កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ

កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ Microsoft Word 2013
លក្ខណះពិសេសនៃកម្មវិធីកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធនេះកាត់បន្ថយភាព ខុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ និងជួយលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រជាតិកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃ។
បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែ Microsoft Word ដែលនៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះ។
ទាញយកសម្រាប់ Windows 32Bit 

ទាញយកសម្រាប់ Windows 64Bit

កម្មវិធី​កែសម្រួល​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ល្អ​បំផុត សម្រាប់ Computer

Khmer Spelling Checker ជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាម វេយ្យាករណ៍។

កម្មវិធី សម្លាប់មេរោគ ទូរស័ព្ធ

Bootstrapដោនឡូត F Secure Mobile Anti Virus 4.6
ដោនឡូត ESET Mobile Security for Windows Mobile (Smartphone)
ដោនឡូត ESET Mobile Security for Windows Mobile (PocketPC)
ដោនឡូត AVG Antivirus for Android
ដោនឡូត Airscanner Mobile AntiVirus for Smartphone
ដោនឡូត Zebra VirusCleaner for Windows Mobile 1.0
ដោនឡូត Bkav Mobile Security for Android 3.0.8.3
ដោនឡូត Bkav Mobile Security for iphone
ដោនឡូត Antivirus Free for Android 7.2.20.02
ដោនឡូត Super Security for Android
ដោនឡូត Appriva Antivirus for Android
ដោនឡូត Antivirus Free for Android 7.2.20.02
ដោនឡូត AVG Antivirus for Android
ដោនឡូត F Secure Mobile Anti Virus 4.6
ដោនឡូត Avast Free Mobile Security 2.0.3917
ដោនឡូត Game Android
ដោនឡូត Airscanner Mobile AntiVirus for Smartphone

កម្មវិធី រចនាក្រាហ្វិច

Bootstrapដោនឡូត Cheetah3D 5.1 for Mac OS X
ដោនឡូត Nero CoverDesigner 12.0.11001
ដោនឡូត Amazing Slideshow Maker 3.5.1
ដោនឡូត Photo Calendar Studio 1.18
ដោនឡូត Aurora 3D Presentation 2012 14.09.11
ដោនឡូត Gui Design Studio
ដោនឡូត CrystalDiffract
ដោនឡូត TurboCAD Deluxe
ដោនឡូត TurboCAD Mac Pro
ដោនឡូត Anaglyph Workshop 2.0 for Mac OS X
ដោនឡូត Paintbrush 2.0.1 cho Mac OS X
ដោនឡូតForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X
ដោនឡូត Wondershare iMageFit 1.1.0.10 for Mac OS X
ដោនឡូត Vvidget 10.6.1 for Mac OS X
ដោនឡូត Sweet Home 3D for Linux (64 bit)
ដោនឡូត GstarCAD Professional 2011
ដោនឡូត Free DWG Viewer
ដោនឡូត FreeWRL VRML/X3D Viewer 1.22.6 for Mac OS X
ដោនឡូត Sweet Home 3D 3.2 for Mac
ដោនឡូត Paintbrush 2.0.1 cho Mac OS X
ដោនឡូត ForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X
ដោនឡូត EWDraw 3D ActiveX 8.0.9
ដោនឡូត Domus.Cad 15.0.4 for Mac
ដោនឡូត iFunia 3DGallery for Mac
ដោនឡូត Ortelius 1.0.5 for Mac OS X
ដោនឡូត Autodesk Design Suite Premium 2011
ដោនឡូត VariCAD 2010 1.01
ដោនឡូត Helicon 3D Viewer
ដោនឡូត Box Shot 3D 2.9.4 Build 2109 for Mac
ដោនឡូត TurboCAD Mac Deluxe v6
ដោនឡូត Aurora 3D Text & Logo Maker 14.09.11
ដោនឡូត Adobe Camera Raw 6.4.1 for Mac
ដោនឡូត 3D World Map 2.1
ដោនឡូត Swift 3D v6.0.882
ដោនឡូត DrawPlus 4.0
ដោនឡូត 3D Graph Generator 2.6
ដោនឡូត Live Interior 3D Standard 2.9.7 Build 621 for Mac OS X
ដោនឡូត 3Dscreen Builder 1.51
ដោនឡូត Effect3D Studio 1.1
ដោនឡូត Picture Cube 3D 1.1
ដោនឡូត 3D Canvas 9.2.2 Build 1546
ដោនឡូត Original3D Game Creator 1.0
ដោនឡូត Acoustica CD / DVD Label Maker 3.32
ដោនឡូត My Pictures 3D 1.2
ដោនឡូតDAZ Studio for Mac 4.5.0.114
ដោនឡូត 3D Flash Animator 4.9.8.7
ដោនឡូត Acme CAD Converter 8.6.2
ដោនឡូត Ulead Cool 3D 3.5
ដោនឡូត Aleo 3D Flash Slideshow Creator 1.8
ដោនឡូត Photo! 3D Screensaver 1.2
ដោនឡូត 3DPlus 3
ដោនឡូត Autodesk Maya 2015
ដោនឡូត Shock Aero 3D 0.97
ដោនឡូត Xara 3D
ដោនឡូត DeskSpace 1.5.6
ដោនឡូត Anime Studio 5.6
ដោនឡូត Autodesk 3ds Max 2015.0
ដោនឡូត Photo! 3D Album 1.2
ដោនឡូត Adobe After Effects CS3 Professional
ដោនឡូតd SketchUp 2015
ដោនឡូត AutoCAD 2011
ដោនឡូត DesignCAD 3D Max
ដោនឡូត Sweet Home 3D 4.5
ដោនឡូត AutoMotion 1.6.3 for Mac OS X

កម្មវិធីចាក់ ចម្រៀង MP3

Bootstrapដោនឡូត MediaPortal 1.9.0
ដោនឡូត Zoom Player MAX 10.0.0
ដោនឡូត Freemake Music Box 1.0.1.15
ដោនឡូត Karaoke Anything 1.0
ដោនឡូត Just Sing 1.0.1
ដោនឡូត Free Midi Karaoke Player 10.0
ដោនឡូត MP4 Player 3.9.16
ដោនឡូត Apprentice Video Revision
ដោនឡូត Rox Player
ដោនឡូត Ashampoo MP3 Cover Finder
ដោនឡូត Winamp Pro
ដោនឡូត AIMP
ដោនឡូត Full Player 8.2.1
ដោនឡូត UnionCam Player
ដោនឡូត AV Media Player Morpher
ដោនឡូត Easy Data Mediacenter 2013
ដោនឡូត FooPlayer
ដោនឡូត JuceVLC
ដោនឡូត DivX Plus Bundle
ដោនឡូត BlackPlayer
ដោនឡូត MusicBee 2.4.5404
ដោនឡូត Spotify
ដោនឡូត SmartScore X2 Songbook Edition
ដោនឡូត Clarity Recorder
ដោនឡូត Facebook Photo Grabber
ដោនឡូត What To Watch Tonight
ដោនឡូត Riva FLV Player
ដោនឡូត Leawo Bluray Player
ដោនឡូត JetAudio 8.0.17.2010
ដោនឡូត VLC Media Player 2.0.7
ដោនឡូត J.River Media Center
ដោនឡូត iTunes 11.2.1
ដោនឡូត DVDFab Media Player 2.5.0.2
ដោនឡូត Flash Player 11.4.402.265
ដោនឡូត RealPlayer 14.0.7
ដោនឡូត Jetaudio Basic 8.1.3
ដោនឡូត GOM Player 2.1.49.5139
ដោនឡូត Proshow Producer 5.0.3280
ដោនឡូត VLC 2.0.3
ដោនឡូត KMPlayer 3.6.0.87
ដោនឡូត iTunes 10.6.1
ដោនឡូត Nokia Music for Windows 8
ដោនឡូត RealPlayer 17.0.12
ដោនឡូត CyberLink PowerDVD 13
ដោនឡូត GOM Media Player 2.2.64.5211
ដោនឡូត K.Lite Mega Codec Pack 9.8.0
ដោនឡូត Torrent Stream 2.0.8.6
ដោនឡូត RealPlayer 16.0
ដោនឡូត BearHit
ដោនឡូត Easy Free Web Cam 4.3
ដោនឡូត UMPlayer 0.98
ដោនឡូត Movavi 3D Media Player 3.1
ដោនឡូត Virtual DJHome for PC
ដោនឡូត Virtual DJHome for Mac
ដោនឡូត Total Video Converter 3.71
ដោនឡូត Moovida Media Center
ដោនឡូត Karaoke Mixer SDK ActiveX
ដោនឡូត F4V Player
ដោនឡូត MAGIX MP3 deluxe 16
ដោនឡូត ViceVersa Free
ដោនឡូត MAGIX MP3 deluxe 16
ដោនឡូត Mobiscope Desktop for Mac
ដោនឡូត MAGIX PhotoStory on CD & DVD 9 deluxe
ដោនឡូត Karaoke Mixer SDK ActiveX
ដោនឡូត 3herosoft MOV Converter
ដោនឡូត Free audio editor
ដោនឡូត AHD DVD to Cell Phone
ដោនឡូត USB CD DVD Locker
ដោនឡូត Mp3 Editor Pro
ដោនឡូត Crawler Radio & MP3 Player
ដោនឡូត 3herosoft Video Converter for Mac
ដោនឡូត 4Media DVD to iPad Converter
ដោនឡូត Total Video Converter 3.71
ដោនឡូត AVS Video Recorder
ដោនឡូត Free Video To iPhone Convert Wizard
ដោនឡូត Audio Recorder
ដោនឡូត Windows Media Player 11
ដោនឡូត QuickMarQ for Mac

ដោនឡូតកម្មវិធី Graphic

Bootstrapដោនឡូត Corel DRAW Premium Suite X5
ដោនឡូត Corel PaintShop Photo Pro X3 13.2.0.35 Multilanguage
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X3
ដោនឡូត Corel WinDVD 2010
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X5
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X7
ដោនឡូត Corel Painter Essentials 5.0.0.1102
ដោនឡូត Corel PhotoImpact X3
ដោនឡូត Corel VideoStudio X4
ដោនឡូត Corel WinDVD 2010
ដោនឡូត Corel PhotoImpact X3
ដោនឡូត Corel VideoStudio X4
ដោនឡូត Corel DVD MovieFactory 7
ដោនឡូត Corel VideoStudio Express 2010
ដោនឡូត Corel WinDVD 9 Plus 15.0
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X7 17.0.1.37
ដោនឡូត Corel Digital Studio v1.5.0.227 Multilingual
ដោនឡូត Corel Home Office 5.0.120.1522
ដោនឡូត Corel VideoStudio Pro X8
ដោនឡូត Photoshop CS5 Extended
ដោនឡូត Adobe Photoshop CS4 Extended
ដោនឡូត Adobe Photoshop Elements 8
ដោនឡូត Photoshop CS5 for Mac
ដោនឡូត Adobe Dreamweaver CS6
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS6
ដោនឡូត Adobe Media Player 1.7
ដោនឡូត Adobe Premiere Pro CS6
ដោនឡូត Adobe Acrobat X Pro
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.5.502.149
ដោនឡូត Adobe Media Player 1.7 for Mac
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.6 Beta
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS4
ដោនឡូត Adobe Flash Player 10.2 beta for Linux
ដោនឡូត Adobe Flash Player Square Preview
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11.6
ដោនឡូត Adobe Reader 11
ដោនឡូត Adobe Reader 11
ដោនឡូត Adobe Reader XI
ដោនឡូត Adobe PDF iFilter 9.0
ដោនឡូត Adobe Flash Player 11
ដោនឡូត Adobe Photoshop Touch for android
ដោនឡូត Adobe Flash Player 7 for Pocket PC for Windows Mobile
ដោនឡូត Adobe Illustrator CS3 13.0.2
ដោនឡូត Adobe After Effects CS3 Professional
ដោនឡូត Adobe Photoshop Lightroom
ដោនឡូត Adobe Photoshop Touch for iphone
ដោនឡូត Adobe Photoshop Album Starter
ដោនឡូត Adobe Photoshop CS4 Extended
ដោនឡូត Adobe Audition
Download Adobe Photoshop Elements 13.1
ដោនឡូត Advanced GIF Animator 4.0.5
ដោនឡូត Adobe Camera Raw 6.4.1 for Mac

ដោនឡូតកម្មវិធី Office

ដោនឡូតកម្មវិធី Office
Bootstrap
ដោនឡូត Microsoft Office 2013
ដោនឡូត Microsoft Office 365
ដោនឡូត Microsoft Office 2011 for MAC
ដោនឡូត MS Office 2010 Starter Beta
ដោនឡូត Microsoft Office 2010 SP1
ដោនឡូត Office Professional Plus 2010 build 14.0.4760.1000
ដោនឡូត Microsoft Office 2010
ដោនឡូត Microsoft Office 365
ដោនឡូត Microsoft Office Accounting Professional 2008
ដោនឡូត Classic Menu for Office Standard 2010 (64 bit)
ដោនឡូត 2011 New for Word
ដោនឡូត Office Professional Plus 2010 build 14.0.4760.1000
ដោនឡូត Microsoft Office 2010
ដោនឡូត MS Office 2010 Starter Beta
ដោនឡូត Microsoft Office 2010 SP1
ដោនឡូត Microsoft Lync Server 2010 Planning Tool RC

ដោនឡូតកម្មវិធី Windows

ដោនឡូតកម្មវិធី Windows
Bootstrap
ដោនឡូត Windows 10 Technical Preview
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows Server 2012
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool
ដោនឡូត Windows 7 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Files Recovery
ដោនឡូត Windows 7 Professional 32 bit, Win 7 Pro Full
ដោនឡូត Windows 7 Release Candidate
ដោនឡូត Windows 7 Professional 64 bit, Win 7 Professional Full
ដោនឡូត Windows 7 Home Premium 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Professional
ដោនឡូត Windows 7 Enterprise
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 32 bit
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (32 bit)
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 64 ថ្មីបំផុត
ដោនឡូត Windows 7 Starter, Win 7 Starter 32 bit 64 bit full
ដោនឡូត Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Windows 7 Taskbar Thumbnail Customizer 1.2
ដោនឡូត Windows 7 Manager 64bit
ដោនឡូត Windows 7 Codec Pack 4.1.1
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (64 bit)
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Free music Downloader 1.48

ទាញយក​បទ​ចម្រៀង​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ជាមួយនឹង Free music Downloader 1.48

គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ទាញយក​បទ​ចម្រៀង​ដោយឥតគិតថ្លៃ​ទៅតាម​សំណូម​ពរ គ្រាន់តែ​វាយ​ឈ្មោះ​សិល្បករ ឬ បទ​ចម្រៀង​ជាMP3 ដោយ​កម្មវិធី​នេះវាទាញចេញពី បណ្តាញ ផ្សេង​គ្នា​ៗ​ដូចជា Last.FM, Groove shark, Youtube, Sogou, VKontakte, SoundCloud ។ ល ។ ដោនឡូតកម្មវិធី  ដែលមានទំហំ 11.17 MB
Web IT2 copyកម្មវិធី​នេះគឺវាមិនទាមទារ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ដំណើរ​ទេ គឺ​គ្រាន់តែ Double Click LastFM.exe នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​កម្មវិធី​ដូច​ខាងក្រោម
1បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​វាយ​ឈ្មោះ​សិល្បករ ឬ បទ​ចម្រៀង​ចូលទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ខាងមុនពាក្យថា Search
1រួចហើយ​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ Download បទ​ចម្រៀង​ទៅតាម​ការចំណង់ចំណូលចិត្ត
1កម្មវិធី​នេះ​ក៏​មាន Options ​សម្រាប់​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​កំណត់​ផងដែរ​
1

ដោនឡូត Drivers ពេញនិយម

ដោនឡូតទាញយក Drivers នានាដែលកំពុងពេញនិយម
2

No Device ជាវែប​សាយ​ ដែល​មួយដែលសំបូរ​ Drivers ច្រើនជាង​ 100 000 ហើយ​មាន​ Drivers ទាន់​សម័យ​ថ្មីៗជាច្រើន​ដែល​ស្ដិត​នៅ​ក្នុង​ 39​ ផលិត​ផល។ ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការស្វែង​រក​ទិន្ន័យ​ធំៗយ៉ាង​ឆាប់​របស់​ហើយ ទទួល​បាន​តំណ​ភ្ជាប់​ដើម្បីទាញ់​យក។
Open Drivers ជា វែប​សាយ ដែល​ប្រិយមិត្តជាច្រើនចូល​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ទាញ់​យកនូវ​ Drivers ​។ វែប​សាយ​មួយ​នេះ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ Drivers នៅ​ឯ​ Forums របស់​គេ​បាន​ផង​ដែរ Devicemanuals ។
Wireless Drivers ប្រសិន ​បើ​អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​ Driver សម្រាប់​គ្រឿង​ឧបករណ៍​ wireless ​វែបសាយ នេះ​អាច​ជួយ​អ្នកក្នុង​ការ​រក​ Drivers សម្រាប់​ Bluetooth ហើយនិង Wi-Fi ។ អ្នក​ក៏​អាច​ស្នើ​សុំ​ Driver ពីពួកគេ ឬ​ក៍​អាច​ Upload នូវ​ Driver នៅ​ទី​នេះ​បាន​ផងដែរ។
Boot​ Win ជាវេបសាយ ​មួយ​នេះ​បាន​ទទួល​នូវ​ Drivers ផ្សេង​ៗ​ដូចជា Acer, Dell, HP ក្រៅ​ពី​នោះ​នូវ​មាន​ Drivers សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ។ ជា​ធម្មតា​ប្លក​មួយ​នេះ​បាន​ដាក់​អោយ​ទាញ់​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​ ម្ចាស់​ Drives ។
Softpedia Drivers ជា​មួយ​និង​ Drivers ជាង​ 80.000 សម្រាប់​អ្នក ។ Softpedia គឺជា​ប្រ​ភព​នៃ​ Drivers ល្អៗ​សម្រាប់​ទាញ់​យក។
Video​ Drivers យើង ​អាច​ស្វែង​រក​ Drivers នៅ​ទី​នេះ​បានដូច​ជា​ Drivers សម្រាប់ Motherboard, Video Cards, Printers or Scanners ….។ ហើយ​នៅ​មាន​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការនៃ Windows, Linux, Mac OS and FreeBSD …… ទោះ​ជា​យ៉ាងណាក៏ដោយមុន​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​តំណ​ភ្ជាប់​ដើម្បី​ទាញ់​យក​អ្នក​ ត្រូវ​រងចាំ​រយៈ​ពេល​2នាទី​សិន។
AMD Graphics Drivers AMD Graphics Drivers & Software
Asus DriversAsus ​Series Drivers
Dell DriversDell Drivers Download
១០ Fujitsu Driver Fujitsu Driver Downloads
១១ Gateway Driver Gateway Drivers Downloads
១២ HP Driver HP Drivers Downloads
១៣ Lenovo Driver Lenovo Drivers Downloads
១៤ Toshiba Driver Toshiba Drivers Downloads
១៥ MSI Driver MSI Drivers Downloads
១៦ Nvidia Driver Nvidia Drivers Downloads
១៧ Gigabyte Motherboard Drivers Gigabyte Motherboard Drivers​ Donwloads

 

ដោនឡូត កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីប្រើប្រចាំaDownload Windows 7 Free 32 bit 64 bit
Download Windows 8 full 32 bit 64 bit
Download Microsoft Office 2010 SP1
Download Microsoft Office 2013
Adobe Acrobat X Pro
Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS4
Corel DRAW Premium Suite X5

កម្មវិធីក្រាហ្វិចaDownload Any GIF Animator 2.0
Odboso Photo Retrieval 1.86
Download PhotoScape 3.6.3
Adobe Photoshop Touch for android
GifBoom Animated GIF Camera for iPhone
Adobe Photoshop Touch for iphone
Download Sparkbooth 3.7
Download Magic Photo Recovery 3.2
Download Pholor Professional 1.3
Download Hippo Animator 2.4.4804
FastStone Image Viewer 4.6
CorelDRAW Graphics Suite X6
Hot Door CADtools 5 for Windows

Fopydo Image Scan
SunlitGreen BatchBlitz Portable
Magix Movie Edit Pro 17 Plus
Download QR Photo to 3GP Converter

Download Portable FastStone Image Viewer
Download MAGIX Photo Manager 10

Download FastPictureViewer 32 bit
Download Secure Eraser
Download Photo Music

Download PaintShop Photo Pro X3
Download ACDSee Pro for Mac
Download Image Commander
Download SD Snap Studio
Download JPG To PDF Coverter
3D Graph Generator 2.6

Cheetah3D 5.1 for Mac OS X
Download TurboCAD Deluxe
Download TurboCAD Mac Pro
Download K 3D for Mac
Paintbrush 2.0.1 cho Mac OS X

Sweet Home 3D 3.2 for Mac
MAGIX 3D Maker
Autodesk Design Suite Premium 2011
Aurora 3D Text & Logo Maker
Adobe Camera Raw 6.4.1 for Mac

Magisto –  video Android
JavaScript Gallery Builder
ASCII Generator
AutoCAD LT 2013 2D
Download AutoCAD 2013 Commercial New SLM 3D Download Easy Poster Printer
PaintMee Lite HD for iPad
CAD Viewer v8.0.A.33 Network Edition
Business Card Composer 5.0.1
Download AutoCAD 2012
Corel Painter Essentials
Advanced ID Creator Personal 7.12.49
Photodex ProShow Gold 4.5

QR Photo DVD Slideshow
CorelDRAW Graphics Suite X5
Amethyst DWG-2-DWG

AAA Logo 2008
CorelDRAW Graphics Suite X4
Adobe Illustrator CS4
Banner Maker Pro
Download AutoCAD 2010
Sothink SWF Easy 5.1
GIF Construction Set Pro 3.0
Multimedia Protector 3.0.0.557 Beta
A-PDF Photo Flipbook Builder
Download Flash Intro and Banner Maker

Download A PDF FlippingBook Maker
Download SWF Decompiler Premium Full Version
Download mediAvatar Photo to Flash
Download Aoao SWF to GIF Converter
PimpFish Basic 2006.3 – Add on IE
SWiSHmax
Flash Manager 2.1

SWFProtection 1.2
Download SWiSH Pix 1.5
SWFBanner 1.1

SWF to GIF Converter
SWF Defender 1.1
Flash Decompiler Gold 2.3.1.1386
PhotoGalleryMaker
SWF Decompile Expert 3.0.2.115

Video-AVI to Flash/SWF Converter 1.02
Astro Flash Creator 2.0.2
Flex GIF Animator 9.03
EZ Photo Calendar Creator Plus 9.03

GIF to Flash Converter 2.6
TwistedBrush Pro Studio 18.04
KoolMoves 8.1.2
Aleo Flash Slideshow Gallery Maker 1.6

Advanced Effect Maker Freeware Edition 2
Flash SlideShow Maker Pro 5.00
Flash Banner Creator 1.50
QR Photo to Flash Converter 1.2.1

Easy FlashMaker 1.5
WiSH Max 4.0

ScreenFlash 2.0.4
Aesop GIF Creator 2.0
Web Flash Catcher 1.0.9 build 163
Easy Banner Creator 2.0

Pivot Stickfigure Animator 2.2.5
MTool Banner Maker 1.4
Flash Desktop 4.0.11
Animated GIF Producer
Photo Flash Maker Free Version 5.15
IconCool GIF Animator 5.80
Flash Slideshow Maker
Alligator Flash Designer

Aleo Flash Intro Banner Maker
Toon Boom Animate 1.0
Flash SlideShow Maker 4.90


កម្មវិធីសម្លាប់មេរោគa

កម្មវិធីគ្រប់គ្រង
aLaDental
LOTUS
Download TVSBOOKSTORE
Download TCSOFT MEDICAL
Download FOLIO Front Office

Download MISA Invoice Publisher 2012
Download Lotus invoice
Download TVSCF

កម្មវិធីរក្សាទុកទិន្នន័យ

aRecuva 1.46.919
Stellar Phoenix Excel Password Recovery

Stellar Phoenix PDF Recovery 1.0
Deep Freeze 7.5
Stellar Phoenix Windows Data Recovery
CD Recovery Toolbox Free
Dead Disk Doctor Plus
Download CCleaner 3.25.1872
Hardware Organizer Deluxe
DiskSizes

Download Disk Cleanup
Download Auslogics Disk Defrag
Download 1st AutoRun Express
Flobo Hard Disk Repair 1.5


កម្មវិធីការិយាល័យចំរុះ

Foxit PDF Editor v2.2.0.0205
Foxit Reader 6.0.2.0413 -អាន file PDF

Microsoft Office 2011 for MAC – ការិយាល័យ
Simpo PDF to PowerPoint for Mac OS
PageFlip Free PDF to PowerPoint

Mobipocket Reader – អាន file prc, pdb
Download Foxit Reader 5.4.4.11281
Download VeryPDF XPS to Any Converter 2.0
E-Z Contact Book

PDF Split & Merge
Total Mail Converter
MuseScore for Mac
Download APDF To Excel

Download SpreadsheetConverter HTML JavaScript Download Convert Pdf to Doc Text
Download Total Excel Converter
Download WinEdt
Download Caliander for Mac
Download Tiff to PDF Converter Free

Download mini PDF to Word Converter
Download ID Data Encrypt
Download Soft4Boost Dup File Finder

Download iPubsoft PDF to HTML Converter
Download iStonsoft MOBI to PDF Converter
Download AZ Word to PDF Converter
Download PDF Exploiter
Download Convert Pdf to Doc
Download Flip Powerpoint
Download Nuance PDF Reader
Download 4Easysoft PDF to Flash Converter
Download Adept PDF to Excel Converter
Download Access Password Recovery
Download SysInfoTools PDF Repair 1.0
Download PDF Content Split SA 1.33
Download Paperless Printer 4.2.0.1
Download Batch CHM to PDF Converter
Download PDF OCR
Download 4Videosoft PDF to Text Converter 3.0.12

Download PDF To JPG Converter
Download Boxoft Free PDF to Html

Converter Word PDF

កម្មវិធីភ្លេង
a
Flash Player 11.4.402.265

RealPlayer 14.0.7
Jetaudio Basic 8.0.16

GOM Player 2.1.49.5139
Proshow Producer 5.0.3280

VLC 2.0.3 – VLC Media Playe
KMPlayer 3.6.0.87
iTunes 10.6.1

Nokia Music for Windows 8
RealPlayer 16.0.1.18
CyberLink PowerDVD 13
GOM Media Player 2.1.50.5145
K.Lite Mega Codec Pack 9.8.0
Download RealPlayer 16.0

Winamp 5 Full 5.62 Build 3161
BlazeVideo TV Recorder 1.0

CyberLink PowerProducer 6.0
GMT iPad Converter Ultimate
Download DVDStyler Portable Edition
Download GMT DVD Maker

Download SO2Disc
Download Nero 11 Platinum
Download Free ISO Burner wizard
Download Gold Burn
Passcape ISO Burner

កម្មវិធី Games

aGame Risk II
Download Tower of Elements
Download World of Warcaft
Download Ghost Recon Online
Download Ashes of Immortality

Game Immortal Defense
Game Secret Mission: The Forgotten Island for
Game Elementals:  Magic Key 1.0.1 for Mac OS X

Download Inkarus
Download Journey: The Heart of Gaia

Game OceanCraft for Android
Game FlagsQuizGame for iOS
Game Behind the Reflection HD for iPad
Game Marine Puzzle
Game Paparazzi
Game Spelunky 1.1
Game Farm Frenzy: Gone Fishing
Game Rachel’s Retreat

Game Shopping City
Fashion Story For Android
Game Commandos 3: Destination Berlin
Mega Bomberman – Sega Genesis/Megadrive Download Plasm Defence

Game Zoodomino

ដោនឡូត កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

aDownload CodeThemed for iPhone សំបក iPhone
Download Strobox សិល្បៈនៃការថតរូបនេះ
Download 123printcards កម្មវិធីរចនាធៀប
Download Jimpl’s Image Splitter កាត់រូបភាព
Download Pic Ups.com – Upload រូបដល់ 10MB
Download IconArchive.com -ផ្លាស់ប្តូរ icon
Download Icons Search – រុករក icon
Download Interfacelift – ផ្ដុំនៃផ្ទាំងរូបភាព
Download PicArtia – កម្មវិធីបង្កេីតរូបភាព
Download facebook កម្មវិធីហ្វេសបុកទូរស្ទព័
Download SopCast for Android – បាល់ទាល់ Adroid
Free Image Optimizer – ប្តូរទំហំរូប
My Calendar Mmaker
Openclipart.org – រក clipArt បានលឿន
x3studios រចនា wallpaper
PicShop Lite for iOS – កម្មវិធីកែសម្រួលរូបភាពសំរាប់ iPhone
ezColor Lite for iOS – កែពណ៌រូបភាពសម្រាប់ iPhone
Bamboo Paper for iPad – សៀវភៅសំរាប់ iPad
SimpleMind for iOS – ផែនទីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone
iStudiez Lite for iOS – គ្រប់គ្រងពេលសំរាប់ iPhone
SweetCam for iOS – កែសម្រួលរូបថតសំរាប់ iPhone
Frobee – បង្កើតស្លាយ Flash រហ័ស
Google+ for iOS – បណ្តាញសង្គមរបស់ Google លើ iPad
Gombinoscope – បណ្តាញរូបថតកំប្លែង
ShowMeWhatsWrong – អេក្រង់ខ្សែភាពយន្ត
Wix.com – បង្កើតវេបសាយជាមួយ Flash លើបណ្តាញ
Loonapic – ផែនរូបថតលើបណ្តាញ
Addeffects
Flickriver
TheRevolvingInternet
Free Vector Clip Art
Picture2Life
Ransom Note Generator បង្កើតអត្ថបទ
Clipartsxtras
CalendarLabs – បង្កើតប្រតិទិនលើបណ្តាញ
Bloons Tower Defense 3 – Game បាញ់បាល់
Animation Library – ប្រភពរូបភាពដោយឥតគិតថ្លៃ
Photo2text – បម្លែងរូបភាពទៅជាអត្ថបទ
BannerFans – ឧបករណ៍កែឆ្នៃ banner
AvatarPhoto – បង្កើត Avatar បណ្តាញតែមួយ
Download Pixisnap – កម្មវិធី ផ្គុំ រូបថត

ទាញដោនឡូត កម្មវិធីសម្លាប់មេរោគ

aកម្មវិធី Avira 2013 ដោយឥតគិតថ្លៃ
ផ្នែកទន់ Avira AntiVir មានផ្ទាល់ខ្លួន 12, Avira, ប្រឆាំងនឹងមេរោគ, antivir, Antivirus, ប្រឆាំងនឹងមេរោគ, Antivirus, antispyware, Antirootkit, ការស្កេន, ទាញយកប្រឆាំងនឹងមេរោគ
ដោយឥតគិតថ្លៃ Avira Antivirus 2013 កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃទាញយក Avira Avira 2013 ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃលឿនបំផុតជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសថ្មីជាច្រើន

ទំហំ  79,05 មេកាបៃ
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី CMC AntiVirus 2010

aក្រុមហ៊ុន CMC Antivirus 2010 កម្មវិធីដែលបានបង្កើត Antivirus នៃប្រទេសវៀតណាម CMC Antivirus ឆ្នាំ 2010 នេះគឺជាកម្មវិធី Antivirus ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់នូវសន្ដិសុខនិងការអនុវត្តជាសកលនៃការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគ spyware ។ សូមទាញយកអង្គការ CMC Antivirus 2010 ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ទំហំ 18,97 មេកាបៃ
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី Bkav Home

aAntivirus កំណែថ្មីនេះគឺជាផ្នែកទន់ទំព័រដើម Bkav ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាមួយនឹងការទាញយកកម្មវិធីនេះមានល្បឿនលឿននិង Bkav ទំព័រដើម bkav អាចទាញ យក ដោយឥតគិតថ្លៃ, យ៉ាងខ្លាំងងាយស្រួលក្នុងការប្រើ។
ទំហំ 21,5 MB ទាញយក
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី Kaspersky Anti-Virus

aKaspersky ដំណោះស្រាយសន្ដិសុខប្រឆាំងនឹងមេរោគគឺ “ទាំងអស់នៅក្នុងមួយ” មេរោគបានយ៉ាង ឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់នូវបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនិង ក្រុម គ្រួសាររបស់អ្នក។ Kaspersky អ៊ិនធឺណិសន្ដិសុខឆ្នាំ 2012 Kaspersky បានផ្តល់នូវការការពារសន្ដិសុខល្អប្រសើរបំផុតប្រឆាំងនឹងមេរោគសំរាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
ទំហំ66.8 MB
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី Avast! Free Antivirus
a
Avast ដោយឥតគិតថ្លៃ Antivirus គឺជាផលិតផលជាមួយនឹងមុខងារពេញលេញនិងការប្រើ Antivirus ពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីននិងកម្មវិធី AntiSpyware មួយ
ទំហំ106 MB
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី Kaspersky Internet Security 2012

aក្រោយមកកំណែនៃ Kaspersky អ៊ិនធឺណិសន្ដិសុខ (KIS) ឆ្នាំ 2012 បេតា, Kaspersky បន្ទប់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ “បានបើកដំណើរការ” កំណែពេញលេញ Antivirus Kaspersky អ៊ិនធឺណិសន្ដិសុខនៅឆ្នាំ 2012 ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយសន្ដិសុខមួយ “ទាំងអស់នៅក្នុងមួយ” ។ ដៃរហ័ស Download Kaspersky អ៊ិនធឺណិសន្ដិសុខសម្រាប់ឆ្នាំ 2012 សាកល្បង
ទំហំ66.8 MB
ទាញដោនឡូតយក

កម្មវិធី Avira AntiVir Personal
a
Avira AntiVir ផ្ទាល់ខ្លួន 10.2.0.696 ទាញយកអ្នកនឹងត្រូវបានភ្លាមផ្នែកទន់ Avira Antivirus Antivirus, ជួយអ្នកដើម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ពពួក Worm, ផែ្នកនិង dialers ។
ទំហំ53.44 MB
ទាញដោនឡូតយក

 កម្មវិធី ESET NOD32 Antivirus
aESET NOD32 Antivirus 5 បានផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យារាវរកកម្រិតខ្ពស់និងមានលក្ខណៈពិសេស    ពហុ ស្រទាប់សន្តិសុខរួមជាមួយបណ្តាញខ្សែសង្វាក់សន្តិសុខ។
ទំហំ48.87 M
ទាញដោនឡូតយក