វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA

ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដីធ្លី​នៅ​តំបន់​បឹងកក់ កាន់​បដា​​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ នា​សហគមន៍​បឹងកក់ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Rann Samnang

ក្រុម​អ្នក​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​នយោបាយ​គិត​ពី​ប្រយោជន៍​ជាតិ

សហគមន៍​ដីធ្លី​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ មាន​អ្នក​បឹងកក់ និង​អ្នក​បុរីកីឡា ប្រមាណ ៣០​នាក់ នាំ​គ្នា​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ ក្នុង​គោល​បំណង​ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នក​នយោបាយ​ចរចា​គ្នា​រក​ដំណោះស្រាយ​រួម​មួយ ចំពោះ​អ្នក​កំពុង​ជាប់​ឃុំ ៦​នាក់។

ផ្នែក​គេហទំព័រ