មេរៀនទី២០: របៀបប្តូរពណ៌សក់

នេះ​គឺ​ជា​គន្លឹះ​មួយ​ដែល​ណែនាំ​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់​តិច​និច នៅ​ក្នុង​ការ​ប្តូរ​ពណ៌ ឬគេ​ហៅថា ហាយឡាយ​សក់ ពី​ធម្មតា​ទៅ​ជា​ពណ៌​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។ ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​យក​រូប​ភាព​ខ្លួន​ឯង ឬក៏​រូប​ភាព​អ្នក​ណា​ម្នាក់​មក​ធ្វើ​ការ​អនុវត្ត​ក៏​បាន។
១. បើក​រូប​ភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្តូរ​ពណ៌​សក់​ជា​មុន​សិន បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ Icon New Adjustment Layeដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​នៃ Layers Palette (ចុច​ត្រង់​រូប​ដែល​គូរង្វង​មូល)។
1២. ជ្រើស​រើស​យក Hue/Saturation
1៣. នៅ​ពេល​ដែល​ផ្ទាំង Hue/Saturation បង្ហាញ​មក សូម​ធ្វើ​ការ​ធីក​លើ​ប្រអប់ Colorizeនៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម
1៤. អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ត្រង់​ប្រអប់ Hue និង Saturation
– Hue : កំណត់​យក 9
– Saturation : កំណត់​យក 45
– បន្ទាប់​មក​បិទ​ផ្ទាំង​នេះ​ចោល
1ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​សក់​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​បន្តិច​ហើយ
៥. ដំណាក់​កាល​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់ Background របស់ Layer mask ទៅ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ​វិញ ដោយ Select លើ Layer mask ហើយ​ចុច Ctrl + Delete នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ផ្ទៃ​របស់​វា​ប្តូរ​ទៅ​ជាពណ៌​ខ្មៅ​វិញ។
16. យក Brush មួយ​នេះ​ផាត់​ពី​លើ​សក់ ដូច​ដែល​អ្នក​បាន​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម

1