​ប៊ូតុង​ Facebook, Twitter, G+

1ប៊ូតុង​ចូលចិត្ត​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook, Twitter, G+ និង Add This    ការ​ដាក់​ប៊ូតុង Social Bookmark (​ការ​ចុច​ចូលចិត្ត​ដើម្បី​ចំណាំ​ទុក​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោម ​ក្នុង​គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម) ​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​ណាស់, កុំ​ថា​ឡើយ​គេហទំព័រ​នានា​ដែល​មាន​​អ្នក​ចូល​មើល​ច្រើន សូម្បី​តែ​ប្លក​តូចៗ​ក៏​ត្រូវ​ដាក់​ដែរ ព្រោះ​វា​ងាយស្រួល​ដល់​អ្នក​អាន​គេ​អាច​ចុច​ “ចូលចិត្ត” នៅ​ក្នុង​ប្លក​យើង​បាន​​និង​អាច​ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​បណ្ដាញ​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ប្លក​របស់​អ្នក ​មើល​ទៅ​កាន់តែ​ពេញ​លក្ខណៈ​ ជា​មួយ​ប៊ូតុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ល្បីៗ​ដូចជា : Facebook, Twitter, Google Plus (G+) និង AddThis។

នៅ​ក្នុង​គន្លឹះ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដាក់ “កូដ” ​របស់​សេវាកម្ម Add This ដែល​​មក​ជាមួយ​ប៉ូតុង​ចូលចិត្ត​ 3 បណ្ដាញ​សង្គម​ល្បីៗ ដាក់​នៅ​ពី​ក្រោម​ចំណងជើង​អត្ថបទ និង អាច​ដាក់​នៅ​ខាង​ក្រោម​បំផុត​នៃ​អត្ថបទ​បាន​ទៀត។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ដឹង​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ណា​នោះ សូម​មើល​ពី​របៀប​ដាក់​ខាងក្រោម​នេះ៖

– កត់ត្រា​ចូល (Log In) ក្នុង​គណនី Blogger របស់​លោក​អ្នក។
បម្រុងទុក Template ​ប្លក​ជា​មុន​សិន ដើម្បី​បង្ការ​ការ​ថ្លោះធ្លោយ  ឬ នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​​ដូរ​ចិត្ត​ឈប់​ប្រើ​កូដ​នេះ​​វិញ។
– ចូល​ទៅ Template >> Edit HTML >> Proceed (សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម)
1កូដ​ប៊ូតុង​ចូលចិត្ត Facebook, Twitter, G+
<!– AddThis Button itcambo.blogspot.com –>
<div id=’btrixcolor’>
<div>
<a fb:like:layout=”button_count”></a>
<a></a>
<a g:plusone:size=”medium”></a>
<a></a>
</div></div>
<script type=”text/javascript” src=”http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f