សៀវភៅកុំព្យូទ័រ របស់ក្រសួងអប់រំ

ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ថែរក្សា​បន្ទប់​រៀន​កុំព្យូទ័រ
1ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតសម្ភារៈបង្រៀនពហុព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍
1ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
របៀប​ដាក់​ដៃ​លើ​ក្ដារចុច​ដើម្បី​វាយ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សៀវភៅសិក្សាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរសម្រាប់ការបង្រៀន
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សៀវភៅសិក្សាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបង្រៀន និងរៀន(សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច)
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ លីនុច​ភាសាខ្មែរ​ (អូផឹន​ស៊ូស៊ី​ ១១.០)
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download:
សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា…
1
ដោនឡូនសៀវភៅ Download: