មេរៀនទី១: សេចក្តីផ្តើមនៃ VB.NET

មេរៀនទី១: សេចក្តីផ្តើមនៃ VB.NET

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan
2
1.1         និយមន័យ VB.NET VB.NET គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការ សរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗ បានល្អ និងមានការពេញនិយមក្នុង ការយកមកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ មិនតែប៉ុណ្ណោះវា មានតួនាទី ជាច្រើនទៀតផងដែរ។

1.2         របៀបដំឡើងកម្មវិធី VB.NET

តម្រូវការ ដើម្បីដំឡើង visual studio 2010

  1. បិទកម្មវិធីសម្លាប់មេរោគ anti-virus ឬ anti-spyware
  2. បិទកម្មវិធីទាំងអស់ដែលកំពុងរត់ដំណើរការ
  3. 1 GB RAM ឡើងទៅ
  4. ទំហំចាប់ពី 3 GB ថាស Hard disk space

Visual Basic.NET 2010ការដំឡើង

ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំឡើង install visual studio 2010 លោកអ្នកអាចដំឡើងពីថាសរឹង hard disk ឬ DVD ROM។ ប្រសិនបើដំឡើងវាពី DVD ROM, visual studio 2010 និងរត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីថាសរឹង hard disk។

ជំហានទី១: ចុចពីរដងលើ Double click លើ setup.exe។
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី២: ចុចលើ setup.exe file, ចុចលើ Install Microsoft Visual Studio 2010
Visual Basic.NET 2010
ជំហានទី៣:  ចុច Next ចាប់ផ្តើមការដំឡើង
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៤: ចុច  next
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៥:  ចុចប៊ូតុង I accept the license term
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៦: ជ្រើសរើសលក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកចង់ដំឡើង​ visual studio 2010។ ជ្រើសរើសទីតាំង default location លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Full ឬ Custom features។
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៧: ចាប់ផ្តើមដំឡើង សមាធាតុ
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៨: :  ចាប់ផ្តើម Reboot computer បញ្ចប់ការដំឡើង
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៩: បន្ទាប់មក reboot ចាប់ផ្តើម setup ម្តងទៀត
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី១០: ដំឡើងសមាសធាតុ
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី១២: ការដំឡើងបានបញ្ចប់ជាស្តាពរ

1.3       របៀបបើកកម្មវិធី VB.NET

–      ចុចលើ Start
–      ចុចលើ all programs (Windows 7)–> Microsoft Visual Studio 2010
Visual Basic.NET 2010ដើម្បីចាប់ផ្តើម application ដំបូង លោកអ្នកត្រូវ ចុចលើ New Project។ ខាងក្រោម VB2010 New Project dialog box នឹងបង្ហាញ។
Visual Basic.NET 2010ប្រអប់ dialog box នឹងផ្តល់អោយ 5 projects ដែលលោកអ្នកនឹងបង្កើត។ ដើម្បីបង្កើតសន្លឹក windows Applications យើងនឹងជ្រើសរើស Windows Forms Application។
Visual Basic.NET 2010ទាញប៊ូតុង control នៅក្នុង form, ហើយប្តូរ default Text Button1 ចុចលើ OK ក្នុង សន្លឹក properties។
Visual Basic.NET 2010ឥឡូវចុចលើ OK និងសន្លឹកកូដ code បង្ហាញ បញ្ចូល Enter ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic.NET 2010កាលណាលោកអ្នក រត់ run កម្មវិធី program ហើយចុចលើ OK button ប្រអប់ dialog box និងបង្ហាញ “WELCOME TO VISUAL BASIC 2010″ ដូចខាងក្រោមនេះ:
Visual Basic.NET 20101.4         របៀបបង្កើត Project

–      ចុចបើកកម្មវិធី Visual Studio 2010 សិន
–      ចុចពាក្ស File ( Ctrl + N ) > New Project
Visual Basic.NET 2010Name : ជាឈ្មោះរបស់ Project
– ចុចពាក្ស Windows Forms Application > Click OK

1.5 របៀបរក្សា Project
–  ចុចពាក្ស File manu
– យកពាក្ស Save Form / Save All
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010–      សរសេររើ សទីតាំង Save Project > OK
1.6       លក្ខណ: Interface របស់ VB.NET

អត្ថន័យ:

–      Form: គឺជា interface មួយសម្រាប់ អោយយើង Design Graphic របស់កម្មវិធី
–      Toolbox : គឺជាឧបករណ៍  សម្រាប់ Design លើ Form
–      Property : គឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ បង្ហាញ លើ Toolbox និមួយៗ
–      -Solution Explorer :គឺកន្លែងមួយសម្រាប់ បង្ហា ញអោយឃើញពី Project របស់យើង

1.7      របៀបកំណត់ Form Run មុនដំបូងគេ ត្រង់កន្លែងនេះ វាមានសារ:សំខាន់ ដែរ មុនពេលដែលយើងបើក កម្មវិធី មក តើយើងចង់បើក form ណាមួយមុនគេ។ ដូច្នេះ ខាងក្រោមនេះជារបៀបធ្វើរបស់វា:

–      ចុចលើពាក្ស Project menu
–      យកពាក្ស Windows Application Property
Visual Basic.NET 2010

–      ចុចផ្លាស់ប្តូរត្រង់ប្រអប់  Startup Form វារួ ចជាការស្រេច។

1.8. របៀបដំណើរការកម្មវិធីដែលបានធ្វើ នៅពេលនេះ យើងបានកំណត់ form ណាមួយបង្ហាញមុនគេហើយ យើងត្រូវចុចវាអោយ ដំណើរការ ។ ខាងក្រោមនេះ ជារបៀបធ្វើ:
–      ចុចលើសញ្ញាព្រួញ ទៅមុខពណ៌បៃតង រូបខាងក្រោម
Visual Basic.NET 20101.9       របៀបចាកចេញពីកម្មវិធី
– ចុចលើពាក្ស File Menu
-ចុចលើពាក្ស Exit

Visual Basic.NET 2010

 

 

មេរៀនទី២: លក្ខណ:កម្មវិធី VB.NET

មេរៀនទី២: លក្ខណ:របស់កម្មវិធី VB.NET

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

2.1  ឧបករណ៍ Toolbox

នៅក្នុងកម្មវិធីណាក៍សុទ្ធតែមាន Toolbar មកជាមួយពីព្រោះវាមានសារ:ប្រយោជន៍ ក្នុងការបង្កើត ឧបករណ៍ អ្វីមួយក្នុងកម្មវិធីនោះ។ ដូច្នេះកម្មវិធី Visual Studio 2008 នេះវិញក៍មាន toolbar ដែរ។ ដែលមានដូចជា

-textbox –button
-Label -Combo box
-Checkbox -មានផ្សេងទៀត
Visual Basic.NET 2010ខាងក្រោមនេះជាតួនាទីរបស់ Toolbox និមួយៗ
Visual Basic.NET 2010
ឧបករណ៍
Visual Basic.NET 20102.2 Solution Explorer
Solution Explorer គឺជាកន្លែងមួយ សម្រាប់បង្ហា ញពី Project ឬ Form ឬ Module ទាំងអស់ដែលមាន នៅក្នុង Project របស់យើង ។ ខាងក្រោមនេះជា Project មួយដែលមាន Form ជាច្រើន។
Visual Basic.NET 20102.3 Property Object Property គឺជា Object ដែលប្រើសម្រាប់កែរប្រែទៅលើ  Toolbox ណាមួយ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាឧបករណ៍ នៅលើ button។ បញ្ជាក់ property របស់ toolbox នីមួយមានលក្ខណ: ខុសគ្នា។ ខាក្រោមជាឧទាហរណ៍ property របស់ textbox មួយ:
Visual Basic.NET 2010Property ដែលសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រើ
-Name : សម្រាប់ដាក់ឈ្មោះអោយ Textbox
-BackColor : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយ Textbox
-ForeColor : ពណ៍ អក្សរក្នុង Textbox
-Font : សម្រាប់ប្តូរស្ទាយអក្សរ ទំហំ ពណ៌ ក្នុង Textbox


មេរៀនទី៣: ប្រភេទទិន្នន័យនិងអថេរ

មេរៀនទី៣:  ប្រភេទទិន្នន័យ និងអថេរ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

3.1 អថេរ យើងដឹងថាការសរសេរកម្មវិធី និមួយៗ មិនថាភាសា HTML, Java ទេ VB.NET ក៍ដូចគ្នាដែរ។ សម្រាប់ការ ប្រកាសអថេរ វាមានសារ:សំខាន់ ក្នុងការរក្សាទុកតម្លៃជាបណ្តោះអាសន្ន ពេលកម្មវិធី ដំណើរការ។ ដូចនេះខាងក្រោមនេះ ជារូបមន្តនៃការប្រកាសអថេរ។
Visual Basic.NET 2010ចំណាំ
-Keyword : សម្រាប់កំណត់ពី របៀបប្រើ អោយអថេរមាន ដូចជា (Public , Static , Dim , Private )
-Viable Name : ឈ្មោះអថេរ
-As : កំណត់ប្រភេទ Data_type ទៅអោយអថេរ
-Data_Type : ជាប្រភេទទិន្នន័យ របស់អថេរ

Ex.
-Public a as integer
-Dim a as string
-private k as long
កំណត់ចំណាំ ៖ សម្រាប់អថេរ ដែលប្រកាសក្នុង General Declaration គឺជា Static Variable

3.1.1 ដែនកំណត់របស់អថេរ ( Scope Of Variable )

ដើម្បីប្រកាសអថេរអោយ បានត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវកំណត់ដែនកំណត់ របស់អេថេរអោយ បានត្រឹមត្រូវ (Life time Variable ) តើអថេរវាមានដែន រក្សាតម្លៃបានត្រឹមណា។ ដូចដែលបានចែកជា ៥ របៀបនៃការប្រកាស អថេរគឺ:

-Global Variable
-Global Friend Variable
-Module Level Variable
-Dynamic local Variable
-Static Local Variable
ខាងក្រោមនេះជារបៀបនៃការប្រកាសអថេរនីមួយៗ
3.1.1.1 ការប្រកាសអថេរជា Global Variable ៖

-គេប្រកាសវានៅ Standard Module ( Code )
– Keyword ជា Public
– Scope របស់វាគឺប្រើបានគ្រប់ Form ក្នុង Project
Life Time : នៅពេកបញ្ចប់ Application
-Ex. Public a as integer
3.1.1.2 ការប្រកាសអថេរជា Global Friend Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Global Friend Variable ៖
– គេប្រកាសវានៅ Standard Module ( Code )
– Keyword ជា Friend
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានគ្រប់ Form ក្នុង Project
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Friend ak as String

3.1.1.3 ការប្រកាសអថេរជា Module Level Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Module Level Variable ៖
-គេប្រកាសវានៅ Standard Module , Form Module ,Class Module
– Keyword ជា Private / Dim
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានតែក្នុង Module ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Dim/Private c as String

3.1.1.4 ការប្រកាសអថេរជា Dynamic Local Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Dynamic Local Variable
-គេប្រកាសវានៅ Procedure ( Sub Procedure , Function Procedure)\
– Keyword ជា Dim
– Scope របស់វាគឺ ប្រើក្នុង Procedure ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពលបញ្ចប់ Application
-Ex. Dim c as String

3.1.1.5 ការប្រកាសអថេរជា Static Local Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Static Local Variable
-គេប្រកាសវានៅ Procedure ( Sub Procedure , Function Procedure)
– Keyword ជា Static
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានតែក្នុង Procedure ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Static c as String

3.1.2 លក្ខណ:នៃការប្រកាសអថេរ

ការប្រកាសអថេរមួយ មិនមែន ជាការប្រកាសលេង លេងនោះទេ។ វាមានលក្ខណ:ដូចជា:
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរអោយដូច Keyword ( dim , Private , Static ,…)
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរជាលេខ (223)
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរ ដោយដកឃ្លា ​បើចងដកឃ្លាត្រូវដាក់ Under Score ( a ad ជា a_ad )
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរជាសញ្ញា (‘’&($#)
–      ការប្រកាសត្រូវដាក់ Keyword មុនបន្ទាប់ម ឈ្មោះអថេរ បន្ទាប់មក As  បន្ទាប់មក Data_type
3.2 ប្រភេទទិន្នន័យ Data_type
3.2.1 និយមន័យ
ប្រភេទទិន្នន័យ គឺចាសំណុំទិន្នន័យ ដែលគេប្រើ សម្រាប់កំណត់លក្ខណ:អថេរមួយ ឬច្រើន។ ការប្រកាសអថេរគឺត្រូវធ្វើឡើង ដោយភ្ជាប់ជាមួយ ប្រភេទទិន្នន័យសម្រាប់កំណត់លក្ខណ: អថេរនោះ។
3.2.2 ប្រភេទទិន្នន័យ ប្រភេទទិន្នន័យ មានចំនួន ៨ ដែលគេប្រើញឹកញាប់ជាងគេ ក្នុងគ្រប់ភាសាដូចជា VB.NET, HTML….។
ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទទិន្នន័យ និងទំហំរបស់វា។
Visual Basic.NET 2010ខាងក្រោមនេះ ជាឧទាហរណ៍ នៃការប្រកាសអថេរ ជាប្រភេទទិន្នន័យនិមួយៗ។
១. ជា Byte , Integer , Long
Visual Basic.NET 2010
២. Single, Double

 

Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010

 

 

ឧទារហណ៍ ១
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010ឧទារហណ៍ ២ គេដឹងថាក្រុមហ៊ុន មួយមានគោលការណ៍ធ្វើការចំនួន ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយ  ប្រាក់ឈ្នួល ក្នុងមួយម៉ោង ២០$។ ប្រសិនបើបុគ្គលិកណាធ្វើការលើសពី ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងស គេគិតប្រាក់ បន្ថែមចំនួន ១ម៉ោង ២០$ និងការថែម ២០% ដោយគិតប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមអ្វីទាំងអស់។
Visual Basic.NET 2010ឧទារហណ៍ ៣  ចូរសរសេរកម្មវិធី បូក ដក គុណ ចែក នៃពីរចំនួនខាងក្រោម
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៤ ចូរសរសរកម្មវិធី បូកសរុប ពិន្ទុក និងមធ្បមភាគសិស្សតាម មុខវិជ្ជា
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៥ ចូរសរសេរកម្មវិធីរកចំនួន សន្លឹកលុយដុល្លា
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៦ ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួន គិតម៉ោងខាងក្រោម
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010

 

 

 

មេរៀនទី៤: Control Structure

មេរៀនទី៤: Control Structure

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

4.1 និយមន័យ Control structure គឺគេត្រូវបានកំណត់ថា ជាការ ត្រួត ពិនិត្យដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័លក្ខខណ្ឌ ដែលមានលក្ខខ័ណ្ធ ធ្វើការដ៏ដែលៗ បើករណីពិតទើបអនុវត្តន៍ Statement បើវាមិនទិត វាមិនអនុវត្តន៍ Statement នោះទេ គឺកម្មវិធីនឹងចាកចេញក្រៅ។ សម្រាប់ក្នុងភាសា VB.NET វិញ Control structure មានចំនួនដែល សំខាន់។
១. if Statement
២. if else Statement
៣. if else_if Statement
៤. Select Case Statement
Visual Basic 20104.1.1 ការប្រើ IF STATEMENT បើសិន Expression ពិត (Expression មានតម្លៃមិនស្មើសូន្យ) statement ត្រូវបានអនុវត្តន៍ តែផ្ទុយ ទៅវិញ បើ expression មិនពិត (Expression មានតម្លៃ ស្មើសូន្យ) វានឹងអនុវត្តន៍ statement 2។ ដូច្នេះ IF statement មាន Syntax ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១: ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួន ធំជាង នៃពីរចំនួន
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២: ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួនចែក ទៅលើលក្ខ ខណ្ឌ តួចែកស្មើរ ០
Visual Basic 2010Visual Basic 20104.1.2 ការប្រើ IF ESLE STATEMENT សម្រាប់ IF else statement វិញវាមិនខុសពី IF statement ប៉ុន្មានទេ គ្រាន់តែវាមាន Else ថែម បើសិន Expression1 ពិតជាត្រូវការអនុវត្តន៍ statement1 ទី២ អត់ តែប់សិន expression1 ខុសត្រូវចូល statement2។ ដូច្នេះ IF statement មាន syntax ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១: ចូរសរសេរកម្មវិធីរកចំនួនចែក ទៅលើលក្ខខ័ណ្ខ តួចែកស្មើរ 0
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២: ចូរសេសរកម្មវិធី រកចំនួន ធំជាង នៃបីចំនួន ដោយប្រើ IF Else Statement
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍៣: ចូរសរសរកម្មវិធី រកចំនួនបង់ថ្លៃអគ្គិសនី
Visual Basic 2010Visual Basic 20104.1.3 ការប្រើ IF ESLE-IF STATEMENT
if – else_if Statement : ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូច if-else statement គេត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វា សម្រាប់ ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌច្រើន (លើសពី២) ។ ទម្រង់ទូទៅរបស់ if-else-if Statement ដូចខាងក្រោម
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍១ចូរសរសេរកម្មវិធី បូនសរុប ប្រាក់ខែ ជាប្រចាំសប្តាហ៍ របស់បុគ្គលិកម្នាក់ ដោយមានការ បន្ថែមម៉ោងស្មើរ ២ដងនៃម៉ោង ការងារ។
Visual Basic 2010កូដ
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២ចូររកនិន្ទេសសិស្ស
Visual Basic 20104.1.4 ការប្រើ SELECT CASE STATEMENT ចំពោះ Select Case វិញមាន ក៍មានដំណើរការ មិនខុសពី If else , if else if Statement ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តនៃការបង្កើត Select Case:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
Visual Basic 2010Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍៣ចូររកនិន្ទេសិស្ស ដោយប្រើ Select Case ធ្វើការវាយបញ្ចូល ដោយក្នុង ចន្លោះ
១. ពិន្ទុក ០-៥៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Need to work harder
២. ពិន្ទុក ៥០-៥៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Average
៣. ពិន្ទុក ៦០-៦៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Above Average
៤. ពិន្ទុក ៧០-៨៤ បង្ហាញលទ្ធផលជា Good
៥. ពិន្ទុក ៨៤-១០០ បង្ហាញលទ្ធផលជា Excellence
Visual Basic 20104.1.5 ការប្រើ Text Box ដើម្បីបង្កើត calculator ដែលបន្ថែម បូកពីរចំនួនដោយប្រើ TextBox control។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ លោក អ្នកបញ្ចួលប្រអប់ text box ពីរ និង label បី និងប៊ូតុង១។ ដែល បង្ហាញកូដដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2, product As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = TextBox2.Text
product = num1 + num2
Label1.Text = product
End Sub
Visual Basic 2010

 

 

 

 

 

មេរៀនទី៥: ធ្វើការ Control Properties

មេរៀនទី៥: ធ្វើការ Control Properties

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

5.1 Control Properties ក្នុង VB2010 មុនពេលសរសេរ ព្រឹត្តិការ សម្រាប់ control មួយក្នុង Visual Basic 2010 ដើម្បីទទួលខុសត្រូវ user លោកអ្នកបង្កើត properties សម្រាប់ control។
Visual Basic 2010ចំណង់ជើងគឺ Addition Calculator ចាំថា នឹងបង្ហាញសន្លឹកខាងលើ។ ក្នុងសន្លឹក properties។
Visual Basic 2010លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស properties ដូចជា font, location, size, foreground color, background color ,MaximizeBox, MinimizeBox ។ល។ លោកអ្នកអាចប្តូរ properties របស់ object នៅពេលរត់។ Visual Basic 2010 ប្រើ RGB(Red, Green, Blue) ដើម្បីកំណត់ពណ៌។ កូដ RGB code សម្រាប់ពណ៌លឿង គឺ 255,255,0។  form គឺ Color.FormArbg(RGB code) បង្ហាញកូដខាងក្រោម:

Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 255)
End Sub
End Class

ដើម្បីផ្តល់ពណ៌

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.BackColor = Color.Magenta
End Sub

background ពណ៌ស្វាយ:
Visual Basic 2010លោកអ្នកចាំកូដពណ៌ខាងក្រោម
Visual Basic 2010ខាងក្រោមកម្មវិធីនឹងអនុញាត អោយ user បញ្ចូលកូដ RGB code ទៅក្នុងប្រអប់ text box បីនិង កាលណា ចុចបង្ហាញប៊ូតុង ពណ៌ background color របស់ form នឹងប្តូរទៅតាមកូដ RGB code។
Visual Basic 2010កូដកម្មវិធី

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim rgb1, rgb2, rgb3 As Integer
rgb1 = TextBox1.Text
rgb2 = TextBox2.Text
rgb3 = TextBox3.Text
Me.BackColor = Color.FromArgb(rgb1, rgb2, rgb3)

End Sub

 

មេរៀនទី៦: OO Programming

មេរៀនទី៦: OO Programming

កម្មវិធី VB2010 ប្រហែលនឹង VB6 ដែលមាន Interface និង program structure ដូចគ្នា។ តែមូលដ្ឋាន មួយចំនួនខុសគ្នាខ្លះ។ កម្មវិធី VB2010 គឺជា Object Oriented Programming Language ពេញលេញ ខណ:ដែល VB6 គ្រាន់តែអាចប្រើ OOP បាន។ OOP បណ្តាលថ្នាក់ ត្រូវបានបង្កើត structure និង methods ក្នុង class មួយ ការបន្ថែមអនុគមន៍ សាមញាំ។ ក្នុង VB2010 កម្មវិធី program structure ដើម្បី កំណត់ class អាចសរសេរដូចខាងក្រោម:

Public Class Human
‘Data Members
Private Name As String
Private Birthdate As String
Private Gender As String
Private Age As Integer
‘Methods
Overridable Sub ShowInfo( )
MessageBox.Show(Name)
MessageBox.Show(Birthdate)
MessageBox.Show(Gender)
MessageBox.Show(Age)
End Sub
End Class

ដើម្បីបង្កើត class ចាប់ផ្តើម VB2010 ជ្រើសរើសលើ Windows Applications។ ក្នុង VB2010 IDE, ចុចលើ Project លើ menu bar ជ្រើសរើស Add Class, បន្ថែម Add New Item dialog បង្ហាញដូច រូបខាងក្រោម:
Visual Basic 2010ប្រើជា default class Class1.vb នឹងបង្ហាញ new tab ជាមួយ សន្លឹក កូដ code។ ប្តូរ Rename class ដូចជា MyClass.vb។ ប្តូរ Rename form ដូចជា MyFirstClass.vb.

នៅក្នុងសន្លឹក MyClass.vb បញ្ចូលកូដ code ដូចខាងក្រោម:

Public Function BMI(ByVal height As Single, ByVal weight As Single)
BMI = Format((weight) / (height ^ 2), “0.00”)
End Function

ឥឡូវលោកអ្នកបានបង្កើត class មួយ ដែលហៅថា MyClass ដូចជា BMI។ BMI class,  បញ្ចួលប៊ូតុង ទៅក្នុង form ចុចលើប៊ូតុងដើម្បី បញ្ចូល កូដ code:

Private Sub BtnCalBmi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCalBmi.Click
Dim MyObject As Object
Dim h, w As Single
MyObject = New MyClass1()
h = InputBox(“What is your height in meter”)
w = InputBox(“What is your weight in kg”)
MessageBox.Show(MyObject.BMI(h, w))
End Sub

 

មេរៀនទី៧: សរសេរកូដ Code

មេរៀនទី៧: សរសេរកូដ Code

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

7.1 event Procedure Visual Basic 2010 គឺជា object oriented មួយហើយព្រឹត្តិការភាសាកម្មវិធី។ បណ្តាសន្លឹក application​ គឺជា event។ Event មានន័យថា user នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីជាមួយកម្មវិធី program, អាចចុចលើ command button, បញ្ចូលអត្ថបទទៅក្នុង text box ឬចង់បិទកម្មវិធី application ជាដើម។ កាលណាយើងចាប់ផ្តើម សន្លឹក​ application ក្នុង Visual Basic 2010 យើងនឹងឃើញ default form បង្ហាញចា Form1 ក្នុង IDE វាតាមពិត Form1 Class ចេញពី Form class System.Windows.Forms.Form, ដូចបង្ហាញសន្លឹក Form1 properties។
Visual Basic 2010កាលណាយើងចុចផ្នែកមួយនៃ form យើងនឹងឃើញសន្លឹក code បង្ហាញខាងក្រោម។ ក្នុងករណីនេះ event procedure គឺជា Form1 ហើយវាចាប់ផ្តើមជាមួយ Private Sub ហើយបញ្ចប់ជាមួយ End Sub។​ រួមមាន Form1 class និង event Load។

Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

End Sub
End Class

មាន event ផ្សេងទៀតដែលប្រមូលផ្តុំ associated ជាមួយ Form1 class ដូចជា click, cursorChanged, DoubleClick, DragDrop, មើលដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។
Visual Basic 20107.2  សរសេរកូដ code លោកអ្នកសរសេរកូដសម្រាប់ event procedure រវាង Private Sub…….End Sub អនុញ្ញាតសរសេរ code :

Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.Text = “My First VB2010 Program”
Me.ForeColor = Color.ForestGreen
Me.BackColor = Color.Cyan
End Sub
End Classs

បន្ទាត់ ទី១ នៃកូដ code នឹងប្តូរចំណងជើង របស់ form ទៅជា My First Visual Basic 2010 Program, បន្ទាត់ទី២ និង foreground object ទៅជា Forest Green( ក្នុងករណីនេះ វាគឺជា label ដែលលោកអ្នក លោកអ្នក បញ្ចូលក្នុង form និងប្តូរ Foreground និងបន្ទាត់ចុងក្រោយ ប្តូរ background  ជាពណ៌ បៃតងខ្ចី។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim name1, name2, name3 As String
name1 = “John”
name2 = “Georges”
name3 = “Ali”
MsgBox(” The names are ” & name1 & ” , ” & name2 & ” and ” & name3)
End Sub
ក្នុងឧទាហរណ៍ នេះបញ្ចូល command button មួយក្នុង form និងកែ ឈ្មោះ caption ដូចបង្ហាញ Hidden Names។ keyword Dim គឺ ប្រកាស variables name1, name2 and name3 ជា string។ អនុគមន៍ function MsgBox គឺបង្ហាញឈ្មោះ ក្នុងប្រអប់សារ message box ដែលត្រូវបញ្ចូលរួម។
Visual Basic 2010

មេរៀនទី៨: ការរៀបចំទិន្នន័យ Data

មេរៀនទី៨: ការរៀបចំទិន្នន័យ Data

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

8.1 Visual Basic 2010 ប្រភេទទិន្នន័យ Data Visual Basic 2010 បែងចែក ព័ត៌មាន ជាពីរជំនាញ ប្រភេទទិន្នន័យ វាជាប្រភេទ numeric data និង ប្រភេទ non-numeric data។

8.1.1 ប្រភេទ Numeric Data

ប្រភេទ Numeric data គឺជាប្រភេទទិន្នន័យ ដែលរួមមានលេខ អាចជា គណិតវិទ្យា ជាមួយស្តង់ដា ប្រមាណវិធី ដូចជាប្រមាណវិធីបូក add, ដក minus, គុណ multiply, ចែក divide និងផ្សេងទៀត។ ក្នុង កម្មវិធី Visual Basic 2010,  ចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបែងចែក ជា 7 ប្រភេទ ដោយផ្អែកលើលំដាប់ នៃតម្លៃទិន្ន័យ វាអាចផ្ទុក។

Visual Basic 20108.1.2 ប្រភេទ Non-numeric Data

ប្រភេទ Nonnumeric data គឺជាទិន្នន័យ មិនអាច ដែលបានរៀបចំ ជាគណិតវិទ្យា ដោយប្រើស្តង់ដា ប្រមាណវិធីនិពន្ត។ ទិន្នន័យ non-numeric data បញ្ចូលអត្ថបទ text ឬប្រភេទ string data  ប្រភេទ Date data, ប្រភេទ Boolean data ដែលផ្ទុក គ្រាន់តែតម្លៃពីរ (ពិត true ឬ មិនពិត false) ប្រភេទ Object data និងប្រភេទ Variant data។
Visual Basic 20108.1.3 តម្លៃផ្តល់ទិន្នន័យ
បណ្តាតម្លៃដែលផ្តល់ ទិន្នន័យមួយ ក្នុងករណីនេះ យើងត្រូវការបន្ថែម suffix នៅពីក្រោយ  អាចគណនា យើងអាចប្រើ num=1.3089#  សម្រាប់ប្រភេទ Double។
Visual Basic 2010ក្នុងការបន្ថែម យើងត្រូវការ បញ្ចប់ string ដូចជា:

memberName=”Turban, John.”
TelNumber=”1800-900-888-777″
LastDay=#31-Dec-00#
ExpTime=#12:00 am#

8.2 ការរៀបចំអថេរ
8.2.1 ឈ្មោះអថេរ
ខាងក្រោមនេះតួនាទី កាលណាឈ្មោះអថេរ ក្នុង Visual Basic 2010។ វាត្រូវការយ៉ាង តិច 255 character មិនប្រើ space។
Visual Basic 20108.2.2 ការប្រកាសអថេរ ក្នុងកម្មវិធី Visual Basic 2010, ត្រូវការ ប្រកាស អថេរ មុនពេកប្រើវា ដោយផ្តល់ឈ្មោះ និងប្រភេទទិន្នន័យ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនបានធ្វើវានឹងបង្ហាញ error។  លោក អ្នក អនុវត្តតាម format ដូចខាងក្រោម:

Dim Variable Name As Data Type

ឧទាហរណ៍

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Dim password As String
Dim yourName As String
Dim firstnum As Integer
Dim secondnum As Integer
Dim total As Integer
Dim doDate As Date
End Sub

លោកអ្នកអាចរួមបញ្ចូលបន្ទាត់ខាងក្រោម

Dim password As String, yourName As String, firstnum As Integer,………….

ឧទាហរណ៍:

Dim yourName as String * 10

ឈ្មោះរបស់អ្នកអាចមានច្រើនជាង 10 Characters.
8.2.3 ការផ្តល់តម្លៃទៅអោយអថេរ បន្ទាប់ពីបានប្រកាស អថេរ ដោយប្រើ Dim statements, យើងអាចផ្តល់តម្លៃ ទៅអោយ អថេរ។ Variable=Expression
អថេរអាចប្រើកាស ឬតម្លៃ control property កន្សោម ជាកន្សោម គណិតវិទ្យា ចំនួន number, string, និងជាតម្លៃ Boolean (ពិត true មិនពិត false)។ ឧទាហរណ៍:

firstNumber=100
secondNumber=firstNumber-99
userName=”John Lyan”
userpass.Text = password
Label1.Visible = True
Command1.Visible = false
Label4.Caption = textbox1.Text
ThirdNumber = Val(usernum1.Text)
total = firstNumber + secondNumber+ThirdNumber

8.3 Constant Constants គឺជាប្រភេទអថេរច្រើន ដែលតម្លៃ របស់វាមិនអាចប្រែប្រួល
8.3.1 ការប្រកាស Constant មានទម្រង់ format ជា

Const Constant Name As Data Type = Value

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Const Pi As Single=3.142
Const Temp As Single=37
Const Score As Single=100
End Sub

 

មេរៀនទី៩: ប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យា

មេរៀនទី៩: ប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យា

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កុំព្យូទ័រអាចចាត់ចែង ការគណនា តាមគណិតវិទ្យាក្នុង Visual Basic 2010  អាចសរសេរ code ការគណនា ដូចជាបូក addition, ដក subtraction, គុណ multiplication, ចែក division និងប្រភេទ ផ្សេងទៀត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍:

Dim num1, num2, difference, product, quotient As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = TextBox2.Text
sum=num1+num2
difference=num1-num2
product = num1 * num2
quotient=num1/num2
Label1.Text=sum
Label2.Text=difference
Label3.Text = product
Label4.Text = quotient

ឧទាហរណ៍:
c^2=a^2+b^2

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim a, b, c As Single
a = TextBox1.Text
b = TextBox2.Text
c=(a^2+b^2)^(1/2)
Label3.Text=c

End Sub

ឧទាហរណ៍: ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BMI Calculator

Underweight = <18.5
Normal weight = 18.5-24.9
Overweight = 25-29.9
Obesity = BMI of 30 or greater

BMI អាចគណនាដោយប្រើ weight/( height )2

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArsgs) Handles Button1.Click

Dim height, weight, bmi As Single
height = TextBox1.Text
weight = TextBox2.Text
bmi = (weight) / (height ^ 2)
Label4.Text = bmi

End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញ កំពស់ 1.80m ទំងន់ 75 kg។ (ចំនួន 1 foot=0.3048, 1 lb=.45359237 គីឡូក្រាម)

Visual Basic 2010លោកអ្នកអាចគណនាតាម ប្រមាណវិធីនិពន្ត:

Area of a triangle
Area of a rectangle
Area of a circle
Volume of a cylinder
Volume of a cone
Volume of a sphere
Compound interest
Future value
Mean
Variance
Sum of angles in polygons
Conversion of lb to kg
Conversion of Fahrenheit to Celsius

 

មេរៀនទី១០: String Manipulation

មេរៀនទី១០String Manipulation

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

10.1 String Manipulation ដោយប្រើសញ្ញា + និង &

ក្នុងកម្មវិធី Visual Basic 2010  Strings អាចរៀបចំដោយប្រសញ្ញា & និងសញ្ញា + ទាំងពីរក្នុង string ដែលរួមបញ្ចូលពីរ ឬជា string តូចក្នុង string ធំជាង ឧទាហរណ៍ “Visual” និង “Basic” ជា “Visual Basic” ដែល “Visual”&”Basic” ឬ “Visual “+”Basic”

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1, text2, text3 As String
text1 = “Visual”
text2 = “Basic”
text3 = text1 + text2
Label1.Text = text3

End Sub

ឧទាហរណ៍:

Dim text1, text3 as string
Dim Text2 As Integer
text1 = “Visual”
text2=22
text3=text1+text2
Label1.Text = text3
កូដ code នេះនិងបង្ហាញ error ពីកំហុសទិន្នន័យ។

Dim text1, text3 as string
Dim Text2 As Integer
text1 = “Visual”
text2=22
text3=text1 & text2
Label1.Text = text3

លោកអ្នកអាចបញ្ចូល string ច្រើនពីរ string ទំហំធំជាង:

Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1, text2, text3, text4, text5, text6 As String

text1 = “Welcome”
text2 = ” to”
text3 = ” Visual”
text4 = ” Basic”
text5 = ” 2010″
text6 = text1 + text2 + text3+text4+text5
Label1.Text = text6
End Sub
End Class

រត់ដំណើរការកម្មវិធីខាងលើ
Visual Basic 201010.2  អនុគមនួ Len

អនុគមន៍ប្រវែង ត្រឡប់ទៅ តម្លៃ integer ជាតម្លៃឃ្លា ប្រយោគ រួមមាន space ទទេរ ដែលមានទម្រង់ Format:

 ឧទាហរណ៍:
Len (“Phrase”)
For example,
Len (Visual Basic) = 12 and Len (welcome to VB tutorial) = 22
Example 8.3
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Len(TextBox1.Text)
End Sub
End Class

លទ្ធផល:
Visual Basic 2010
10.2 អនុគមន៍ Right អនុគមន៍ Right សម្រាប់កំណត់ឃ្លាខាងស្តាំ មាន format

Right (“Phrase”, n)

កាលណា n ចាប់ផ្តើមពីខាងស្តាំនៃឃ្លា

Right(“Visual Basic”, 4) = asic

format នេះមិនអាចអនុវត្តបានក្នុង VB2010 បើចង់អនុវត្ត VB2010 ធ្វើតាម format

Microsoft.VisualBasic.Right(“Phrase”,n)

ឧទាហរណ៍ (a)

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1 As String

text1 = TextBox1.Text
Label1.Text = Microsoft.VisualBasic.Right(text1, 4)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញ
Visual Basic 2010
8.2 អនុគមន៍ Left មានទម្រង់ format ជា

Microsoft.VisualBasic.Left(“Phrase”,n)

ឧទាហរណ៍
Microsoft.VisualBasic.Left (“Visual Basic”, 4) = Visu

មេរៀនទី១១: ប្រើ If…Then…Else

មេរៀនទី១១: ប្រើ If…Then…Else

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

11.1 លក្ខណ:ប្រមាណវិធី បណ្តាលលក្ខណ្ឌ ប្រហាក់ប្រហែល ប្រមាណ វិធីគណិតវិទ្យា។ បណ្តាលប្រមាណវិធីនេះអនុញ្ញាតប្រើក្នុង VB2010 ដើម្បី ប្រៀបធៀបតម្លៃទិន្នន័យ។
Visual Basic 201011.2 ប្រមាណវិធីឡូស៊ីច Logical Operator យើងត្រូវការ បង្កើត ច្រើនជាង មួយការប្រៀបធៀប មុនពេលសម្រេចចិត្ត បង្កើត សកម្មភាព។ ក្នុងករណីនេះ​ ដោយប្រើលេខប្រៀបធៀប។
Visual Basic 2010“A”<“B”<“C”<“D”…….<“Z” and number are less than letters

11.3  ការប្រើ If control structure ជាមួយប្រមាណវិធី ប្រៀបធៀប

កម្មវិធី Visual Basic 2010 នឹងប្រើ control structure រួមជាមួយនិង ប្រមាណវិធីឡូស៊ីច logical operator។ មានមូលដ្ឋានបីនៃ If control structure, namely If….Then statement, If….Then… Else statement and If….Then….ElseIf statement ។

11.3(a) If….Then Statement
វាគឺជា control structure ងាយ លក្ខណ:ពិសេស ដោយកន្សោម Visual Basic 2010 ប្រសិនលក្ខណ្ឌ គឺពិត true។ កំណត់ format ទូទៅជា if…then.. statement  គឺ

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber As Integer
myNumber = TextBox1.Text
If myNumber > 100 Then
Label2.Text = ” You win a lucky prize”
End If
End Sub

11.3(b) If….Then…Else Statement
ដោយប្រើ If…. កាលណាការប្រកាស ក្នុងកម្មវិធី យើងអាចប្រើ If….Then…Else Statement។ ក្នុង control structure កំណត់ទម្រង់ format for the if…then.. Else statement is

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
Else
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber As Integer
myNumber = TextBox1.Text
If myNumber > 100 Then
Label2.Text = ” Congratulation! You win a lucky prize”
Else
Label2.Text = ” Sorry, You dif not win any prize”
End If
End Sub

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber, MyAge As Integer
myNumber = TextBox1.Text
MyAge = TextBox2.Text

If myNumber > 100 And myAge > 60 Then
Label2.Text = ” Congratulation! You win a lucky prize”
Else
Label2.Text = ” Sorry, You did not win any prize”
End If

End Sub

11.3(c) If….Then…ElseIf Statement

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានច្រើនជាង ពីរជំរើស ដោយប្រ If….Then….Else statement វាមិនគ្រប់គ្រាន់។ យើងអាចប្រើ If….Then…ElseIf Statement។  កំណត់ទម្រង់ format សម្រាប់ if…then.. Else statement is

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
ElseIf condition Then
Visual Basic 2010 expression
ElseIf condition Then
Visual Basic 2010 expression
.
.
Else
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Mark As Integer

Dim Grade as String
Mark = TextBox1.Text

If myNumber >=80 Then
Grade=”A”

ElseIf Mark>=60 and Mark<80 then

Grade=”B”
ElseIf Mark>=40 and Mark<60 then
Grade=”C”
Else
Grade=”D”
End If

End Sub

 

មេរៀនទី១២: ប្រើ Select Case

មេរៀនទី១២: ប្រើ Select Case

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Select Case control structure គឺខុសគ្នាពី If….ElseIf control structure។ ការខុសគ្នា ដែល Select Case control structure ជាមូលដ្ឋានបង្កើតកំណត់លើកន្សោមមួយ ពេល If …ElseIf statement control structure អាចវាយតម្លៃកន្សោមមួយ If….ElseIf statement ដែលគណនាខ្នាតទំហំខុសគ្នា។

12.1 The Select Case…End Select Structure

ទម្រង់ format របស់ Select Case control structure គឺដូចខាងក្រោម:កន្សោម Select Case test expression
Case expression list 1
Block of one or more Visual Basic 2010 statements
Case expression list 2
Block of one or more Visual Basic 2010 Statements
Case expression list 3
Block of one or more Visual Basic 2010 statements
Case expression list 4
.
.
.
Case Else
Block of one or more Visual Basic 2010 Statements
End Select
 

 

12.2  ប្រើ Select Case ត្រូវបានបង្ហាញដូចឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ កំណត់ និទេស

Dim grade As String
Private Sub Compute_Click( )
grade=txtgrade.Text
Select Case grade
Case “A”
Label1.Text=”High Distinction”
Case “A-”
Label1.Text=”Distinction”
Case “B”
Label1.Text=”Credit”
Case “C”
Label1.Text=”Pass”
Case Else
Label1.Text=”Fail”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ ក្នុងឧទាហរណ៍ នេះលោកអ្នកអាច​ប្រើ keyword រួមបញ្ចូលជាមួយប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = mrk.Text
Select Case mark
Case Is >= 85
Label1.Text= “Excellence”
Case Is >= 70
Label2.Text= “Good”
Case Is >= 60
Label3.Text = “Above Average”
Case Is >= 50
Label4.Text= “Average”
Case Else
Label5.Text = “Need to work harder”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ លោកអ្នកអាចសរសេរដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = Textbox1.Text
Select Case mark
Case 0 to 49
Label1.Text = “Need to work harder”
Case 50 to 59
Label1.Text = “Average” s
Case 60 to 69
Label1.Text= “Above Average”
Case 70 to 84
Label1.Text = “Good”
Case 85 to 100
Label1.Text= “Excellence”
Case Else
Label1.Text= “Wrong entry, please reenter the mark”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ និទេសនៅ វិទ្យាល័យ ប្រើជាអក្សរធំ A, B, C, D ឬ E ដែលអាចគណនា:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = TextBox1.Text
Select Case mark
Case 0 To 49
Label1.Text = “E”
Case 50 To 59
Label1.Text = “D”
Case 60 To 69
Label1.Text = “C”
Case 70 To 79
Label1.Text = “B”
Case 80 To 100
Label1.Text = “A”
Case Else
Label1.Text = “Error, please reenter the mark”
End Select
End Sub
Visual Basic 2010

មេរៀនទី១៣: រង្វិលជុំនៃ LOOP

មេរៀនទី១៣:  រង្វិលជុំនៃ LOOP

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

13.1 និយមន័យ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីដំណើរការ Repeat statement ឬមួយ Block Statement ដោយប្រើ លក្ខណ: អ្វីមួយ ដែលគេហៅថា Loop។ ក្នុងភាសា C loop មានបីប្រភេទគឺ:
១. While Loop Statement
២. do_while Loop Statement
៣. For Loop Statement

Loop គឺជាក្រុមនៃ Instruction computer មួយដែលសកម្មភាព របស់វាដ៍ ដែលៗ ដោយគោរពតាម អថេរ ពិសេសណាមួយ នៅពេលដែល Control Variable នៅតែពិត។

13.1.1 While Loop Statement ជាដំបូង While loop បានត្រួត ពិនិត្យមើល Expression បើសិនវាពិតនោះ Statement របស់ While loop ត្រូវបានអនុវត្តន៍ (Execute) រួចវាក៍ ទៅពិនិត្យមើល expression ម្តងទៀត បើសិនជាវានៅតែពិត នោះ Statement ឬ Block Statement របស់វានៅតែ Execute ដ៏ដែល រហូតដល់ Expression មិនពិត។ បញ្ជាក់: សម្រាប់ while loop នេះដំណើរការរបស់វាគឺ វាទៅពិនិត្យលក្ខខ័ណ្ឌ ជាមុនសិនបានអនុវត្តន៍ Statement ក្រោយ។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
13.1.2  Do While Loop Statementដំបូង Do while Loop បាន execute មួយពី Statement ដែលមាននៅក្នុង  loop មុននឹងវាត្រួត ពិនិត្យ មើល Expression។ ពេលវាត្រួតពិនិត្យឃើញថា Expression នៅតែពិតនោះ Statement  ត្រូវបាន Execute ម្តងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ រហួតដល់វាពិនិត្យឃើញថា Express លែងពិត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:  ពេលដែលយើងបញ្ចូលតម្លៃក្នុង Textbox ប៉ុន្មានវានឹងបង្ហាញសញ្ញាទ្រុងជ្រូក ប៉ុន្នឹងដែរ។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.3 For Loop Statement ទម្រង់សម្រាប់ for loop មានបី កន្សោម។ កន្សោមទី១ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់តម្លៃ ដំបូង កន្សោមទី២ សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើ loop និងត្រូវបន្តម្តងទៀតឬទេ ហើយចុងក្រោយកន្សោមទី៣ សម្រាប់ប្តូរតម្លៃដើម្បី ប្រតិបត្តិបន្ត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍៣:  ចូរសរសេរកម្មវិធី មេលេខគុណ ដោយបញ្ចូល ចំនួនពីរ Textbook ។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.4  Goto Statement ប្រើសម្រាប់ចាកចេញ បញ្ចូល បង្វែល ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើ Statement ណាមួយយ៉ាង ឆាប់រហ័ស។ វាក៍មាន សារ:សំខាន់ផងដែរ នៃការប្រើប្រាស់ loop។
Visual Basic 2010ខាងក្រោមនេះបង្ហាញកូដ
Visual Basic 2010
+ អនុគមន៍ DoEvents() Function
–      ប្រើដើម្បីអោយ ដំណើរការអនុវត្តន៍ Current process ផ្អាកមួយរយ:ពេលខ្លីខណ:ពេល Runtime ដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ OS។
–      បន្ទាប់ពីដំណើរការនេះវា បានផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ Current Process វិញ។
–      ការប្រើប្រាស់ Do Events គឺដើម្បី Delay Process របស់ Loop។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.5  For….Next Loop
ទម្រង់គឺ:

For counter=startNumber to endNumber (Step increment)

ឧទាហរណ៍ a

Dim counter as Integer
For counter=1 to 10
ListBox1.Items.Add (counter)
Next
* The program will enter number 1 to 10 into the list box.

ឧទាហរណ៍b

Dim counter , sum As Integer
For counter=1 to 100 step 10
sum+=counter
ListBox1.Items.Add (sum)
Next

* The program will calculate the sum of the numbers as follows:

sum=0+10+20+30+40+……

ឧទាហរណ៍ c

Dim counter, sum As Integer
sum = 1000
For counter = 100 To 5 Step -5
sum – = counter
ListBox1.Items.Add(sum)
Next
*Notice that increment can be negative.

The program will compute the
subtraction as follow:
1000-100-95-90-……….

ឧទាហរណ៍ d

Dim n as Integer
For n=1 to 10
If n>6 then
Exit For
End If
Else
ListBox1.Items.Add ( n)
Next
End If
Next

The process will stop when n is greater than 6.

13.1.6  Do Loop

ឧទាហរណ៍ (a)

Do while counter <=1000

TextBox1.Text=counter
counter +=1

Loop

* The above example will keep on adding until counter >1000.

The above example can be rewritten as

ឧទាហរណ៍ (b)

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim sum, n As Integer

ListBox1.Items.Add(“n” & vbTab & “Sum”)
ListBox1.Items.Add(“———————-“)
Do
n += 1
sum += n
ListBox1.Items.Add(n & vbTab & sum)
If n = 100 Then
Exit Do
End If
Loop

End Sub

មេរៀនទី១៤: អនុគមន៍ I

មេរៀនទី១៤: អនុគមន៍ I

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

14.1 អនុគមន៍ MsgBox ( ) MsgBox គឺបង្កើតឡើងដើម្បីអោយលោត ប្រអប់សារ message box និងធ្វើអោយ user ចុចលើប៊ូតុង command មុនពេលបន្ត ដោយប្រើ syntax ជា:

yourMsg=MsgBox(Prompt, Style Value, Title)
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍

yourMsg=MsgBox( “Click OK to Proceed”, 1, “Startup Menu”)

and yourMsg=Msg(“Click OK to Proceed”. vbOkCancel,”Startup Menu”)

yourMsg គឺជាអថេរមួយ ដែលផ្តល់តម្លៃដោយអនុគមន៍ MsgBox ( )។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim testmsg As Integer
testmsg = MsgBox(“Click to test”, 1, “Test message”)
If testmsg = 1 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the OK button”)
Else
MessageBox.Show(“You have clicked the Cancel button”)
End If
End Sub

ដើម្បីបង្កើតប្រអប់សារ message box លោកអ្នកអាចបន្ថែម icon នៅជិត message ដែលមានបួន ប្រភេទ icons ប្រើក្នុង Visual Basic 2010 ដូចបង្ហាញក្នុងតារាង។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim testMsg As Integer

testMsg = MsgBox(“Click to Test”, vbYesNoCancel + vbExclamation, “Test Message”)

If testMsg = 6 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the yes button”)
ElseIf testMsg = 7 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the NO button”)
Else
MessageBox.Show(“You have clicked the Cancel button”)
End If

End Sub

 

នឹងបង្ហាញជាសារ message
Visual Basic 201014.2 អនុគមន៍ InputBox( )

អនុគមន៍ InputBox( ) មួយនឹងបង្ហាញប្រអប់សារ message box កាលណា user អាចបញ្ចូលតម្លៃ ឬ សារមួយនៅក្នុងទម្រង់ form របស់ text។ អាចប្រ់ទម្រង់ format:

myMessage=InputBox(Prompt, Title, default_text, x-position, y-position)

myMessage is a variant data type but typically it is declared as string, which accept the message input by the users.

Microsoft.VisualBasic.InputBox(Prompt, Title, default_text, x-position, y-position)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim userMsg As String

userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“What is your message?”, “Message Entry Form”, “Enter your messge here”, 500, 700)

If userMsg <> “” Then
MessageBox.Show(userMsg)
Else
MessageBox.Show(“No Message”)
End If
End Sub

ប្រអប់ inputbox នឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម
Visual Basic 2010

 

មេរៀនទី១៥: អនុគមន៍ II

មេរៀនទី១៥: អនុគមន៍ II

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

15.1  អនុគមន៍ Mid អនុគមន៍ Mid function ត្រូវបានប្រើស ម្រាប់ ទទួលផ្នែកមួយនៃអត្ថបទ text form ផ្តល់អោយឃ្លា ដែលមាន syntax ជា

Mid(phrase, position,n)

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myPhrase As String
myPhrase = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“Enter your phrase”)
Label1.Text = Mid(myPhrase, 2, 6)
End Sub

ក្នុងឧទារណ៍នេះកាលណាចុចលើប៊ូតុង command បញ្ចូល input box នឹងលោតឡើងសួរ user បញ្ចូលឃ្លា។  បន្ទាបើមកឃ្លាត្រូវបានបញ្ចូល ចុចប៊ូតុង OK។
Visual Basic 2010Visual Basic 201015.2  អនុគមន៍ Right

syntax ជា

Microsoft.Visualbasic.Right (“Phrase”, n)

ឧទាហរណ៍:

Microsoft.Visualbasic.Right (“Visual Basic”, 4) = asic

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myword As String
myword = TextBox1.Text
Label1.Text = Microsoft.VisualBasic.Right (myword, 4)
End Sub

15.3  អនុគមន៍ Trim អនុគមន៍ Trim កាត space លើឃ្លា ដែលមាន format ជា

Trim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍  Trim (” Visual Basic 2010 “) = Visual basic 2010

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myPhrase As String
myPhrase = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“Enter your phrase”)
Label1.Text = Trim(myPhrase)
End Sub

15.5 អនុគមន៍ Ltrim អនុគមន៍ Ltrim ជា trims កាត space ទទេរ មាន syntax ជា

Ltrim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍

Ltrim (” Visual Basic 2010 “)= Visual basic 2010

15.6  អនុគមន៍ Rtrim អនុគមន៍ Rtrim function trims the empty spaces of the right portion of the phrase. The syntax is

Rtrim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍

Rtrim (“Visual Basic “) = Visual Basic

15.7 អនុគមន៍ InStr  អនុគមន៍ InStr សម្រាប់មើលឃ្លា ដើម syntax ជា

Instr (n, original phase, embedded phrase)

ឧទាហរណ៍

Instr(1, “Visual Basic 2010 “,”Basic”)=8

លោកអ្នកអាចសរសេរ program code ដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Label1.Text = InStr(1, “Visual Basic 2010″, “Basic”)
End Sub

15.8 អនុគមន៍ Ucase និង LcaseFunctions

អនុគមន៍ Ucase សម្រាប់ប្តូរអក្សរ characters ទាំងអស់នៃ string មួយជាអក្សរធំ capital letters និង អនុគមន៍ Lcase ប្តូរអក្សរ characters ទាំងអស់នៃ string មួយទៅជាអក្សរតូច small letter។

ជា format

Microsoft.VisualBasic.UCase(Phrase)
Microsoft.VisualBasic.LCase(Phrase)

ឧទាហរណ៍

Microsoft.VisualBasic.Ucase(“Visual Basic 2010″) =VISUAL BASIC 2010
Microsoft.VisualBasic.Lcase(“Visual Basic 2010″) =visual basic 2010

15.9 អនុគមន៍  Chr និង Asc អនុគមន៍ Chr សម្រាប់ត្រឡប់ string ទៅជា ASCII code ពេលដែលអនុគមន៍ Asc ប្តូរ ASCII character ឬ symbol ទៅជា ASCII code។ ASCII ស្តង់ដារ “American Standard Code for Information Interchange” ដែលមាន 255 ASCII codes និងមានច្រើន ASCII characters។

Chr(charcode)

និង syntax របស់អនុគមន៍ Asc គឺ

Asc(Character)

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ:

Chr(65)=A, Chr(122)=z, Chr(37)=% ,
Asc(“B”)=66, Asc(“&”)=38

មេរៀនទី១៦: អនុគមន៍គណិតវិទ្យា

មេរៀនទី១៦: អនុគមន៍គណិតវិទ្យា

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

16.1 អនុគមន៍ Abs

អនុគមន៍ Abs តម្លៃដាច់ខាត absolute value នៃចំនួន number បានផ្តល់អោយ

មាន syntax ជា

Math. Abs (number)

16.2 អនុគមន៍អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល Exp

អនុគមន៍អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល Exp នៃចំនួន x គឺជាតម្លៃនៃ អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល x ឧទាហរណ៍។ Exp(1)=e=2.71828182

The syntax is Math.Exp (number)

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Exp(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.3 អនុគមន៍ Fix អនុគមន៍ Fix ជាចំនួនវិជ្ជមាន ចំនួនគត់ធំបំផុត integer

Fix(9.2)=9 but Fix(-9.4)=-9

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Fix(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.4  អនុគមន៍ Int អនុគមន៍ Int គឺជាអនុគមន៍ ដែលប្តូរចំនួនមួយ ទៅជាចំនួនគត់ integer

Int(2.4)=2, Int(6.9)=6 , Int(-5.7)=-6, Int(-99.8)=-100

16.5  អនុគមន៍ឡូការីត Log  អនុគមន៍ Log គឺជាឡូការីតធម្មជាតិ នៃចំនួនមួយ ឧទារហណ៍ Log(10)=2.302585

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Log(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.6 អនុគមន៍ Rnd( ) អនុគមន៍ Rnd តែងតែប្រើសម្រាប់គិតក្នុង ប្រូបាបីលីតេ probability តម្លៃចៃដន្យ រវាង 0 និង 1។ ប្រើរូបមន្ត Int(Rnd*6)+1។

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim num as integer
Randomize( )
Num=Int(Rnd()*6)+1
Label1.Text=Num
End Sub

16.7 អនុគមន៍ Round អនុគមន៍ Round ជាអនុគមន៍ដែល ដំឡើងចំនួនទៅជាចំនួនពិត តាម Format ជា Round (n, m)

Math.Round (7.2567, 2) =7.26

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Round(num1, 2)
Label1.Text = num2

End Sub

 

មេរៀនទី១៧: អនុគមន៍ Format

មេរៀនទី១៧: អនុគមន៍ ទម្រង់ Format

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

អនុគមន៍ Format ក្នុង Visual Basic 2010 ដែលបង្ហាញតម្លៃចំនួន ក្នុង form។ មានពីរប្រភេទ នៃ អនុគមន៍ Format ក្នុង Visual Basic 2010។

(i) The syntax អនុគមន៍ Format function ជា
Format (n, “style argument”)

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button5.Click, Button4.Click, Button3.Click
Label1.Text = Format(8972.234, “General Number”)
Label2.Text = Format(8972.2, “Fixed”)
Label3.Text = Format(6648972.265, “Standard”)
Label4.Text = Format(6648972.265, “Currency”)
Label5.Text = Format(0.56324, “Percent”)
End Sub
លទ្ធផលបង្ហាញជា
Visual Basic 2010(ii) syntax អនុគមន៍ Format ជា
Format (n, “user’s format”)
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button5.Click, Button4.Click, Button3.Click
Label1.Text = Format(8972.234, “0.0”)
Label2.Text = Format(8972.2345, “0.00”)
Label3.Text = Format(6648972.265, “#,##0.00″)
Label4.Text = Format(6648972.265, “$#,##0.00″)
Label5.Text = Format(0.56324, “0%”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010

មេរៀនទី១៨: អនុគមន៍ បរិច្ឆេទ និងម៉ោង

មេរៀនទី១៨: អនុគមន៍ បរិច្ឆេទ និងម៉ោង

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

18.1 ទម្រង់ Format Date និង time

ក្នុង Visual Basic 2010, date និង time អាចកំណត់ទម្រង់ format តាមតារាងបង្ហាញខាងក្រោម

Visual Basic 2010

* ជំនួស “General date”, អាចប្រើជា “G” , ឧទាហរណ៍ Format (Now, “G”). និងសម្រាប់ “Long Time”, អាចប្រើជា “T”. As for “Short Time”, ឬទម្រង់កាត់ខ្លី “t”

ឧទាហរណ៍។

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Format(Now, “General Date”)
Label2.Text = Format(Now, “Long Date”)
Label3.Text = Format(Now, “short Date”)
Label4.Text = Format(Now, “Long Time”)
Label5.Text = Format(Now, “Short Time”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:
Visual Basic 2010

* ជំនួស “General date”, អាចប្រើជា “G” , ឧទាហរណ៍ Format (Now, “G”). និងសម្រាប់ “Long Time”, អាចប្រើជា “T”. As for “Short Time”, ឬទម្រង់កាត់ខ្លី “t”

ឧទាហរណ៍។

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Format(Now, “General Date”)
Label2.Text = Format(Now, “Long Date”)
Label3.Text = Format(Now, “short Date”)
Label4.Text = Format(Now, “Long Time”)
Label5.Text = Format(Now, “Short Time”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button2.Click, Button3.Click

Label1.Text = Format(Now, “M”)
Label2.Text = Format(Now, “MM”)
Label3.Text = Format(Now, “MMM”)
Label4.Text = Format(Now, “MMMM”)
Label5.Text = Format(Now, “dd/MM/yyyy”)
Label6.Text = Format(Now, “MMM,d,yyyy”)
Label7.Text = Format(Now, “h:mm:ss tt”)
Label8.Text = Format(Now, “MM/dd/yyyy h:mm:ss tt”)

End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:

 Visual Basic 2010

 

 

 

មេរៀនទី១៩: ARRAY

មេរៀនទី១៩: ARRAY

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

19.1 និយមន័យ Array គឺជាសេរីនៃ អថេរដែលមានតម្លៃ តៗ គ្នាជាលំដាប់មានឈ្មោះ និងប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នា តែ Index ផ្សេងគ្នា Array ប្រើប្រាស់ Location របស់ Memory តៗតាមលំដាប់។ Index របស់ Array ក្នុង VB.NET គេប្រើប្រាស់ LBound (Lower Bound) Index និង UBound (Uper Bound) Index។
– LBound: គឺជាតម្លែ index ដែលមានតម្លៃតូចជាងគេក្នុង Array
– UBound: គឺជាតម្លែ index ដែលមានតម្លៃធំជាងគេក្នុង Array

នៅក្នុង VB.NET គេបែងចែក Array ជាប្រភេទធំៗគឺ Fix Size Array និង Dynamic Array
19.2 One Dimensional Array
19.2.1  Fix Size Array
Fix Size Array គឺជា Array ដែលមិនអាច កែប្រែទំហំ ឬចំនួន Location នៅខណ:ពេល Runtime ។
. របៀបប្រកាស Fix Size Array
Ex. Dim MyArray(5) as integer
គេប្រកាស Array បែបនេះមានន័យថា
-Lbound នៃ Array គឺ = 0
-Ubound នៃ Array គឺ = 5
Visual Basic 2010សំគាល់: តម្លៃរបស់ Array គឺចាប់ពី index ទី ០ នៃ Array
ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍៣:  ចូរសរសេរកម្មវិធី មួយដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយប្រើ Array នៅក្នុងនោះយើងប្រើ

-Listbox បង្ហាញទិន្នន័យ
-Textbox ការវិលនៃតម្លៃ Array
-Button Start សម្រាប់ចាប់ផ្តើមក្រឡុក
-Button Stop បញ្ឈប់ក
Visual Basic 2010Visual Basic 2010Visual Basic 2010
19.2.2 Dynamic Array   Dynamic Array គឺជា Array ដែល អាច កែប្រែទំហំ ឬចំនួន Location នៅខណ:ពេល Runtime។
ហើយវា មិនត្រូវបានផ្តល់ទំហំនៅពេលក្រោយ។
. របៀបប្រកាស Dynamic Array

 

Ex. Dim DynamiceArray() as Integer

 

ការផ្តល់ទំហំអោយទៅ Dynamic Array គឺត្រូវប្រកាសក្នុងខណ:ពេលដែល Runtime ដោយប្រើ Keyword ដែល Redim ប្រើបាននៅក្នុង Procedure ទេហើយវាមិនអាចប្រើធាតុ របស់ Array បានទេ។
Ex. Dim A() as Integer ReDim A(3)
enaHeK)an ³
A(0)=2
A(1)=4
A(2)=10
A(3)=30

ឧទាហរណ៍១:  ចូរសរសេរកម្មវិធីមួយ ដោយបញ្ចូលធាតុរបស់វា Array
Visual Basic 2010ខាងក្រោមគឺជា code នៃការបញ្ចូលធាតុរបស់ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 201019.3 Two Dimensional Array Two Dimensional Array គឺជា Array មួយដែលមាន Row និង Colum ។
19.3.1 Fix Size Array
Visual Basic 2010Ex: Dim mArray(2,3) As Integer
Dim B(4,5) As Long
Dim Str(2,5) As String
បើគេប្រកាសបែបនេះ វានឹងបង្ហាញខាងក្រោម
Dim A(3,4) As Integer នោះគេបានតារាងដូចខាងក្រោម
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ខាងក្រោមនេះកូដនៃ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 201019.3.2 Dynamic Array
ប្រើ ReDim និង ReDim Preserve ដើម្បីប្រកាស Array ឡើងវិញ។
– កំណើន Index ប្រព្រឹត្តិចំពោះ Dynamic Two-Dimentional Array )anEt Index ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។

Ex: Dim A() As Intger

– ReDim A(2,3) enaHeKTTYl)an³
LBound(A,1)=0
LBound(A,2)=0
UBound(A,1)=2
UBound(A,2)=3

ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ខាងក្រោមនេះគឺជា Code ប្រើ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 2010

មេរៀនទី២០: Procedure

មេរៀនទី២០: Procedure

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

សម្រាប់ Procedure វិញនៅក្នុង Standard Module ភាគច្រើនមាន លក្ខណ:ជា Public ( ដែលគេអាច Call យកទៅប្រើគ្រប់ទីកន្លែងនៃ Project) ។ សម្រាប់ VB.NET គេបានបែងចែក Procedure ជាផ្នែកធំៗ។

Sub Procedure (Sub Program)
Function Procedure
20.1. Sub Procedure ការសរសេរកម្មវិធីភាគច្រើន អ្នកសរសេរ កម្មវិធី តែងតែជួប ប្រទេះផ្នែកខ្វះខាតនៃ កម្មវធីដែលតត្រូវ បានគេ ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ ហើយវាទាំងនោះមានទីតាំងផ្សេងៗគ្នា នៃកម្មវធីដែលបណ្តាលអោយ សរសេរ កម្មវធីមានទំហំធំ ព្រម ទាំងបង្កើតភាពស្មុគស្មាញចំពោះការសរសេរកម្មវិធី។

ដើម្បីដោះស្រាយ និងជៀសវៀង នូវបញ្ហាខាងលើនេះ គឺគេត្រូវផ្លាស់ ប្តូរផ្នែកច្រំដែលទាំងនោះ។ ប្តូរនេះគេហៅថា កម្មវធីតូច ឬ Function កម្មវិធីតូច។
20.1.1 របៀបនៃការប្រកាស Sub Procedure
របៀបទី១

Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
របៀបទី២
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២: ចូរសរសេរកម្មវិធី មួយចំនួនដែលតូចជាងគេ នៃ ៣ចំនួន ដោយវាយបញ្ចូលពី Keyboard
Visual Basic 2010Visual Basic 201020.2  អនុគមន៍ Function Procedure សម្រាប់ Function Procedure នេះវិញវាមានលក្ខណ:មិនខុសពី Sub Procedure ទេគ្រាន់តែរបៀបការ ប្រកាសខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។
20.2.1 របៀបនៃការប្រកាស FunctionProcedure
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010