មេរៀនទី១: ស្វែងយល់អំពី Tool

មេរៀនទី១: ស្វែងយល់អំពី Tool
2

a

សង្ខេបឧបករណ៍ Photoshop Tools

aMove Tool ប្រើសំរាប់កាត់រូបភាព លើករូបភាព បង្វិលរូបភាព ពង្រីក ឬពង្រួមរូបភាព។
a– Rectangular Marquee Tool បង្កើត Selection ដែលមានរាង ៤ជ្រុង។
– Eliptical Marquee Tool បង្កើត Selection ដែលមានរាងជារង្វង់។
– Single Row Marquee បង្កើត Selection រាងជាបន្ទាត់ដេក។
– Single Column Marqueeបង្កើត Selection រាងជាបន្ទាត់ឈរ។
a– Lasso tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection តាម Mouse ដែលបានគូស (ចុចអោយជាប់)។
– Polygonal Lasso tool ការបង្កើតនៅ Selection តាមចំនុចដែលបានដៅ។
– Magnetic Lasso tool ការបង្កើតនៅ Selection តាមពណ៌ដែលស្រដៀង។
a– Quick Selection toolមាននាទីដូច Magic wand tool ដែរប៉ុន្តែវាអាចដក Selection ឬបន្ថែម Selection ក្នុងពេលតែមួយ។
– Magic wand tool ការបង្កើតនូវ Selectionតាមពណ៌ដែលស្រដៀងពេលចុចលើកទីមួយ
a– Crop Tool ប្រើសំរាប់កាត់ Object ដែលផ្ដើមកាត់ពីចំនុចដែលស្ថិតនៅលើ Object។
a– Slice tool ប្រើសំរាប់កាត់រូបភាពជាចំនែកៗ។
– Slice select tool ប្រើដូច Slice tool ផងដែរប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ Slice ចាស់ៗដែល បានកាត់រួច។
a– Spot Healing Brush Tool ប្រើសំរាប់ចំលងរូបភាពដូច Clone Stamp ប៉ុន្តែគ្មានចំនុច ចាប់ផ្ដើម។
– Healing Brush Tool ប្រើសំរាប់មានតួនាទីដូច Brush Tool ដែរប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះបន្ស៊ី ពណ៌ជុំវិញគែមនៃរូបភាពដែលបាន Stamp រួច។
– Patch Tool+(Source) ប្រើសំរាប់ចាប់យករូបភាពពីចំនុចណាមួយ ដាក់ចូលក្នុង Selection រួចបន្ស៊ីពណ៌តាមគែមជុំវិញនៃ Selection។
– Patch Tool+(Destination) ប្រើសំរាប់លើករូបភាពក្នុង Selection ពីចំនុចមួយទៅដាក់ លើចំនុចមួយដោយបន្ស៊ីពណ៌តាមគែមនៃទីតាំងនៃរូបភាពដែលបានលើកដាក់នោះ។
– Patch Too+(Transparent) ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយឃើញ Object មួយស្ដើងចាំងឆ្លុះឃើញ Object មួយទៀត។
– Red Eye Tool ប្រើសំរាប់លុបបំបាត់ភ្នែកពណ៌ក្រហមអោយទៅជាពណ៌ខ្មៅ។
a– Brush Tool គឺប្រើសំរាប់គូសចេញជារូបភាពផ្សេងៗ ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរូបគំនូរ វាជារូបដែលមានស្រាប់ៗ ដែលយើងអាចជ្រើសរើសយកមកគូស។ យើងក៏អាចបង្កើត Brush Tool បានផងដែរ។
– Pencil Tool គឺប្រើសំរាប់គូសចេញជាខ្សែបន្ទាត់ ដោយមានលក្ខណៈភ្ជាប់តៗគ្នា ដើម្បី បង្កើតចេញជារូបរាងអ្វីមួយ។
– Color Replacement Tool គឺប្រើសំរាប់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ Object ណាមួយ។
a-Clone Stamp Tool ប្រើសំរាប់ចំលងរូបភាពពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយដោយមិនរក្សា នូវចំនុចចាប់ផ្ដើម ដោយដកធីកពីចំនុច Aligned។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញClone Stamp Tool ពេលធីក Aligned គឺជាការចំលងរូបពីចំនុចមួយទៅ ចំនុចមួយដោយរក្សានូវចំនុចចាប់ផ្ដើមស្របជា មួយចំនុច បង្កើតថ្មី។
– Pattern Stamp Tool ប្រើសំរាប់យកផ្ទៃ Pattern មកចំលងរូបភាព។
a– History Brush Tool ប្រើសំរាប់លុបរាល់ការងារដែល Brush បានធ្វើ។
– Art History Brush Tool ប្រើសំរាប់គូសរូបជាលក្ខណៈសិល្បៈ។
a– Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូបភាព ឬObject ណាមួយ។
– Background Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូប Background។
– Magic Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូប Background រូបភាព ហើយវាធ្វើការលុប ទៅលើពណ៌ទាំងអស់។
a– Gradient Tool ប្រើសំរាប់ចាក់ពណ៌ចំរុះ។ Extension របស់ Gradient គឺ *grd ។
– Paint Bucket Tool ប្រើសំរាប់ចាក់ពណ៌ដែលមានលក្ខណៈ Solid និង Pattern។
a– Blur Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរលោង ឬព្រឹល។
– Sharpen Tool ប្រើសំរាប់ដកពណ៌ ឬបន្សាបពណ៌។
– Smudge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរូបមើលទៅដូចត្រូវទឹក សើមទឹក។
a– Dodge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយភ្លឺ ឬ ស។
– Burn Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយងងឹត ឆេះ ឬ ខ្លោច។
– Sponge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយ ប្រផេះ ឬ ស្លេក។
a– Pen Tool ជាឧបករណ៍សំរាប់ដៅចំនុច Node / Anchor ដើម្បីបង្កើតជាខ្សែ Path ។
– Add Anchor Point Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Anchor Point ។
– Delete Anchor Point Tool ប្រើសំរាប់ដក ឬលុប Anchor Point ។
– Convert Point Tool ប្រើសំរាប់បំលែង ពីកោងទៅជ្រុង ឬពីជ្រុងទៅកោង របស់ Anchor Point ។
a– Horisontal Type Tool ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរជួរដេក ។
– Vertical Type Tool ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរជួរឈរ ។
– Horizontal Type Mask Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection មានរាងជាអក្សរជួរដេក ។
– Vertical Type Mask Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection មានរាងជាអក្សរជួរឈរ ។
a– Path Selection Tool ប្រើសំរាប់លើកខ្សែ Path ទាំងមូល ។
– Direct Selection Tool ប្រើសំរាប់លើក ឬបង្វិលតាមចំនុចរបស់ Anchor Point ។

មេរៀនទី២: ឧបករណ៏ Blur Tool

មេរៀនទី២: ឧបករណ៏ Blur Tool

នៅ​ក្នុង​អត្ថ​បទ​នេះ​គឹ​ចង់​អោយ​យើង​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់ ឧបករណ៏ Blurមួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី Adobe Photoshop។ ដោយ​យើង​បាន​លើក​យក​ការ​ធ្វើ​រូប​ភាព​ឡាន​មួយ​ដែល​នៅ​ស្ងៀម​អោយ​មើល​ទៅ​ហាក់ ​ដូច ​ជា​មាន​ចលនា​កំពុង​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​លឿន។ ចូល​អនុវត្តន៏​តាម​ជំហាន​នី​មួយៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. បើក​រូប​ភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ បន្ទាប់​មក Duplicate រឺ copy វា​អោយ​បាន​ពីរ
1២. ចូល​ទៅ Filter → Blur → Motion Blur រួច​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1៣. ចូល Layer → Layer Mask → Reveal All អ្នក​នឹង​ឃើញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1. យកBrush Toolមក​ផាត់​នៅ​លើ​រូប​ឡាន (ប្រើ​ពណ៌​ខ្មៅ​យក​មក​ផាត់) បន្ទាប់​ពី​ផាត់​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1

៥. បន្ទាប់​មក​ចុច Ctrl + E ដើម្បី​រួម Layer ទាំង​ពីរ​ចូល​គ្នា
៦. យក Elliptical Marquee Tool មក​គូស​ជុំ​វិញ​កង់​ឡាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1៧. ចូល​ទៅ Filter → Blur → Radial Blur រួច​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1ហើយ​ធ្វើ​ទៅ​លើ​កង់​ឡាន​ម្ខាត​ទៀត​ដូច​ចំនុច​ទី ៦ និង ៧ ជា​ការ​ស្រេច។
1

 

មេរៀនទី៣: រក្សាទុកឯកសារ

មេរៀនទី៣: រក្សាទុកឯកសារ

ការបើក បិទ រក្សាទុកឯកសារ និងសិក្សាអំពីរូបរាងរបស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5

I. របៀបបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5
II. របៀបបិទកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5
III. ស្គាល់ពីរូបរាងរបស់កមμវិធី Adobe Photoshop CS5
IV. របៀបបង្កើត New Background
V. របៀបរក្សាទុកឯកសារក្នុង Adobe Photoshop CS5
VI. របៀបបើកយកឯកសារដែលបានរក្សាទុកនៅកនុងកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 របៀបបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 ដើម្បីចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 លោកអ្នកត្រូវធ្វើការលំនាំដូចខាងក្រោម្ញ

៍ បើកឱ្យដលខ្ញុំផ្ទាំង Desktop របសខ្ញុំ Windows សិន

៍ លោកអ្នកចុចលើ Start > Program > Adobe Photoshop CS5

៍ សូមមើលរូបភាពដូចខាងក្រោម្ញ
a

៍ ម្យា¨ងទៀតលោកអ្នកចុចលើ Start > Run ហើយវាយពាក្យ Photoshop ហើយចុចលើប៊ូតុង OK បន្ទាបខ្ញុំពីលោកអនកបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 តាមរបៀបណាមួយខាងលើហើយនោ/ សូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមដែលជាផ្ទាំងមួយនៅលើ Screen របសខ្ញុំកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5.

របៀបបិទកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5

៍ ចុចលើ File (Menu) > Exit or Ctrl + Q , Alt + F4 )ចុចលើសញ្ញាខ្វែងដែលមាននៅផ្នែក

ខាងស្ដាំនៅលើ Title Bar.

៍ សូមមើលរូបខាងក្រោម

III. ស្គាល់ពីរូបរាងរបស់កម្មវិធីAdobe Photoshop CS5

aB. Menu Bar ជាកន្លែងសំខានខ្ញុំបំផុត ដែលកមμវិធីន្ញេមិនអាចគμានាន។ ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect, កន្លែងសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារ និងជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំជំរើសជាច្រើនផ្ថេង2ទៀត។ ហើយនៅក្នុង Menu Bar លោកអ្នកអាចកំនតខ្ញុំ្កនដូចខាងក្រោម្ញ

– Group (Ctrl+G) បញ្ជកខ្ញុំថាវាភ្ជាបខ្ញុំ Layerទាំងអសខ្ញុំ

– Lock មានន7យថាវាភ្ជាបខ្ញុំ្កនតែមួយ

– រីឯចំណុចន្ញេវិញ បញ្ជកខ្ញុំថាជាប្រភេទ Flatten transparency…..

C. Option Bar : ភាគច្រើននៃ Tool នៅក្នុង Toolbox គឺសុទ្ធតែមាន Tool Options Bar របសខ្ញុំវា។ ដូច្នេ/ផ្នែកតាមរយ្ញពេល Options Bar នោ/លោកអ្នកអាចធ្វើការកំណតខ្ញុំពីលក្ខណ្ញឱ្យ Tool ដែលត្រូវប្ក្រើនយា¨ងប្រសើរបំផុត។ លទ្ធភាពទាំងអសខ្ញុំនោ/រួមមានការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទ Tool ធ្វើការកំណតខ្ញុំលក្ខណ/មួយចំនួនទៀត ដូចជាម¨ូដពណដែលត្រូវផាតខ្ញុំ (Painting Mode)និងភាពច្បាសខ្ញុំដែលនឹងត្រូវប្រើ (Opacity) ដែរ។ការសិកិក្ថាអំពំពីមុខុខងាររបសខ្ញុំ Menu Bar នៅកុនងុនងកមμវμវិធិធI Adobe Photoshop CS5_ File ជាកន្លែងទាកខ្ញុំទងនិងការគ្របខ្ញុំគ្រងឯកសារ មានដូចជាការបើកឯកសារ (Open) បិទឯកសារ(Close) រក្ថាទុកឯកសាររក្ថាទុកសំរាបខ្ញុំវ៉ិបសាយ (Save For Web), ហើយថែមទាំងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Place និង Export ផងដែរ។
_ Edit ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Paste In front, Paste in Back និងជាកន្លែងចុលទៅ Assign Keyboard Shortcut និងការកំណតខ្ញុំផ្ថេង2នៅក្នុង Preference ផងដែរ។
_ Image សំរាបខ្ញុំចូលទៅកំណតខ្ញុំម¨ូដពណ្ប៌ កែប្រែទំហំឱ្យរូបជាពិសេសគឺរាលខ្ញុំការងារដែលពាកខ្ញុំព7ន្ធនឹងរូបភាពកំពុងបើកប្រើ្រ្កសខ្ញុំតែម្ដង។_ Layer ជាផ្នែកមួយដែលសំខានខ្ញុំរបសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 វាអាចឱ្យលោកអ្នកធ្វើការកំណតខ្ញុំនិងបន្សែម Style ទៅលើផ្នែកនីមួយ2នៃការងារយា¨ងប្រពៃបំផុត។_ Select ជាប្រភេទ Menu ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនិងការ Select Object ដូចជាការប្រើ្រ្កសខ្ញុំដើម្បីកែប្រែរូបភាព។

_ Filter ជាកន្លែងចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 មានដូចជា Color, Distort, Stylize….និងអាចចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop ដែលមានដូចជា Artistic, Blur និងបញ្ចូលកមμវិធី Plug –Ins ដែលជា Effect បន្សែមរបសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop.

_ Analysic ជាកន្លែងដែលវិភាគទៅលើឪបករណមួយផ្នែកតូចនៅក្នុង ToolBox

_ 3D ជាកន្លែងដែលធ្វើឱ្យរូបភាព )ដែលលោកអ្នករចនាចេញជារាង 3D

_ View ជាកន្លែងចូលទៅធ្វើការជាមួយការពង្រីក )បង្រួម Background ទាំងមូល ថែមទាំងជាកន្លែងលាកខ្ញុំ )បងះាញបន្ទាតខ្ញុំ(Ruler) ក៏ដូចជា Grid and Smart Guide ផងដែរ។

_ Window ជាកន្លែងចូលទៅធ្វើការលាកខ្ញុំ )បងះាញទិដ្ធភាពទូទៅដែលមាននៅលើកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេដែលមានដូចជា Toolbox, Options, Palette…… .

_ Help ជាកន្លែងផ្ទុកនូវពត៌មានរបសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5និងថែមទាំងផ្ទុកទៅ ដោយគន្លឹ/សំរាប ខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំកមμវិធីPhotoshop CS5 ន្ញេផងដែរ។
D. Control Palette : ចំនុចន្ញេវាខុសពីនៅកនុងកមμវិធី Photoshop CS3 ដែលមានឈេμា/ថា Options Bar ដែលវាប្រែប្រួលទៅតាមឪបករណដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសមកប្រើ្រ្កសខ្ញុំពីក្នុង Toolbox ។ ចំញេ Control Paletteដែល មាននៅក្នុងPhotoshop CS5 ន្ញេវិញគឺវាមិនប្រែប្រួលទៅតាមការប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណនោ/ទេ។ វាមនការកំណតខ្ញុំដដែល2 ទោ្ញជាលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណអ្វីកដោយ ដែលការកំណតខ្ញុំនៅលេិ Control Palette នោ/មានដូចជាការចាកខ្ញុំពណ៌ឱ្យ ផ្ទៃ Object, កំណតខ្ញុំពណ៌ឱ្យ Stroke និងកំណតខ្ញុំពីកំរាសខ្ញុំ Stroke ក៏ដូចជាកំណតខ្ញុំ Opacity របសខ្ញុំ Object ផងដែរ។ ហើយដើម្បីលាកខ្ញុំ )បងះាញ ControlPalette លោកអ្នកអាចចុចលើ Windows > Control Palette.

E. Toolbox: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំផ្ទុករាលខ្ញុំឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅកនុងកមμវិធី Photoshop CS5នេ/។រាលខ្ញុំ Tool ទាំងអសខ្ញុំដែលលោកអាយកទៅធ្វើការអ្វីមួយនោ/ លោកអ្នកត្រូវតែយកវាពីក្នុង Toolbox ដូចជាការ Select, Moveនិងចាកខ្ញុំពណ៌ជាដើម។ ហើយចំពោ/ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណន្ញេលោកអ្នកអាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Keyboard )ក៏តាមរយ/ Mouse យកទៅClick លើឪបករណដើម្បីផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ។ ហើយដើមលាកខ្ញុំ )បងះាញ Toolbox នេ/លោកអ្នកត្រូវចុចលើ Windows > Tools.

– ចំញេ Keyboard: មានឪបករណខ្ល/នៅក្នុង Toolbox មាន Shortcut Key ដូចជាឪបករណ៍ Selection tool(V), Gradient too(G), ហើយដើម្បីផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពីឪបករណមួយទៀតលោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើ Shortcut key នោ/ ជាការស្រេចឪទាហរណលោកអ្នកកំពុងប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Gradient Tool ហើយលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ Selection tool លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើអក្ថរ Vជាការស្រេច។

– តាមរយ្ញ Mouse: យើងអាចរំកិល Mouse ទៅចុចលើ Tool ណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ។ចំណំណ្ញាំំ្ញ ដើម្បីប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Tool ដែលលាកខ្ញុំនៅក្នុង Tool ផ្ថេងទៀតលោកអ្នកត្រូវចុច Mouse អោយជាបខ្ញុំមួយខណ្ញពេលដើម្បីបងះាញ Sub tool ដែលមាននៅក្នុង Tool នោ្ញ។ សូមមើលឪទាហរណដូចខាងក្រោម្ញ

F. Palette: ត្រងខ្ញុំចំនុច Palette ន្ញេវាអាស្រ7យទៅតាមឈេμា/ Palette ដែលតួនាទីរបសខ្ញុំវាផ្ថេង2គ្នា។ ដូចជា LayerPalette សំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំគ្រងរាលខ្ញុំ Layer ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅលើផ្ទៃការងារ ្ប Graphic Style Palette សំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំ គ្រងរាលខ្ញុំគារកំណតខ្ញុំដាកខ្ញុំ Style ទៅអោយ Object, Gradient Palette ប្រើសំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំគ្រងទៅលើការលាយពណដែលត្រូវចាកខ្ញុំឱ្យ Object.គ្របខ្ញុំ Palette ទាំងអសខ្ញុំនៅពេលដែលលោកអនកបើកកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ដំបូងវាតែងតែឋិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃកមμវិធីដោយតំរៀបគនាជាដុំ2ដែលមាន ៤ដុំដោយក្នុងមួយដុំអាចមានពីរ ) Palette . សូមមើលរូបភាពដូចខាងក្រោម្ញ

)បងះាញ Palette ណាមួយនោ/លោកអ្នកអាចចុចលើ Windows (Menu) ហើយជ្រើសរើសឈេμា/ Paletteដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំបងះាញ ) លាកខ្ញុំនោ/។ ករណីដែលមានសញ្ញា្កនន7យថាបងះាញហើយបើគμានានន7យថាលាកខ្ញុំ។ ហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំតាមរយ/ Keyboard ្កនដែរដើម្បីលាកខ្ញុំ )បងះាញ Palette ដែលមានដូចខាងក្រោម្ញ

– F5: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Brush Palettes

– F6: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Color Palettes

– F7: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Layer Palettes

– F8: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Info Palettes

– Shift + F8: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Transform Palettes

– Shift + F5: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Graphic Styles Palettes

– Shift + F6: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Appearance Palettes

– Shift + F9: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Gradient Palettes

– Shift + F10: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Stroke Palettes

– Ctrl + Shift + F9: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Pathfinder Palettes

– Ctrl + Shift + F11: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Symbols Palettes

– Ctrl + Shift + F10: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Transparency Palettes

– Tab: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ ) បងះាញអ្វីទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 លើកលែងតែ Menu Bar

– Shift + Tab: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ ) បងះាញគ្របខ្ញុំផ្ទាំង Palette ទាំងអសខ្ញុំ។ ដើម្បីរៀបចំគ្របខ្ញុំ Palettes ទាំងអសខ្ញុំ និង Toolbox

ឱ្យមានសភាពដូចដើមវិញលោកអ្នកអាចចុចលើ Windows > Workspace > [Default].

IV. របៀបបង្កើត Background 

ការបើក Background New ន្ញេគឺជាមានន7យថាលោកអ្នកបើក New Background ទទេស្ហាតមួយដើម្បីធ្វើការនៅលើ Background ទទេនោ្ញដូចជា ការរចនា Logo ផ្ថេង2ការបងើ់តផ្ទាំង Banner or Brochure ផ្ថេង2នេ/។ហើយដើម្បីបងើ់តសូមលោកអ្នកធ្វើតាមលំដាបខ្ញុំលំដោយ និងការកំណតខ្ញុំនូវជំរើសផ្ថេង2 ទៅតាមតំរូវ ការរបសខ្ញុំលោកអ្នកដូចខាង

ក្រោម្ញ
– គ្រានខ្ញុំតែលោកអនកបើកកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 វានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

– យក Mouse ចុចលើ File (Menu) > New (Ctrl + N)

– បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

នៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើមានការកំណតខ្ញុំដូចខាងក្រោម្ញ

– Name: ជាកន្លែងកំណតខ្ញុំឈេμា/ថμីឱ្យ Background New នោ/

– Preset: ជាប្រភេទនៃការរចនាទំព7រ )ភ្ជាបខ្ញុំឱ្យមានទំនាកខ្ញុំទំនងជាមួយកមμវិធីផេសង2

– Size: ជាកន្លែងជ្រើសរើសទំហំ Background New ដែលមានស្រាបខ្ញុំនៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ ្ញ

ដូចជាទំហំ A4, Letter…..

– Width: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំទទឹង ក្នុងករណីដែលទំហំរបសខ្ញុំលោកអ្នកមិនមាននៅក្នុងចំណុច Size.

– Height: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំកំពសខ្ញុំក្នុងករណីដែលទំហំរបសខ្ញុំលោកអ្នកមិនមាននៅក្នុងចំណុច Size.

-Resolution: កន្លែងកំណតខ្ញុំគុណភាពរបសខ្ញុំរូបភាព ាមានន7យថាបើសិនជាលោកអ្នកជ្រើសរើសតំលៃ Resolution កានខ្ញុំតែធំពេលនោ/រូបរបសខ្ញុំលោកអ្នកក៏កានខ្ញុំតែច្បាសខ្ញុំ ហើយស្ហាត តែវាអាស្រ7យទៅលើ Computerថាតើ Speed និង Memory RAMនៃកុំព្យូទ7រនោ/អាចដំណើរការរួច ) ក៏អតខ្ញុំ?

– Color Mode: កន្លែងជ្រើសរើសប្រភេទពណដែលត្រូវប្រើក្នុងពេលរចនានៅលើ Background New.

– CMYK: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកប្រភេទពណ៍ CMYK ដែលជាប្រភេទពណធមμជាតិមាន ៤ពណទាំងអសខ្ញុំនោ/គឺCyan, Magenta, Yellow និង Black. ដែលពណទាំងអសខ្ញុំនោ្ញគឺកំណតខ្ញុំការលាយ្កនដោយបញ្ចូលតំលៃពី0% ទៅ 100%.

-RGB: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកប្រភេទពណ_ RGB ដែលជាប្រភេទពណធមμជាតិមាន ៣ពណលាយចូលគ្នាគឺ Red, Greenand ពលុេ។ ដែលពណទាំងអសខ្ញុំនោ/គឺកំណតខ្ញុំការលាយ្កនដោយបញ្ចូលតំលៃពី១ ទៅ២២៥។ ចុងបញ្ចបខ្ញុំលោកអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង OK ដើម្បីទទួលយកការកំណតខ្ញុំបងើ់ត Background New នោ/។ចំណំណ្ញាំំ្ញ ច ំញេប្រភេទពណ៍ (Color Mode) ដែលលោកអ្នកត្រូវកំណតខ្ញុំខាងលើគឺ ជាមានលក្ខខណ្ឌប្រើផ្ថេង2គ្នា។ CMYKគឺជាប្រភេទពណធមμជាតិដែលត្រូវការេា/ពុម្ពចេញមកខាង ក្រៅជាមួយមា¨ស៊ីន Printer ផ្ថេង2, មា¨ស៊ីនេ្ក/ពុម្ពធំ2 ព្រោ/ថានៅក្នុងប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃ ពុំទានខ្ញុំមានប្រភេទមា¨ស៊ីនណា ដែលអាចេ្ក្ញពុម្ពប្រភេទពណ៍ RGB ្កននោ/ទេ។រីឯ ប្រភេទពណ៍ RGBជាប្រភេទពណធមμជាតិ ដែលគេច្រើនប្រើតែនៅក្នុងការបងះាញផ្ថេង2ដែលទាកខ្ញុំទងនៅក្នុង Computer ហើយមិនទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ។ ហើយបើចងខ្ញុំេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ នោ/គប្បី លោកអ្នកត្រូវតែប្ដូរប្រភេទពណទៅជាប្រភេទ

ពណ៍ CMYK ទើបពណដែលរចនានៅលើក្រដាសខ្ញុំក្រោយពេលេ្ក/ពុម្ពដូចគ្នាទៅនឹងពណដែលមើលនៅក្នុង Computer.

 របៀបរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុង Adobe Photoshop CS5ការរក្ថាឯកសារទុកន្ញេ វាមានសារ្ញសំខានខ្ញុំខ្លាំងណាសខ្ញុំទោ/ ជានៅកនុងកមμវិធីណាក៏ដោយញ្រេថាការរក្ថាដទុកន្ញេវា

អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើការកែប្ក្រែននៅពេលក្រោយទៀត 9ការងារមិនទានខ្ញុំរួចរាលខ្ញុំ ប )ក៏លោកអ្នកអាចយកវាទៅេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ 9ការងាររួចរាលខ្ញុំហើយប ។ ការរក្ថាទុកនេ/វា្កនន7យថា លោកអ្នកចងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលឯកសារដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើទៅក្នុង

Hard Disk របសខ្ញុំ Computer របសខ្ញុំអ្នក។ ហើយនៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ/ការរក្ថាទុកគឺត្រូវ្កញនបែងចែកជា ៦ ប្រភេទផ្ថេង2គ្នាដែលក្នុងនោ/រួមមានដូចខាងក្រោម្ញ

១ំ Save (Ctrl + S) )ចុចលើពាក្យ File (Menu) > Save : ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារជានខ្ញុំលើឯកសារចាសខ្ញុំដែល្កនបើក 9ករណីរក្ថាទុកម្ដងហើយប )ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកជាលើកទីមួយ 9រក្ថាទុកដំបូងគេប។

២ំ Save As (Ctrl + Shift + S) Or Select File > Save As: ប្រើសំរាបខ្ញុំរ កសាទុកកែសារថμីផេសងទៀត 9ឯកសារចាសខ្ញុំនៅដដែលប ដោយក្នុងនោ/លោកអ្នកអាចកំណតខ្ញុំឈេμា/ថμី )ក៏អាចកំណតខ្ញុំទីតាំងថμីក្ក៏នហើយថែមទាំងអាចប្ដូរទំរងខ្ញុំ Format្កនផងដែរ។

៣ំ Save a Copy (Ctrl + Alt + S) Or Select File > Save a copy: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារជាលក្ខណ្ញចំលងពីឯកសារដើម.

៤ំ Save as Template or select File (Menu) > Save As Template: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារអ្នកកំពុងតែធ្វើន្ញេ ទៅជាឯកសារគំរូរបសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5.

៥ំ Save for Web (Ctrl + Alt + Shift + S): ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារណាដែលត្រូវការប្រើនៅលើ Web Siteដើម្បីបញ្ចូលទៅជាទំព7រមួយនៅក្នុង Web Site របសខ្ញុំលោកអ្នក។

៦ំSave for Microsoft Office: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារដែលកំពុងធ្វើនេ/ទៅជាប្រភេទឯកសារ PortableNetwork Graphic (*.PNG) ដែលអាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំានជាមួយកមμវិធី Microsoft Office )កមμវិធីផេសង2ទៀតដូចជាMacromedia Flash.

ចំណាំៈ ប្រភេទឯកសារដែលអាចរក្ថាទុក្កនចេញពីក្នុង Adobe Photoshop CS5

– Adobe Photoshop CS (*.PSD,*.PDD): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 ដែលជាទំរងខ្ញុំ File ដែលត្រូវការបំផុតញ្រេវាធ្វើឱ្យ លោកអ្នកអាចកែប្ក្រែននៅពេលក្រោយ2ទៀត។

-Adobe PDF (*.PDF): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Reader ដែលជាប្រភេទ File Electronic មានទំហំតូចជាង Fileធមμតាដែលគេនិយមប្រើ ព្រោ/ជាប្រភេទ File ដែលមិនអាចកែប្ក្រែនទេ។

-Photoshop EPS (*.EPS): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop Encapsulated PostScript (EPS)។ គេនិយមប្រើប្រភេទFile ទេ/សំរាបខ្ញុំការងារណាដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹង Page Layout……ហើយដើម្បីេ្ក/ពុម្ពឱ្យចេញជាប្រភេទ Fileនេ/លោកអ្នកចាំ ្កចខ្ញុំត្រូវមានមា¨ស៊ីនមា¨ក PostScript Printer.-JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធីរូបភាពដែលគេច្រើនប្រើសំរាបខ្ញុំធ្វើការបងះាញនៅលើ Sreen

9ជារូបភាព ធមμតាប )យកទៅប្រើនៅកនុងកមμវិធី HTML.

-របៀបរក្ថាទុកុកជា File របសខ្ញុំកកមμវμវិធិធី Photoshop CS5

File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវាមាន Extension (*.AI) ដែលជាប្រភេទ File មួយមានលក្ខណ្ញសំខានខ្ញុំបំផុតនៅក្នុងការរចនាការងារផ្ថេង2 ញ្រេវាអាចធ្វើការកែប្ក្រែននៅ ពេលក្រោយទៀត ប្រសិនបើការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នកមានកំហុស ឆ្លងត្រងខ្ញុំផ្នែក )កន្លែងណា មួយនោ្ញដូចជាការសរសេរអក្ថរខុស )ការកំណតខ្ញុំពណមិ នត្រូវតំរូវការម្យា¨ងវិញទៀត File ប្រភេទ

នេ/វានៅចែកផ្ដាចខ្ញុំ Object or Layer មាននៅក្នុងការងារឱ្យនៅដដែល ដោយមិនមាន ការបញ្ចូួលគ្នា) Group នៃ Objectដែលវាមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរទីតាំងរបសខ្ញុំ Object )កអាចផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពណផ្ថេង2ទៅតាមតំរូវការ។ ហើយដើម្បីរក្ថាទុក

File ដែលមានលក្ខណ្ញដូចនេ/្កនសូមលោកអ្នកធ្វើតាមលំដាបខ្ញុំលំដោយដូចខាងក្រោម្ញ

– យក Mouse ចុចលើ File (Menu) > Save or Save as (Ctrl + S) បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំង មួយ

-Save In: ជាកន្លែងជ្រើសរើសទីតាំងដែលត្រូវផ្ទុកឯកសារ (File) ដែលកំពុងរក្ថាទុកនេ/។

-File Name: ជាកន្លែងកំណតខ្ញុំឈេμា/ឱ្យឯកសារ។

-បន្ទាបខ្ញុំមកចុចលើប៊ូតុង Save ដើម្បីឆ្លងចូលទៅផ្ទាំងមួយទៀតសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំតំរូវការផ្ថេង2 បន្សែមពីតំរូវការដែលមានដូចមានដូចខាងលើ (Save in, File Name).

– Format: សូមជ្រើសរើសទំរងខ្ញុំណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំ្កនដូចជា Photoshop (*.PSD, *.PDD).

– ចុចលើពាក្យ OK

 របៀបបើកយកឯកសារដែលបានរក្សាទុក ការបើកយកឯកសារដែល្កនរក្ថាទុកនេ/ ្កនន7យថាលោកអ្នកត្រូវការកែប្រែនូវឯកសារនោ/ ត្រងខ្ញុំផ្នែកណាមួយដែលខុសឆ្លង ) មិនសមតំរូវការរបសខ្ញុំលោកអ្នក។ ហើយការបើកយកឯកសារ ដែល្កនរក្ថាទុកនេ/វាមានវិធីច្រើនសំរាបខ្ញុំបើកយកមកនេ/។

– Browse (Ctrl + Alt + O) ចុចលើ File (Menu) > Browse ពេលនោ/វានឹងទៅបើកកមμវិធី Adobe Bridgeហើយលោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែ Double Click នៅប្រភេទ File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 )កចាបខ្ញុំទាញវាមកដាកខ្ញុំនៅ លើផ្ទៃការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នក។

-Open Recent Files: សំរាបខ្ញុំបើកយកឯកសារណា ដែលលោកអ្នក្កនបើកចុងក្រោយគេបង្ហសខ្ញុំ ដែលវាមានតែ ១០ File

ប¨ុណ្ណោ/។

-Open Command (Ctrl + O) or Select File (Menu) > Open បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំង Dialog មួយ

ដូចខាងក្រោម្ញ

-Look In: កន្លែងចូលទៅរកទីតាំងដែលផ្ទុកឯកសារចេញពីក្នុង Hard Disk ដូចជា Drive C or Drive D.

-Button Use Adobe Dialog:ជាប៊ូតុងចុចសំរាបខ្ញុំកែប្រែ Dialog ន្ញេទៅជា Dialog នេកមμវិធី Adobe Photoshop CS5

-File Name: លោកអនកអាចវាយឈេμា/ឯកសារដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំបើកនៅត្រងខ្ញុំចំណុចនេ/ក្កន។

-File of Type: ត្រូវជ្រើសរើសយក All Formats ដើម្បីបងះាញគ្របខ្ញុំប្រភេទឯកសារទាំងអសខ្ញុំ។

-ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសឯកសារដែលត្រូវបើកហើយ លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើប៊ូតុង Open ជាការស្រេច។

 

មេរៀនទី៤: តួនាទីរបស់ឧបករណ៍

មេរៀនទី៤: តួនាទីរបស់ឧបករណ៍

ការកំណត់ទ្រង់ទ្រាយទូទៅ និងតួនាទីរបស់ឧបករណ៍
យល់ដឹងអំពីការកំណត់នៅក្នុង Preferences
លោកអ្នកត្រូវយលខ្ញុំដឹងអំពីកមμវិធីមួយ2 តែងតែមានការកំណតខ្ញុំផ្ថេង2 ដែលក្រៅពីការប្រើ្រ្កសខ្ញុំទូទៅ (Default) ហើយនៅ ពេលដែលការប្រើ្រ្កសខ្ញុំជាទូទៅនោ/មានភាពខុសឆ៉ងលោកអ្នកច្កាំចខ្ញុំត្រូវដឹងអំពីភាពខុសឆ៉ងខុសពីធមμតានេ/។ មិនតែ ប¨ុណោ្ណ្ញ ការ កែប្រែតំលៃ Default នៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវាអាចធ្វើឱ្យដំណើរការនៃការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នកមានភាព លឿននិងងាយស្រួលថែមទៀតផង។ ហើយចំញេការកែប្រែតំលៃ Default របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 នេ/វិញគឺកែប្រែនៅ ក្នុង
Preferences ហើយដើម្បីកែប្រែគឺត្រូវធ្វើឡើងដូចខាងក្រោម្ញ
• ចុចលើ Edit (Menu) > Preferences > បន្ទាបខ្ញុំមកជ្រើសរើសយក Option ណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំកែប្រែ )ក៏ចុច Ctrl + K.
• បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម្
១ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង General Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទៅលើទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ របសខ្ញុំកម្ម វិធី Adobe Photoshop CS5ដែលចំណុចដែលត្រូវយលខ្ញុំដឹងគឺ
– Object Selection by Path Only: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំឱ្យការ Select Object គឺធ្វើឡើង្កនតែប្រភេទ Pathតែមួយគតខ្ញុំ។
– Use Precise Cursors: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំធ្វើការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ Cursor នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចលើឪបករណណាមួយ ពី ក្នុង Toolbox ដែលរូបរាងរបសខ្ញុំ Cursor នោ/មិនមានរូបរាងជារូបឪបករណជាសញ្ញាខ្វែងវិញ។
– Show Tool Tips: ត្រងខ្ញុំចំនុចន្ញេ លោកអ្នគួរតែជ្រើសរើសយកជំរើសនេ/ ពីញ្រេថាវា ងាយស្រួល សំរាបខ្ញុំលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណ៍ (Tool) )ជំរើសផ្ថេងទៀត ដែលលោកអ្នកមិយលខ្ញុំ។ ញ្រេបើក្នុង ករណី លោកអ្នក √ នោ្ញនៅពេលដែលលោកអ្នកយកMouse ទៅដាកខ្ញុំលើ Tool )ប៊ូតុងផេសង ទៀតវានឹងបងះាញពីឈេμា/ និងរបៀបប្រើ្រ្កសខ្ញុំរបស´ Tool )ប៊ូតុងនោ/។ ផ្ទុយទៅវិញ បើ
សិនជាលោកអ្នកមិន √ ទ្កេនន7យថាវាមិនបងះាញអ្វីទាំងអសខ្ញុំ នៅពេលដែលលោកអ្នកដាកខ្ញុំ Mouse នៅពីលើ Tool )ប៊ូតុងទាំងន្ញេ
– Anti-aliased Artwork: ត្រងខ្ញុំចំណុចន្ញេជាជំរើសមួយដេលមានសារ្ញសំខានខ្ញុំបំផុត ដែលលោក អ្នកគួរតែជ្រើសរើសជំរើសនេ/។ ព្រោ/ថាវាអាចធ្វើអោយ Artwork របសខ្ញុំលោកអ្នកដែល្កនបងើ់ត ដោយមានផ្នែក មូល )រង្វងខ្ញុំផ្ថេង2 មានលក្ខណ្ញ រលោង (Smooth).
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាវាទុកនៅក្នុងសភាពដើមដដែល។
២ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Type Preferences
aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើន្ញេដែរ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងនឹងតួអក្ថរ ដែលលោកអ្នក្  សរសេរ។ ដែលចំណុចគូរយលខ្ញុំដឹងនោ/គ្ញឺ
– Size/Leaking: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំគំលាតពីជួរមួយ ទៅជួរមួយទៀត។
– Tracking: កន្លែងកំណតខ្ញុំគំលាតពីតួអក្ថរមួយ ទៅតួអក្ថរមួយទៀត។
– Baseline Shift: កន្លែងកំណតខ្ញុំទីតាំងនៃអត្សបទ ឱ្យកើនឡើង )ច្ញុក្រោម។
– Greeking: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំដែល Greeking ត្រូវប្រើ។
– Number of Recent Fonts: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំចំនួន ធៀនត ដែលប្រើ្រ្កសខ្ញុំក្រោយគេ។
– Font Preview: ជាជំរើសអាចអោយលោកអ្នកមើលឃើញនូវប្រភេទ Font
មុនពេលលោកអ្នកផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ។
– Size: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទំហំ Font ដែលបងះាញចេញពេលកំពុងតែ Preview.
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាទុកនៅក្នុងសភាពដើមដដែល។
៣ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Units & Rulers Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹងខ្នាតរបសខ្ញុំបន្ទាត ខ្ញុំដែលប្រើ្រ្កសខ្ញុំដែលក្នុងនោ/រួមមាន្ញ
– General: កន្លែងកំណតខ្ញុំខ្នាត របសខ្ញុំការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្ទាតខ្ញុំនៅលើការងារទូទៅដូចជា Grid, Ruler, or Smart Guide.
– Stroke: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំខ្នាតឱ្យការងារដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹង Stroke or Borderដែលព7ទ្ធជុំវិញ Object ផ្ថេង។
– Type: កន្លែងកំណតខ្ញុំខ្នាតដែលត្រូវប្រើជាមួយតួអក្ថរដូចជាការបន្សែម )បន្សយទំហំអក្ថរ។
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាវាទុកនៅក្នុងសភាពដើម្បដដែល។
៤ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Guides & Grid Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Guide or Grid ដែលមានដូចជាការកំណតខ្ញុំពណ៍ Style បន្ទាតខ្ញុំ។
– Guides: ទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Guides 9លោកអ្នកនឹងយលខ្ញុំនៅមេរៀនខាងក្រោយទៀតប។
– Color: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពណ៍ Guides នៅពេលលោកអ្នកប្រើវា។
– Style: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទបន្ទាតខ្ញុំដែលត្រូវប្រើជា Guide.
– Lines: Guide មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំ។
– Dots: Guide មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំតូច2។
– Grid: ទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំវា។
– Style: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទបន្ទាតខ្ញុំដែលត្រូវប្រើជា អរិដ។
– Lines: Grid មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំ។
– Dots: Grid មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំចុច2។
– Gridline every: កន្លែងដែលត្រូវកំណតខ្ញុំទំហំរបសខ្ញុំក្រលានៃការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid.
– Subdivisions: កន្លែងកំណតខ្ញុំចំនួនក្រលាតូច2 ដែលឋិតនៅក្នុងក្រលាធំ។
– Grid in Back: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំឱ្យការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid ន្ញេគឺឋិតនៅស្រទាបខ្ញុំក្រោយគេបើធៀបជាមួយObject ផ្ថេង2។ សូមមើលរូបខាងក្រោមដែលបងះាញពីរូបរាងទូទៅរបសខ្ញុំ Guide.

aហើយត្រងខ្ញុំចំនុចនេ/ លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែដឹងអំពីការកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅរបសខ្ញុំ Guide ដូចដែល៛្កមរៀបរាបខ្ញុំនៅចំណុចខាងលើ នេ/ដូចជាការកំណតខ្ញុំពណ៍ )ក៍ Style បន្ទាតខ្ញុំ។ ហើយចំពោ/បងើ់ត )ក៏ការប្រើ Grid ន្ញេវិញលោកអ្នកនឹងយលខ្ញុំដឹងនៅមេរៀនខាងក្រោយទៀត។ ហើយត្រងខ្ញុំចំណុចនេ/លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែដឹងអំពីការកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ Grid ដូចដែល៛្កនរៀបរាបខ្ញុំនៅចំណុច ខាងលើនេ/ ដូចជាការកំណតខ្ញុំ ពណ៍ )ក៏Style ក៏ដូចជាទំហំរបសខ្ញុំក្រលាផងដែរ។ ៧ំការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Plug-Ins & Scratch Disks Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើនេ/ គឺជាផ្ទាំងមួយសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំបន្សែមទីតាំងសំរាបខ្ញុំផ្ទុក Plug-Ins ក្រៅពីទីតាំដើម (C:\Program Files Files\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Adobe Photoshop Filters) ដែលអាចផ្ទុក Plug-Ins ្កន។ ហើយដើម្បីកំណតខ្ញុំទី តាំងថ្មីីនោ/លោកអ្នកត្រូវតែចុចលើប៊ូតុង Choose ដើម្បីកំណតខ្ញុំទីតាំង Folder ថμីនេ/។ ចំណែក Scratch disks នៅពេលដែលប្រព7ន្ធដំណើរការរបសខ្ញុំលោកអ្នក មិនមាន RAM គ្របខ្ញុំគ្រានខ្ញុំសំរាបខ្ញុំដំណើរការនៅ ក្នុងប្រភេទ Plug In ខ្ល្ញទេ នោ្ញកកម្មវិធី Photoshop CS5 ប្រើ្រ្កសខ្ញុំបច្ចេកវិទ្យា Memory sib,nimμit )ក៏ហៅថា Scratch Disk ដើម្បីដោ/ស្រាយបពាះាន្ញេ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុង Toolbox មុននឹង៛រៀបរាបខ្ញុំអំពីមុខងារនៃ Tool នៅក្នុង Toolbox តើលោកអ្នកស៉ាលខ្ញុំហើយ)នៅអំពី Toolbox? Toolbox វា ឋិតនៅផែនកខាងឆ្វេងនេ កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 នៅពេលដែលលោកអនកបើក កម្មវិធី នេ*៌ដំបូង។ ប¨ុន្ដែចំញេ Tool របសខ្ញុំ កម្មវិធី Photoshop CS5 វាខុសពីរប្រភេទ Tool ដែលមាននៅកនុង កម្មវិធី ផេសង2ដូចជា Adobe Photoshop, Adobe Image Ready….. ដែលមានគ្របខ្ញុំ Tool តែងតែមាន Options bar សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្សែមទៅលើ Tool ទាំងនោ/ ដោយឡែកចំពោ/ Tool នៅក្នុង Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវិញវាមិនមាន Option Bar or Property bar សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំ

ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្សែមទៅលើ Tool នោ្ញ។ គឺវាមានតែ Tool សំរាបខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំទៅតាមតំរូវ ការផ្ថេង2 តែប¨ុណោ្ណ/។ Toolbox របសខ្ញុំ កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ/វាមិនមានលក្ខណ្ញខុសគនាពី កម្មវិធី វិធីផេសង2របសខ្ញុំ Adobe ដទៃ ដែរ។ គឺវាមានលក្ខណ្ញប្រហាកខ្ញុំ នឹង កម្មវិធី រចនាដទេទៀតដែរដូចជា Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe PageMaker…. ក្នុងនោ/ដែរ Adobe Photoshop CS5 វាមាន Tool ច្រើនសំរាបខ្ញុំឱ្យលោកអ្នកយកមករចនាការងារ

ផ្ថេង2អោយមានភាពស្រសខ្ញុំស ្ហាត។ ដូច្នេ្ញដើម្បីឱ្យកានខ្ញុំតែយលខ្ញុំច្បាសខ្ញុំអំពីឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅក្នុង Toolbox សូមមើលការរៀបរាបខ្ញុំអំពី Tool នីមួយ2នៅចំណុច ខាងក្រោមបន្ដខាងក្រោមបន្ដទៀត។

 តួនាទីរបស់ Tool នៅក្នុង Toolbox នៅក្នុង Toolbox គេចែកប្រភេទឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំឱ្យមានលក្ខណ្ញបណ្ដុំឪហករណដូចជា Selection Tools, Symbol Tools, Painting Tools…មាននៅដូចផ្ទាំងខាងលើ។
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិល Move Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំរំកិលបំលាសខ្ញុំទី Object ណាមួយដែល្កនជ្រើសរើសពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងថμី។
• ឪបករណ៏ Marquee សំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Rectangular Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងបួនជ្រុង
– Elliptical Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងពងក្រពើ និងរាងមូល
– Single Row Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងផ្ដេកដែលមានកំរាសខ្ញុំតែ 1 Pixel
– Single Column Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងទំរងខ្ញុំ បញ្ឈរដែលមានកំរាសខ្ញុំ ១ ភិខលេ។បញ្ចកខ្ញុំ្ញ ចំពោ/ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Toolលោកអ្នកសំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំជារាងបន្ទាតខ្ញុំ។
– Crop Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំពង្រីកបង្រួមផ្ទៃរូបភាពហើយមិនបែករូបរាងនៃរូបភាព។ គេច្រើនប្រើវានៅពេលដែលផ្ទៃនៃរូបភាពទាំងមូលរួចគេចងខ្ញុំ្កនផ្នែកមួយណាដែលគេចងខ្ញុំកាតខ្ញុំ។
– Slice Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តជាចំរៀក2 ដែលត្រូវយកទៅប្រើដើម្បី Link ភ្ជាបខ្ញុំទៅនឹង Text របសខ្ញុំភាសា HTML នៃWeb Page.
– Slice Select Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select បំណែកណាមួយនៃ Slice ដែល្កនកាតខ្ញុំទៅកានខ្ញុំទីតាំងថμី។
• ឪបករណ៏ Lasso សំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំតរូបភាពដោយប្រើ Mouse ចុចឱ្យជាបខ្ញុំជានិច្ច ដែលមានលក្ខណ្ញបតខ្ញុំបែនតាមចិត្ដ
– Polygonal Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពដោយប្រើ Mouse ចុចម្ដងមួយដំណាកខ្ញុំ2មានជាលក្ខណ្ញបន្ទាតខ្ញុំរតខ្ញុំត្រងខ្ញុំ។
– Magnetic Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពដោយមិនច្កាំចខ្ញុំប្រើ Mouse ចុចឱ្យជាបខ្ញុំនោ្ញទេគឺវានឹងSelect កាចខ្ញុំទៅតាមតំបនខ្ញុំពណ៌ដូចគ្នា។
• ឪបករណ៍ Magic Wand ប្រើសំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Magice Wand Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select តំបនខ្ញុំណាមានពណ៌ស្រដៀងគ្នា
– Quick Selcetion Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូសនៅលើតំបនខ្ញុំណាមួយដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំលុបកែតំរូវរូបភាព
Spot Healing Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបប្កំតខ្ញុំរូបភាពប្រឡាកខ្ញុំតូច2ដែលនៅលើរូបភាព។ ជាពិសេសគេប្រើដើម្បីលុបរូបប្រជ្រុយអាចម៌រុយ )មុន។
– Healing Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបប្កំតខ្ញុំស្នាមធំ2 ដោយប្រើជាលក្ខណ្ញចំលង )ជាលក្ខណ្ញ Sample or Pattern
ដើម្បីធ្វើការកែតំរូវកង្វ/ខាតផ្នែកខ្ល/នៃរូបភាព។
– Patch Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select ជួសជុលដែតំរូវត្រូងផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពដែលមានលក្ខណ្ញខូចខាតធំ។ យើងអាចលុបរូបអ្វីមួយ ដែលយើង មិនចងខ្ញុំ្កនចេញហើយដោយទុកផ្ទៃខាងក្រោយដដែល
– Red Eyes Tool: គឺជា Tool មួយពិសេសដែលអាចបតូពណ៌ភែនកក្រហមអោយទៅជាខ្មៅ ព្រមទាំងដូរភ្នែកសត្វពណ៌បៃតង
9រូបថតដែលថតពេលយបខ្ញុំមកជាពណ៌ធមតាវិញ។
– Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផាតខ្ញុំ )គូសឆ្នូតផ្ថេង2ដែលមានលក្ខណ្ញដូចជាជកខ្ញុំយើងប្រើធមμតាដែរ
– Pencil Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរ ដូចជាខ្មៅ ដេធមតាដែរ
– Color Replacement Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផាតខ្ញុំពណ៌ដែលមានលក្ខណ/ជា Highlight ដែរ
– Mixer Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូស )ផាតខ្ញុំពណ៌មានលក្ខណ/ជា Highlight ដែរ
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំថតចំលងរូបភាព
Clone Stamp Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចំលងរូបភាពពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
– Pattern Stamp Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលាបពណ៌ឱ្យរូបភាពជាលក្ខណ/ Pattern និង Sample
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំគូរជាលក្ខណ្ញសិលឫ
– History Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែលើរូបភាពពីរូបភាពរញេ¨រញៃ¨ឱ្យទៅជាទំរង ខ្ញុំដើមរបសខ្ញុំវាវិញ។ លោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Tool នោ/្កនលុ/ត្រាតែមានការកែប្រែដោយ Art History Brush Toolសិន
– Art History Brush Too: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែប្រែរូបភាពឱ្យជាភាពរញេ¨រញៃ¨ខុសពីសភាពដើម
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំលុប
– Eraser Tool: ប្រើសំរាប ខ្ញុំលុបរូបភាពណាមួយ
– Background Eraser Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពអោយទៅជាលក្ខណ/ថ្លាឆ្លុ/ (Transparency)
– Magic Eraser Tol: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបកន្លែងណានៃរូបភាពអោយទៅជាលក្ខណ/ Transparency ដែរតែការប្រើរបសខ្ញុំដូចជា Magic Wand Tool

• ឪបករណ៏សំរាប ខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌
Gradient Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌លាយគ្នាទៅកានខ្ញុំរូបភាពទាំងមូល )ផ្ទាំង Background
– Paint Bucket Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌មួយប្រភេទទៅកានខ្ញុំរូបភាពទាំងមូល )ផ្ទាំង Background
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំកែតំរូវរូបភាព
– Blur Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែចំនុចណាមួយអោយទៅជាលក្ខណ/ព្រាល2ពិសេសគែមរូបភាព
– Sharpen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកោសឱ្យមានភាពព្រាល2ដែរ តែមានសភាពជាគ្រាបខ្ញុំស្រួច2
– Smudge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកោសរូបភាពឱ្យមានលក្ខណ្ញព្រាល2ដោយមានសភាពរលាយចូលគ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំបន្សែមបន្សយពន្លឺ
– Dodge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបន្សែមពន្លឺទៅលើរូបភា
– Burn Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបន្សែមភាពងងឹតទៅលើរូបភាព
– Sponge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទនៃពណ៌ Saturate នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរូបភាព
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំសរសេរអក្ថរ
Horizontal Type Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំសរសេរអកសរផេតកធមតាទៅលើរូបភាព )ផ្ទាំង Background
– Vertical Type Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំសរសេរអក្ថរបញ្ឈរ ទៅលើរូបភាព )ផ្ទាំង Background
– Horizontal Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំរាង Setion ទៅតាមទំរងខ្ញុំអក្ថរដែល្កនវាយមានលក្ខណ/ផ្ដេក
– Vertical Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយករាង Seletion ទៅតាមទំរងខ្ញុំអក្ថរដែល្កនវាយមានលក្ខណ្ញបញ្ឈ
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំដៅចំនុចលើរូបភាព Vector
Pen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំដៅគូរជាចំនុចតាមរាងរបសខ្ញុំរូបផ្ថេង2ដោយប្រើ Mouse ដៅនៅចំទីតាំងមួយ2
– Freeform Pen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរជារូបរាងផ្ថេង2ដោយប្រើ ំៀុសេ ចុចជាបខ្ញុំជានិច្ច
– Add Anchor Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំដៅបន្សែមនូចចំនុចខ្ល/ខាតដើម្បីទាញពព្រីកបង្រួម )ជារាងេ្ក¨ងផត
– Vertical Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកការ Select នៃទំរងខ្ញុំអក្ថរ ដែលមានទ្រងខ្ញុំទ្រាយបញ្ឈរដូចជាការសរសេរអក្ថរចិន
– Delete Anchor Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបចោលនូវចំនុចដែល្កនដៅលើស
– Convert Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំទាញបន្សែឱ្យេ្ក¨ង ផត ទៅតាមចិត្ដ្រ្កថ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំគូររូបប្រភេទ Vector ជារាងផ្ថេង2
Rectangle Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង៤ជ្រុង
– Rounded Rectangle Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង៤ជ្រុងតែគែមវាជារាងមូល
– Ellipse Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាងមូលពងក្រពើ
– Plygon Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង 3D
– Line Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរបន្ទាបខ្ញុំ
– Custome Shape Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាងគំរូដូចជារាងេឫដូងរាងសត្វជាដើម
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិលរូបភាពប្រភេទ Vector
– Path Selection Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select លើ Shape or Segment ដែលលោកអ្នក្កនដៅ
– Direct Selection Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select ដូច Path Selection Tool ដែរតែវាបងះាញ Anchor Point,
Direction line, និង Direct Selection points អាចឱ្យលោកអ្នកធ្វើការពតខ្ញុំ)ទាញពង្រីកបង្រួម្កន

• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិលរូបភាពប្រភេទ 3D

a

*ចំណាំ បើលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ 3D នៅក្នុង Tool Box ត្រូវតែចូរ 3D នៅលើ Menu Bar ជាមុនសិន។

• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំកតខ្ញុំចំណាំ និងស្ទងខ្ញុំពណ៌កន្លែងណាមួយ

aNotes Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តនូវកំណតខ្ញុំសំគាលខ្ញុំ
– Eyedropper Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចំលងពណ៌នៃចំនុចណាមួយ ដើម្បីយកមកធ្វើជាពណ៌គំរូ
– Color Sample Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំស្ទងខ្ញុំកំរូនៃពណ៌លើរូបភាព ដែលអាច្កនបួនប្រភេទ
– Ruler Tool, Count Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តនូវកំណតខ្ញុំសំគាលខ្ញុំ
• ឪបករណ៏ Hand សំរាបខ្ញុំទាញរូបភាពមើលរូបភាព )អក្ថរករណីដែលវាមិន្កនបងះាញអោយឃើញ

a• ឪបករណ៏ Zoom សំរាបខ្ញុំពង្រីកពង្រួមទំហំនៃការបងះាញរូបភាព )អក្ថរ។ សំគំគាល្ញខ្ញុំ លោកអ្នកចងខ្ញុំពង្រីកចុចលើ Keyboard (Ctrl + ‗ ) )បង្រួម (Ctrl + – )

មេរៀនទី៥: ការចាក់ពណ៌

មេរៀនទី៥: ការចាក់ពណ៌

ស្គាល់អំពីប្រភេទពណ៌ (Color Mode) កម្ម វិធី Photoshop CS5 ផ្ដលខ្ញុំនូវ Color Mode មួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងជ្រើសរើសយកមកប្រើទៅ តាមការងារផ្ថេង2ដូចជា ការងារេ្ក្ញពុម្ព វែបសាយ )ក៏ប្រើនៅក្នុង Computer ធម្មតា។ យើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទពណ៌ណាមួយនៅក្នុងផ្ទាំង New

a– Bitmap គឺជាប្រភេទពណ៌ម្យា¨ងដែលមានតែពណ៌២ប¨ុណ្ណោ្ញគឺ ខ្មែរសុទ្ធ និងសសុទ្ធចំពោ/ការប្រើពណ៌វិញបើទោ/បីជា  យើងជ្រើសរើស ក៏ពណ៌នោ្ញកៀាយជាពណ៌ខេμៅ (#000000) និងពណ៌ស (#FFFFFF)ដែរ។ សូមមើលផ្ទាំង Background ដូចខាងក្រោមa២។បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច OK ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a3.លោកអ្នកចុចលើឪបករណ៌ណាមួយដូចជាឪបករណ៌ខាងលើ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញសញ្ញា ដែលមានន7យថាយើង មិនអាចចុចប្រើលើប្រភេទពណ៌នេ/ទេ។
៤។លោកអ្នកចុចលើឪបករណ៌ Pencil Tool

aa៥។បន្ទាបខ្ញុំមកលោកអ្នកយកពណ៌ណាមួយមកគូសនៅលើផ្ទាំង Background

a6.យើងសងេ់តឃើញបើទោ/បីជាលោកអ្នកដូរពណ៌ក៏ដោយក៏វាមិនប្រែប្រួលឡើយ។
– Grayscale គឺជាប្រភេទពណ៌ម្យា¨ងដែលមានពណ៌ស ខ្មៅ និងពណ៌ប្រផេ/។

a2.បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច ឿគ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a3.លោកអ្នកសូមមើលផ្ទាំងរូបភាពដូចខាងក្រោម

a– RGB (Red Green Blue) គឺជាប្រភេទពណ៌ធមμជាតិដែលផសំឡើងដោយពណ៌ចំនួន៣គឺ ពណ៌ក្រហម ពណ៌បៃតង ពណ៌ខៀវដែលស្សិតនៅក្នុង Channel 3ផ្ថេង2គ្នា។

1.លោកអ្នកចុចលើ File > New (Ctrl + N)

a២។បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច ឿគ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a

 

មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (១)

មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (១)

របៀបបតូរពណ៌ស ខ្មៅទៅពណ៌ធម្ម ជាតិ និងប្ដូរពណ៌ឱ្យពន្លឺរូបភាព ស្គាល់អំពីទំហំរូបភាព

ការប្ដូរប្រភេទពណ៌ទាំងនោ/គឺយោងតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើផ្ថេង2ដូចជាលោកអ្នកចងខ្ញុំឱ្យរូបភាពធ ធម្ម ជាតិទៅជាស ខ្មៅ)ក៏សខេμៅទៅជាធ ធម្ម ជាតិវិញ។
១. របៀបបតូរប្រភេទពណ៌ពីធមμជាតិទៅស ខ្មៅលោកអនកអាចបតូរពណ៌ធ ធម្ម ជាតិទៅស ខ្មៅ តាមវិធីច្រើនយា¨ង ប¨ុនែ ្ដវិធីដែលគេនិយមប្រើជាងគេ គឺតាមរយ្ញប ្ដូរពី RGB or CMYKទៅជា Grayscale. សូមមើលផ្ទាំង Background ដូចខាងក្រោម

១។ផ្ទាំងរូបភាពនោ/ជារូបភាពធមμជាតិ
a2.បន្ទាបខ្ញុំមកលោកអ្នកសូមចុចលើ Image > Mode > Grayscale ពេលនោ/លោកអ្នកនឹងឃើញចេញផ្ទាំងមួយ

a៣។ ចុចលើ Discard លោកអនកនឹងឃើញរូបភាពប្រែទៅជាសខេμៅ

a២. របៀបបតូរប្រភេទពណ៌ពសខេμៅទៅធមμជាតិ
លោកអ្នកធ្លាបខ្ញុំ្កនដឹងរួចមកហើយថានៅក្នុងបច្ចុបន្បនេ/គេអាចកែប្រែរូបភាពសខេμៅឱ្យទៅជារូបធមμជាតិតែមាុ¨ងទៀតគេហៅថា
រួប Color .
១។លោកអនកមានរូបភាពសខេμៅមួយដូចខាងក្រោម

a២។លោកអ្នកចុចលើពាក្យ Image > Mode > RGB ពេលនោ/រូបភាពនៅតែសខេμៅដដែលតែរូបភាពនោ/ស្សិតនៅក្នុង ប្រភេទពណ៌។
a3.លោកអ្នកចុចលើ Image >Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + ូបចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

a៣។លោកអ្នកចងខ្ញុំានពណ៌ធមμជាតិហើយយើងចុចនៅលើពណ៌ដែលត្រូវបន្សែមរួចចុច OK
សូមូមលោកអ្នក្នកមើលឪទាហរណ៌ែ៌ដែលទាកខ្ញុំទទងខ្ញុំេទៅនឹងឹងឪបករណ៌ ្បពណ៌ធ៌ធមμជμជាតិដិដូចូចខាងក្រោម្ញ
១។លោកអនកបើរូបភាពសខេμៅជាមុនសិន

a២។លោកអ្នកចុចលើពាក្យ Image > Mode > RGB ពេលនោ/រូបភាពនៅតែសខេμៅដដែលតែរូបភាពនោ/ស្សិតនៅក្នុងប្រភេទពណ៌។

aMagnetic Lasso Toolមកគូសនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំដាកខ្ញុំពណ៌ (Ctrl+J)

a៤។លោកអ្នកចុចលើ Image >Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + U)ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

a– Hue = 5
– Saturation = 89
– Lightness = 14
– លោកអ្នកចុចនៅលើប្រអបខ្ញុំមានឈេμា្ញថា Colorize > OK

a

មេរៀនទី៧: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (២)

Invert គេប្រើ្រ្កសខ្ញុំដើម្បីបតូររូបភាពធមμតាទៅជារូបភាពដូចជាហ្វីលរូបថត។
១ំសូមបើករូបភាពដូចខាងក្រោម (Ctrl+O)
a២ំចុចនៅលើ Image > Adjustment >Invert (Ctrl + I) ចេញផ្ទាំងរូបភាពមួយដូចខាងក្រោម
a១៩។ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Variations Variations អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការកែប្រែពណ៌ ភាពភ្លឺ និងពន្លឺសើ2ដោយជ្រើសរើសរូបភាពគំរូណាមួយ ្កនយា¨ងងាយស្រួល។
a២ំចុចនៅលើ Image > Adjustment >Variations ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
aលំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Magnetic Lasso Tool, Brush Tool (ឱ្យផ្កាកុលាបមានពណ៌នៅកណ្ដាល)
១ំបើរូបភាពកុលាប (File > Open (Ctrl + O))
២ំយកឪបករណ៍ Magnetic Lasso Tool មកគូសនៅលើរូបផ់ា
គុលាបខាងក្នុង (Ctrl + J)
a3ំចុចលើ Image > Adjustment > Hus/Saturation (Ctrl + U) ចេញផ្ទាំងមួយ
– Hue = +22
– Saturation = 15
– Lightness = 0 > OK
aរួចយើងចុច Background កុលាប
4ំ យកឪបករណ៍ Magnetic Lasso Tool គូសដូចខាងលើហើយចុច (Ctrl + Shift + I) រួចចុច (Ctrl + J)
a5ំចុចលើ Image > Adjustment > Selective Color ចេញផ្ទាំងមួយ
– Color > Magentas
– Cyan = -100
– Magenta = 100
– Yellow = -100
– Black = +28 > OK
aយើងត្រូវដកភ្នែកនៅលើ Layers ទាំងអសខ្ញុំហើយចុចនៅលើ Layer 1
៦ំ ចុច Select > Load Selection ចេញផ្ទាំងមួយចុច OK
7ំ ចុច Select > Edit in Quick Mask Mode
aហើយដាកខ្ញុំភ្នែកនៅលើផ្ទាំង Background
a8ំយកឪបករណ៍ Brush Toolមកគូសនៅ
រួចយើងដកភ្នែកចេញដើម្បីងាយស្រួលមើលថាតើយើង
Select នៅកន្លែងណាខ្ល/
a aហើយត្រូវការដក Edit in Quick Mask Mode ចុច Select > Edit in Quick Mask Mode 9ចូលមើលរូបភាពដូច ខាង ក្រោមរួចយើងចុចនៅលើ Layers Background Kolab (Ctrl + J
a9ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK
– Cyan = 62
– Magenta = 100
– Yellow = -100

a10ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK
– Cyan = +4
– Magenta = -11
– Yellow = -24

a១១ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK

– Cyan = -100
– Magenta = +13
– Yellow = 0

aមកគូសជារាងដែលយើងចងខ្ញុំ្កនសូមមើលផ្ទាំងកិច្ចការដូចខាងក្រោម បងើ់តផ្ទាំង
ថμី (Ctrl + N) យើងចាកខ្ញុំពណសុទ្ធនៅលើពណអ្វីក្ក៏នដែរ ត្រូវយកឪបករណពីរ
ឪបករណ៍ Path Selection tool និងឪបករណ៍
Direct Selection Tool
១៣ំចុច Select > Edit in Quick Mask Mode
១៤ំចុច Select > Load Selection
១៥ំចុច Select > Edit in Quick Mask Mode ដើម្បីដកចេញវិញ រួចយើង
ចុច Ctrl + Alt + Enter|
រួចយកឪបករណ៍ Move Tool ដើម្បីកាតខ្ញុំយកទៅដាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំង
Background Kolab

a១៦ំ ចុច Layer > Layer Style > Outer Glow ចេញផ្ទាំងមួយ
– Blend Mode យើងយក
ពាក្យ Screen
– Opacity = 75 %
– Noise = 0%

a

– Color Gradient យើងចុច
នៅលើវាចេញផទាំងមួយមានឈេμា*៌ Gradient Editor > OK
– Technique យកពាក្យ Softer
– Spread = 0%
– Size = 10%
– Range = 50%
– Jitter = 0%
រួចចុចពាក្យ OK

aa

មេរៀនទី៨:សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (៣)

មេរៀនទី៨:សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (៣)

លំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Burn Tool, Gradient Tool, Layer, Brush, Edit, Filter, Horizontal Type Tool (ការធ្វើម៉ូតសក់ឱ្យមានពណ៌ Color
ចូរប្អូនមើលរូបភាពដូចខាងក្រោមៈ
a១ំ បើករូបភាពចុចលើពាក្យ Image > Duplicate… 9ដើម្បី Copy Picture Close Picture ដើមរួចចុច Ctrl + J)
២ំចុច Image > Adjustments > Curves…. ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
Output : 91
Input : 62
រួចចុចលើពាក្យ OK
a៣ំ ចុចយកឪបករណ៍ Burn Tool យកមកគូសនៅលើសកខ្ញុំឱ្យវាសព្វ
aCtrl + Shift + N > OK (New Layer 2)
៤ំយកឪបករណ៍ Gradient Tool
a– Select > Ok > Ok ហើយនៅកន្លែង Opacity :100% to Chang 60%
– ហើយមកចាកខ្ញុំនៅលើរូបភាពយើងត្រូវប្ដូរនៅកន្លែង Layers: Normal ដូរទៅ Overlay
a៥ំចុចលើ Layer > Layer Mask > Hide All
a a

6ំ យកឪបករណ៍ Brush Tool យកមកគូសនៅលើសកខ្ញុំឱ្យវាពេញ (Ctrl + J)
a7ំចុចលើ Edit > Fill (Shift + F5) ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម Layers 3 ត្រូវដូរយកពាក្យ Overlay
a8ំចុចនៅលើ t Filter > Blur.. > Gaussian Blur…. ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោមនៅកន្លែង Radius : 10.0 Pixels > OK
aចុចនៅលើ l Layer 2 Copy ហើយនៅកន្លែង Opacity ត្រូវដូរយកត្រឹមតែ 80%
9ំ យកឪបករណ៍ Horizontal Type Tool យកមកសរសេរអក្ថរនៅលើរូបភាព
10ំយើងចងខ្ញុំឱ្យអក្ថរមានពណនៅខាងក្រៅ ចុចនៅលើពាក្យ Layer > Layer Style >
Outer Glow ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
aa

– ចុចនៅលើពាក្យ Layer > Layer Style > Stoke
aលំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Filter, Horizontal Type Tool (ការធ្វើឱ្យមានអក្សរភ្លើងឆេះ)
របៀបធ្វើអក្សរភ្លើងឆេះមានដូចខាងក្រោម
1ំបងើ់តផ្ទាំងកិច្ចការមួយ (New Background : Ctrl + N)
a2ំលោកអ្នកឪបករណ៍ Paint Bucket Tool ចាកខ្ញុំពណ៌ខេμៅសុទ្ធនៅលើ Background នោ/
a
រួចលោកអនកជ្រើសរើសពណ៌ខេμៅ . OK សូមមើលផ្ទាំងកិច្ចការលោកអ្នកដូចខាងក្រោម
របៀបធ្វើឱ្យរូបភាពមានពណ៌ Color សុទ្ធមានដូចខាងក្រោម
1ំបើករូបភាពដែលលោកអ្នកត្រូវការដូចខាងក្រោម
a2ំលោកអ្នកបងើ់តផ្ទាំងកិច្ចការ (New Background = Ctlr +N) ២ដែលមានទំហំដូចខាងក្រោម
a3ំយកឪបករណកាតខ្ញុំជាបួនជ្រុង Rectagula Maquee Tool មកកាតខ្ញុំរូបភាពដូចខាងក្រោមហើយទាញយករូបភាពនោ/ទៅដាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី១
a4ំរួចលោកអ្នកយកឪបករណចាកខ្ញុំពណ៌សសុទ្ធ Paint Bucket Tool មកចាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី ២
a5ំលោកអ្នកយកឪបករណ៍ Move Tool ចាបខ្ញុំទាញខ្ញុំទៅដាកខ្ញុំលើរូបភាពនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី១
a6ំនៅកន្លែងផ្ទាំង Layer ត្រូវយកលេខត្រឹមតែ 57% នៅកន្លែង Opacity រួចចុច Ctrl + E ដើម្បីភ្ជាបខ្ញុំ Layer តែមួយ
a7ំចុច Image > Adjustment > Color Balance…..ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
Cyan = 42
Magenta = 100
Yellow = -18 >OK
a aលាកអ្នកសូមមើលរួបភាពដូចខាងក្រោម
aរបៀបធ្វើឱ្យមានសក់ហាយលាយមានដូចខាងក្រោម
a
2ំចុចលើ Select > Edit in Quck Mask Mode (Q)
3ំយកឪបករណ៍ Brush Tool មកនៅលើដែលយើងចងខ្ញុំ្កនដូចខាងក្រោម
a4ំចុចលើ Select > Edit > in Quck Mask Mode (Q) ដដែលលោកអ្នកមើលឃើញ Select ព7ន្ធជុំវិញរូបភាពនិងសកខ្ញុំ
រួចយើងចុច (Ctrl + Shift + I) យើងត្រូវចុច (Ctrl + J)ដើម្បីបងើ់ត Layer ថ្មី
a5ំចុចលើ Image > Adjustment > Hus/Saturation (Ctrl + U) ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
– Edit យកពាក្យ Master
– Hue = -12
– Saturation = 42
– Lightness = 0 > OK

a6ំចុចលើ Filter > Blur > Gaussian Blurចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
– Radius = 0.9 > OK

a7ំលោកអ្នកមើលនៅកន្លែង Layer មានឈេμា/ថា Normal យើងត្រូវដូរយកពាក្យថា Soft Light
a

មេរៀនទី៩: ដំឡើងខ្មែរ Unicode

មេរៀនទី៩: ដំឡើង Khmer Unicode លើ Photoshop


1
កន្លង​ទៅ​នេះ មាន​ប្រិយមិត្ត​ជា​ច្រើន​មាន​ចម្ងល់​ និង​បាន​សាកសួរ​ជុំវិញ​ការ​ប្រើអក្សរ​ខ្មែរ Khmer Unicode នៅ​លើ Photoshop។ ​វិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ ដោនឡូតពុម្ពអក្សខ្មែរយូនីកូដ (Khmer Unicode 2.0.1)  ទៅ​លើ​កម្មវិធី Photoshop មក​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ជូន​ដូច​ត​ទៅ។
1ដើម្បី​វាយ Khmer Unicode នៅ​លើ Photoshop ពេញ​ដៃ​ពេញ​ជើង ត្រូវ​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដែល​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ KH ឬ Nida ជា​មុន​សិន។
1តែ​ប្រសិន​ពុំ​ទាន់​មាន​ទេ លោកអ្នក​អាច​ទាញដោនឡូត​យក​បាន​ក្នុង​ទំហំ​ 4.48MB ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បី​ទាញ​យក សូមចុចដោនឡូតពុម្ពអក្សខ្មែរយូនីកូដសំរាប់ Photoshopចុច​ត្រង់​នេះ

+ របៀប​ដំឡើង៖
– ក្រោយ​ពី​ទាញ​យក​រួច ត្រូវ​ដំឡើង font ទាំង​នោះ​ដោយ​ចុច mouse ស្ដាំ​រួច​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Install ឬ​មាន​វិធី​ម្យ៉ាង​ទៀត​ដោយ​ចម្លង (copy) ឯកសារ (font) ទាំង​អស់​​នោះ​ទៅ​ទុក​ក្នុង “C:\Windows\Fonts”។
11– បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​តាម​ជំហាន​ខាង​លើ​ហើយ សូម​បើក​កម្មវិធី Photoshop ឡើង រួច​សាកល្បង​វាយ​បញ្ចូល​អក្សរ​ដោយ​រើស​យក​ឈ្មោះ font ដែល​បាន​ដំឡើង​នោះ។
11ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​កម្មវិធី Adobe Photoshop CS 6 វិញ​ពុំ​ចាំបាច់​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ឡើយ គឺ​​គ្រាន់​តែ​ចុច​ទៅ​លើ​​ម៉ឺនុយ Edit -> Preference -> Type រួច​ជ្រើស​យក Middle Eastern ជំនួស​ឱ្យ East Asian វិញជា​ការ​ស្រេច​។
11ដកស្រង់ពីប្រភពដើម Sabay.com
——————————————————————————————————–
មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO
បង្កើត
កម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អង្កការ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ:

–     រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
–     បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ គ្រប់គ្រងស្តុក លក់ទំនិញ
–     ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking និងសេវាជួសជុលកុំព្យូទ័រ
www.itcambo.com

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW

មេរៀនទី១០: បង្កើតក្រឡាប្រទាក់គ្នា

មេរៀនទី១០: បង្កើតក្រឡាប្រទាក់គ្នា

ជំហានទី ១
បើកកម្មវិធី Photoshop រួចហើយជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

aចាប់ផ្តើមបង្កើតជាការជ្រើសចតុកោណតូចមួយនៅលើស្រទាប់ថ្មីមួយដោយប្រើ
បំពេញជម្រើសដោយពណ៌ណាមួយបន្ទាប់មកអនុវត្ត Gradient Overlay
រចនាស្រទាប់ជាមួយមុំលំនាំដើម (90 ដឺក្រេ) និង Style (Linear)
ជំហានទី ២
aជ្រើសរើសស្រទាប់ (ចតុកោណកែងមួយដែលមានជម្រាល) ហើយដោយចុចស្ទួន Ctrl + J
ឥឡូវនេះយើងមានពីរស្រទាប់ដូចគ្នាពិតប្រាកដ។ ជ្រើសណាមួយនៃពីរស្រទាប់និងបង្វិល 90 ដឺក្រេ។ តម្រឹមវត្ថុទាំងពីរដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព។ ជ្រើសស្រទាប់ទាំងពីរនេះហើយចុច Ctrl + E ដើម្បីបញ្ចូលចូលគ្នាទាំងពីរស្រទាប់។
ជំហានទី ៣
aស្ទួនស្រទាប់ពីរបីដងលើ ស្រទាប់ឈេរ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះ។ ឥឡូវជ្រើសគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់រួចហើយបញ្ចូលចូលគ្នា

ជំហានទី ៣

aឥឡូវស្ទួនស្រទាប់ម្តងមួយៗ ហើយ តម្រឹមវាទៅស្រទាប់ដើមដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព។ បញ្ចូលគ្នាជាស្រទាប់ទាំងនោះបន្ទាប់ពីតម្រឹមវា។
ជំហានទី ៤
a

មេរៀនទី១១: អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ CS6

មេរៀនទី១១: អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ CS6

មាន​សំណួរ​មួយ​ចំនួន​បាន​ផ្ញើ​មក​សួរ​ខ្ញុំ​អំពី​បញ្ហា​អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photoshop CS6 ដែល​ក្រុមហ៊ុន Adobe ទើប​តែ​ចេញ​ផ្សាយ​ពីរ​បី​ខែ​នេះ។ ខ្ញុំ​ក៏​ពុំ​ទាន់​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ណា​មួយ​ដែល​សម​ស្រប​សម្រាប់​ស្ថានភាព​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ដែរ តែ​នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​លោក ដាញ់ ហុង អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ បាន​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ​ខ្លី​ទាក់​ទង​នឹង​បញ្ហា​នេះ។ លោក​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ប្រើ​អក្សរ​ហនុមាន (Hanuman ដែល​ទាញ​យក​ចេញ​ពី Google Webfonts) នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photoshop CS6 ហើយ​ដូច​ជា​ពុំ​មាន​បញ្ហា​អ្វី​ឡើយ។ ខ្ញុំ​ពុំ​ទាន់​មាន​កម្មវិធី Photoshop CS6 ប្រើ​នៅ​ឡើយ​ទេ តែ​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ហើយ សូម​សាក​ល្បង​តាម​សេចក្ដីណែនាំ​ដែល​ខ្ញុំ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ លោក ដាញ់ ហុង។
១. សូម​ទាញ​យក​អក្សរ ហនុមាន (Hanuman) ពី​គេហទំព័រ Google Webfonts
២. ចូល​ទៅ Type → Penals → Paragraph Penal បន្ទាប់​មក​រើស​យក៖
1

មេរៀនទី១២: ចាក់រូប បេះដូង

មេរៀនទី១២: ចាក់រូប បេះដូង

លោកអ្នកអាចចាក់រូប បេះដូងក្នុងកម្មវិធី Photoshop ជួបសង្សាជាទីស្រលាញ់ របស់អ្នក
ដែលបង្កើតជា ធៀប។
ITបង្កើត file​ ថ្មីមួយ (File > New) ក្នុង Photoshop ជាមួយទំហំ 1920 x 1200px (រើស ពណ៌ RGB) ជាមួយ 72 pixels/inch។ ការប្រើប្រាស់ Rectangle Tool (U)
លើ layer នេះ ចុចចូលក្នុងសញ្ញា Add a layer style នៅខាងក្រោម Layers panel ហើយជ្រើសរើស Gradient Overlay
ITចុចលើពណ៌ ដើម្បីបើក ចេញផ្នែក Gradient Editor ហើយបង្កើតពណ៌ដូចខាងក្រោម។ ចុចលើ OK ដើម្បីបើកប្រអប់ Gradient Editor
ITក្រោយពីបង្កើតពណ៌រួច យើងនឹងឃើញពណ៌ភ្លឺដូចខាងក្រោម:
ITបន្ទាប់មកទៀត លោកអ្នកត្រូវការគូស ខ្សែកោងរូប មិនសូវដិត។ ជ្រើសរើស ឧបករណ៍ Pen Tool (P) ជ្រើសរើសពី Options bar គូសលើ Shape Layers ហើយគូសដូចរូប ខាងក្រោម:
ITបង្កើត Fill ជា 0% អោយ layer នេះហើយប្រើពណ៌  Gradient Overlay ដោយរបៀប ជ្រើសរើស Add a layer style ពីផ្នែកខាងក្រោមនៃ Layer panel
ITចុចលើផ្នែកពណ៌ដើម្បីបើក  Gradient Editor ហើយបង្កើតពណ៌តាមរូបខាងក្រោម។ ចុចលើ  OK ក្រោយពីបានបង្កើតពណ៌រួច។
ITយើងនិងបានឃើញរូបខាងក្រោម
ITបង្កើត  layer មានរូបដែលបានគូស ខាងលើ។ ក្រោយមកជ្រើសរើស  Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីប្តូរសន្លឹកនេះទៅខាងស្តាំនៃកណ្តុរ។ លោកអ្នកអាចកែតម្រូវចំណុចលើរូប គូសដោយឧបករណ៍ Convert Point Tool
ITបង្កើត Fill របស់ layer ​នេះ là 0% ហើយប្រើ Gradient Overlay លាបពណ៌ ខាងក្រោម
ITITដូច្នេះចុងបញ្ចប់យើងទទួលបានរូប ធៀបមានរូបបេះដូង

ITគូសរូបបេះដូង
Chọn Custom Shape Tool (U) លើឧបករណ៍, លើ Options bar ចុច Shape ដើម្បីបើក  menu ជ្រើសរើស។ រកមើលរូបបេះដូង  (Heart Card) នៅខាងក្រោម menu ចុចពីរដងលើវា។
ITទាញគូសរូបបេះដូងដែលមាន

ITចុចលើសញ្ញា Add a layer style ជ្រើសរើស Gradient Overlay:
ITក្រោយមកបង្កើត  Gradient Editor
ITប្រើទាំង  Stroke
ITក្នុង Stroke, ជ្រើសរើស  Fill Type – Gradient ចុចលើពណ៌ដើម្បីបើក Gradient Editor, បង្កើតដូចពណ៌ខាងក្រោម រួចចុចលើ  OK ដើម្បីបើកប្រអប់ Gradient Editor
ITគួសរួចរូបផ្នែកបេះដូង
ITបង្កើត  layer រូបបេះដួង ហើយប្រើ  Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីទាញអោយ តូច
ITបង្កើត Fill អោយ layer ស្រទាប់បេះដូង ថ្មីនេះជា  0% ហើយប្រើប្រាស់ Gradient Overlay ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពណ៌វា។
ITITយើងបានដូចរូបខាងក្រោម
ITជ្រើសរើស Ellipse Tool (U), គូសរូប elip ដំបូងក្រោយមក ប្រើ Alt (ឬចុច  Subtract From Shape Area​លើ Options bar) រួចគួសរូប  elip ទីពីរដូចខាងក្រោម:
ITបង្កើត Fill របស់ layer នេះជា 0%  ហើយប្រើ Gradient Overlay
ITលទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម
ITបង្កើត layer រលងភ្លឺ ប្រើ Free Transform (Ctrl + T)
ITដាក់ Fill របស់វាជា 0% ហើយអនុវត្ត Gradient Overlay ដើម្បីប្តូរពណ៌រលង ក្រហមខ្មៅ
ITITបង្កើតស្រទាប់មួយ រូបបេះដូង ហើយជ្រើសរើស Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បី ទាញវាអោយតូចជាងបន្តិច។ ប្រើ  Ellipse Tool (U) ចុចលើ Alt (Subtract From Shape Area) ហើយគូសអេលីបមួយ elip នៅខាងក្រោយធៀបជាមួយរូបបេះដូងបាន គូសរួច។
ITដាក់ Fill ជា 0% អោយស្រទាប់ layer ថ្មីនេះរួចហើយចុចចូល  Add a layer style ដើម្បីដាក់ពណ៌ អោយផ្នែក  Gradient Overlay:
IT

បង្កើតថែម បេះដូងពីរ ហើយប្រើ Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីប្តូរទំហំ ហើយ បង្វិលទិសបេះដូងទាំងពីរនោះ។
ITត្រូវការបង្កើតបន្ថែម បាច់ពន្លឺជំុវិញ  ប្រើ Pen Tool (P) គូសបាច់ពន្លឺ។
ITលទ្ធផលជា
ITបង្កើតស្រទាប់មួយ layer ហើយជ្រើសរើស brush Hard Mechanical ពីលើ Brush Tool (B)
ITជ្រើសរើស Foreground color ជាពណ៌ស ហើយគូសចុចៗ ជាមួយទំហំផ្សេងគ្នា។
IT

មេរៀនទី១៣: ធ្វើអក្សរ 3D

មេរៀនទី១៣: ធ្វើអក្សរ 3D

១ ដំបូងយើងបង្កើត Layer ថ្មីមួយដែលមាន ទទឹង (៩០០ px) បណ្ដោយ ( ៧០០ px)

 • ចាក់ពណ៌ Gradient លើ Layer ថ្មីនោះ
 • វាយអក្សរដែលនឹងយកទៅធ្វើនោះ Ex: (​ LOVE )
 • ដាក់ Font Name: (Times New Roman),Set the font Size: Bold, Font Size: ( 250 pt)
 • ដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្ដាលដោយ  Select ទាំងពីរ Layer ហើយប្រើលើ Align Vertical and Align Horizontal Center

២​ បន្ទាប់មកឈរលើ​  Layer អក្សរនោះ

 • ចូលតាម 3D => Repousse =>  Text Layer… => Ok

សូមមើលរូបភាពដែលនៅខាងក្រោមនេះ
1

៣ បន្ទាប់មកលើ Layer ដដែលនោះ

 • ចុចឲ្យញាប់លើវាពីរដង​ => Gradient Overlay  ហើយចុចជ្រើសរើសពណ៌
 • ហើយចុចត្រង់ Gradient : វានឹងចេញផ្ទាំងមួយមកឲ្យ ហើយធ្វើដូចរូបខាងក្រោម => OK

1៤ បន្ទាប់មកទៀតឈរលើ Layer ដដែលជា Background

 • ចូល Filter => Render => Lends Flare… =>  Brightness ( 150 %)
 • បញ្ជាក់ មុននឹង OK កុំភ្លេចអូសចំនុចមួយនោះ ឡើងលើផង

1

 

មេរៀនទី១៤: អក្សរភ្លើងឆេះ CS5

មេរៀនទី១៤: អក្សរភ្លើងឆេះ CS5

១ ដំបូងយើងបង្កើត Layer ថ្មីមួយដែលមាន ទទឹង (៩០០ px)  កំពស់ ( ៦០០ px)

 • ចូល File => New.. OR ( Ctrl + N)
 • ចាក់ពណ៌ខ្មៅលើ Layer ថ្មីនោះ
 • វាយអក្សរដែលនឹងយកទៅធ្វើនោះ Ex: (Computer)
 • ដាក់ Font Name: (Times New Roman),Set the Font Size: Bold, Font Size: (150 pt)
 • ដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្ដាលដោយ Select ទាំងពីរLayer ហើយប្រើលើ Align Vertical and Align Horizontal Center
 • ចំឡង Layer អក្សរឲ្យបានពីរ

1២ បន្ទាប់មក Merge Layer ពណ៌ខ្មៅ និង Layer អក្សរដែលនៅជាប់បញ្ចូលគ្នា

 • ចុចលើ Key( Ctrl + E ) ឫចូលតាម Layer => Merge Layer
 • ចូលតាម Image => Image Rotation => 90 CWo
 • ចូលតាម Filter => Stylize => Wind… ត្រង់ Direction => From the Left => OK =>(Ctrl + F) ដើម្បីធ្វើសាយឲ្យកាន់តែវែង
 • ចូលតាម Image => Image Rotation => 90 CCWo ​ វិញម្ដង

1

៣​ ហើយបន្ទាប់មកចូល  Filter => Blur => Gaussian Blur => Radius: (1.5 px) => OK

 • ប្រើលើ Key ចុច (Shift + Ctrl + X) => Key ( W ) ហើយយកចុច​ Mouse​ ឆ្វេងចាប់អូសឡើងលើ ដើម្បីធ្វើអណ្ដាតភ្លើងឆេះបន្ទាប់មក  OK
 • ចុច (Ctrl + U) នឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើងចាក់ពណ៌  ត្រង់ Colorize យើងគ្រិស​ ហើយត្រង់ Saturation: (+100), Hue: (40) => OK
 • ចំឡង Layer ដែលធ្វើនោះឲ្យបានពីរ  ហើយឈរលើ Layer ថ្មីនោះបន្ទាប់មកចុច (Ctrl + U) ម្ដងទៀត ប៉ុន្តែត្រង់ Colorize មិនយកទេ  ហើយត្រង់ Saturation: (100), Hue: (-40)​ => OK
 • ឈរលើ  Layer ដ៏ដែលនោះ  ហើយមើលត្រង់ Normal => Color Dodge

1

៤​ ឈរហើយចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើ  Layer  អក្សរដែល យើងបានចំឡងទុកនោះ 

 • ចុច Add Layer Mask បន្ទាប់មកចុចលើ  Gradient Tool  ជ្រើសរើសពណ៌សខ្មៅ 
 • ហើយយក Mouse ឆ្វេងចុចគូសពីលើចុះក្រោមឲ្យត្រង់ ដើម្បីគូសត្រង់ត្រូវចុច (Shift) ​ឲ្យជាប់ ៕

1

មេរៀនទី១៥: រចនា Logo DELL

មេរៀនទី១៥: រចនា Logo DELL

ដំបូងយើងត្រូវបើកម្មវិធី  Adobe Photoshop CS5

 • បន្ទាប់មកចុចពាក្យ File =>​ New ( Ctrl +N )
 • បន្ទាប់មកយើងកំណាត់ Width (900 px) Height (750 px) => OK 

២ បន្ទាប់ពីបានបង្កើត Background  រូចយើងចាក់ពណ៍ Gradient (សខ្មៅ) ទៅលើវា

 • យើងចុចលើ Gradient Tool ឫអក្សរ ( G )
 • បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា Linear Gradient 
 • បន្តាប់មកទៀតចុច Shift ឲ្យជាប់ និងចុច Mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ដែល ហើយអូសពីក្រោមឡើងលើ

1

៣ យើងត្រូវបង្កើត Layer ថ្មីមួយដោយចុចលើសញ្ញា Create New Layer

 • ឈរលើ Layer នោះ បន្តាប់មកចុចយកសញ្ញា Elliptical Marquee Tool ដើម្បីគូសរង្វង់មួយ​
 • ហើយដើម្បីគូសបានមូលល្អយើងត្រូវចុច ( Shift + Alt ) ឲ្យជាប់ហើយចុចលើ Mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយអូស។
 • បន្ទាប់មកទៀតចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវា

 ៤  បន្ទាប់មកចំឡងវាឲ្យបានពីរ ហើយចាក់ពណ៌សទៅលើវា គឺ Layer Copy

 • ឈរលើ Layer ចំឡងនោះ ហើយចូល Edit => Free TransForm ( Ctrl + T )
 • បន្ទាប់មកចុច ( Shift + Alt ) ឲ្យជាប់ហើយរំកិល Mouse ឲ្យចំជ្រុងណាមួយហើយទាញចូលមកក្នុងដើម្បីបង្រួមឲ្យតូច ហើយចុច Enter
 • ប្រើលើ Key Board ចុច Ctrl ឲ្យជាប់ហើយប្រើ Mouse ឆ្វេងចុចចំសញ្ញាLayer Thumbnail របស់ Layer Copy នោះ​​យើងនឹងឃើញមានសញ្ញាមួយព័ទ្ធជុំវិញរូបពណ៌សនោះ
 • បន្ទាប់មកយើងឈរលើ Layer ពណ៌ខ្មៅ ហើយចុច Key Delete បន្ទាប់មកយើងដោះភ្នែក Layer Copy ចេញយើងនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម

1

៥  យើងឈរលើ Layer ពណ៌ខ្មៅនោះ 

 • ហើយចូល Layer Menu => Layer Style => Blending Options…. 
 • យក Mouse ចុចត្រង់ Color Overlay  ហើយជ្រើសរើសយកពណ៌ស
 • បន្ទាប់មកត្រង់ Bevel  and Emboss….
 • Structure : => Depth : (1000%) , Size : (73 px) ,  Soften : (5 px)
 • Shading : =>  Angle : (120o) , Gloss Contour : Ring 
 • Highlight Mode : => Opacity: (55%), Shadow Mode: Opacity: (80%)
 • បន្ទាប់មកត្រង់ Outer Glow…..
 • Structure:  => Opacity: (57%), Noise: (0%)
 • Elements:  => Spread: (0%), Size: (51 px)
 • Quality: => Range: (50%), Jitter: (0%)

1

៦​ សរសេរអក្សរដែលយើងដោយចុចលើ Tool (T)  Ex: ( DELL ) ហើយចាក់ពណ៌ខ្មៅ

 • ចូល Layer  Maun => Layer Style => Blending Options…. => Bevel and Emboss
 • Depth: (307%), Size: (6 px), Opacity: (75%) ទាំងពីរ
 • Font Name: (Gill Sans Ultra Bold), Font Size: (140 pt)
 • អក្សរ E ទ្រេតសូមលោកអ្នកកែឆ្នៃដោយខ្លួនឯង

1

មេរៀនទី១៦: បង្កើតរូបផែនដី

មេរៀនទី១៦: បង្កើតរូបផែនដី

១ ដំបូងយើងបង្កើត Layer ថ្មីមួយដែលមាន ទទឹង (៩០០ px) បណ្ដោយ ( ៦០០ px)

 • ត្រង់ចំណុច Set background Color សូមជ្រើសរើសយកពណ៌ សមួយ  ខ្មៅមួយ
 • ចូល Filter => Render => Clouds
 • ចុច Filter => Distort =>  Twirl… ត្រង់ Angle: (170o)
 • ចុច Filter => Distort =>  ZigZag..=> Amount: (50), Ridges: (10) => OK

1

២ បន្ទាប់មកឈរលើ​  Layer ដដែលនោះ

 • ចុច​ ( Ctrl + T) បន្ទាប់មកចុចលើ  Mouse ខាងស្ដាំហើយកពាក្យ Perstective ហើយចាប់ទាញជ្រុងខាងក្រោមចេញក្រៅ  ឯខាងលើរុញចូលក្នុង ហើយអូសវាចុះក្រោមឲ្យនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាល ។
 • ចុច ( Ctrl + U) ត្រង់ Hue: (200), Saturation: (100) កុំភ្លេចគ្រិសត្រង់ Colorizes
 • បង្កើត Layer ថ្មីមួយហើយអូសវាមកក្រោមគេ  រូចចាក់ពណ៌ខ្មៅ
 • យក Tool កាត់ជ្រុងមកគួសលើវាឲ្យនៅសល់គានតិចៗ ត្រង់ Feather:(10 px)  ហើយចុច(Shift + Ctrl + I) បន្តាប់មកចុច Backspace ដើម្បីលុបតិចៗ

1

៣ បន្ទាប់មកយក Layer ពណ៌ខ្មៅដាក់លើវិញ

 • ចូល  Filter => Render => Lens Flare.. ត្រង់ Brightness (105) យកខាងលើបង្អស់  ហើយចូលទៅម្ដងទៀត ប៉ុន្តែយកខាងក្រោមបន្តាប់គ្នានោះ
 • ចុចត្រង់ Normal យក Linear Dodge (Add)

1៤ បន្ទាប់មកចូលទៅរករូបភាពដែលអ្នកចង់យកមកធ្វើជាផែនដី

 • សូមអ្នកចំឡងវាឲ្យបានពីរហើយដាក់រូបភាពឲ្យជាប់គ្នា  បញ្ជាក់សូមឲ្យវារាងចតុកោណកែងបន្ទាប់មក Merge វាបញ្ចូលគ្នា
 • យក Tool កាត់ជាជ្រុងមកគូសឲ្យពេញ Layer ហើយចូល Image => Crop ហើយដោះSelect (Ctrl + D) ហើយឈរនៅលើវាដដែល
 • ចូល 3D => New shape From Layer => Sphere ក្រោយមកបានរូបដែលមូលដូចផែនដីមួយ

1៥ ហើយចុចពីរដងលើ Layer 5 Copy ដែលមានសញ្ញាភ្នែកវានឹងបង្កើតផ្ទាំងLayerថ្មីមួយ

 • ឈរលើវាហើយចុច ( Ctrl + U) គ្រិសត្រង់ Colorize ត្រង់កណ្ដាលយក (១០០%)ត្រង់លើគេបំផុតយក (៤០%) => OK ហើយចំឡងវាមួយទៀត
 • ឈរលើ Layer Copy នោះ ហើយចុច  ( Ctrl + U)  ប៉ុន្តែត្រង់ Colorize មិនគ្រិសទេត្រង់កណ្ដាលយក (១០០%)ដដែល  ត្រង់លើគេបំផុតយក (-៤០%) => OK  ត្រង់Normal  យកColor Dodge ហើយចុច (Ctrl + S ) ហើយមកមើលរូបផែនដីនោះ

  នឹងក្លាយជាពណ៌ដូចដែលអ្នកបានធ្វើនោះ

 • ចំឡងវាឲ្យបានបីហើយដំរាបវាពីតូចមកធំដូចរូបខាងក្រោម

1៦ បន្ទាប់មកចំឡងវាមួយទៀតដើម្បីធ្វើស្រមោលឲ្យផែនដី

 • ហើយចុចលើ Mouse ស្ដាំហើយយកពាក្យថា Convert to smart Object ហើយចុចMouse ស្ដាំលើវាម្ដងទៀតហើយយកពាក្យថា Rasterize Layer នោះវានឹងក្លាយជា Layer  ធម្មតា
 • រូបមួយនេះសម្រាប់ធ្វើស្រមោល សូមអ្នកកែច្នៃដោយខ្លួនឯងឲ្យដូចរូបភាព ៕

1

 

មេរៀនទី១៨:រចនាអក្សរភ្លើងឆេះ

មេរៀនទី១៨:រចនាអក្សរភ្លើងឆេះ

ការ​កែច្នៃ​ប្រឌិត គឺ​ជា​បញ្ហា​សំខាន់​សម្រាប់​អ្នក​ជា​អ្នក​រចនា ត្រូវ​រិះ​រក​នូវ​គំនិតប្លែកៗ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ទាក់ទាញ នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ​មួយ។ អ្នក​ត្រូវ​អភិវឌ្ឍន៍​នូវ​សមត្ថភាព​នោះ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​បំផុត​តាម​ដែល​អាច​ ធ្វើ​ទៅ​បាន។ លំហាត់​ខាង​ក្រោម​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​របៀប​ច្នៃ​អក្សរ 3D ដែល​ឆាបឆេះ​នៅ​ក្នុង​ភ្នក់​ភ្លើង​យ៉ាង​សន្ធោ​សន្ធៅ៖
លទ្ធចុងក្រោយនៃរូប

1ជំហ៊ានទី១៖
បង្កើត Layer ថ្មី​មួយ ដោយ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​នូវ​ទំហំ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់​គឺ ទទឹង 1024px និង​កំពស់ 768px ។
ចុច File > New រួច​ធ្វើ​ការ​កំណត់
1ជំហ៊ានទី២៖
ប្រើ ​ប្រាស់ Gradient Tool ដោយ​ធ្វើ​ការ​ចាក់​ពណ៌​សម្រាប់​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ #ffb400 និង​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ #000000 បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក Radial Gradient។
1ចាប់ ​បង្រួញ​នូវ Layer 1 នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​ពណ៌​លឿង​ខាង​ក្នុង​ទៅ​ជា​រាង​ពង​ក្រពើ រួច​បង្កើត Layer ថ្មី​មួយ​ទៀត ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពណ៌​ខ្មៅ ដោយ​ដាក់​នៅ​ខាង​ក្រោម Layer 1 ។
1ចាប់ ​ផ្ដើម​បញ្ចូល​គ្នានូវ Layer ទាំង​ពីរ រួច​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា bg overlay ដោយ​ជ្រើស​រើស​នូវ Layers ទាំង​ពីរ​នោះ រួច​ចុច​ខាង​ស្ដាំ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា Merge Layer� ឬ​ចូល​ទៅ​ក្នុង Layer Menu > Merge Layer (ctrl + e)
1រក ​រូប​ភាព​មួយ ដែល​មាន​រូបរាង​ដូច​ជា​ដី​ចាស់​មាន​ស្នាម​ខ្លះៗ រួច​ទាញ​ចូល​ដោយ​ដាក់​នៅ​ខាង​ក្រោម​នៃ bg overlay Layer ដើម្បី​បម្លែង​ចូល​គ្នា​យក​ធ្វើ​ជា​ផ្ទៃ​ភ្នក់​ភ្លើង​នៃ​លំហាត់​នេះ។
ជ្រើស​យក bg overlay layer រួច​ប្ដូរ​នូវ blending mode ពី normal ទៅជា Hard Light

1ជំហ៊ានទី៣៖
ប្រើ ​ប្រាស់ Type Tool ដើម្បី​វាយ​អក្សរ​ម្ដង ១តួ​ដាច់ៗ​ពី​គ្នា (១តួ ១ layer) និង​បង្កើត​ជា​អក្សរ 3D ទៅ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ដោយ​រើស​នូវពណ៌​ក្រហម​ឬ​ស្រដៀង​នឹង​ភ្លើង​តែ​ម្ដង
1អ្នក ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​នេះ នៅ​រាល់​គ្រប់​នៃ​អក្សរ​ទាំង​អស់ ដែល​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បង្កើត​ជា​អក្សរឆេះ​នោះ រួច​ទាញ​ទៅ​តាម​គំរូ នៃ 3D បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង Screen ស្រាប់ មើលយ៉ាង​ណា​ឲ្យ​សម​នឹង​គំនិត​របស់​អ្នក។
1ចាប់ ​បង្វិល ប្ដូរ​ទី​តាំង ពង្រីក​ពង្រួម និង​ប្ដូរ​កម្រិត​ពន្លឺ ដោយ​ដៃ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​នឹង​ការ​ចាប់​អូស ហើយ​មើល​រាង​តាម​នោះ​ចុះ។ ពេល​កំណត់​រួច ចុច​ប្ដូរឧបករណ៍​ផ្សេង នោះ​ស្មើ​នឹង​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​នូវ​ការងារ​បង្កើត​អក្សរ 3D របស់​អ្នក។
1រក ​រូប​ផ្សេង​មួយ​ទៀត ដើម្បី​មក​ចាក់​បង្កប់​លើ​អក្សរ​នោះ ឲ្យ​ហាក់​បីដូច​ជា​អុស​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដុត​ដូច្នោះ។ ដូច​ជា​រូប​ក្រដាស់​ត្រូវ​ទឹក​ចាស់ៗ ជញ្ជាំង​ចាស់ៗ ដោយ​ដាក់​នូវ​ពី​ខាង​លើ​នៃ​អក្សរ 3D របស់​អ្នក។
បន្ទាប់​មក​ចាប់​ផ្ដើម​ប្ដូរ​នូវ blending mode នៅ​លើ layer រូប​ថ្មី​នេះ​ទៀត ដើម្បី​កំណត់​នៃ​ការ​បង្កប់។
1បើក​រូប​ណា​មួយ​រួច ចាប់​ទាញ​ដាក់​ក្នុង​សន្លឹក​ការងារ​របស់​អ្នក​តែ​ម្ដង
11ជ្រើស ​យក layer ស្នាម​នោះ ហើយ​ចុច ctrl key ឲ្យ​ជាប់ រួច​យក Mouse ចុច​លើ​អក្សរ 3D នោះ​ដើម្បី​បង្កើត​បាន​ជា​ការ​ជ្រើស​យក​ត្រឹម​តែ​អក្សរ​ប៉ុណ្ណោះ។
1បន្ទាប់ ​មក​ធ្វើ​ការ​ចម្លង​ចេញ​នូវ​រូប តែ​ត្រឹម​ការ​ជ្រើស​រើស​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ចូលទៅ​ក្នុង Layer Menu > New > Layer Via Copy (Ctrl + J)
1បន្ទាប់ ​មក​ធ្វើ​ការ​ចម្លង​ចេញ​នូវ​រូប តែ​ត្រឹម​ការ​ជ្រើស​រើស​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ចូលទៅ​ក្នុង Layer Menu > New > Layer Via Copy (Ctrl + J)
1ចាប់​ផ្ដើម​ការងារ​របស់​អ្នក ដោយ​បង្កើត​អក្សរ​ដូច​នេះ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត ដែល​មាន​លំនាំ​ដូច​គ្នា​រហូត​ដល់​ចប់។
1ជំហ៊ានទី៤៖
ជិត ​នឹង​បញ្ចប់​នូវ​ការ​បង្កើត​អក្សរ 3D ដែល​ឆាប​ឆេះ​នៅ​ក្នុង​ភ្លើង​ហើយ ពេល​នេះ​អ្នក​បាន​បង្កើត​នូវ​អក្សរ 3D ដែល​ហាក់​ដូច​ជា​ត្រូវ​បាន​ឆេះ​រួច​ហើយ នៅ​ចាំ​តែ​ភ្លើង​មក​ដុត​ប៉ុណ្ណោះ។ ជា​ការងារ​បន្ទាប់​មក​ទៀត​អ្នក​រក​ភ្លើង​មក​ហើយ។
1ចាប់ផ្ដើម​កាត់​យក​នូវ​អណ្ដាត​ភ្លើង​ដែល​កំពុង​ឆាប​ឆេះ​នោះ មក​ដាក់​បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង​អក្សរ​របស់​យើង​ដែល​បាន​ធ្វើ​រួច។
កាត់ ​រូបភាព​រួច ប្ដូរ​នូវ Blending Mode នៅ​លើ​រូប​អណ្ដាត​ភ្លើង​ដែល​បាន​កាត់​រួច និង​ដាក់ Blur បន្តិច​ទៅ លៃលក​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ស័ក្ដសម ជា​ចុង​ក្រោយ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម។
1

មេរៀនទី១៧: អក្សរ​ខ្មែរ​

អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photoshop CS6

មាន​សំណួរ​មួយ​ចំនួន​បាន​ផ្ញើ​មក​សួរ​ខ្ញុំ​អំពី​បញ្ហា​អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photoshop CS6 ដែល​ក្រុមហ៊ុន Adobe ទើប​តែ​ចេញ​ផ្សាយ​ពីរ​បី​ខែ​នេះ។ ខ្ញុំ​ក៏​ពុំ​ទាន់​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ណា​មួយ​ដែល​សម​ស្រប​សម្រាប់​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ដែរ តែ​នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​លោក ដាញ់ ហុង អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ បាន​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ​ខ្លី​ទាក់​ទង​នឹង​បញ្ហា​នេះ។ លោក​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ប្រើ​អក្សរ​ហនុមាន (Hanuman ដែល​ទាញ​យក​ចេញ​ពី Google Webfonts) នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photoshop CS6 ហើយ​ដូច​ជា​ពុំ​មាន​បញ្ហា​អ្វី​ឡើយ។ ខ្ញុំ​ពុំ​ទាន់​មាន​កម្មវិធី Photoshop CS6 ប្រើ​នៅ​ឡើយ​ទេ តែ​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ហើយ សូម​សាក​ល្បង​តាម​សេចក្ដីណែនាំ​ដែល​ខ្ញុំ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​របស់​លោក ដាញ់ ហុង។
១. សូម​ទាញ​យក​អក្សរ ហនុមាន (Hanuman) ពី​គេហទំព័រ Google Webfonts។
២. ចូល​ទៅ Type → Penals → Paragraph Penal បន្ទាប់​មក​រើស​យក៖
a

មេរៀនទី១៩: បង្កើត​ភ្លើងនៅលើបាតដៃ

មេរៀនទី១៩: បង្កើត​ភ្លើងនៅលើបាតដៃ

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Photo Shop មាន Tools ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​កាត់​ត ឬ​រចនា​ជា​រូប​ភាព​ផ្សេងៗ។ ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​គន្លឹះមួយ ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​ពី​របៀប​ដាក់​ភ្លើង​នៅ​លើ​បាត​ដៃ ដែល​មើល​ទៅ​ហាក់​បី​ដូច​ជា​ភ្លើង​កំពុង​តែ​ឆេះ​អញ្ចឹង។
ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ស្វែង​រក​រូបភាព​ដែល​កំពុង​តែ​យក​ដៃ​ទាំង​ពីរ​ត្រង់​ទឹក យក​មក​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ។
ជំហ៊ានទី១
បើក​រូបភាព​នេះ​ជា​មួយ​កម្មវិធី Photo Shop
1ចុច​លើ Adjustment Layer => ហើយ​យក​ពាក្យ​ថា Levels
1ធ្វើ​ការ​កំណត់ ដូច​រូប​ភាព​ដែល​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម
1ជំហ៊ានទី២
សូម​ធ្វើ​ការ​បង្កើត Layer ថ្មី​មួយ​ទៀត
1ប្រើ​ប្រាស់​មុខ​ងារ soft brush ដោយ​កំណត់​ទំហំ​ធំ​បន្តិច ហើយ​ជ្រើស​យក​ពណ៌​(#993300) Select នៅ​លើ​រូប​បាទ​ដៃ។ បន្ទាប់​មក​កំណត់ brush ឲ្យ​តូច​ជា​មុន​បន្តិច កំណត់​យក (#ff9933) Select លើក​ន្លែង​ដដែល​ម្តង​ទៀត។ បន្ទាប់​មក​កំណត់ brush ឲ្យ​តូច​ជា​មុន​បន្តិច​ទៀត ដោយ​កំណត់​យក​ពណ៌ (#ffcc66) ចុច​លើ​កន្លែង​នេះ​ទៀត។ ចុង​ក្រោយ​ទំហំ​កំណត់ brush ឲ្យ​តូច​ជាង​មុន​បន្តិច​ទៀត ហើយ​កំណត់​យក​ពណ៌ (#ffff66) ចុច​លើក​ន្លែង​ដដែល​នោះ​ទៀត។
1ជំហ៊ានទី៣
ប្រើ​ប្រាស់​មុខ​ងារ Smudge Tool ហើយ​កំណត់​ទំហំ​ឲ្យ​តូច​បន្តិច រួច​ចុច​លើ​ពន្​លឺដែល​នៅ​លើ​ដៃ​នោះ​ឲ្យ រួច​ទាញ​ឡើង​ទៅ​លើ ធ្វើ​បែប​នេះ​ដដែលៗ​រហូត​ដល់​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​រូប​ដូច​ជា​អណ្តោត​ភ្លើង​កំពុង​តែឆេះ​លេច​ឡើង។
1ជំហ៊ានទី៤
ប្រើ​ប្រាស់ Quick Mask Mode ដើម្បី​បន្ថែម ពន្លឺ​ខ្លះ​នៅ​លើ​ដៃ ឲ្យ​ដូច​ជា​ចំហាយ​ភ្លើង​ដែល​ជេះ​ចេញ​មក ហើយ​ជ្រើស​យក Brush មួយ​ដែល​ធំ រួច Select ពី​លើ​រូបដៃ​នេះ។
1ជំហ៊ានទី៥
ចុច​លើ Adjustment Layer => ហើយ​ជ្រើស​យក Color Balance នៅ​ពេល​ដែល​ផ្ទាំង​មួយ​ទៀត​បង្ហាញ​មក​សូម​ធ្វើ​ការ​កំណត់
Red : កំណ​ត់យក +26
Green : កំណត់​យក +12
Blue : កំណត់​យក -21
1ជំហ៊ានទី៦
ចុច​លើ Color Balance ហើយ​ប្រើ​ប្រាស់ Eraser Tool ដើម្បី​លុប​ពន្លឺ​ខ្លះៗ​ដែល​នៅ​ជុំ​វិញ​ដៃ
1ក្រោយ​ពី​បាន​លុប​ពណ៌​ដែល​ដូច​ចំហាយ​ភ្លើង​ចាល​ខ្លះ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដូច​ខាង​ក្រោម
1

មេរៀនទី២០: របៀបប្តូរពណ៌សក់

នេះ​គឺ​ជា​គន្លឹះ​មួយ​ដែល​ណែនាំ​ឲ្យ​អ្នក​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់​តិច​និច នៅ​ក្នុង​ការ​ប្តូរ​ពណ៌ ឬគេ​ហៅថា ហាយឡាយ​សក់ ពី​ធម្មតា​ទៅ​ជា​ពណ៌​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។ ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​យក​រូប​ភាព​ខ្លួន​ឯង ឬក៏​រូប​ភាព​អ្នក​ណា​ម្នាក់​មក​ធ្វើ​ការ​អនុវត្ត​ក៏​បាន។
១. បើក​រូប​ភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្តូរ​ពណ៌​សក់​ជា​មុន​សិន បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ Icon New Adjustment Layeដែល​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​នៃ Layers Palette (ចុច​ត្រង់​រូប​ដែល​គូរង្វង​មូល)។
1២. ជ្រើស​រើស​យក Hue/Saturation
1៣. នៅ​ពេល​ដែល​ផ្ទាំង Hue/Saturation បង្ហាញ​មក សូម​ធ្វើ​ការ​ធីក​លើ​ប្រអប់ Colorizeនៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម
1៤. អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ត្រង់​ប្រអប់ Hue និង Saturation
– Hue : កំណត់​យក 9
– Saturation : កំណត់​យក 45
– បន្ទាប់​មក​បិទ​ផ្ទាំង​នេះ​ចោល
1ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​សក់​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​បន្តិច​ហើយ
៥. ដំណាក់​កាល​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​កំណត់ Background របស់ Layer mask ទៅ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ​វិញ ដោយ Select លើ Layer mask ហើយ​ចុច Ctrl + Delete នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ផ្ទៃ​របស់​វា​ប្តូរ​ទៅ​ជាពណ៌​ខ្មៅ​វិញ។
16. យក Brush មួយ​នេះ​ផាត់​ពី​លើ​សក់ ដូច​ដែល​អ្នក​បាន​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម

1