Backup Windows Server 2008 R2

គេប្រើវាដើម្បីរក្សារទុកនៅ Windows Server ​ដែល  Windows ​នោះ អាច ធ្វើការគ្រប់គ្រងបានសំរាប់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នរដ្ឋ។ល។ យើង Backup ​វាគឺងាយស្រួលត្រង់វាប្រសិនបើមាន Server ​មួយមាន បញ្ហា អ្វីផ្សេងៗក៏យើង​​នៅប្រើ​ការបានធម្មតាដែរគឺនៅលើ Server មួយទៀត ដែលបាន Backup ។

2.   របៀបធ្វើ

ដំបូងគឺយើងត្រូវ Install Backup-Features គឺ ចុច Start => Administrator Tool => Server Manage => Features => Windows Server Backup Features (installed) => ចុចលើ  Windows Server Backup (Installed) and Command-line Tools (Installed)
1បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្តើម Backup Windows Server របស់យើងទុក គឺ ៖ ចុច Start => Administrator Tools => Windows Server Backup => Backup Once…
1រួចចុច Next => Full Server (recommended) => Next => Local driv​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​e => Next កន្លែង Backup destination: ​សំរាប់​ជ្រើសរើស ទី តាំង សំរាប់រក្សាទុក windows ដែលបាន​ Backup => Next => Backup
1

កំណត់ Disk Quota សម្រាប់ User

កំណត់ Disk Quota សម្រាប់ User Account នីមួយៗ

Quota ជាសេវាកម្មមួយដែលអាចកំណត់នូវទំហំ Hard Disk សម្រាប់ ឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ (User Account) ទាំងអស់នៅលើ Domain អាចប្រើ បាននៅទំហំមួយជាក់លាក់ដើម្បីការពារទៅនឹងការប្រើប្រាស់ខុសតម្រូវការ​ ដែល​បណ្តាលអោយ Hard Disk នៅលើម៉ាស៊ីនមេ ពេញជាហេតុ ធ្វើឲ្យ មាន បញ្ហាមិនអាច​ដំណើរការបាន។
Web IT CAMBO-Trainingរបៀបកំណត់ Disk Quota សូមចុច​ Mouse ​ស្តាំលើ Drive ​ដែល ចង់បង្កើត => Properties => Quota Tab => Enable Quota Management
1ត្រង់ចំណុចនេះលោកអ្នកមាន ២ ជម្រើសគឺ ៖

 • Do not limit disk usage
 • Limit disk space to : (ដោយលោកអ្នកត្រូវកំណត់ទំហំ Disk Space ដែលចង់ផ្ដល់ឲ្យ User)

បន្ទាប់មកចុចលើ  Quota Entries => Quota Menu => New Quota Entry…
1ហើយចុចលើ  Advanced ដើម្បើជ្រើសរើសយក User Account ​ដែលយើងចង់កំណត់ Quota ​ឲ្យ
1ដោយចុចលើប៊ូតុង Find Now រួចចុចពីរដងទៅលើ User ដែលលោក អ្នកចង់កំណត់រួច OK => Limit disk space ​to ហើយកំណត់ទំហំ Disk space ​ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមអ្វី ដែលចង់បានរួចចុចប៊ូតុង OK ជាការស្រេច​។
1

បញ្ជាបិទកុំព្យូទ័រ Remote Shutdown

ឧបមាថាយើងមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន៣គ្រឿង ហើយភ្ជាប់បណ្តាញ Network ហើយខ្ញុំចង់ប្រើ Computer ទី១ ដើម្បីបញ្ជាបិទ Computer ទី៣ ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញដោយប្រើ Remote Shutdown Dialog ដែលមានក្នុង Windows 7 ។

 ១- ឧបមាថាអ្នកកំពុងធ្វើការលើម៉ាស៊ីន Computer ទី ១
២-បន្ទាប់មកចុច Start button -> វាយ cmd -> រួចចុច Enter key-> ផ្ទាំង Command Prompt បង្ហាញ
៣- ចូរវាយពាក្យ  shutdown -i -> រួចចុច Enter key
1៤- បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំង Remote Shutdown Dialog បង្ហាញ្ -> ចុច Add ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះ Computer ទី២ (ឧបមាថា Computer ទី២ ឈ្មោះថា PC2) -> រួចសូមកំណត់ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

1

ប្តូរ Password Rule ​សំរាប់ Win 2008 Server

របៀបប្តូរ Password Rule ​សំរាប់ Windows 2008 Server
1
នៅក្នុង Windows 2008 Server ​នៅពេលដែលយើងតំឡើងរួចវា ទាមទា ឲ្យយើងដាក់ Password ​ឲ្យវាដែលរួមមាន ​អក្សរធំ, ​អក្សរតូ​ច,​ និមិត្តសញ្ញា,​ លេខ… ហើយធ្វើយ៉ាងណាអោយបាន៧​តួរអក្សរឡើងទៅ វាជា ប្រការដ៏ល្អមួយសម្រាប់ផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពទៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកគ្រាន់តែតម្លើង Windows 2008 Server ដើម្បី សាកល្បងនិងសិក្សាដោយខ្លួនឯង នោះលោកអ្នកប្រហែលជា មិនចង់ បញ្ចូល Password ដែលពិបាកស៊ាំញ៉ាំនោះឡើយ។ ដូច្នេះប្រសិនបើ លោក អ្នក មិនចង់បញ្ចូល Password ដែលពិបាកពេកនោះទេ លោកអ្នកអាច អនុវត្តតាម វិធីដូចខាងក្រោម៖

 • របៀបបិទ Strong Password on User ​មុនពេលបង្កើត Domain Controller
​ចុច​ Start => All Programs => Administrative Tools => Local Security Policy => Account Policies => Password Policy => Disabled on Password must meet complexity requirements ​។ សូមមើលរូបខាងក្រោម
1របៀបបិទ Strong Password on User ​ក្រោយពេលបង្កើត Domain Controller  ​ចុច​ Start => All Programs => Administrative Tools => Group Policy Management => Domains => Domains name Ex: expert.edu.kh => Right click on Default Domain Policy => Edit => Computer Configuration => Policies => Windows Settings => Security Settings => Account Policies => Password Policy ​។​ ​សូមមើលរូបខាងក្រោម
1បន្ទាប់មកចុច Start => Run រួចវាយពាក្យ gpupdate /force ​រួចរង់ចាំ ដល់ វា​ Update ចប់ជាការស្រេច។

ដំឡើង Active Directory លើ Server 2008

មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Active Directory
1
ការណែនាំដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2008
កំណត់ចំណាំ
មួយចំនួនខណៈពេលធ្វើការដំឡើងថ្មី Windows Server 2008: ក្នុងពេលដំឡើង ត្រូវបង្កើត domain controller មុនដំបូង នៅក្នុង Windows Server 2008, អ្នកគួរតែពិចារណា និងរក្សាទុក នៅក្នុ ង ដូច ខាងក្រោម:  – Domain controller ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រត្តិបត្តិការ Microsoft Windows NT Server 4.0 មិនត្រូវបាន គាំទ្រ ដោយ Windows Server 2008។
– Domain controller Windows Server 2008 នេះជាលើកដំបូងដែល ប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើចាំបាច់សកលនិង មិនក្លាយ ទៅជា RODC.
ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS):
ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows Server 2008, មិនដូចប្រព័ន្ធមុន ជំហាន បន្ថែមទៀត ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីអនុវត្ត DCPROMO server ទៅ Domain Controller ហើយដំឡើង Active Directory ផ្ទាល់លើវា។ ជំហាននេះ ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS) លើ server។
របៀបដំឡើង 1: Server Manager/Initial Configuration Tasks
បើក Server Manager > Roles > Add Roles:

1ចុច Next នៅក្នុងសន្លឹកបន្ទាប់:
1ក្នុងប្រអប់ Select Server Roles, ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ហើយចុច Next:
1ប្រអប់ Active Directory Domain Services បង្ហាញអ្នកអាច យោងទៅ លើ ព័ត៌មានដែល បានផ្ដល់នៅក្នុង ប្រព័ន្ធនេះ និង អ្នកសារពត៌មាន Next:
1បន្តទៀតចុច Install នៅក្នុងប្រអប់ Confirm Installation Selections:
1ហើយរង់ចាំសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលគឺបានចប់:
1ចុច Close:
1បន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញ Server Manager, ចុចចូលលើ Active Directory Domain Services, ប៉ុន្តែអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើឡើយព្រោះ DCPROMO មិនបានអនុញ្ញាត:
1ជ្រើសរើសលើការណែនាំ DCPROM ហើយបន្តទៅតាមការណែនាំនៅទីនោះ:
1

មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Active Directory

aការណែនាំដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2008

កំណត់ចំណាំមួយចំនួនខណៈពេលធ្វើការដំឡើងថ្មី Windows Server 2008: ក្នុងពេលដំឡើង ត្រូវបង្កើត domain controller មុនដំបូងនៅក្នុង Windows Server 2008, អ្នកគួរតែពិចារណា និងរក្សាទុកនៅក្នុ ង ដូច ខាងក្រោម:  – Domain controller ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Microsoft Windows NT Server 4.0 មិនត្រូវបានគាំទ្រដោយ Windows Server 2008.

– Domain controller Windows Server 2008 នេះជាលើកដំបូងដែលប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើចាំបាច់សកលនិង មិនក្លាយ ទៅជា RODC.

ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS):

ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows Server 2008, មិនដូចប្រព័ន្ធមុនជំហាន បន្ថែមទៀត ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីអនុវត្ត DCPROMO server ទៅ Domain Controller ហើយដំឡើង Active Directory ផ្ទាល់លើវា។ ជំហាននេះ ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS) លើ server។

របៀបដំឡើង 1: Server Manager/Initial Configuration Tasks
បើក Server Manager > Roles > Add Roles:
a
ចុច Next នៅក្នុងសន្លឹកបន្ទាប់:
aក្នុងប្រអប់ Select Server Roles, ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ហើយចុច Next:
aប្រអប់ Active Directory Domain Services បង្ហាញអ្នកអាច យោងទៅលើ ព័ត៌មានដែល បានផ្ដល់នៅក្នុង ប្រព័ន្ធនេះ និង អ្នកសារពត៌មាន Next:
aបន្តទៀតចុច Install នៅក្នុងប្រអប់ Confirm Installation Selections:
a
ហើយរង់ចាំសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលគឺបានចប់:
aចុច Close:
aបន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញ Server Manager, ចុចចូលលើ Active Directory Domain Services, ប៉ុន្តែអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើឡើយព្រោះ DCPROMO មិនបានអនុញ្ញាត:
aជ្រើសរើសលើការណែនាំ DCPROMO ហើយបន្តទៅតាមការណែនាំនៅទីនោះ:
a

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO_New

មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង XenServer និង XenCenter

ការណែនាំដំឡើង XenServer 6 និង XenCenter
XenServer រត់ដំណើរការផ្ទាល់ លើផ្នែករឹងផ្គត់ផ្គងជាមួយ XenServer។ កម្មវិធីទាមទា CPU 64 bit ដំណើរការ ឬ Intel VT ឬ AMD-V។ ទំហំតូចបំផុត 2GB RAM ដើម្បីដំឡើង XenServer ដល់ 8GB RAM ដំណើរការរត់លឿន។

ផ្នែករឹងសម្រាប់ XenServer អាចប្រើដល់ 1TB RAM, 16 NIC និង 64 ដំណើរការ logic ក្នុងមួយម៉ាស៊ីនមេ (host) រត់លើ XenServer។

ដោនឡូត Citrix XenServer 6 និង XenCenter ដោនឡូត XenServer និង XenCenter ពីលើ www.citrix.com/xenserver. ឬប្រសិនបើមាន គណនីយ MyCitrix, អ្នកអាចចូលដោនឡូត www.citrix.com/mycitrix  XenServer ដែលមានទំហំ 508MB (file ISO) និង XenCenter គឺ41MB។

សំនូមពរដំឡើង XenCenter Citrix XenCenter គឺជាកម្មវិធីប្រើបានលើ Windows អាចដំឡើងលើម៉ាស៊ីនពិត ឬម៉ាស៊ីននិម្មត្តិ។ អាចប្រើជាមួយ Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 និង 2008RC. XenCenter ទាមទារដំឡើង .NET Framework 3.5 ជាមុន។

ដំឡើង XenServer Bung file ISO ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមេ server
aក្រោយពេល restart ឡើងវិញកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្តើមដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្ត
aដំបូង កម្មវិធីនឹងចង់ស្គាល់ពីប្រភេទ Keyboard ចង់ប្រើប្រាស់ ជ្រើសរើសប្រភេទ ហើយចុច OK
aចុចលើ OK ម្តងទៀត
aចុចលើ Accept EULA ក្រោយពេលអានអត្ថបពន្យល់
aប្រសិនមិនទាន់ចុច ឬ Intel VT (AMD-V) លើម៉ាស៊ីនលោកអ្នកនឹងឃើញ
a

ធ្វើការពេលនេះ គឺត្រឡប់ BIOS ហើយចុច ឬ Intel VT (AMD-V) រួចហើយចុចលើ OK

ប្រព័ន្ធនឹងសួរអ្នកចង់ប្រើដំឡើង XenServer ជ្រើសរើសទីតាំងដំឡើង ហើយចុចលើ OK
aជ្រើសរើសប្រភពដើមដំឡើង ក្នុងករណីនេះ យើងប្រើប្រភពដើម តំបន់ក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រភពមាន HTTP, FTP ឬ NFS. ចុច OK
aមានសំនួរសួរថា​ចង់ដំឡើង driver ឬអត់ ជ្រើសរើសយក  No.
aជ្រើសរើស skip verification ហើយជ្រើសរើស OK.
aដាក់លេខសំងាត់ Password អោយគណនីគ្រប់គ្រងហើយចុចលើ OK
aលោកអ្នកជ្រើសរើស DHCP បញ្ចូល IP តាមប្រភេទ Class
aបន្ទាប់មកគឺជាជំហានដំឡើង Hostname. យើងអាចប្រើ DHCP ដើម្បីដំឡើង។ ដំឡើង DNS បានបង្កើត DHCP. ចុច OK
aកំណត់ ទីតាំងហើយចុច OK.
a

កំនត់តំបន់ទីក្រុង ហើយចុចលើ OK.
aជ្រើសរើសManual time entry option រួចហើយចុច OK
a

ចុច Install XenServer.
aលើអេក្រង់រៀបចំដំណើរការ
aប្រសិនបើជ្រើសរើសដំឡើងពេលវេលា
aបញ្ចូលពេលវេលា ពិតក្រោយមកចុចលើ OK
រួចហើយចុចលើ OK ដើម្បីបញ្ចប់
aRestart ឡើងវិញដើម្បី XenServer ដំណើរការ
aខាងក្រោម គឺដំឡើងមូលដ្ឋានរបស់ Server។ អធិប្បាយអាស្រ័យដ្ឋាន IP
aដំឡើង  XenCenter
ដោនឡូត file ដំឡើង XenCenter ដាក់លើ Windows
aដំណើរការដំឡើង ពីមូលដ្ឋាន រួចចុច Next បន្តបន្ទាប់រហូតដល់ Install ចុចលើ Install

aចុចលើ Yes

aក្រោយមកចុចលើ Finish

aaមុនពេលបន្តទៀត មើលលើ Interface របស់ XenCenter អោយបានច្បាស់។ ដំណើរការកម្មវិធីលើ Start.
aរួចហើយចុចលើ Yes
aដើម្បីភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ XenServer ដែលបានដំឡើងពីមុននោះ ចុចលើ Add a server

aបញ្ចុល IP របស់ម៉ាស៊ីនមេ Server ហើយវាយបញ្ចូលលេខ Password រួចហើយចុចលើ Add
aចុចលើប្រអប់ Save and restore server connection state on startup ដើម្បីធានាយើងកំពុងតែបន្ថែម XenServer ថ្មីចូលទៅលើ XenCenter.
aចុចលើប្រអប់ Require a master password ប្រសិនបើចុចអនុវត្ត ដំឡើង Password
a

ក្រោយមកចុចលើ OK, លើអេក្រង់បង្ហាញ នឹងឃើញ XenServer ចូលក្នុង XenCenter.
aមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

IT ads

មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Backup

aដំឡើង Windows Server Backup លើ Windows Server 2008 R2
Windows Server Backup ដូចប្រហាក់ប្រហែល (លើWindows Server 2000/2003) – ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយ ពេញលេញ សម្រាប់ការបម្រុងទុក ប្រចាំថ្ងៃនិងស្ដារនៅ ពេលដែល ចាំបាច់។ ធៀបជាមួយ Windows Server 2008 RTM, Windows Server 2008 R2 លក្ខណៈ ពិសេសថ្មីដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការពង្រីក backup និងរបៀបសង្គ្រោះពី  backup.

ចំណាំ: ចំណុចមួយដែលត្រូវចងចាំគឺមិនមែនដើម្បីប្រើម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Windows បម្រុងទុក ដើម្បីស្ដារការ បម្រុងទុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Ntbackup មួយ។ ទោះយ៉ាងណាមានគឺជាកំណែដែលបានតែអានរបស់ Ntbackup (ឥតគិតថ្លៃ) អាចជួយ អ្នកក្នុងការសង្គ្រោះទិន្នន័យដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Ntbackup, ឧបករណ៍នេះ អាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Windows 2008 R2 និង Windows 7 ។

Backup ជាមួយ Windows Server Backup អ្នកប្រើប្រាស់ Windows Server Backup ដើម្បី backup លើ server ទាំងអស់ បញ្ជីដែលបានជ្រើសរបស់ volume, ភាគថាសប្រព័ន្ធឬថតមួយ /file។

ចំណាំ: ក្នុង Windows Server 2008 RTM អ្នកនឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះ ធាតុដែល អាចធ្វើបាន backup, គ្រាន់តែ ជ្រើសរើសពីរបី volume លើ server ទាំងអស់។

ដំឡើង Windows Server Backup លក្ខណៈពិសេសបន្ថែម Windows Server Backup Features សមាសភាគទាបជាងកម្រិតអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំឡើង ឧបករណ៍ ដូចខាងក្រោម:

 • ​​Windows Server Backup Microsoft Management Console (MMC) snap-in
 • Wbadmin command-line tool
 • Windows PowerShell cmdlets for Windows Server Backup

ដើម្បីដំឡើង Windows Server Backup, អាចប្រើមួយក្នុង 3 វិធីខាងក្រោម:

 • ប្រើ Server Manager
 • ប្រើ Servermanagercmd.exe
 • ប្រើ PowerShell

ដើម្បីដំឡើង Windows Server Backup,ចូលនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដែល នៅជាមួយគណនីថ្មីមួយ Administrator ឬការគ្រប់គ្រងគណនីជំនួយ។

1. ដំឡើង Windows Server Backup ប្រើ Server Manager

– បើកServer Manager

– ចុច Features

– ចុច Add Features

a– ក្នុងទំព័រ Add Features Wizard, ចុះក្រោមហើយជ្រើស Windows Server Backup features. ប្រសិនបើលោកអ្នកក៏ចង់ ប្រើ លំនាំ ពាក្យ បញ្ជា PowerShell, ជ្រើសរើសថែម Command Line Tools. អ្នកមិនត្រូវបន្ថែមនេះប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចង់ប្រើ GUI ឬឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា  WBADMIN ចុចលើ Next.
a– ក្នុងទំព័រ Confirm Installation Selections, ចុច Install

aa– មិនត្រូវការ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគ្មាន server ក្រោយពេលបង្កើតរួច
2. ដំលើង Windows Server Backup ប្រើ Servermanagercmd.exe
ប្រើបញ្ជា Servermanagercmd.exe គឺជាភាពងាយស្រួលទោះជាយ៉ាងណាពាក្យបញ្ជានេះអាច នៅក្នុងកំណែនេះ Windows ក្រោយនេះ
– បើកប្រអប់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជាមួយដែលមានសិទ្ធិជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (ចុចស្តាំ CMD ហើយជ្រើសរើស Run as Administrator).
– ចុច servermanagercmd -i Backup-Features
a
3. ដំឡើង Windows Server Backup ប្រើ PowerShell ក្នុង Windows Server 2008 R2, PowerShell ការកំណត់លំនាំដើម។ ទោះបីយ៉ាងណាដើម្បីដំឡើងតួនាទីដោយ ឧបករណ៍នេះអ្នកត្រូវទៅ import និង module Server Manager។
– បើកប្រអប់ PowerShell ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (កណ្តុរស្តាំនៅលើ PowerShell និងជ្រើសរើស Run as Administrator)
– ចុច Import-Module servermanager
– ក្រោយចុច import, ចុច: Add-WindowsFeature Backup-Features.
a

 មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

IT ads

 

មេរៀន Windows Server 2008 ការរៀបចំ Wi-Fi

aការរៀបចំ  Wi-Fi ក្នុង Windows Server 2008
ដំឡើង
Network Policy and Access Services Role

ក្នុង Windows Server ពីមុន, មុខងាររបស់ RADIUS ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់ សេវា លើប្រព័ន្ធ Internet (Internet Authenticate Service, ពាក្សកាត់ IAS). ចាប់ពី Windows Server 2008, វាបានផ្គត់ផ្គង Network Policy and Access Services. ផ្នែកនេះរួមមានសេរវា ជាច្រើន IAS ជាមួយមុខងារ NAP ថ្មី។
ក្នុងប្រអប់ Initial Configuration Tasks, អ្នករកមើលហើយចុច Add roles. ប្រសិនបើអ្នកបានបិទ ចូរចុចលើ Start> Server Manager, ជ្រើសរើស Roles ចុច Add Roles.
ជ្រើសរើស Network Policy and Access Services រួចហើយចុច Next.
a

ជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

 • Network Policy Server
 • Routing and Remote Access Servers
 • Remote Access Services
 • Routing

aចុចលើ Next, ក្រោយមកចុចលើ Install រងចាំដំឡើងរួចចុចលើ Close.
ពេលនោះ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមដំឡើង NPS ជាមួយមុខងារ

RADIUS: ចុច Start, វាយសរសេរ nps.msc ហើយចុចលើ Enter.

ជាមួយការជ្រើសរើស Standard Configuration, ជ្រើសរើស RADIUS server for 802.1X Wireless or Wired Connections
aចុច Configure 802.1X.
ជាមួយ Type of 802.1X connections ជ្រើសរើស Secure Wireless Connections ហើយចុច Next.
aចុចលើ Add ដើម្បីបង្កើត ម៉ាស៊ីន RADIUS ថ្មី
aជ្រើសរើស Microsoft Protected EAP (PEAP) ពីព្រោះយើងប្រើ PEAP.
ចុចលើ Configure…, រួចហើយចុចលើ OK.
ក្នុងប្រអប់ Specify User Groups ចុចលើ Add.
aចុចលើ Next ដើម្បីបន្តទៀត
ចុចលើ Configure… ដើម្បីបង្កើតមុខងារ VLAN.
a

ក្រោយពីបង្កើត VLAN ចុចលើ  Next.រួចហើយចុចលើ Finish.

ដំឡើងម៉ាស៊ីនអជ្ញាបណ្ណ CA ឈ្មោះម៉ាស៊ីន

 1. ចុច Start, វាយសរសេរ MMC រួចហើយចុច Enter.
 2. លើប្រអប់ MMC, ចុចលើ File>Add/Remove Snap-in.
 3. ជ្រើសរើស Certificates ហើយចុច Add.
 4. ជ្រើសរើស Computer account ហើយចុច Next.
 5. ជ្រើសរើស Local computer, ចុច Finish, ក្រោយមកចុចលើ OK.

aចុចលើ Install Certificate ដើម្បីបញ្ចូល  Trusted Root Certificate Authorities.
aa

 • ចុចចូលប្រអប់ដំបូង Validate server certificate.
 • ចុចចូលប្រអប់ទីពីរ Connect to these servers, បញ្ចូលឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ Windows Server ដោយចុច​ Start > Server Manager.
 • ក្នុងប្រអប់ Trusted Root Certification Authorities, ជ្រើសរើស CA
 • ជ្រើសរើស Secured password (EAP-MSCHAP v2)

aចុងបំផុតចុចលើ OK ដើម្បីរក្សាការដំឡើង
aមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
IT ads

 

មេរៀន Windows Server 2008 បង្កើតម៉ាស៊ីន Hyper-V

aបង្កើតម៉ាស៊ីន Hyper-V លើ Windows Server 2008
ចាប់ផ្តើមលោកអ្នកចូលបើក Hyper-V Manager តាម Start Menu:
a
នៅក្នុងស្លាបព្រិលខាងស្ដាំដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមហើយចុចប៊ូតុង New > Virtual Machine:
a

ចុចNext ពីBefore You Begin,
a
ដាក់ទំហំ RAM ចាំបាច់ប្រើ:
aជ្រើសរើសបណ្តាញនិម្មិតទៅ Virtual Machine ការចូលដំណើរការនិងការប្រើ:
aនៅទីនេះយើងមានជម្រើសពីរដើម្បីបង្កើតថាសនិម្មិតថ្មីឯកសាររឹង
aបន្ទាប់មកទៀតអ្នកជ្រើសប្រភពម៉ាស៊ីននិម្មិតដើម្បីដំឡើងអាចជាពី file ISO បានដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើម៉ាស៊ីនឬនៅលើបណ្តាញ local:
aហើយចុងក្រោយសូមចុច Finish:
aប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមនិងប្រើប្រាស់ Virtual Machine, យើងគ្រាន់តែត្រូវការចុចស្ដាំ ម៉ាស៊ីននិម្មិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការគ្រប់គ្រង Hyper-V, ជ្រើសរើស Start ដូចដែល បានបង្ហាញខាងក្រោម:
aដូចគ្នានឹងសាមញ្ញនិងងាយស្រួល, មានបំណងចង់ឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យ!

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
IT ads

វិធីដំឡើង Win7, Server 2008 តាម USB Flash

វិធីដំឡើង Windows 7, Server 2008 និង Vista តាម USB Flash,How to Setup Window 7, Server 2008 and Vistar from USB
aa
អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថា Windows Vista, Server 2008 ឬ 7 គឺមាន តែ នៅ ក្នុង DVDs ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមាន DVD drive តើរបៀបណា ដែល លោកអ្នកអាចដំឡើង Windows ទាំងនោះបាន? ដំណោះស្រាយនោះ គឺអាចយក USB drive មកប្រើជំនួស DVD drive បាន ដោយត្រូវអនុវត្តន៍តាមវិធីសាស្រ្ត ២យ៉ាងខាងក្រោម

វិធីទី ១៖ ប្រើកម្មវិធី A Bootable USB ដើម្បីធ្វើ
សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក (Download) កម្មវិធី A Bootable USB
តម្រូវការសម្រាប់កម្មវិធី

 • ត្រូវមាន USB Drive មួយទំហំ 4 GB ឬធំជាងនេះ
 • ត្រូវមាន Windows Vista, Server 2008 ឬ 7 ISO image ឬ DVD
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Vista (SP1 ឬ SP2), Server 2008 ឬ 7

aវិធីអនុវត្តន៍

 • ចុចលើ Check USB button ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើល តើ USB Drive របស់អ្នកត្រូវបានទំនាក់ទំនងហើយឬក៏នៅ?
 • បន្ទាប់មកចុចលើ Format USB button
 • ជ្រើសរើសយក DVD ឬ ISO image ដើម្បីថតចម្លងឯកសារដែលសំខាន់ចូលទៅក្នុង USB drive
 • ជាចុងក្រោយចុចលើ Start DVD ឬ ISO ដើម្បីអាចបង្កើតជា bootable USB drive

បញ្ជាក់៖ ការធ្វើដោយប្រើកម្មវិធី A Bootable USB ដំណើរធ្វើយូរជាងតាម Command Prompt

វិធីទី ២៖ ប្រើតាម Command Prompt

 • ដំបូងត្រូវតែ Format USB drive ជា NTFS file system ជាមុនសិន ដោយដោត USB drive របស់អ្នកទៅកុំព្យូទ័រ ហើយ right-click លើ USB drive ជ្រើសរើស format
 • បើកកម្មវិធី Command Prompt Windows ពី Start menu ។ សូម right-click លើ Command Prompt ជ្រើសរើសយក Run as… បន្ទាប់មកចុចលើ Administrator
 • បន្ទាប់មកវាយពាក្យ diskpart រួចចុច Enter ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធី DiskPart

aវានឹងបង្ហាញជាតារាងនៃ drive ទាំងអស់ដែលមានក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ។ ស្វែងរក USB drive (មានបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម) គឺ G ជា USB drive ដែលត្រូវកំណត់

 • aបន្ទាប់មកវាយពាក្យ select volume 4 រួចចុច Enter
 • វាយពាក្យ active រួចចុច Enter បន្ទាប់មកទៀតវាយពាក្យ exit រួចចុច Enter
 • ឥឡូវនេះយើងត្រូវការបង្កើត Boot sector នៅក្នុង USB drive ។ យើងអាចប្រើ bootsect.exe ដែលមាននៅក្នុង Windows Vista Setup Disk ។ ដោយអ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូល Windows Vista Setup Disk បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក DVD drive ដើម្បីចូល DVD drive តាម Command Prompt ត្រូវវាយពាក្យ E: រួចចុច Enter បន្ទាប់មកវាយពាក្យ \boot>bootsect /nt60 g:

a