង Paste in Back ហើយផ្លាស់ទី ដូចជំហានខាងលើ
1ជំហានទី២០៖ បង្កើតស្នាមតាមកៀនមាត់ពេលសើច
1ជំហានទី២១៖ ចាក់ពណ៌ និងចំលង ហើយ​ Paste
1ជំហានទី២២៖ ចំលង និង Paste ហើយដាក់តាមកៀនមាត់ ៣ជ្រុង
1ជំហានទី២៣៖ ចម្លង​រាង​មាត់

សូម Select លើប្រអប់មាត់ធំ ពណ៌ឈាមជ្រូក ហើយចំលង និង Paste in Front រួចទាញឡើងមកលើ និងចាក់ពណ៌ឲ្យវា
1ជំហានទី២៤៖ បង្កើតស្នាមធ្មេញ ដោមប្រើ Star Tool

11ជំហានទី២៥៖ បង្កើតអណ្តាត

សូម​​ប្រើ Ellipses Tool ហើយ ចាប់យកមាត់ ធ្មេញ ស្មាមសើច និងអណ្តាតមកផ្គុំ ។
11ជំហានទី២៦៖ យកបង្គុំខាងលើ មកភ្ជាប់ជាមួយមុខ

1ជំហានទី២៧៖ បង្កើតស្នាមផ្កាយជុំវិញ
11ជំហានទី២៨៖ ចាក់ពណ៌
1ជំហានទី២៩៖ ចំលង និងកាច់រៀង
11ជំហានទី៣០៖ យករូបខាងលើ មកតំរៀបភ្ជាប់ជាមួយក្បាលទាំងមូល
11