កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ

កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ Microsoft Word 2013
លក្ខណះពិសេសនៃកម្មវិធីកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធនេះកាត់បន្ថយភាព ខុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ និងជួយលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រជាតិកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃ។
បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែ Microsoft Word ដែលនៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះ។
ទាញយកសម្រាប់ Windows 32Bit 

ទាញយកសម្រាប់ Windows 64Bit

កម្មវិធី​កែសម្រួល​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ល្អ​បំផុត សម្រាប់ Computer

Khmer Spelling Checker ជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាម វេយ្យាករណ៍។

Download សៀវភៅគ្រប់ប្រភេទ

 ប្រជុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា
ទាញយក Download

1ប្រជុំសៀវភៅអង់គ្លេស
ទាញយក Download
2ប្រជុំសៀវភៅច្បាប់
ទាញយក Download
3ប្រជុំសៀវភៅពេទ្យ
ទាញយក Download
4

ប្រជុំសៀវភៅកសិកម្ម
ទាញយក Download
5

 

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ២៤-សីហា-២០១៥

អត្រាកំណែវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង២៤-សីហា-២០១៥
12អត្រាកំណែវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា
3
45678910111213

សៀវភៅកុំព្យូទ័រ របស់ក្រសួងអប់រំ

ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ថែរក្សា​បន្ទប់​រៀន​កុំព្យូទ័រ
1ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតសម្ភារៈបង្រៀនពហុព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍
1ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
របៀប​ដាក់​ដៃ​លើ​ក្ដារចុច​ដើម្បី​វាយ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សៀវភៅសិក្សាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរសម្រាប់ការបង្រៀន
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សៀវភៅសិក្សាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀន(សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច)
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ លីនុច​ភាសាខ្មែរ​ (អូផឹន​ស៊ូស៊ី​ ១១.០)
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា…
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:

គណិត រូប គីមី និងជីវ:ត្រៀមបាក់ឌុប

លំហាត់គំរូគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ជាជំនួយត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ២៤ សីហា ២០១៥
____________________________________________________

មេរៀនសង្ខេបគណិតវិទ្យា និងលំហាត់គំរូ សម្រាប់ជាជំនួយដល់សិស្សថ្នាក់ទី ១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapរូបវិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១២៖ មេរៀន​សង្ខេប​ និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ៖ មេរៀនសង្ខេប និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ៖ មេរៀនសង្ខេប និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – គណិតវិទ្យា
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – រូបវិទ្យា
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – គីមីវិទ្យា៖
ដោនឡូន Download:

កម្មវិធី សម្លាប់មេរោគ ទូរស័ព្ធ

Bootstrapដោនឡូត F Secure Mobile Anti Virus 4.6
ដោនឡូត ESET Mobile Security for Windows Mobile (Smartphone)
ដោនឡូត ESET Mobile Security for Windows Mobile (PocketPC)
ដោនឡូត AVG Antivirus for Android
ដោនឡូត Airscanner Mobile AntiVirus for Smartphone
ដោនឡូត Zebra VirusCleaner for Windows Mobile 1.0
ដោនឡូត Bkav Mobile Security for Android 3.0.8.3
ដោនឡូត Bkav Mobile Security for iphone
ដោនឡូត Antivirus Free for Android 7.2.20.02
ដោនឡូត Super Security for Android
ដោនឡូត Appriva Antivirus for Android
ដោនឡូត Antivirus Free for Android 7.2.20.02
ដោនឡូត AVG Antivirus for Android
ដោនឡូត F Secure Mobile Anti Virus 4.6
ដោនឡូត Avast Free Mobile Security 2.0.3917
ដោនឡូត Game Android
ដោនឡូត Airscanner Mobile AntiVirus for Smartphone

កម្មវិធី រចនាក្រាហ្វិច

Bootstrapដោនឡូត Cheetah3D 5.1 for Mac OS X
ដោនឡូត Nero CoverDesigner 12.0.11001
ដោនឡូត Amazing Slideshow Maker 3.5.1
ដោនឡូត Photo Calendar Studio 1.18
ដោនឡូត Aurora 3D Presentation 2012 14.09.11
ដោនឡូត Gui Design Studio
ដោនឡូត CrystalDiffract
ដោនឡូត TurboCAD Deluxe
ដោនឡូត TurboCAD Mac Pro
ដោនឡូត Anaglyph Workshop 2.0 for Mac OS X
ដោនឡូត Paintbrush 2.0.1 cho Mac OS X
ដោនឡូតForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X
ដោនឡូត Wondershare iMageFit 1.1.0.10 for Mac OS X
ដោនឡូត Vvidget 10.6.1 for Mac OS X
ដោនឡូត Sweet Home 3D for Linux (64 bit)
ដោនឡូត GstarCAD Professional 2011
ដោនឡូត Free DWG Viewer
ដោនឡូត FreeWRL VRML/X3D Viewer 1.22.6 for Mac OS X
ដោនឡូត Sweet Home 3D 3.2 for Mac
ដោនឡូត Paintbrush 2.0.1 cho Mac OS X
ដោនឡូត ForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X
ដោនឡូត EWDraw 3D ActiveX 8.0.9
ដោនឡូត Domus.Cad 15.0.4 for Mac
ដោនឡូត iFunia 3DGallery for Mac
ដោនឡូត Ortelius 1.0.5 for Mac OS X
ដោនឡូត Autodesk Design Suite Premium 2011
ដោនឡូត VariCAD 2010 1.01
ដោនឡូត Helicon 3D Viewer
ដោនឡូត Box Shot 3D 2.9.4 Build 2109 for Mac
ដោនឡូត TurboCAD Mac Deluxe v6
ដោនឡូត Aurora 3D Text & Logo Maker 14.09.11
ដោនឡូត Adobe Camera Raw 6.4.1 for Mac
ដោនឡូត 3D World Map 2.1
ដោនឡូត Swift 3D v6.0.882
ដោនឡូត DrawPlus 4.0
ដោនឡូត 3D Graph Generator 2.6
ដោនឡូត Live Interior 3D Standard 2.9.7 Build 621 for Mac OS X
ដោនឡូត 3Dscreen Builder 1.51
ដោនឡូត Effect3D Studio 1.1
ដោនឡូត Picture Cube 3D 1.1
ដោនឡូត 3D Canvas 9.2.2 Build 1546
ដោនឡូត Original3D Game Creator 1.0
ដោនឡូត Acoustica CD / DVD Label Maker 3.32
ដោនឡូត My Pictures 3D 1.2
ដោនឡូតDAZ Studio for Mac 4.5.0.114
ដោនឡូត 3D Flash Animator 4.9.8.7
ដោនឡូត Acme CAD Converter 8.6.2
ដោនឡូត Ulead Cool 3D 3.5
ដោនឡូត Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.8
ដោនឡូត Photo! 3D Screensaver 1.2
ដោនឡូត 3DPlus 3
ដោនឡូត Autodesk Maya 2015
ដោនឡូត Shock Aero 3D 0.97
ដោនឡូត Xara 3D
ដោនឡូត DeskSpace 1.5.6
ដោនឡូត Anime Studio 5.6
ដោនឡូត Autodesk 3ds Max 2015.0
ដោនឡូត Photo! 3D Album 1.2
ដោនឡូត Adobe After Effects CS3 Professional
ដោនឡូតd SketchUp 2015
ដោនឡូត AutoCAD 2011
ដោនឡូត DesignCAD 3D Max
ដោនឡូត Sweet Home 3D 4.5
ដោនឡូត AutoMotion 1.6.3 for Mac OS X

កម្មវិធីចាក់ ចម្រៀង MP3

Bootstrapដោនឡូត MediaPortal 1.9.0
ដោនឡូត Zoom Player MAX 10.0.0
ដោនឡូត Freemake Music Box 1.0.1.15
ដោនឡូត Karaoke Anything 1.0
ដោនឡូត Just Sing 1.0.1
ដោនឡូត Free Midi Karaoke Player 10.0
ដោនឡូត MP4 Player 3.9.16
ដោនឡូត Apprentice Video Revision
ដោនឡូត Rox Player
ដោនឡូត Ashampoo MP3 Cover Finder
ដោនឡូត Winamp Pro
ដោនឡូត AIMP
ដោនឡូត Full Player 8.2.1
ដោនឡូត UnionCam Player
ដោនឡូត AV Media Player Morpher
ដោនឡូត Easy Data Mediacenter 2013
ដោនឡូត FooPlayer
ដោនឡូត JuceVLC
ដោនឡូត DivX Plus Bundle
ដោនឡូត BlackPlayer
ដោនឡូត MusicBee 2.4.5404
ដោនឡូត Spotify
ដោនឡូត SmartScore X2 Songbook Edition
ដោនឡូត Clarity Recorder
ដោនឡូត Facebook Photo Grabber
ដោនឡូត What To Watch Tonight
ដោនឡូត Riva FLV Player
ដោនឡូត Leawo Bluray Player
ដោនឡូត JetAudio 8.0.17.2010
ដោនឡូត VLC Media Player 2.0.7
ដោនឡូត J.River Media Center
ដោនឡូត iTunes 11.2.1
ដោនឡូត DVDFab Media Player 2.5.0.2
ដោនឡូត Flash Player 11.4.402.265
ដោនឡូត RealPlayer 14.0.7
ដោនឡូត Jetaudio Basic 8.1.3
ដោនឡូត GOM Player 2.1.49.5139
ដោនឡូត Proshow Producer 5.0.3280
ដោនឡូត VLC 2.0.3
ដោនឡូត KMPlayer 3.6.0.87
ដោនឡូត iTunes 10.6.1
ដោនឡូត Nokia Music for Windows 8
ដោនឡូត RealPlayer 17.0.12
ដោនឡូត CyberLink PowerDVD 13
ដោនឡូត GOM Media Player 2.2.64.5211
ដោនឡូត K.Lite Mega Codec Pack 9.8.0
ដោនឡូត Torrent Stream 2.0.8.6
ដោនឡូត RealPlayer 16.0
ដោនឡូត BearHit
ដោនឡូត Easy Free Web Cam 4.3
ដោនឡូត UMPlayer 0.98
ដោនឡូត Movavi 3D Media Player 3.1
ដោនឡូត Virtual DJHome for PC
ដោនឡូត Virtual DJHome for Mac
ដោនឡូត Total Video Converter 3.71
ដោនឡូត Moovida Media Center
ដោនឡូត Karaoke Mixer SDK ActiveX
ដោនឡូត F4V Player
ដោនឡូត MAGIX MP3 deluxe 16
ដោនឡូត ViceVersa Free
ដោនឡូត MAGIX MP3 deluxe 16
ដោនឡូត Mobiscope Desktop for Mac
ដោនឡូត MAGIX PhotoStory on CD & DVD 9 deluxe
ដោនឡូត Karaoke Mixer SDK ActiveX
ដោនឡូត 3herosoft MOV Converter
ដោនឡូត Free audio editor
ដោនឡូត AHD DVD to Cell Phone
ដោនឡូត USB CD DVD Locker
ដោនឡូត Mp3 Editor Pro
ដោនឡូត Crawler Radio & MP3 Player
ដោនឡូត 3herosoft Video Converter for Mac
ដោនឡូត 4Media DVD to iPad Converter
ដោនឡូត Total Video Converter 3.71
ដោនឡូត AVS Video Recorder
ដោនឡូត Free Video To iPhone Convert Wizard
ដោនឡូត Audio Recorder
ដោនឡូត Windows Media Player 11
ដោនឡូត QuickMarQ for Mac

ដោនឡូតកម្មវិធី Graphic

Bootstrapដោនឡូត Corel DRAW Premium Suite X5
ដោនឡូត Corel PaintShop Photo Pro X3 13.2.0.35 Multilanguage
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X3
ដោនឡូត Corel WinDVD 2010
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X5
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X7
ដោនឡូត Corel Painter Essentials 5.0.0.1102
ដោនឡូត Corel PhotoImpact X3
ដោនឡូត Corel VideoStudio X4
ដោនឡូត Corel WinDVD 2010
ដោនឡូត Corel PhotoImpact X3
ដោនឡូត Corel VideoStudio X4
ដោនឡូត Corel DVD MovieFactory 7
ដោនឡូត Corel VideoStudio Express 2010
ដោនឡូត Corel WinDVD 9 Plus 15.0
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X7 17.0.1.37
ដោនឡូត Corel Digital Studio v1.5.0.227 Multilingual
ដោនឡូត Corel Home Office 5.0.120.1522
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X8
ដោនឡូត Photoshop CS5 Extended
ដោនឡូត Adobe Photoshop CS4 Extended
ដោនឡូត Adobe Photoshop Elements 8
ដោនឡូត Photoshop CS5 for Mac
ដោនឡូត Adobe Dreamweaver CS6
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS6
ដោនឡូត Adobe Media Player 1.7
ដោនឡូត Adobe Premiere Pro CS6
ដោនឡូត Adobe Acrobat X Pro
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.5.502.149
ដោនឡូត Adobe Media Player 1.7 for Mac
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.6 Beta
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS4
ដោនឡូត Adobe Flash Player 10.2 beta for Linux
ដោនឡូត Adobe Flash Player Square Preview
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.6
ដោនឡូត Adobe Reader 11
ដោនឡូត Adobe Reader 11
ដោនឡូត Adobe Reader XI
ដោនឡូត Adobe PDF iFilter 9.0
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11
ដោនឡូត Adobe Photoshop Touch for android
ដោនឡូត Adobe Flash Player 7 for Pocket PC for Windows Mobile
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS3 13.0.2
ដោនឡូត Adobe After Effects CS3 Professional
ដោនឡូត Adobe Photoshop Lightroom
ដោនឡូត Adobe Photoshop Touch for iphone
ដោនឡូត Adobe Photoshop Album Starter
ដោនឡូត Adobe Photoshop CS4 Extended
ដោនឡូត Adobe Audition
Download Adobe Photoshop Elements 13.1
ដោនឡូត Advanced GIF Animator 4.0.5
ដោនឡូត Adobe Camera Raw 6.4.1 for Mac

ដោនឡូតកម្មវិធី Office

ដោនឡូតកម្មវិធី Office
Bootstrap
ដោនឡូត Microsoft Office 2013
ដោនឡូត Microsoft Office 365
ដោនឡូត Microsoft Office 2011 for MAC
ដោនឡូត MS Office 2010 Starter Beta
ដោនឡូត Microsoft Office 2010 SP1
ដោនឡូត Office Professional Plus 2010 build 14.0.4760.1000
ដោនឡូត Microsoft Office 2010
ដោនឡូត Microsoft Office 365
ដោនឡូត Microsoft Office Accounting Professional 2008
ដោនឡូត Classic Menu for Office Standard 2010 (64 bit)
ដោនឡូត 2011 New for Word
ដោនឡូត Office Professional Plus 2010 build 14.0.4760.1000
ដោនឡូត Microsoft Office 2010
ដោនឡូត MS Office 2010 Starter Beta
ដោនឡូត Microsoft Office 2010 SP1
ដោនឡូត Microsoft Lync Server 2010 Planning Tool RC

ដោនឡូតកម្មវិធី Windows

ដោនឡូតកម្មវិធី Windows
Bootstrap
ដោនឡូត Windows 10 Technical Preview
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows Server 2012
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool
ដោនឡូត Windows 7 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Files Recovery
ដោនឡូត Windows 7 Professional 32 bit, Win 7 Pro Full
ដោនឡូត Windows 7 Release Candidate
ដោនឡូត Windows 7 Professional 64 bit, Win 7 Professional Full
ដោនឡូត Windows 7 Home Premium 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Professional
ដោនឡូត Windows 7 Enterprise
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 32 bit
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (32 bit)
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 64 ថ្មីបំផុត
ដោនឡូត Windows 7 Starter, Win 7 Starter 32 bit 64 bit full
ដោនឡូត Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Windows 7 Taskbar Thumbnail Customizer 1.2
ដោនឡូត Windows 7 Manager 64bit
ដោនឡូត Windows 7 Codec Pack 4.1.1
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (64 bit)
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

ដោនឡូត សៀវភៅ Swift

ដោនឡូត សៀវភៅ Swift

BootstrapImplementing Cloud Storage with OpenStack Swift
OpenStack Swift
Swift Essentials
iOS 8 Programming Fundamentals with Swift
Swift Quick Syntax Reference
Migrating to Swift from Android
Beginning iPhone Development with Swift
Beginning iPhone Development with Swift
Introducing iOS 8
iOS 8 Swift Programming Cookbook
Transitioning to Swift
Swift for Absolute Beginners
Pro Design Patterns in Swift
Swift Development with Cocoa
Swift Pocket Reference
Beginning Xcode: Swift Edition, 2nd Edition
Swift For Dummies
Learn Swift on the Mac
More iPhone Development with Swift
Migrating to Swift from Web Development
Beginning Swift Games Development for iOS
Beginning iOS Media App Development
Introducing iOS 8
Pro iOS Persistence
Learn iOS 8 App Development, 2nd Edition
iOS 8 Swift Programming Cookbook
Learning iOS 8 for Enterprise
Learn iOS 8 App Development, 2nd Edition
iOS 8 Programming Fundamentals with Swift

ដោនឡូត សៀវភៅ SharePoint

ដោនឡូត សៀវភៅ SharePoint
BootstrapMicrosoft SharePoint 2010 and Windows PowerShell 2.0
Microsoft SharePoint 2010 Enterprise Applications on Windows Phone 7
Microsoft SharePoint 2010 Administration Cookbook
Using Microsoft InfoPath 2010 with Microsoft SharePoint 2010 Step by Step
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Step by Step
Microsoft SharePoint Designer 2010 Step by Step
Exam Ref 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft SharePoint 2013 Developer Reference
Microsoft SharePoint 2013: Designing and Architecting Solutions
Exam Ref 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint 2013 App Development
Microsoft SharePoint 2013 Disaster Recovery Guide
Professional Microsoft Office SharePoint Designer 2007
SharePoint 2010 for Project Management, 2nd Edition
Developing Microsoft SharePoint Applications Using Windows Azure
Microsoft SharePoint 2010 Business Intelligence Unleashed
Exploring Microsoft SharePoint 2013
Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013
Pro Project Management with SharePoint 2010
SharePoint 2013 User’s Guide, 4th Edition
Managing and Implementing Microsoft SharePoint 2010 Projects
Advanced Microsoft Content Management Server Development
SharePoint 2013 WCM Advanced Cookbook
Advanced Microsoft Content Management Server Development
Microsoft SharePoint Server 2010 Bible
Inside Microsoft SharePoint 2010
Microsoft SharePoint 2013 Inside Out
Microsoft SharePoint 2013: Planning for Adoption and Governance
Microsoft SharePoint 2013 Administration Inside Out
Inside Microsoft SharePoint 2013
Pro SharePoint Solution Development
Developing Business Intelligence Apps for SharePoint
SharePoint Designer Tutorial
Custom SharePoint Solutions with HTML and JavaScript
Expert SharePoint 2010 Practices
Professional Business Connectivity Services in SharePoint 2010
Pro SharePoint 2010 Administration
PowerPivot for Business Intelligence Using Excel and SharePoint
SharePoint 2010 All-in-One For Dummies
Beginning SharePoint 2010
Microsoft Windows Home Server Unleashed, 2nd Edition
Professional SharePoint 2013 Development
Beginning SharePoint 2013 Development
Pro SharePoint 2013 Administration, 2nd Edition
Pro SharePoint 2013 Branding and Responsive Web Development
Beginning PowerShell for SharePoint 2013

 

ដោនឡូត Windows Server

ដោនឡូត សៀវភៅ Windows Server
BootstrapWindows Server 2012: Up and Running
Windows Server 2012 Unified Remote Access Planning and Deployment
Windows Server 2012 Automation with PowerShell Cookbook
Windows Server 2012 Pocket Consultant
Understanding IPv6, 3rd Edition
Installing and Configuring Windows Server 2012
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
Windows Server 2012 Inside Out
Windows Server 2012 Hyper-V
Exam Ref 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
Training Guide: Installing and Configuring Windows Server 2012
Exam Ref 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
Training Guide: Administering Windows Server 2012
70-411 Administering Windows Server 2012
Introducing Windows Server 2012 R2
Learning Microsoft Windows Server 2012 Dynamic Access Control
Windows Server 2012 R2 Inside Out Volume 1
Exam Ref 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Migration from Windows Server 2008 and 2008 R2 to 2012 How-to
Microsoft SQL Server 2012 with Hadoop
Introducing Windows Server 2012 RTM Edition
Windows Internals, Part 2, 6th Edition
Beginning SQL Server 2012 for Developers, 3rd Edition
Professional SQL Server 2012 Internals and Troubleshooting
What’s New in SQL Server 2012
Team Foundation Server 2012 Starter
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure, 2nd Edition
Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming
Professional Microsoft SQL Server 2012 Integration Services
Pro Spatial with SQL Server 2012
Pro SQL Server 2012 Administration, 2nd Edition
Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals
SQL Server 2012 Query Performance Tuning, 3rd Edition
Windows Server 2008 Inside Out
Expert Performance Indexing for SQL Server 2012
Pro SQL Server 2012 BI Solutions
Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation
Introducing Microsoft SQL Server 2012
Professional Microsoft SQL Server 2012 Administration
SQL Server 2012 Data Integration Recipes
Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services Resource Kit
Programming Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 Integration Services
Windows Server 2008 R2 Secrets
Learn Windows PowerShell 3 in a Month of Lunches, 2nd Edition
Exam 70-640: Configuring Windows Server 2008 Active Directory, 2nd Edition
Microsoft SQL Server 2012 Step by Step
Pro SQL Server 2012 Practices
Pro SQL Server 2012 Integration Services
Windows Server 2008 Hyper-V Unleashed
Microsoft SQL Server 2012 Bible
Microsoft SQL Server 2012 Internals
Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook
Active Directory, 5th Edition
Optimizing and Troubleshooting Hyper-V Networking
Professional Team Foundation Server 2012
Reporting with Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2012 Pocket Consultant
SQL Server 2012 with PowerShell V3 Cookbook
Microsoft SQL Server 2012 Security Cookbook
Professional Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services
Microsoft SQL Server 2012 Security Cookbook
Knight’s Microsoft SQL Server 2012 Integration Services 24-Hour Trainer
Exam 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Training Kit (Exam 70-462): Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
Microsoft SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013
Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1

ដោនឡូត សៀវភៅ Network

ដោនឡូត សៀវភៅ Network

BootstrapDistributed Graph Algorithms for Computer Networks
Linux Networking Cookbook
Zenoss Core Network and System Monitoring
Advanced Network Programming – Principles and Techniques
Network Security Assessment, 2nd Edition
Hacking Exposed Computer Forensics, 2nd Edition
Network Your Computers & Devices Step by Step
Foundations of Python Network Programming, 2nd Edition
Zenoss Core 3.x Network and System Monitoring
Twisted Network Programming Essentials, 2nd Edition
Zabbix 1.8 Network Monitoring
Mathematics for Informatics and Computer Science
Computer Security – ESORICS 2013
iOS and OS X Network Programming Cookbook
The Practice of Network Security Monitoring
GNS3 Network Simulation Guide
Zabbix Network Monitoring Essentials
Mastering Gephi Network Visualization
A Peek at Computer Electronics
The Sustainable Network
Network Security with OpenSSL
Network Troubleshooting Tools
A+, Network+, Security+ Exams in a Nutshell
Head First Networking
Network Warrior, 2nd Edition
Home Networking All-in-One Desk Reference For Dummies
Practical Computer Vision with SimpleCV
Windows 8 Step by Step
Juniper Networks Warrior
Getting Started with Raspberry Pi
Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects
Network Know-How
Network Security Auditing
Fundamentals of Sensor Network Programming
Distributed Network Data
Distributed Network Data
FreeRADIUS
VMware Cookbook, 2nd Edition
Network Security Hacks, 2nd Edition
Ethernet Switches
Processing 2: Creative Programming Cookbook
Understanding Linux Network Internals
Linux Network Administrator’s Guide, 3rd Edition
End-to-End Network Security
Computer Science Programming Basics in Ruby
Exam N10-005: CompTIA Network+ Training Kit
Introduction to Computer Science Using Python
Statistical and Machine Learning Approaches for Network Analysis
Computer Assisted Exercises and Training
Broadband Bible, Desktop Edition
Buying a Computer For Dummies, 2005 Edition
Computer Viruses For Dummies
SolarWinds Orion Network Performance Monitor
Fix Your Own Computer For Seniors For Dummies
Network Security Through Data Analysis
Packet Tracer Network Simulator
IPv6 Essentials, 3rd Edition
Practical Programming, 2nd Edition
Computer Security Handbook, 6th Edition
Network Virtualization and Cloud Computing
VMware vCenter Operations Manager Essentials
Computer Vision Metrics
Foundations of Python Network Programming, 3rd Edition
Practical Packet Analysis
Hardening Cisco Routers
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition
Essential SNMP, 2nd Edition
DNS and BIND on IPv6
Junos Enterprise Routing, 2nd Edition
Migrating Applications to IPv6
Cisco Firewalls
Building Wireless Sensor Networks
Programming Your Home
CCNA Certification All-In-One For Dummies
Understanding IPv6, 3rd Edition
TCP/IP Architecture, Design and Implementation in Linux
iPhone: The Missing Manual, 6th Edition
Wireless and Mobile Networks Security
Decision Support Systems for Business Intelligence, 2nd Edition
CCNP SWITCH Portable Command Guide
IT Architecture For Dummies
Networking All-in-One For Dummies, 4th Edition
Cisco Routers for the Desperate, 2nd Edition
Nmap 6: Network Exploration and Security Auditing Cookbook
Packet Guide to Voice over IP
Home Networking Bible, 2nd Edition
Networking For Dummies, 10th Edition
VoIP For Dummies
Computing Networks
Graphs and Networks, 2nd Edition
High Performance Browser Networking

ដោនឡូត សៀវភៅ Graphic

ដោនឡូត សៀវភៅ Graphic
Bootstrap
Photoshop CS5: The Missing Manual
Photoshop Elements 10: The Missing Manual
Photoshop CS3 All-in-One Desk Reference For Dummies
Photoshop Elements 11: The Missing Manual
Photoshop Elements 7 All-in-One For Dummies
Photoshop CS3 Restoration and Retouching Bible
Adobe Photoshop CS6 Digital Classroom
Photoshop CS6: The Missing Manual
Photoshop CS4 All-in-One For Dummies
Photoshop CS5 All-in-One For Dummies
Photoshop CS6 Unlocked, 2nd Edition
Photoshop Elements 11 All-in-One For Dummies
Adobe Photoshop CS6 Bible
Adobe Photoshop Lightroom and Photoshop Workflow Bible
Photoshop CC: The Missing Manual
Photoshop Elements 13 All-in-One For Dummies
Web Design for Developers
Flash Catalyst CS5 Bible
Adobe Dreamweaver CS4 Bible
Adobe Creative Suite 5 Bible
Adobe Photoshop Lightroom and Photoshop Workflow Bible
InDesign CS3 For Dummies
XML and InDesign
XML Publishing with Adobe InDesign
Scripting InDesign CS3/4 with JavaScript
InDesign CS5 For Dummies
InDesign CS3 For Dummies
Adobe Creative Suite 5 Bible
Adobe InDesign CS5 Bible
Learning Adobe Connect 9
Adobe ColdFusion Anthology
Adobe Edge Preview 5: The Missing Manual
Adobe Edge Animate Preview 7: The Missing Manual
Adobe Creative Suite 2 All-in-One Desk Reference For Dummies
Adobe Creative Suite 5 Bible
Adobe Acrobat 8 PDF Bible
Adobe Creative Suite 6 Design and Web Premium Digital Classroom
Adobe Flash Professional CS6 Digital Classroom
Adobe Dreamweaver CC For Dummies
Adobe Dreamweaver CC For Dummies
Adobe Premiere Elements For Dummies
Adobe Flash 11 Stage3D Game Programming
Lightning Fast Animation in Element 3D
Sams Teach Yourself Dreamweaver CS5 in 24 Hours
Adobe Acrobat 6 PDF For Dummies
Flash Catalyst CS5 Bible
Adobe Dreamweaver CS4 Bible
Adobe InDesign CS5 Bible
Professional Flash Lite Mobile Development
Adobe Flash Professional CS5 Bible
Adobe Dreamweaver CS6 Digital Classroom
Adobe Photoshop CS6 Digital Classroom
Flash Professional CS5 & Flash Catalyst CS5 For Dummies
Photoshop Elements 11 All-in-One For Dummies
Adobe Photoshop CS6 Bible
Adobe Acrobat X PDF Bible
ActionScript for Flash MX: The Definitive Guide, 2nd Edition
Creating HTML5 Animations with Flash and Wallaby
Flash Game Development by Example
Professional Flash Lite Mobile Development
WordPress and Flash 10x Cookbook
Adobe Flash 11 Stage3D Game Programming
Flash CS5.5: The Missing Manual, Flash CS5.5 Edition
Flash CS6: The Missing Manual
Flash Development for Android Cookbook
Professional Flash Mobile Development
Flash Catalyst CS5 Bible
Adobe Flash Professional CS5 Bible
Facebook Graph API Development with Flash
Adobe Flash Professional CS6 Digital Classroom
Flash Professional CS5 & Flash Catalyst CS5 For Dummies
Digital Photography Pocket Guide, 3rd Edition
David Pogue’s Digital Photography: The Missing Manual
Real-Time Digital Signal Processing, 2nd Edition
Digital Design for Print and Web
Adobe Photoshop CS6 Digital Classroom
Introduction to Digital Systems
Digital Speech, 2nd Edition
Spectral Logic and Its Applications for the Design of Digital Devices
Digital Asset Management
Digital Video Concepts, Methods, and Metrics

ដោនឡូត សៀវភៅ Mac OS X

ដោនឡូត សៀវភៅ Mac OS X
Bootstrap
Mac OS X Snow Leopard Pocket Guide
Mac OS X Snow Leopard: The Missing Manual
Concurrent Programming in Mac OS X and iOS
Enterprise Mac Security: Mac OS X Snow Leopard, 2nd Edition
Java and Mac OS X
Learn Office 2011 for Mac OS X
Sams Teach Yourself Mac OS X Lion in 10 Minutes
Beginning Mac OS X Snow Leopard Programming
Mac OS X Lion Bible
Mac OS X Leopard
Mac OS X Lion Made Simple
Sams Teach Yourself Core Data for Mac and iOS in 24 Hours, 2nd Edition
Learn Excel 2011 for Mac
Building Applications for the Mac App Store
Mac OS X and iOS Internals
OS X Mountain Lion Bible
OS X Yosemite: The Missing Manual
Core Animation for Mac OS X and the iPhone
Xcode 4 Unleashed, 2nd Edition
MacBook For Dummies
OS X Mountain Lion Pocket Guide
Learn Objective-C on the Mac For OS X and iOS, 2nd Edition
OS X Mountain Lion: The Missing Manual
OS X Mountain Lion Server For Dummies
Learning Unix for OS X Mountain Lion
Learn OS X Lion, 2nd Edition
Mac Hacks
iOS and OS X Network Programming Cookbook
OS X Mavericks: The Missing Manual
Switching to the Mac: The Missing Manual, Yosemite Edition
Office 2011 for Mac All-in-One For Dummies
Mac Application Development For Dummies
Macs For Seniors For Dummies, 2nd Edition
Macs For Dummies, 13th Edition
iMac For Dummies, 8th Edition

ដោនឡូត សៀវភៅ Electronic

ដោនឡូត សៀវភៅ Electronic
BootstrapGetting Started with Electronic Projects
Encyclopedia of Electronic Components Volume 1
Make: Arduino Bots and Gadgets
Programming Your Home
Meaningful Use and Beyond
Making Android Accessories with IOIO
Getting Started with Raspberry Pi
RFID Handbook, 3rd Edition
Making Things Talk
Getting Started with .NET Gadgeteer
Learn Electronics with Arduino
Using LEDs, LCDs and GLCDs in Microcontroller Projects
Digital Speech, 2nd Edition
Beginning Arduino, 2nd Edition
Getting Started with BeagleBone
The Makerspace Workbench
Arduino Workshop
Raspberry Pi Mechatronics Projects
Make: Getting Started with Sensors
Practical Electronics
IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide, 3rd Edition
Managing the Testing Process, 3rd Edition
Raspberry Pi Hardware Reference
Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer
A Peek at Computer Electronics
Debug It!
Big Book of Windows Hacks
Raspberry Pi: A Quick-Start Guide
Algorithms and Parallel Computing
Embedded SoPC Design with Nios II Processor and Verilog Examples
Introduction to Digital Systems
VHDL for Logic Synthesis, 3rd Edition
Fix Your Own Computer For Seniors For Dummies
Building iPhone and iPad Electronic Projects
Surface For Dummies, 2nd Edition
Raspberry Pi, 2nd Edition
Mastering the Raspberry Pi
Building a Home Security System with BeagleBone
Experimenting with Raspberry Pi

ដោនឡូត សៀវភៅ Linux

ដោនឡូត សៀវភៅ Linux

BootstrapLinux System Administration
Linux Kernel Development, 3rd Edition
Hacking Exposed Linux, 3rd Edition
Linux Mint System Administrator’s
The Linux Programming Interface
Understanding Linux Network Internals
Linux Appliance Design
Foundations of CentOS Linux
Linux Mint Essentials
Kali Linux Network Scanning Cookbook
Linux Server Hacks
Ubuntu Hacks
Building Embedded Linux Systems, 2nd Edition
Linux Networking Cookbook
Managing RAID on Linux
Linux System Programming
Linux iptables Pocket Reference
Linux Device Drivers, 3rd Edition
Linux Cookbook, 2nd Edition
Linux in a Nutshell, 6th Edition
Linux System Administration Recipes
Beginning Ubuntu Linux, 5th Edition
Linux All-in-One For Dummies, 4th Edition
Professional Linux Programming
Shell Scripting
Linux Pocket Guide, 2nd Edition
Linux Kernel in a Nutshell
TCP/IP Architecture, Design and Implementation in Linux
Beginning Linux Programming, 4th Edition
Linux Command Line and Shell Scripting Bible
A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux, 6th Edition
Fedora 10 and Red Hat Enterprise Linux Bible
Linux Command Line and Shell Scripting Bible, 2nd Edition
openSUSE Linux Unleashed
Arch Linux Environment Setup How-to
LPI Linux Certification in a Nutshell, 3rd Edition
Linux Shell Scripting Cookbook
The Linux Command Line
Fedora 11 and Red Hat Enterprise Linux Bible
Essential System Administration, 3rd Edition
Understanding the Linux Kernel, 3rd Edition
Running Linux, 5th Edition
Linux Network Administrator’s Guide, 3rd Edition
Beginning Red Hat Linux 9
Linux Firewalls
Linux Bible
Linux System Programming, 2nd Edition
Linux Bible 2010 Edition
Ubuntu Linux Bible
CentOS 6 Linux Server Cookbook
Ubuntu 7.10 Linux Unleashed
Linux Recipes for Oracle DBAs
Linux Shell Scripting Cookbook, 2nd Edition
Debian 7: System Administration Best Practices
Linux All-in-One For Dummies, 5th Edition
How Linux Works, 2nd Edition
Using Samba, 3rd Edition
Building Internet Firewalls, 2nd Edition
CentOS Bible
Network Your Computers & Devices Step by Step
Ubuntu Unleashed 2012 Edition
Beginning Fedora
Beginning Unix
Pro Ubuntu Server Administration
Unix in a Nutshell, 4th Edition
Mastering Unix Shell Scripting
Ubuntu Unleashed 2010 Edition, 5th Edition
Designing and Implementing Linux Firewalls and QoS using netfilter, iproute2, NAT and L7-filter
Professional Ubuntu Mobile Development
Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd Edition
Instant Ubuntu
Beginning Fedora Desktop
CentOS System Administration Essentials
Make: Getting Started with Sensors

ដោនឡូត សៀវភៅ Access

ដោនឡូត សៀវភៅ Microsoft Access

BootstrapAccess 2010: The Missing Manual
Access 2007: The Missing Manual
Access Data Analysis Cookbook
Access Database Design & Programming, 3rd Edition
Pro Access 2010 Development
Just Spring Data Access
Microsoft Access 2010 Step by Step
Access 2010 Programmer’s Reference
Microsoft Access 2013 Step By Step
Access Forms & Reports For Dummies
Access 2010 All-in-One For Dummies
Access 2010 For Dummies
Microsoft Access 2010 VBA Programming Inside Out
Microsoft Access 2013 Plain & Simple
Access 2013 For Dummies
Exam 77-424: MOS 2013 Study Guide for Microsoft Access
Access 2007 VBA Bible
Microsoft Access 2013 Inside Out
Professional Access 2013 Programming
Just Spring Data Access
Beginning Database Design
Access 2010 Programmer’s Reference
Oracle Database Transactions and Locking Revealed
Database Nation
Oracle Essentials, 4th Edition
Access Data Analysis Cookbook
Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP & MySQL, 4th Edition
Oracle Database 11g Performance Tuning Recipes