ដាក់​របា​ចែករំលែក​បណ្ដាញ​សង្គម

1កាល​អត្ថបទ​មុនៗ​ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដាក់ “ប៊ូតុង​ចែករំលែក​បណ្ដាញ​សង្គម” ​ខ្លះៗ​រួច​មក​ហើយ។ ពេល​នេះ​​ខ្ញុំ​បាន​នាំ​យក Widget ដែល​មាន​មុខងារ​ជា “​របា​ផ្ដេក​ចែករំលែក​បណ្ដាញ​សង្គម AddThis ខាងក្រោម​អេក្រង់” ដែល ​វា​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ចុច​មើល​អត្ថបទ​ណាមួយ ដោយ​វា​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ជាប់​ខាង​ក្រោម​អេក្រង់​កុំព្យូទ័រ។ សូម​មើល​ពី​របៀប​ដាក់​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ៖

– កត់ត្រា​ចូល (Log In) គណនី Blogger របស់​លោក​អ្នក
– ចូល​ទៅ​កាន់ Layout >> Add a Gadget ។
– រមូល​ចុះ (Scroll) រក​មើល gadget ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា HTML/JavaScript (មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ)
1
– បិទ​ភ្ជាប់ Code ​ខាងក្រោម​នេះ​ចូល​ក្នុង  Gadget HTML/JavaScript រួច​ Save ជា​ការ​ស្រេច។ (លោក​អ្នក​គួ​ទុកដាក់ Gadget នោះ​នៅ​ទី​តាំង​សមរម្យ ឧទាហរណ៍​ខាង​ស្តាំ​និង​ក្រោម​គេ​បំផុត)
កូដ​របា​ផ្ដេក​ចែករំលែក​បណ្ដាញ​សង្គម

<a href=’http://www.spiceupyourblog.com’><img alt=’Best Blogger Tips’ src=’http://3.bp.blogspot.com/_rKG-ziTSNUQ/TQ5eV0U0EiI/AAAAAAAACik/xo2eFaDbfrE/s1600/best+blogger+tips.png’/></a><script src=”http://sharebar.addthiscdn.com/v1/sharebar.js” type=”text/javascript”></script><a href=”http://www.spiceupyourblog.com”/><small>Blogger Tips And Gadgets</small></a><div style=”display:none;”>
</div>